Farnosť Staškov spravujeDSC 0035 Mons. Anton Galus.

Kontakt: 0905 261 875
Rímskokatolícky farský úrad
023 53 Staškov 91

Organista:
Ján Belko
kontakt: 0944 443 663

OZNAM - platný od 16.11.2020
Na základe vyhlášku ÚVZ je od dnešného dňa 16.11.2020 opäť možné v kostoloch sláviť bohoslužby za prítomnosti veriacich. Podmienkou 
je využiť  polovičnú kapacitu miest na sedenie. 
Ostatné opatrenia platia tak, ako doteraz.
V tomto týždni budú sv. omše v našom farskom kostole nasledovne:
 

Dnes, v stredu a v piatok o 17:30 hod

Utorok, štvrtok a v sobotu ráno 7:30 hod

V nasledujúcu nedeľu 22.11.2020 budú sv. omše v čase 8:00, 9:30 a 11:00 hod, teda tak, ako predtým počas obmedzenia počtu osôb.

Oznamy sú zverejnené aj na výveske pri kostole. 

 
                     

 

 

 

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Staškov:

 1. Gašpar SÁDECKÝ   /1796 - 1811/
 2. Michal MICHALOVIČ   /1812 - 1896/
 3. Pavol ŠÁŠIK   /1876 - 1892/
 4. Justín FRIDRICHOVSKÝ   /1892 - 1914/
 5. Michal RÉDEKY   /1914 - 1928/
 6. Štefan PECÁR   /1929 - 1931/
 7. Jozef MINAROVIECH   /1932 - 1952/
 8. Mons. Andrej MARSINA, pápežský prelát   /1953 - 1963/
 9. Štefan SIGOTSKÝ - LEČKO   /1963 - 1987/
 10. Anton KOŽÁK   /1987 - 1992/
 11. Štefan DZURIANIK   /1992 - 1997/
 12. Anton NOGA   /1997 - 2010 /
 13. Anton GALUS   /2010 -

Prvý drevený kostol
Prvý kostol z dreva stál priamo oproti terajšiemu kostolu z kameňa. V ktorom roku bol postavený, nevieme. S istotou môžeme povedať, že slúžil veriacim Staškovčanom ako filiálny kostol už v roku 1782 a ako farský od roku 1796 do 4. novembra 1870. Kostol bol postavený z nákladov obce. Kostol bol postavený uprostred dediny na malom vŕšku v blízkosti rodinných domov, na pozemku obyvateľov. Nemal murované základy. Celá stavba bola z dreva. Prázdne miesta medzi brvnami boli obité doskami. Strecha bola zo šindľa. Kostol bol dlho bez veže, ktorú postupom času pristavili pred vchod do lode kostola. Obec bola chudobná, dokonca až tak, že bolo treba požičať zvon z Čadce, aby sa mohla využívať novopostavená veža.

Súčasný kostol
Na žiadosť veriacich maďarské ministerstvo poverilo stavbou nového kostola najvyššieho župana Vojtecha Adalberta Vankcheima. On pripravil všetky patričné náležitosti k začatiu stavby, no i napriek tomu sa stavať nemohlo, pretože nikto nemal odvahu v stanovenej cene výstavbu prevziať. Preto bolo potrebné vypracovať nový, menší a tým lacnejší projekt.