Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
v období od 1. 4. do 31. 10. 2021.

pdfAko prebieha asistované ščítanie obyvateľov - leták

 

Vážení spoluobčania, 

v termíne od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha v našej obci Staškov asistované sčítanie. Je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nedokázali alebo nestihli sčítať sami elektronicky.

Prosíme Vás, aby ste si splnili svoju zákonnú povinnosť a sčítali sa na kontaktnom mieste  alebo telefonicky požiadajte o mobilného asistenta, ktorý príde ku Vám domov a pomôže vám so sčítaním.  

Kontaktné miesto sa nachádza v budove Obecného úradu kancelária č. dverí 6.Môžete ho navštíviť v prevádzkovom čase:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok   od  8,00 hod. -  do 11,00 hod.

streda                     od    14,00 hod.  - do 17,00 hod. 

Na kontaktnom mieste sa môžete sčítať sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

O službu mobilného asistenta môžete požiadať na telefonicky na číslach : 

041/430 27 29

041/430 27 28

041/430 27 25

Upozorňujeme občanov, že pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID 19.  

Pri nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu a telefonický kontakt. Upozorňujeme, že telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta!

Viac informácii nájdete na www.scitanie.sk.

Sčítajte sa pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku !

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

 

Vážení občania,

 
ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v našej obci Staškov.
 
Celkovo sa sčítalo 91,31% obyvateľov. Ďalej bude prebiehať asistované sčítanie, kedy Vám ochotne pomôžu naši stacionárni, prípadne mobilní asistenti sčítania. 
 
Asistované sčítanie bude prebiehať podľa aktuálnej pandemickej situácie. Bližšie informácie Vám poskytneme hneď podľa aktuálnych nariadení od Štatistického úradu SR. Vaše dotazy zodpovieme aj na telefónnom čísle  041/430 27 25 , 041/430 27 28 , 041/ 430 27 29 . 

Vážení občania,

dovoľte nám pripomenúť Vám, že elektronické sčítanie prebieha v plnom prúde do 31. 3. 2021. Ku  dnešnému dňu 11.3. 2021 sa v našej obci sčítalo 63, 27 %.

Pripomíname, že sčítanie je pre každého obyvateľa zo zákona povinné.  Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, ale aj tolerovaný pobyt. 

Občania žijúci v zahraničí s trvalým pobytom v obci Staškov majú taktiež povinnosť sa sčítať. Touto cestou Vás chceme vyzvať, ak máte v rodine príbuzného, ktorý žije, pracuje a trvalo sa zdržiava v zahraničí a má trvalý pobyt v obci Staškov, pripomeňte mu aby si splnil svoju povinnosť a sčítal sa . 

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, resp. zákonný zástupca. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Seniorov chceme upozorniť, že sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne prostredníctvom elektronického formulára, žiaden sčítací asistent ani komisár Vás v období do 31.3. 2021 nenavštívi. Prosíme teda mladších spoluobčanov, aby pomohli našim seniorom so sčítaním.

Všetky potrebné informácie a sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.  

V prípade otázok volajte na číslo 0902 151 785 alebo na call centrum: 02/20 92 49 19.

Ďakujeme všetkým sčítaným obyvateľom za spoluprácu.

Vážení občania, od 15.2. 2021 do 31.3. 2021 prebieha sčítanie obyvateľov elektronickou formou na nižšie uvedenej webovej stránke. Sčítať sa môžete aj pomocou stacionárneho asistenta na Obecnom úrade Staškov, od 1.4. 2021. Vzhľadom na prebiehajúcu epidemiologickú situáciu je sčítanie predĺžené do 31.10. 2021, bližšie informácie Vám poskytneme v priebehu samotného sčítania. Momentálne je sčítanie možné len na uvedenej webovej stránke. Obyvateľ sa môže sčítať sám alebo s pomocou blízkej osoby.

https://www.scitanie.sk/

e img 2557

Bratislava – 28. január 2021 - Poslanci NR SR schválili 28. januára 2021 novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladateľom zákona je Štatistický úrad SR.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júna 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) členským štátom EÚ vyplýva povinnosť uskutočniť sčítanie v tom istom roku (2021) a zisťovať v ňom údaje podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií.

Návrh zákona sa zameral na asistované sčítanie, ktoré sa bude môcť dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov, a to do konca októbra.

Predísť sa tak má ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Naliehavosť prijatia návrhu zákona podľa predkladateľov vyplýva z odôvodneného predpokladu pretrvávania závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike aj počas blížiacej sa doby sčítania obyvateľov. To je naplánované v období od 15. februára do 31. marca.

Dôvodom zmeny má byť aj snaha zabrániť zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov, a tým aj k čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania.

Dôraz sa kladie aj na efektivitu celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na toto sčítanie zo štátneho rozpočtu.


Aktuálna situácia vo vzťahu k pandémii vyvoláva potrebu vykonať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov na sčítanie obyvateľov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti v neskoršom období ako počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca.


Sčítanie obyvateľov, ktoré sa má začať 15. februára, počíta s tým, že osoby, ktoré nie sú v stave samosčítať sa elektronickou formou, by mali mať možnosť vykonať to aj pomocou asistentov, z uvedeného dôvodu Štatistický úrad SR požiadal o zmenu zákona, aby sa asistenti vytiahli z prvého kola elektronického sčítania a presunuli sa do druhej časti, do tzv. dosčítania, ktoré predĺžili do konca októbra tohto roku.

Cieľom má byť, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky. Zatiaľ by do 31. marca nemali asistenti k ľuďom chodiť.

 

Scitanie 2021 2 1

pdfLETÁK