TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

SEPTEMBER

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 047/2023 - Novotná Eva49.54 KB04/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 048/2023 - Mikulenková Oľga50.73 KB05/09/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Mikovčáková Janka443.55 KB06/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 049/2023 - Bergerová Mária72.68 KB11/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 050/2023 - Bergerová Mária73.61 KB11/09/2023

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 03/2023 - Husárová Zuzana399.48 KB12/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 051/2023 - Kameniščák Jozef48.88 KB12/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 052/2023 - Horčičiaková Andrea49.98 KB12/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 053/2023 - Kuchárik Pavol48.85 KB12/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 054/2023 - Bytčánková Anna50.16 KB13/09/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Július Matlák108.86 KB14/09/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 v Staškove - Šušková Gabriela108.43 KB14/09/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 055/2023 - Marejka Pavol50.47 KB14/09/2023

 

AUGUST

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 037/2023 - Cisáriková Mária51.63 KB01/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 038/2023 - Cisáriková Mária50.44 KB02/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 039/2023 - Šupolová Jaroslava53.01 KB02/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 040/2023 - Jozek Ladislav48.49 KB04/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 041/2023 - Urbanková Mária47.68 KB07/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 042/2023 - Šušková Gabriela53.83 KB09/08/2023

pdfHromadná licenčná zmluva č.VP/23/04175/003 - SOZA, Bratislava426.70 KB09/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 043/2023 - Korčeková Jamila50.16 KB09/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 044/2023 - Vlčeková Paulína MUDr.49.61 KB10/08/2023

pdfZmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál - Prima banka Slovensko103.75 KB10/08/2023

pdfMunicipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere č. 31/002/23 - Prima banka Slovensko301.08 KB10/08/2023

pdfZmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu - Generali Poisťovňa518.23 KB14/08/2023

pdfHromadná licenčná zmluva č. VP/23/04175/002 - SOZA , Bratislava430.13 KB14/08/2023

pdfZmluva o poskytovaní služieb - adsupra s.r.o., Nižný Klátov345.55 KB14/08/2023

pdfZmluva o dielo č. 07/2023/vo - GOLD PROJECT s.r.o.300.65 KB15/08/2023

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti č. 02/2023 - Mgr.art. Zuzana Buchová Holičková ArtD.210.65 KB16/08/2023

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo investícii, reg.rozvoja a informatizácie SR2.88 MB17/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 045/2023 - Čečotka František50.50 KB18/08/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 046/2023 - Šiplák Ján51.64 KB21/08/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Fujáková Mária100.61 KB24/08/2023

pdfZmluva č.DR20230710-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb - webex.digital s.r.o.252.98 KB30/08/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Starchoň Martin, Starchoňová Veronika168.04 KB31/08/2023

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Gilánik Vladimír, Gilániková Patrícia129.40 KB31/08/2023

pdfDohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č.1/10/2022/vo - AGROSERVIS s.r.o.846.62 KB31/08/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Holičárová Andrea601.09 KB31/08/2023

 

JÚL

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 028/2023 - Kamenišťáková Mária50.47 KB03/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 029/2023 - Kamenišťáková Mária55.88 KB03/07/2023

pdfDodatok č. 4 Zmluva o dielo č. 01/2022/vo - FEROSTA a spol. s r.o.2.35 MB03/07/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Kicošová Mária590.49 KB06/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 030/2023 - Šupola Jozef48.88 KB07/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 031/2023 - Šupola Jozef49.66 KB07/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 032/2023 - Šimanica Anton50.26 KB07/07/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 v Staškove - Zajacová Drahoslava108.14 KB07/07/2023

pdfMandátna zmluva - ArchUrb s.r.o.266.22 KB10/07/2023

 pdfZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.31/001/23 - Prima Banka337.06 KB11/07/2023

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru - Semerád Milan57.06 KB11/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 033/2023 Cádrová Lýdia47.84 KB12/07/2023

