TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

ROK 2023

 Číslo objednávky
 Dátum
 Osoba/firma

 Predmet

 Suma v €
 01/2023 09.01.2023

Ing. Vladimír Badura

023 53 Staškov 797

 

 • znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty budovy s. č. 623 na parcele CKN 2101/7 s príslušenstvom a pozemkami CKN 2101/7, CKN 2101/8, CKN 2101/2 (s ohľadom budúceho vecného bremena), CKN 2101/3, CKN 2101/9 v k. ú. Staškov
 
02/2023 09.01.2023

Stavospol, spol. s r.o.     

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka 

IČO: 30223849,DIČ: 2020421392

 • Betón univerzálny B20 (ZS – byty chodba) 25 kg množstvo 2 ks cena 3,90€/1 ks
 • Žiarovka veľká guľatá 12W (Stará škola) množstvo 4 ks cena 2,10 €/1 ks
 • PVC spätná klapka 200 koncová (dopojenie kanalizácie – zberný dvor) množstvo 1 ks cena 27,17 €/1 ks
 • PVC rúra kanal. 200x4.9/5 m (dopojenie kanalizácie – zberný dvor) množstvo 4 ks cena 72,-- €/5 m
 • Skrutka do dreva 4,0x20 ZH Torx (OU-zasadačka stoly) množstvo 100 ks cena 0,04€/1 ks
 • Uholník 70 bez rebra KL2 (OU-zasadačka stoly) množstvo 12 ks cena 0,60 €/1 ks
 • Hmoždinka 10 do muriva, betón bal.200/6000 ks (ZS chodba – byty) množstvo 20 ks cena 0,036 €/1 ks
 • Skrutka Tex 7504 4,8x50 ZN (ZS chodba – byty) množstvo 55 ks cena 0,048 €/1 ks
 • Skrutka do dreva 5,0 x 70 ZH (ZS chodba – byty) množstvo 20 ks cena 0,06 €/1 ks
 • Skutka 7504 4,8x38 ZN (ZS chodba – byty) množstvo 10 ks cena 0,036 €/ 1 ks
 
 03/2023 09.01.2023  

Karol Kašubiak - MAX

Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca

IČO: 37587889,DIČ: 1020452191

 
 • Výrobu kľúčov na kontajnery tuhý komunálny odpad v počte 26 ks cena 2,3 €/1 ks
 • Zámok visiaci 38 mm v počte 3 ks cena 7,27 €/1 ks
 
 04/2023 10.01.2023

 Dušan Machovčák – M-Parket 

R. Jašíka 592,02354 Turzovka

IČO:40141209,DIČ:1047940465

 

Výmenu PVC podlahy na chodbe (spoločné priestory) bytov v Zdravotnom stredisku s.č. 589 nasledovne:

 • PVC podlahovina množstvo 114,4 m2 cena 14,90 €/1 m2
 • Lepidlo Cerest 13 kg množstvo 2 ks cena 109,-- €/1 ks
 • Lepidlo Topren cena 19,-- €
 • PVC soklík množstvo 100 m cena 1,90 €/1 m
 • Rýchlo tvrdnúci opravný tmel 25 kg cena 48,-- €
 • Pokládka PVC lepením množstvo 110 m2 cena 6,50 €/1 m2
 • Lepenie PVC soklov množstvo 100 bm cena 2,-- €/1 bm

Cena celkom 3 094,-- € s DPH.

 
05/2023 10.01.2023

Ing. Vladimír Pisarík

Javorová 4,01007 Žilina

IČO:37245708,DIČ:1022895951

 • V zmysle cenovej ponuky č. CP01/2023 zo dňa 10.01.2023 vypracovanie aktualizovaného „Pasportu miestnych ciest a dopravného značenia v obci Staškov“ v sume 2 200,-- €.
 
06/2023 -celoročná 12.01.2023

CECH Company s.r.o

Mierová 1742,02201Čadca

IČO: 36378119,DIČ: 2020101941

 • kancelársky materiál v celkovej sume 2 200,-- € vrátane DPH. Kancelársky materiál bude  objednávaný čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.
 
 07/2023-celoročná 12.01.2023

 František Šarlina

023 41 Nesluša

IČO:50127675,DIČ:10805822217

 
 • renovované kazety typu: CB435A,CE285A, CF210X, CF211A, CF212A, CF213A, CF217A, LH2612A v celkovej sume 1 300,-- € vrátane DPH. Kazety budú objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.
 
08/2023 -celoročná 12.01.2023

Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS

023 52 Olešná 207

IČO:44569513,DIČ:1074629523 

 • vydanie  obecných novín – Spravodaj obce,  formát: 23x32 cm, papier: ofsetový 80 g, tlač: plnofarebná, rozsah: 16 strán, náklad: 900 ks z každého vydania v cene Spravodaj 3x v sume 1000,-€/1 vydanie a rozšírené vydanie z dôvodu zverejnenia rozpočtu v sume 1500,-€ 
 
09/2023 13.01.2023

ZO RVC Martin

Nám. S.H. Vajanského 1

036 01 Martin

IČO:31938434,DIČ:2020604443    

 • Praktickú príručku „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ v sume 40,-- €/1 ks + poštovné.
 
10/2023 16.01.2023

K-store, s.r.o.
023 51 Raková 779

IČO: 36738603, DIČ: 2022331278

 • Presbeton hladká 50x50x5 cm prírodná (lavičky Krížová cesta) množstvo 7 m2 cena 14,70 €/1 m2
 
 11/2023 16.01.2023

 Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56

821 01 Bratislava 

 IČO:36653004,DIČ:2022210608    

 
 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre vyjadrenie stavebného povolenia pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Staškov 364 – plynoinštalácia, vykurovanie na parcele CKN 2204/1 v sume 120,-- €
 
12/2023 18.01.2023

Lucia Baričáková-LB reklama

023 55 Vysoká nad Kysucou 46

IČO:51487781,DIČ:1085167941    

 • Výrobu samolepiek na kontajnery na tuhý komunálny odpad množstvo 9 ks cena 7,-- €/1 ks
 
 13/2023 01.02.2023

 Ing. Vladimír Kubinec

023 56 Makov 65

 •  Aktualizáciu znaleckého posudku na budovu Obecného úradu s.č. 588 v k.ú. Staškov. Posudok žiadame odovzdať v 3 písomných vyhotoveniach a 1x na CD. Cena dohodou 200,-- €
 
 14/2022 01.02.2023

ESM-YZAMER,ener.služby a monitoring,s.r.o.  

