Koronavírus

Oznamujeme Vám, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky sme dnes uverejnili:

225. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach plnenia úloh na úseku obrany štátu okresnými úradmi a obcami

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/oznamenie_225.pdf

226. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_226.pdf

Cestovateľský semafor

Cieľom cestovného semaforu je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií, prípadne nových mutácií SARS-CoV-2. Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemiologickej situácií v okolitých krajinách sveta na základe farebného rozlíšenia rizika (zelená, červená, čierna).

Systém cestovateľského semaforu

Zelený systém

Rizikový profil krajiny
Krajiny EÚ a krajiny mimo EÚ s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou.

Karanténa / test
14-dňová domáca karanténa, kt. môže byť ukončená neg. RT-PCR testom po príchode (platia výnimky – viď nižšie).

Výnimky

  • zaočkované osoby;
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných 180 dní;
  • deti do 18 rokov.

Červený systém

Rizikový profil krajiny
Krajiny mimo EÚ s nepriaznivou epidemiologickou situáciou.

Karanténa / test
14-dňová domáca karanténa, kt. môže byť ukončená neg. RT-PCR testom najskôr na 8. deň.

Výnimky
Bez výnimiek.

Čierny systém

Rizikový profil krajiny
EÚ, alebo krajiny mimo EÚ s nehodnovernými dátami, alebo šírením nebezpečných variantov.

Karanténa / test
14-dňová domáca karanténa, nezávisle od výsledku RT-PCR testu z 8. dňa

Výnimky
Bez výnimiek.

Rozdelenie krajín podľa cestovateľského semaforu

Mapa cestovného semaforu<a href=https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/cestovny_semafor_mapa.png" width="1234" height="600" data-image-whitelisted />

Zelené krajiny

Členské štáty EÚ, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.

Červené krajiny

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.

Čierne krajiny

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.

Odporúčame pri vstupe do konkrétnej krajiny na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR pozrieť si konkrétne podmienky vstupu do tejto krajiny (test, výnimky, karanténa atď

 

pdfVyhláška 212 cestovanie 

pdfCestovateľský semafor 

Vláda SR  na svojom rokovaní zrušila núdzový stav. 

Jeho platnosť vyprší  polnocou - 14.05.2021, naďalej však trvá mimoriadna situácia.

pdfZZ_2021_175_20210514.pdf

pdfZZ_2021_176_20210515.pdf

pdf260_2021.pdf

Videá na zazdielanie z YouTube:

 

 

Vážení občania z rokovania Pandemického strediska Okresného úradu Žilina Vám oznamujeme, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina bude zabezpečovať výjazdové očkovanie k imobilným občanom.

Výjazdové očkovanie sa bude týkať výhradne imobilných občanov vo veku od 18 rokov, ktorí nie sú nahlásení v čakárni na internetovej stránke
www.korona gov.sk.  Imobilní občania alebo ich rodinní príslušníci ich môžu nahlásiť telefonicky na Obecnom úrade na úseku matrika na t.č.: 041/43 02 728, alebo úseku výber daní a poplatkov t.č.: 041/43 02 725, 041/43 02 726, prípadne osobne počas úradných hodín. Možnosť výberu očkovacej vakcíny nie je možná.

Nahlásiť imobilných občanov na výjazdové očkovanie môžete maximálne do stredy 28.apríla.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 173 a č. 176 z 31. marca 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

a k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 173

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.-176