Vážení občania, 
Obecná knižnica v Staškove bude opäť otvorená pre verejnosť od 13. mája, každú stredu v čase od 13.00 do 15.00 hod. Všetkých návštevníkov žiadame, aby dodržiavali pri vstupe do priestorov knižnice platné hygienické bezpečnostné opatrenia. 
 
Prihlášky za čitateľa na kalendárny rok 2020 je možné vyplniť na mieste. 

11. apríl 2017 - Knižnica privítala odvážnych prváčikov, ale aj druhákov a tretiakov. Spolu s pani učiteľkami prebádali police našej knižnice  a niektorí si po prvýkrát zapožičali knihy.

V dňoch od 19. do 21. apríla 2016 sa vo výstavných priestoroch Obecného úradu v Staškove konala výstava "Biblia na cestách".

Police našej knižnice majú nových obyvateľov.

Dňa 12.03.2014 bola obnovená činnosť našej obecnej knižnice.