 Skladova 2, 917 01  Trnava

IČO:36226904, DIČ: 2020163442

 
 • rozpočítanie vykurovacích nákladov v budove s.č.589 podľa PRVN Heat2Go WalkBy 2022 v sume 159,-- € vrátane DPH.
 
15/2023 03.02.2023

Obecný technický podnik Staškov

023 53 Staškov 588

IČO:47884355, DIČ:2024125026

 • Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Staškov si objednávame záchranné práce – sprístupňovanie miestnych komunikácií  k.ú. obce Staškov v zmysle príkazu starostu obce nasledovne:
 • 1 ks traktorbager
 • 3 ks traktory
 
 16/2023 06.02.2023

 Byrnex s.r.o. 

Brehy 82, 023 13 Čierne

IČO: 50484940,DIČ: 2120357866 

 
 • napájací zdroj pre LED CC 50 W 115V 0,8A IP64, OT 50/120-277/800 2DIM LT2P v počte 30 ks cena 39,80 €/1 ks
 
 17/2023 07.02.2023  

Byrnex s.r.o. 

Brehy 82, 023 13 Čierne

IČO: 50484940,DIČ: 2120357866 

 

Materiál na verejné osvetlenie

 • svorka odborná prepichovacia 16-95 10-25 TSZL4-1 v počte 40 ks cena 4,15 €/1 ks
 • svorka Wago 3-lankový vodič v počte 40 ks cena 0,38 €/1 ks

Materiál rozhlas

 • reproduktor T51-OF v počte 5 ks cena 76,70 €/1 ks

Materiál budova Technického podniku – osvetlenie

 • cyky 3x1,5 množstvo 8 m cena 0,76 €/1 m
 • cyky 3Cx2,5 množstvo 1 m cena 1,15 €/1 m
 • Vypínač NO ABB, IP44 množstvo 1 ks cena 5,80 €/1ks
 • 1 zásuvka NO ABB, IP44 množstvo 1 ks cena 4,55 €/1 ks
 • LED reflektor 100W, IP 65 množstvo 2 ks cena 46 €/1 ks
 • Vypínač NO, Pawbol množstvo 1 ks cena 2,70 €/1 ks
 
 18/2023 08.02.2023

 MADAM, spol. s r.o. 

023 53 Staškov 836

IČO: 36390585, DIČ:2020135216

 
 • opravu automatických dverí do budovy Obecného úradu v sume 38,40 €.
 
19/2023 14.02.2023

Mäsiarstvo SK, s.r.o.

023 51 Raková 205

IČO: 52198561,DIČ: 2120931065   

 • občerstvenie – zabíjačkové špeciality (vrátane zabezpečenia výdaja personálom) pre cca 200 ľudí dňa 18.02.2023 o 16:00 hod. v sume 700,-- € s DPH
 
20/2023 24.02.2023

VSSG Biomasa s.r.o.

ul.17.novembra 2868, 02201 Čadca

IČO: 44321708,  DIČ: 2022672872

 • Vývoz veľkoobjemového kontajnera od 6.3.2023 do 10.3.2023 v počte 2 ks na skládku JOKO-EKO s.r.o., Podzávoz 302, Čadca
 
21/2023 24.02.2023

COPYTECH s.r.o.

023 11 Porúbka

IČO: 46904913,DIČ: 2023633392

 
 • Oprava zariadenia (nastavenie scan, tlač ostatných zariadení) kopírky CANON v sume 91,80 € + toner CANON C-EXV49 black v počte 2 ks cena 132,-- €, cyan Katun v počte 1 ks cena 67,20 €, magenta Katun v počte 1 ks cena 67,20 €, yellow Katun v počte 1 ks cena 67,20 €
 
22/2023 24.02.2023

HERAKLES-NET, s.r.o.

Stred 170, 02354 Turzovka

IČO: 46560807, DIČ: 2023437240   

 • Office Home & Buseness 2021 (starosta notebook) počet 1 ks cena 260,-- € s DPH.
 • Inštalácia v sume 24,-- € s DPH.
 
         
         

 

ROK 2022

 Číslo objednávky
 Dátum
 Osoba/firma

 Predmet

 Suma v €
 01/2022- celoročná 12.01.2022
CECH Company, s.r.o,
Mierova 1742, 022 01 Čadca,                                IČO:36378119 DIČ: 2020101941

 

kancelársky materiál v celkovej sume 2 000,-- € vrátane DPH. Kancelársky materiál bude  objednávaný čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky

 
 02/2022
12.01.2022
 STOP LUP, s.r.o.

V. Splanyola 23  , 010 01 Žilina, 
 IČO: 45724351, DIČ:2023108483  

 

Servis kamerového systému v sume 52,68 €

 
03/2022-celoroč. 12.01.2022

DM drogerie markt, s.r.o.

Dialničná cesta 2

903 01 Senec

čistiace prostriedky v celkovej sume 650,-- € vrátane DPH. Čistiace prostriedky budú  objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.  
04/2022 13.01.2022

CB Media s.r.o.

023 03 Zborov nad Bystricou 384

IČO:46814523, DIČ:2023597906

Redizajn webovej stránky www.staskov.sk v sume 720,-- € s DPH

 
05/2022 14.01.2022

Biopel, a.s.

023 34 Kysucký Lieskovec 847

IČO:46823492

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.1.2022 na drevené pelety - množstvo 6,8 t  suma 294,-- €/1 t v celkovej sume 1 999,20 € vrátane DPH, vrátane dopravy.  
06/2022 17.01.2022

Viera Puterová - FLORA

919 28 Bučany 313

IČO:35405236, DIČ:1032675743

hudobné vystúpenie skupiny AT Band - DUO dňa 16.10.2022 v čase o 14:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Staškove pri príležitosti „Úcty k starším“  v sume 780,-€ vrátane dane, dopravy a ozvučenia  
07/2022 18.01.2022

MIRACI elektro plus s..r.o.