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 17/2023 - EKOSTAV GROUP, s.r.o.873.42 KB14/07/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Katarína Ivanová100.90 KB14/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 034/2023 Jozeková Terézia49.36 KB19/07/2023

pdfZmluva na výkon činnosti stavebného dozoru č. 06/2023/VO - Ing. Rudolf Lipták241.27 KB20/07/2023

pdfZmluva o poskytovaní služieb č. 05/2023/vo - Carpio s.r.o.460.68 KB21/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 035/2023 Budoš Ján53.62 KB31/07/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 036/2023 Budoš Ján54.03 KB31/07/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Padych Milan, Padychová Zdenka283.23 KB31/07/2023

 

JÚN

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Panicová Jarmila113.69 KB05/06/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 024/2023 - Lemeš Miroslav51.68 KB05/06/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 025/2023 - Čagalová Oľga52.04 KB05/06/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 026/2023 - Čagalová Oľga51.39 KB05/06/2023

pdfNájomná zmluva o prenájme bytových priestorov - Gera Miroslav632.87 KB09/06/2023

pdfZmluva o dielo č. 04/2023/vo - Kalorim s.r.o.2.31 MB13/06/2023, 07:58

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Lukáš Matlák103.85 KB16/06/2023

pdfDodatok č. 3 k zmluve o dielo - FEROSTA s.r.o.450.66 KB16/06/2023

pdfZdružená zmluva o pripojení č. 2005000 - TES Media s.r.o.281.94 KB20/06/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - PhDr. Jozef Šamaj107.59 KB23/06/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 027/2023 - Balalová Tatiana47.81 KB26/06/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Anton Páleník520.48 KB27/06/2023

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - A-PA, s.r.o., Raková199.76 KB27/06/2023

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru - Kontakt SK, s.r.o.207.96 KB29/06/2023

pdfZmluva o propagácii a reklame - EKONOMSERVIS, s.r.o.207.43 KB29/06/2023

  

MÁJ

pdfZmluva č. 3230501 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR336.89 KB02/05/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove -EDIT103.97 KB03/05/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 v Staškove-Klub dôchodcov103.73 KB03/05/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 v Staškove - Perďochová Simona105.40 KB12/05/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 018/2023 - Točoň Ján49.28 KB19/05/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 019/2023 - Bytčánková Jana49.48 KB19/05/2023

pdfPríloha č.1 k Zmluve č.ZSV1026201508 - ENVI - PAK a.s.155.04 KB19/05/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Trlík Jozef109.22 KB19/05/2023

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 01/2023 - Štefan Rudinský217.82 KB22/05/2023

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2022/vo - Ing. Petr Gramblička89.48 KB22/05/2023

pdfDarovacia zmluva - Tabletový počítač Samsung Galaxy - Slovenská republika - ŠUSR177.89 KB22/05/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 020/2023 - Machovčáková Helena50.57 KB23/05/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Darina Machovčáková102.25 KB25/05/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 021/2023 - Turiaková Gabriela51.49 KB26/05/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 022/2023 - Grečmalová Veronika52.84 KB29/05/2023

pdfDodatok č.1 k Záložnej zmluve č. 500/321/2022 - Štátny fond rozvoja bývania214.04 KB29/05/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 023/2023 - Jurga Ladislav50.68 KB30/05/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Ján Závodník, Jana Škubaková371.97 KB31/05/2023

 

APRÍL

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Urbánková Anna43.88 KB03/04/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Hejčíková Ivona44.75 KB03/04/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Mikolášiková Radka46.17 KB03/04/2023

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - ZO SZZ Staškov71.78 KB04/04/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o dielo č. 05/2022/vo - Ing. Milan Kožák55.04 KB05/04/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Cudrák Ondrej43.17 KB11/04/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Urbánková Anna50.91 KB12/04/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove112.62 KB14/04/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 013/2023 - Határová Anna51.13 KB17/04/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 014/2023 - Határová Anna50.93 KB17/04/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 015/2023 - Határová Anna52.98 KB17/04/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 016/2023 - Lojová Anna50.30 KB18/04/2023

pdfDodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - SP MEDICA146.61 KB19/04/2023

pdfDodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - Kaderníctvo Monika140.91 KB19/04/2023

pdfDodatok č.14 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - ADELA145.18 KB19/04/2023

pdfDodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - Anna Nekorancová137.25 KB19/04/2023

pdfDodatok č.17 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - MEDIMA PLUS153.02 KB19/04/2023

