TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

dom-kroneraDom v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner bol postavený v roku 1914 a slúžil ako strážny dom pre železničnú trať. Po roku 1990 bol dom zrekonštruovaný a prenajatý na rekreačné účely. Nájomca však dom využíval veľmi zriedka a tak začala stavba postupne chátrať a stala sa útočiskom bezdomovcov a terčom vandalov. Železnica ako vlastník prestala vykonávať akékoľvek udržiavacie práce a technický stav domu sa veľmi zhoršil. Zatekajúca strecha a nefunkčná izolácia proti vode spôsobili poškodenie nosných konštrukcií a vznik viacerých trhlín v murive.

Vedenie obce Staškov v snahe zachrániť chátrajúci domček vstúpilo do jednania so zástupcami Železníc slovenskej republiky, dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu a po dlhých peripetiách sa podarilo v máji 2010 odkúpiť za prijateľnú cenu dom do majetku obce Staškov. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo domček zrekonštruovať svojpomocne s využitím miestnych živnostníkov a nadšencov , ktorí boli ochotní nezištne pomôcť. Obecné zastupiteľstvo zriadilo pracovnú skupinu , ktorá bolo poverená koordináciou prác. Skupina pracovala v zložení: Ing. Ladislav Šimčisko, Mgr. Ján Kubošek, Ing. Stanislav Machovčák, Ing. Vladimír Gajdošík až do úspešnej kolaudácie.

Práce na rekonštrukcii sa začali v júli 2010. Z pôvodnej stavby ostali iba obvodové múry bez stropu, krovu a strechy. Dňa 4.2. 2011 vyhlásilo obecné zastupiteľstvo dobrovoľnú zbierku na rekonštrukciu rodného domu Jozefa Kronera, ktorej účelom bolo získané finančné prostriedky použiť na spolufinancovanie stavebných prác. Na rekonštrukciu významne prispel sumou 10 000 eur pán Simnacher, slovák žijúci v Nemecku. Rovnakou sumou tento projekt podporila Nadácia Orange. Ďalšie potrebné financie boli vyčlenené z rozpočtu obce Staškov. Celková hodnota vlastnej rekonštrukcie a vybavenia interiéru je 43 667,89 eur. V súčasnej dobe je potrebné dokončiť podkrovie domu, úpravy jeho okolia a vybudovať prístupovú cestu.

O obnovu schátralého domčeka sa okrem obecného úradu pričinil Spolok rodákov Jozefa Kronera , murárska partia Ladislava Perďocha zo Staškova a mnohí ďalší ľudia , ktorí vynaložili nemalé úsilie a obetu, za čo im patrí veľká vďaka. Interiérové vybavenie z veľkej časti poskytla dcéra Jozefa Kronera, herečka Zuzana Kronerová a to najmä osobné veci, ktoré patrili jej slávnemu otcovi.

Obec Staškov slávnostne sprístupnila verejnosti zrekonštruovaný rodný dom svojho rodáka herca Jozefa Kronera a v ňom zriadenú pamätnú izbu dňa 19. novembra 2011 za prítomnosti jeho dcéry – herečky Zuzany Kronerovej, synovca – herca Jána Kronera a Zuzany Vaňousovej, ktorá sa v tomto domčeku takisto narodila a je posledným žijúcim súrodencom Jozefa Kronera. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili viaceré osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života, potomkovia rozvetvenej rodiny Kronerovcov a vo veľkom počte občania Staškova.

Rodný dom Jozefa Kronera je pod správou Obecného technického podniku v Staškove.

 

Rodný dom Jozefa Kronera
pod správou Obecného technického podniku Staškov
Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.