Podzávoz 3008, 022 01 Čadca

IČO:36404781, DIČ:2020136217

 

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.1.2022 – Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia v Obci Staškov v celkovej sume 1 539,33 € vrátane DPH.

Termín dodania max. do 4.2.2022
 
08/2022 20.01.2022 Stavospol, spol. s r.o.                                                      Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,                          IČO: 30223849, DIČ: 2020421392 Batéria drezová stojánková výtok 160 mm – 1 ks cena 33,20 €/1 ks  
09/2022 24.01.2022

Lucia Baričáková - LB reklama

023 55 Vyosoká n.Kysucou 46

IČO:51487781, DIČ:1085167941

 • Výrobu samolepiek na kontajneri triedený odpad v počte 18 ks cena 11,-- €/1 ks
 • Reflexnú fóliu na rampu v dĺžke 2,20 m cena 19,42 €/1 m
 
10/2022 25.01.2022

Týždenník KYSUCE, MY Čadca

Horná 116, 022 01 Čadca

 • Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže v MY Kysuckých novinách, rozmer inzerátu 84x84 mm. V termíne 1.2.2022 v sume 70,-- € bez DPH.
 
11/2022 celoroč. 25.01.2022

František Šarlina

023 41 Nesluša

IČO:50127675, DIČ:10805822217

renovované kazety typu: CB435A,CE285A, CF210X, CF211A, CF212A, CF213A, CF217A, LH2612A v celkovej sume 900,-- € vrátane DPH. Kazety budú objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.  
 12/2022 26.01.2022

Ing. Magdalena Scheberová

Gogoľova 626/9,  010 04 Žilina

IČO: 43926398,DIČ: 1023055396

služby vo verejnom obstarávaní na zákazke "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Staškov s.č.364" v sume 2 000,-- €- opätovné spustenie VO v cene ja zahnuté:

Prípravná fáza VO - Určenie predpokladanej hodnoty zákazky, vypracovanie Súťažných podkladov včítane Návrhu Zmluvy o dielo, Návrhu na plnenie kritérií, povinných príloh Súťažných podkladov, vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk 

Súťažná fáza VO - zverejnenie Výzvy v IS EVO, zverejnenie Súťažných podkladov včítane projektovej dokumentácie, Sprievodnej správy, Technických správ, Zadania na profile verejného obstarávateľa

V priebehu lehoty od zverejnenia Výzvy do predkladania ponúk zabezpečenie vysveľovanie, resp. komunikácia s projektantom za účelom vysvetľovania, prípadne doplnenie informácií pre uchádzačov na profile verejného obstarávateľa

Príprava materiálov pre prácu komisie na vyhodnocovanie ponúk

Práca v komisii menovanej na vyhodnotenie ponúk (bez práva/s právom vyhodnocovať (?)

Vypracovanie Zápisnice a jej odovzdanie verejnému obstarávateľovi

Dokumentácia po ukončení súťažnej fázy VO

Vypracovanie Návrhu Oznámení o úspešnosti, neúspešnosti ponúk pre uchádzačov a ich odoslanie cez IS EVO

Súčinnosť pri ex post kontrole VO poskytovateľom NFP

Vypracovanie Oznámenia o výsledku verejného obstarávania a jeho zverejnenie vo Vestníku, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo

Vypracovanie Správy podľa § 24 ods. (2) ZVO

 
 13/2022  26.01.2022

 Ing. Milan Kožák

02357 Podvysoká 301, IČO:40141951

Projektovanie stavby: Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov v dohodnutej sume 450,-- €

 
 14/2022  26.01.2022

 František Šarlina

023 41  Nesluša 172

IČO:50127675, DIČ:1080582217

 

Údržba tlačiarní v sume 50,-- €

 
15/2022 27.01.2022

Ing. Peter Gramblička                             

Hurbanova 777, 022 01 Čadca

IČO:30551633

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.1.2022 – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – Spevnené plochy v lokalite pri kostole v celkovej sume 1 660,-- €.

Termín dodania max. do 30.4.2022

 
16/2022 30.01.2022

Ing. Vladimír Kubinec

023 56 Makov 65

Vypracovanie znaleckého posudku na budovu Obecného úradu s.č. 588 v k.ú. Staškov. Posudok žiadame odovzdať v 3 písomných vyhotoveniach a 1x na CD. Cena dohodou 600,-- €  
17/2022 30.01.2022 SLOVINTER F, s.r.o.

Sládkovičova 23, 974 05 Banská Bystrica 
 IČO: 36047139, DIČ: 2020089104

toaletný papier a utierky v celkovej sume 350,-- € vrátane DPH. Toaletný papier a utierky budú  objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky  
18/2022 08.02.2022

DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

Klemensova 15, 811 08 Bratislava

IČO:50872800, DIČ: 2120503814

 • Dopracovanie PD architektúra a statika, rozpočet v zmysle skutkového stavu na základe vykonanej sondy - objekt MŠ v sume 780,-- € s DPH.
 
19/2022 08.02.2022

Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS

023 52 Olešná 207

IČO: 44569513, DIČ: 1074629523

vydanie obecných novín – Spravodaj obce, vydanie 4x ročne, formát: 23x32 cm, papier: ofsetový 80 g, tlač: plnofarebná, rozsah: 16 strán, náklad: 900 ks z každého vydania v celkovej sume 3 070,80 €  
20/2022 08.02.2022

Ing. Pavol Holub

023 55 Vysoká nad Kysucou 1234

IČO:44222726, DIČ:1039075026

Aktualizáciu rozpočtov stavieb Bytový dom a Zberný dvor v sume 140,-- €

 
21/2022 22.02.2022

Ing. Dagmar Melotíková

Staničná 898/6, 92401 Galanta

IČO:50630547,DIČ:1047069584

Verejné obstarávanie na dodanie tovarov – nadlimitný postup bez elektronickej aukcie – pre služby spojené s realizáciou procesu verejného obstarávania na dodávku technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v Obci Staškov v celkovej sume 2 000,-- €.