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Kičošová Mária44.64 KB19/04/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Gulčíková96.70 KB21/04/2023

pdfDodatok č.4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - JLC Dent s.r.o.150.25 KB24/04/2023

pdfMandátna zmluva č. 03/2023/vo na výkon stavebného dozoru - INGVIA, s.r.o.422.11 KB25/04/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 017/2023 - Hrušková Emília53.76 KB26/04/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Belancová Oľga572.76 KB28/04/2023

 

MAREC

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - Mažoretky EDIT Staškov80.49 KB06/03/2023

pdfZmluva o dielo č. 3/2022 - Regionálna rozvojová agentúra Kysuce130.85 KB07/03/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 009/2023 - Čagalová Anna58.31 KB08/03/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o nájme bytových priestorov - Lukáš Husár, Silvia Bulejová90.85 KB10/03/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov - ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Staškove111.92 KB10/03/2023

pdfZmluva o dielo č. 01/2023/vo - Thermomont s.r.o. Staškov1.24 MB14/03/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 010/2023 - Juriš Ľudovít55.98 KB14/03/2023

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č.90 v Staškove - Grečmal Peter108.83 KB17/03/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 011/2023 - Cisáriková Oľga54.90 KB20/03/2023

 pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 012/2023 - Cisáriková Oľga55.63 KB20/03/2023

pdfDodatok č.2 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Machovčáková Jaroslava45.39 KB29/03/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Belancová Oľga45.88 KB29/03/2023

pdfDodatok č.3 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Krištofíková Mária47.86 KB29/03/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Gera Miroslav, Žilková Nikola47.30 KB29/03/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Králiková Eva43.81 KB29/03/2023

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Sýkorová Alena44.31 KB29/03/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Križeková Ľubomíra44.55 KB29/03/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Gulčíková Jána45.27 KB31/03/2023

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Hlava Anton45.27 KB31/03/2023

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Kopecká Mária43.78 KB31/03/2023

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Páleník Anton45.24 KB31/03/2023

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Gulčíková Renáta44.12 KB31/03/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Gulčíková Renáta1.76 MB31/03/2023

 

FEBRUÁR

pdfObchodná zmluva o reklamnej spolupráci č. 20/2023 - SEVAK a.s.308.98 KB01/02/2023

pdfNájomná zmluva č. 02/2023 - COOP Jednota Čadca s.d.463.77 KB01/02/2023

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolok rodákov Jozefa Krónera69.00 KB13/02/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 003/2023 - Plaskurová Jozefína53.15 KB15/02/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 004/2023 - Perďoch Norbert61.99 KB15/02/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 005/2023 - Dobošová Zuzana73.53 KB15/02/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 006/2023 - Bytčánková Terézia50.49 KB15/02/2023

pdfDodatok k zmluve o dielo č.03/2022/vo zo dňa 22.04.2022 - OTP Staškov3.85 MB16/02/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 007/2023 - Trunkátová Tatiana51.23 KB20/02/2023

pdfZmluva o dielo č. 02/2023/vo - GOLD PROJECT, s.r.o., Čadca319.52 KB22/02/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 008/2023 - Franková Mária76.46 KB24/02/2023

pdfUkončenie nájomnej zmluvy - Kullová Daniela65.84 KB24/02/2023

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Gerátová Jana329.72 KB24/02/2023

pdfZmluva o zaistení kultúrnej akcie - Divadelný spolok CHAOS128.86 KB24/02/2023

pdfDodatok č.2  Zmluvy o dielo - FEROSTA a spol. s.r.o218.36 KB27/02/2023

pdfNájomná zmluva na kontajner na textil, obuv, hračky - Zdeno Mišutka205.05 KB28/02/2023

pdfZmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom - Zdeno Mišutka162.23 KB28/02/2023

 

JANUÁR 

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 001/2023 - Kováčiková Ľudmila58.90 KB10/01/2023

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - DHZ Staškov77.63 KB10/01/2023

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - FK Slávia Staškov82.80 KB18/01/2023

pdfNájomná zmluva na hrobové miesto č. 002/2023 - Perďochová Mária59.01 KB27/01/2023

pdfZmluva o nájme č. 01/2023 - Martina Kritzinger85.45 KB31/01/2023