TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Erb, pečať a vlajka obce predstavujú trojicu jej najdôležitejších identifikačných symbolov.

erb-staskov-m Erb Staškova vychádza z najstaršieho symbolu obce, ktorým sú dva jelene opierajúce sa o strom. Heraldicky správny erb Staškova tvoria v zelenom štíte na zlatej oblej pažiti na zadných nohách stojace dva zlaté jelene so strieborným parožím opierajúce sa o strieborný strom so zlatým lístím.
pecat
Najstaršiu zachovanú pečať Staškova poznáme podľa odtlačkov pečatidla na písomnostiach z 18. stor., ktoré sa podľa informácie z roku 1773 stratilo.
V 90-ych rokoch 18. storočia vzniklo ďalšie pečatidlo. V polovici 19. stor. vzniká nové pečatidlo, v ktorom nahradili uhorskí úradníci  tradičný staškovský symbol hungarizačným motívom svätoštefanskej koruny.
vlajka staskov Vlajka Staškova pozostáva z piatich rovnako širokých pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky. Biely pruh symbolizuje strom, dva žlté jelene a zelené pruhy sú vo farbe štítového poľa.

Uvádza sa niekoľko interpretácií staškovského symbolu:

  1. Pohľad na symbol Staškova je upozornením na lesné bohatstvo jeho okolia a na typické zviera, ktoré sa v tunajších končinách vyskytuje.
  2. Zobrazenie vysokej zvere v erbe často znamenalo uznanie poľovného práva na zver, pôvodne vyhradenú panovníkovi, prípadne sa takto mala zvýrazniť funkcia napríklad kráľovského hájnika niektorého z členov rodu.
  3. Rovnako môže symbolizovať znášanlivosť, pokojamilovnosť zobrazením dvoch „kráľov lesa“, ktorí spolu nesúperia, ale delia sa o lístie spoločného stromu.
  4. Z náboženského hľadiska možno v prípade staškovského symbolu uvažovať aj o symbolike zbožných duší, ktoré majú podiel na biblickom strome života.