 
22/2022 22.02.2022

DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

Klemensova 15, 811 08 Bratislava

IČO:50872800, DIČ: 2120503814

 • Dotlač PD architektúra a statika, rozpočet MŠ Staškov v sume 432,-- € s DPH.
 
23/2022 22.02.2022

STAVOCOM SK s.r.o.

023 57  Podvysoká 18

IČO: 36393428, DIČ: 2020135392 

Opravu 1 ks poškodenej výškovej rampy vrátane dopravného značenia na moste k OÚ Staškov

 
24/2022 24.02.2022

IVS, s.r.o.

Rieka 817, 022 01 Čadca

IČO:46757228

 • Plotovú latu na oplotenie cintorína rozmer: 100 mmx20mmx1200mm – množstvo 650 ks cena 1,10 € bez DPH/ 1ks
 • Stavebné rezivo hranol (povrchová úprava hobľované) rozmer: 60 mm x 40 mm x 5000 mm – množstvo 180 bm cena celkom 189 € bez DPH
 
25/2022 24.02.2022

STAVOSPOL, spol. s r.o.           

Jašíková 101  
023 54 Turzovka   
IČO: 30223849
DIČ: 2020421392

Na opravu mostovej lavičky cez rieku Kysuca na Nižnom konci obce Staškov nasledovne:

 • Pletivo PVC 100/25 BND oko 50/2,5-1,65/ - množstvo 100 m cena 2,20 €/1m
 • Príchytka vodiaca spinka + skrutka PVC – množstvo 200 ks cena 0,19€/1ks
 • Skrutka Tex 4,6x32 – množstvo 200 ks cena 0,04 €/1ks
 • Napínač Ideal zelený – množstvo 14 ks cena 0,70 €/1ks
 • Napinák Zn oko hak 3 – množstvo 2 ks cena 1,03 €/1ks
 • Drôt napínací PVC 52m zelený – množstvo 4 bal. Cena 8,05 €/1 bal.
 • Drôt napínací PVC 78 m zelený – množstvo 3 bal. Cena 11,99 €//1 bal.
 • Drôt PVC viazací 1,4 mm – množstvo 3 ks cena 2,80 €/1 ks
Uholník 50x60x40 – množstvo 50 ks cena 0,37 €/1 ks
 
 26/2022 02.03.2022

 Slovak Telekom a.s. 

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO:  35763469, DIČ:  2020273893

 
 • Vytýčenie telekomunikačných vedení na základe vyjadrenia č. 6612137207
 
 27/2022  02.03.2022

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.

Bôrická cesta 1960,  010 57 Žilina 

IČO:  36672297, DIČ:  2022238900

 
 • Vytýčenie inžinierskych sietí v k. ú. Staškov na základe vyjadrenia č. O21045840
 
28/2022 02.03.2022

Severoslovenská distribučná a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:  36442151, DIČ:  2022187453

 • Vytýčenie inžinierskych sietí v k. ú. Staškov na základe vyjadrenia č. 202112-NP-0434-1
 
29/2022 02.03.2022

Distribúcia SPP

Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

IČO:  35910739

 • Vytýčenie plynárenských sieti v k. ú. Staškov na základe vyjadrenia č. TD/NS/1187/2021/Ki
 
30/2022 04.03.2022

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Michalská 9, 811 03 Bratislava

IČO:  44618981, DIČ:  20222779891

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.2.2022 – Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia v Obci Staškov – svietidlá v počte 3 ks cena 330 € s DPH/1 ks.

Termín dodania max. do 18.03.2022
 
31/2022 04.03.2022

Ing. Vladimír Badura

02353 Staškov 797

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 1642/4 v k. ú. Staškov o výmere 64 m2

 
32/2022 04.03.2022

Ing. Peter Gramblička                             

Hurbanova 777, 022 01 Čadca

IČO:30551633

 V zmysle cenovej ponuky zo dňa 01.03.2022 – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby – verejné parkovisko na parcele CKN 112/1 v k.ú. Staškov za budovou zdravotného strediska v celkovej cene 2 950,-- €.

Termín dodania max. do októbra 2022
 
33/2022 04.03.2022

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

Materiál na FK Slávia Staškov nasledovne:

 • Ventil záhradný ½“ v počte 1 ks cena 5,80 €/1 ks
 • Bal páska krepová 50 mm/50m v počte 2 ks cena 3,205 €/1 ks
 • Bal riedidlo Elastik S6006 3,4l – množstvo 2 ks cena 8,70 €/1 ks
 • Bal remal snehobiely 36kg+4kg – množstvo 1 ks cena 75,70 €/1 ks
 • RIG tmel super 5 kg – množstvo 1 ks cena 6,10 €/1ks
 • Bal remal penetrácia hĺbková modrá 5 kg – množstvo 1 ks cena 13,70 €/1 ks
 • Bal brusne plátno zr.180 – množstvo 4 ks cena 0,66 €/1ks
 • Kotúč lamelový 115/zrn.120 – množstvo 1 ks cena 2,10 €/1ks
 • Páska na fasády 48x50 m (na drsné povrchy) – množstvo 2 ks cena 6,-- €/1ks
 • Mriežka brusná 280x115/zr.80 – množstvo 10 ks cena 0,192 €/1ks
 • Mriežka brusná 280x115/zr.100 – množstvo 10 ks cena 0,204 €/1ks
 • Bal štetec shadow 80 mm 3,5“ – množstvo 1 ks cena 5,50 €/1ks
 • Rig promix 5 kg – finish – množstvo 1 ks cena 8,70 €/1 ks
 • Bal lazurol Pinia S1023 060 2,5l – množstvo 1 ks cena 15,50 €/1ks
 • Skrutka do dreva 5,0x80 ZH Torx. – množstvo 100 ks cena 0,072€/1 ks
 • Hmoždinka 8 do muriva, betón bal.200/10000ks – množstvo 100 ks cena 0,048 €/1ks
 • Hmoždinka 10 do muriva,betón bal.200/6000ks – množstvo 100 ks cena 0,036 €/1ks
 
34/2022 04.03.2022

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Michalská 9, 811 03 Bratislava

IČO:  44618981, DIČ:  20222779891

 • 1 ks záložnej batérie v prevádzači a 1 ks prijímacieho modulu u hlč.10 v rámci bezdrôtového rozhlasového a varovného systému obce v sume 430,80 €
 
35/2022 14.03.2022 Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252, 022 01 Čadca      
IČO: 51425220          
DIČ: 2120689087

Úpravu rozpočtu Bytový dom Staškov – rozdelenie objektov spevnené plochy, vodovodná a kanalizačná prípojka v sume 200,-- €.

 
36/2022 16.03.2022

K-store, s.r.o.
023 51 Raková 779

IČO: 36738603, DIČ: 2022331278

 • Tmel + lepidlo SIKAFLEX transparentný – množstvo 5 ks cena 48,12 €
 • Páska papierová krepová do 60st. 50mm/50m – množstvo 2 ks cena 4,54 €
 
37/2022 16.03.2022 HERAKLES-NET, s.r.o.
Stred 170
023 54 Turzovka
IČO: 46560807          
DIČ: 2023437240
 • Tlačiareň (úsek poplatkov) Xerox B315V_DNI cena 432,-- €
 • Kábel USB 3m – množstvo 1 ks cena 2,50 €
 • EVOLVEO WK-160 set bezdr. Klávesnica a myš – množstvo 1 ks cena 22,-- €
 • Inštalácia tlačiarne cena 14,40 €
 
38/2022 16.03.2022

KROSS spol. s r.o.

02357 Podvysoká 409

 Materiál na maľovanie šatní FK Slávia Staškov nasledovne:

 • Tessarol riedidlo 0,5 l – množstvo 1 ks cena 3,90 €/1 ks (šatne FK Slávia Staškov)
 • Tessarol Direct 3v1 0,75 l – množstvo 3 ks cena 9,90 €/1 ks (šatne FK Slávia Staškov)
 • Alkyton RAL 3020 0,75 l – množstvo 8 ks cena 16,50 €/1 ks (šatne FK Slávia Staškov)
 • Riedidlo S6005 3,4 l – množstvo 1 ks cena 8,90 €/1 ks (šatne FK Slávia Staškov)
 • Belinka TL – 5l množstvo 2 ks cena 72,90 €/1 ks (cintorín)
 • Belinka TL č. 24 – palisander 2,5 l množstvo 5 ks cena 44,90 €/1 ks (cintorín)
 
39/2022 21.03.2022

Válek – motorsport, s.r.o.

Za Školkou 420/31 , 71700 Ostrava

IČO: 08060479 , DIČ: CZ08060479

 • Servis požiarnej striekačky v sume 736,31 €
 
40/2022 24.03.2022

Severoslovenská distribučná a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:  36442151, DIČ:  2022187453

 • Vyjadrenie k existencii EZ (A05) – Krížová cesta
 
41/2022 25.03.2022

DM drogerie markt, s.r.o

Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 

IČO: 31393781, DIČ: 2020354534

 • Darčekové karty v sume 15,-- €/1 ks na akciu „Uvítanie detí“ počet 79 ks
 
42/2022 28.03.2022

Karol Kašubiak - MAX

Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca

IČO: 37587889  ,DIČ: 1020452191    

Materiál na upevnenie zberných nádob:

 • Reťaz 4mm – množstvo 51,5 m v cene 113,71 €
 • Zámok visiaci 50mm C2000 HK – množstvo 1 ks cena 113,16 €
Kľúč CI-51D/CISA C2000 – množstvo 3 ks v cene 6,07 €
 
 43/2022  04.04.2022

HYDROSTATIK s.r.o.

Nesluša 1177 

 
 • Prieskumný vrt v areály FK Slávia Staškov z dôvodu vybudovanie umelého zavlažovania do hĺbky 32 m cena dohodou 1200,-- € vrátane DPH.
 
44/2022-celoročná 04.04.2022

COPYTECH s.r.o.

023 11 Porúbka

IČO:46904913, DIČ:2023633392

 • toner CANON C-EXV49 black, farebná v celkovej cene 400,-- €. Tonery budú objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.
 
45/2022  06.04.2022

 T-MAPY s.r.o.

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

IČO:43995187, DIČ:2022545096  

V zmysle cenovej ponuky – register pôdy LPIS v cene 120,-- € s DPH

 • Tabuľka daní v cene 120,-- € s DPH
 
 
 46/2022 07.04.2022

 Ing. Marián Olešňan

U Hluška, Komenského 135/16, 02201 Čadca

IČO: 45625034, DIČ: 1079546941

 
 • Spracovanie požiarneho projektu: Projektové riešenie námestia obce Staškov v sume 320 €
 
 47/2022  13.04.2022

 ELVOD-BETÓN s.r.o.,

 023 01 Oščadnica 1461

IČO: 46477021, DIČ: 2820005078

 
 • V zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.04.2022 – Akumulačné nádrže o objeme 11,5 m3 a 20 m3 v celkovej cene 4 440,-- €
 
48/2022 19.04.2022

Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

023 53 Staškov 500

IČO: 32254008, DIČ: 1021180908

 • Opravy VTZ – plynových zariadení – plynový kotol POROTHERM v budove s.č. 858 byt č. 6,8 v sume 207,60 €
 
49/2022  25.04.2022

 Týždenník KYSUCE, MY Čadca

Horná 116 , 022 01  Čadca

 
 • Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže v MY Kysuckých novinách, inzerát na úžitkové vozidlo Avia 31.1.K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou v sume 70,-- € bez DPH.
 
 50/2022 29.04.2022  

Ing. Magdalena Scheberová

Gogoľova 626/9,  010 04 Žilina

IČO: 43926398,DIČ: 1023055396

 
 • služby vo verejnom obstarávaní na zákazke "Materiál - Námestie pred Obecným úradom Staškov“ v sume 1 200,-- €
 
51/2022 02.05.2022

VANDO s.r.o.

023 02 Dunajov 335

IČO: 46967109,  DIČ: 2023687039

 • 6 stolov a 24 stoličiek do Hasičskej zbrojnice v sume 1 020,-- €
 
52/2022 02.05.2022

Eva Moskáľová - ELMOP

023 01 Oščadnica 1236

IČO: 40140229,  DIČ: 1020088641

 • V zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.04.2022 ponorné čerpadlo a vodovodné potrubie FK Slávia Staškov v celkovej cene 1 059,-- € s DPH
 
53/2022 09.05.2022

Znak spol. s r.o.

 Námestie slobody 1407/5,  020 01 Púchov

 IČO: 31614884,    DIČ: 2020441841     

 

 • cestné zrkadlo 800x600 v počte 2 ks
 • Zn stĺpik pr. 60 mm/3,5m v počte 2 ks
 • Krytka stĺpika pr. 60 mm v počte 2 ks vrátane dopravy
 
54/2022 09.05.2022

RRA Kysuce

Námestie slobody 30, 02201 Čadca

 • Následnú monitorovaciu správu č. 1 k projektu Cyklocestou cez hranice dedičstva v sume
 
 55/2022 10.05.2022

ST MUSIC s.r.o.

Staničná 2850, 02201 Čadca

IČO: 51238322, DIČ: 2120636804

 

 • hudobné vystúpenie kapely REVIVAL ELÁN dňa 28.05.2022 o 16:30 hod. v priestoroch FK Slávia Staškov pri príležitosti „Váľania mája.  Honorár za hudobné vystúpenie je 1 000 € s DPH
 
 56/2022 10.05.2022

Karlovský ochotnícky soubor KOS

756 06 Veľké Karlovice 357   

IČO: 03545563

 
 • Divadelné predstavenie s názvom „Jedenácte přikázání“, ktoré sa uskutoční dňa 01.07.2022 o 19:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu Staškov. Honorár za odohraté predstavenie je 240,-- €
 
 57/2022 10.05.2022  

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,

IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

 

Materiál na FK Slávia Staškov - zavlažovanie 

 • Lepidlo Flex Quartz C2TE S1 25 kg šedé – množstvo 6 ks cena 11,10 €/1 ks

Materiál Krížová cesta 

 • Penetračný lak 19 kg asfaltový – množstvo 1 ks cena 64,50 €/1ks
 
58/2022 16.05.2022

ELMOP – Eva Moskáľová

023 01 Oščadnica 1236  

IČO:  40140229, DIČ:  1020088641

Materiál na FK Slávia Staškov - zavlažovanie

 • RPE koleno 40 počet 3 ks cena celkom 9,38 €
 • RPE Prechod 40x1“ vonk+vnut počet 1 ks cena celkom 1,78 €
 • Spätná klapka 5/4“ celokovová počet 1 ks cena celkom 12,25 €
 • Redukcia 2“x5/4“ mosadz počet 1 ks cena celkom 6,18 €
 • Vsuvka 5/4“ mosadz počet 1 ks cena celkom 2,59 €
 • Vsuvka 2“ mosadz počet 1 ks cena celkom 4,94 €
 • Spätná klapka 2“ počet 1 ks cena celkom 17,94 €
 • Objimka s gumou 40-46 5/4“ počet 6 ks cena celkom 4,75 €
 • Kombiskrutka 8x100 počet 6 ks cena celkom 0,94 €
 • Hmoždinka 12+10+8 počet 10 ks cena celkom 1,84 €
 • RPE koleno 40 počet 4 ks cena celkom 12,51 €
 • RPE koleno 63 počet 2 ks cena celkom 9,22 €
 • RPE prechod 63x X2“vonk+vnut. Počet 1 ks cena celkom 3,59 €
 • Vsuvka 2“X6/4“ mosadz počet 1 ks cena celkom 5,70 €
 • Geka 6/4“ VNZ+VOZ počet 1 ks cena celkom 3,70 €
 • RPE T-KUS 40 počet 1 ks cena celkom 4,-- €
 • RPE prechod 40x5/4“ Vnut. Počet 1 ks cena celkom 3,34 €
 • Redukcia 5/4“ x ½“ mosadz 6/4“ počet 1 ks cena celkom 3,14 €
 • Ventil guľový ½“ FF+MF+MM počet 1 ks cena celkom 3,53 €
 • Ventil guľový 2“ FF+MF voda počet 1 ks cena celkom 24,28 €
 • Vsuvka 2“ x 5/4“ mosadz počet 1 ks cena celkom 5,81 €
 • Geka 5/4“ VZN+VOZ počet 1 ks cena celkom 2,93 €
 • Materiál Zdravotné stredisko
 • Batéria studená voda KBD 401 počet 1 ks cena celkom 17,48 €
 
 59/2021 19.05.2022  

ELMOP – Eva Moskáľová

023 01 Oščadnica 1236  

IČO:  40140229, DIČ:  1020088641

 
 • Ventil gulový 2“ FF+MF voda počet 2 ks cena celkom 52,78 €
 • Vsuvka 2“ pozink počet 3 ks cena celkom 9,33 €
 • T-kus 2“ pozink počet 1 ks cena celkom 5,46 
 
 60/2021 19.05.2022

Mojmír Valko

Rázusová 1232/53, 022 01 Čadca

IČO: 51483343

 

 • Výkopové práce pásovým minibagrom CAT 301.8C v cene 24,-- €/1 hod. v počte hodín 11 na akcií „Zavlažovanie FK Slávia Staškov“.
 
61/2022 20.05.2022

ROLAND SK, spol. s r.o.

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

IČO: 35809841, DIČ: 2020236152 

 • Prenájom debniacich dielcov na Krížovú cestu v sume 13,56 €/1 deň
 
62/2022 25.05.2022

Severoslovenské vodárne a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO:  36672297, DIČ:  2022238900

 • Vyčistenie septiku pri budove Obecného úradu Staškov
 
63/2022 25.05.2022

K-Store, s.r.o.

023 51 Raková

IČO: 36738603, DIČ: 2022331278

 • Sieť betonárska 15/15/8 2x3 m v počte 14 ks cena 74,-- € s DPH/1 ks
 • Roxor 14 mm/6m v počte 14 ks cena 13,27 € s DPH/1 ks
 • Roxor 12 mm/6m v počte 9 ks cena 9,75 € s DPH/1 ks
 
64/2022 27.05.2022

Severoslovenské vodárne a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO:  36672297, DIČ:  2022238900

 • Čistiaci voz Kapeloto na vyčistenie septiku pri budove Obecného úradu Staškov
 
65/2022 27.05.2022

WC Expres s.r.o.

Dlhá 42/31, 010 09 Žilina

IČO:  50006665, DIČ:  2120146149

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.5.2022 nasledovne:

 • Prenájom mobilného WC v počte 2 ks na obdobie 8.7.2022-10.7.2022
 • Prenájom mobilného WC v počte 3 ks na obdobie 12.8.2022-14.8.2022
 • Cena prenájmu za 1 ks mobilného WC je 90,-- € vrátane DPH
 
65A/2022 27.05.2022

František Sakson

023 53 Podvysoká 188

IČO: 50268864, DIČ: 1121867010 

 • Výmenu a prezutie pneumatík Volkswagen Golf CA091BJ v sume 267 €
 
66/2022 31.05.2022

HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o.

Stred 392, 023 54 Turzovka

IČO: 47442638 , DIČ: 20238865900 

 • Koncert hudobnej skupiny Horkýže Slíže, ktorý sa bude konať dňa 13.08.2022 v areáli FK Slávia Staškov v celkovej cene 8745,-- € (v cene je zahrnuté honorár, pódium, osvetlenie, ozvučenie).
 
67/2022 31.05.2022

HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o.

Stred 392, 023 54 Turzovka

IČO: 47442638 , DIČ: 20238865900

 • Akustický koncert hudobnej skupiny Arzén, ktorý sa bude konať dňa 09.08.2022 o 22:00 hod. v areáli FK Slávia Staškov v celkovej cene  1 200,-- €.
 
68/2022 31.05.2022

ELBA MONTAŽE s.r.o.

023 51 Raková 1237

IČO: 45941467, DIČ:  2023140801 

 • Zbíjacie kladivo na traktorbagri cena 47,-- € bez DPH/1 hod. na zákazku „Námestie pred Obecným úradom Staškov“
 
69/2022 31.05.2022

SAKSON-BETÓN, s.r.o.

023 53 Staškov 805

IČO: 44554451, DIČ:  2022742656 

Materiál na výstavbu Krížovej cesty nasledovne:

 • Betónová zmes C16/20 X0 P – množstvo 24,25 m3 cena celkom 2 165,43 €
 • Betónová zmes CB III – množstvo 1,75 m3 cena celkom 192,85 €
 • Nakládka betónu – množstvo 10 cena celkom 34,20 €
 • Dovoz betónu – množstvo 3 cena celkom 78,66 €
 • Výkladka betónu – množstvo 6 cena celkom 41,04 €
 
 70/2022 01.06.2022  

SAKSON-BETÓN, s.r.o.

023 53 Staškov 805

IČO: 44554451, DIČ:  202274265

 
 • Betónová zmes CB III – množstvo 10,5 m3 v cene 964,28 € bez DPH
 • Nakládka betónu – množstvo 6 cena 17,10 € bez DPH
 • Roxor priemer 12 mm – množstvo 32 ks cena 216,-- € bez DPH
 
71/2022 01.06.2022

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,

IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

Materiál na Výstavbu Krížovej cesty 

 • Kotva chemická tekutá 280 ml množstvo 20 ks cena 9€/1 ks
 • Skrutka do dreva 5,0x70 ZH Torx. množstvo 153 ks cena 0,06 €/1ks
 • Skrutka do dreva 5,0x70 ZH množstvo 63 ks cena 0,06 €/1 ks
 • Silikon sanitárny 310 ml transparent Silver Line množstvo 6 ks cena 5,70 €/1 ks
 • Fischer skrutky FPF II CTP 4,0x50 BC 500 množstvo 500 ks cena 0,036 €/1 ks

Materiál na budovu s.č.858 – Pošta

 • Ručná sprcha BEATE 3 polohy množstvo 1 ks cena 6,80 €/1 ks
 • Sprchová hadica 150 ANTIKO množstvo 1 ks cena 6,40 €/1ks

Materiál na Námestie pred OU

 • Mazivo montážne 500 g množstvo 2 ks cena 5,795 €/1 ks
 • PVC odbočka kan. 160/160 45° množstvo 1 ks cena 9,50 €/1 ks
 • PVC rúra kanal. 110x3.2/1m množstvo 3 ks cena 6 €/1ks
 • Páska výstražná 250 m ZÁKAZ VSTUPU množstvo 3 ks cena 8,70 €/1ks
 • PVC odbočka kan. 160/160 45° množstvo 2 ks cena 9,505 €/1ks
 • AL lapač DN 110 300x155 spodný čierny množstvo 3 ks cena 13,15 €/1 ks
 • PVC redukcia 200/160 kanal. Množstvo 5 ks cena 5,10 €/1 ks
 • PVC koleno kanal. 110/45° množstvo 3 ks cena 1,80 €/1 ks
 • PVC koleno kanal. 110/30° množstvo 3 ks cena 1,80 €/1 ks
 • PVC redukcia 160/110 kanal. množstvo 3 ks cena 2,65 €/1 ks
 • PVC koleno kanal. 110/15° množstvo 3 ks cena 1,60 €/1 ks
 • PVC redukcia 125/110 kanal. množstvo 1 ks cena 1,70 €/1 ks
 • PVC odbočka kan. 160/125 87° množstvo 1 ks cena 6,55 €/1 ks
 • PVC zátka kanal. 200 množstvo 1 ks cena 2,60 €/1 ks
 • PVC rúra kanal. 200x4.9/2m množstvo 2 ks cena 22,595 €/1ks
 • PVC koleno kanal. 110/87° množstvo 1 ks cena 2,50 €/1 ks
 • Dvorný vpust s liat.rámom,roštom B125s kalovým roštom množstvo 1 ks cena 142,8 €
 • Skrutka 4,0x80 ZH torx množstvo 250 ks cena 0,048 €/1 ks
 • Kotva chemická tekutá 280 ml bez styrénu SOAS množstvo 12 ks cena 9 €/1ks
 • Závitová tyč 15 mm ZN množstvo 20 ks cena 3,9 €/1 ks
 • Podložka 16-18 ZN množstvo 76 ks cena 0,36 €/1 ks
 • Matica M16 ZN množstvo 76 ks cena 0,16 €/1ks

Materiál výmena ventilov FK Slávia Staškov

 • Guľový ventil voda ¾“ FF páka vnútorný závit PN30 množstvo 2 ks cena 6,995 €/1ks
 • zátka ½“ množstvo 1 ks cena 0,50 €/1 ks
 
72/2022 02.06.2022

SAKSON P+V, spol. s r.o

023 53 Staškov 805

IČO: 36406341, DIČ:  2020136404

Materiál – Námestie pred OU Staškov nasledovne:

 • Dopravné služby Tatra s H.RCA741BF v cene 20,52 €
 • Manipulačné práce s H.R CA741BF v cene 145,92 €
 • Prenájom – rezačka asfaltu v cene 22,80 €
 • Prenájom - búracie kladivo v cene 22,80 €
 • Skruž 80/50 množstvo 1 ks v cene 37,06 €
 
 73/2022  02.06.2022

 DZS s.r.o.

Palárikova 2311, 02201 Čadca

IČO: 36415731,DIČ:  2021774920 

 
 • Vývoz odpadových vôd za budovou Obecného úradu Staškov v sume 785,22 €
 
74/2022 02.06.2022

Slovacom, s.r.o.

023 57 Podvysoká 18

IČO: 36409898, DIČ:  2020136569

 • Opravu dverí v polyfunkčnom dome s.č. 858 vchod do bytov v sume 291,31 €
 
 75/2022 02.06.2022  

IVS s.r.o.

Rieka 817, 022 01 Čadca

IČO: 46757228

 
 • Dosky na šalovanie na zákazku: Námestie pred obecným úradom – množstvo 1,3 m3 cena celkom 468,-- €
 
 76/2022 02.06.2022  

Ing. Peter Gramblička                             

Hurbanova 777, 022 01 Čadca

IČO:30551633

 
 • Projekt požiarneho riešenia cesty pod miestnou cestou Kykuľa vetva B v sume 250,-- €
 • Projekt plynovej prípojky pri kostole 260,-- €
 
77/2022 10.06.2022

Pyro-reja,s.r.o.

023 51 Raková 1476, 

 • Ohňostroj na dňa 10. 7. 2022 o 22:00 hod., v priestoroch areálu FK Slávia Staškov vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami v cene celkom 800 € s DPH.
 
 
 78/2022 15.06.2022

Mgr. Mária Kováčová 

 Borzagoš 1086/63,951 31 Močenok 

 

detské atrakcie na 10.7.2022 nasledovne:

 • šmýkala Mekvin 10mx4,6mx5,5m v cene 435,-- €
 • Combo Princess hrad 5,5mx4,6mx4,5m v cene 385,-- €
 • Maľovanie na tvár (2 maliarky) v cene 385,-- €
 •  Pukance v cene 395,-- €

Miesto umiestnenia: FK Slávia Staškov

Doba prenájmu 5 hod. od 14:00 do 19:00 hod. 
 
79/2022 15.06.2022

ISM – Ing. Stanislav Machovčák 

023 51 Raková 4112  

IČO: 32234708, DIČ: 1020455084

 • Výroba oceľového „C“ profilu – ošetrené žiarovým pozinkom, natreté farbou RAL 7016, rozmer profilu 50x410 mm – množstvo 15 ks
 
80/2022 21.06.2022

Slovenský červený kríž, UzS Čadca 

Pribinova 3, 022 01 Čadca

 • zabezpečenie zdravotnej služby počas Letných Kronerových dní v obci Staškov – areál futbalového štadiónu dňa 09.07.2022 v čase od 19:00 hod. do 24:00 hod. a 10.07.2022 v čase od 09:00 do 24:00 hod. v cene 25,-- €/1 hodinu
 • zabezpečenie zdravotnej služby počas koncertu – areál futbalového štadiónu dňa 13.08.2022 v čase od 18:00 hod. do 23:00 hod. v cene 25,-- €/1 hod.
 
81/2022 21.06.2022

Jaroslav Koniar 

Riečky 1029, 023 22 Klokočov

IČO: 37588036

 • Striešku komplet aj s náterom na zastavenie Krížovej cesty v počte 14 ks cena 390,-- €/1 ks s DPH. Cena celkom 5 460,-- €. Termín dodania júl – august 2022.
 
 82/2022 21.06.2022

 BALJAK SBS s.r.o.

ul. Na stanicu 16, 01009 Žilina

IČO: 47474416, DIČ: 2023930689

 • Zabezpečenie strážnej služby počas Letných Kronerových dní v obci Staškov – areál futbalového štadiónu v celkovej sume 2540,- EUR
 
83/2022 22.06.2022

IVS s.r.o.

Rieka 817, 022 01 Čadca

IČO: 46757228, DIČ: 2023562123

Striešky na zastavenia Krížovej cesty nasledovne:

 • Rezivo suché, hobľované 1,2045 m3 v cene 450 €/1 m3 bez DPH
 • Rezivo surové, hobľované – laty 0,336 m3 v cene 380,-- €/1 m3 bez DPH

Cena celkom 803,65 € vrátane DPH

 
84/2022 27.06.2022

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,

IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

Materiál na Krížovú cestu nasledovne: 

 • Nepravidelný obklad o hrúbke 1-2 cm, priemer 15-40 cm, Kvarcit K88 – množstvo 150 m2 cena 21,84 € vrátane DPH/1 ks
 • Lepidlo určené do exterériu na daný obklad KTF 55 – množstvo 1225 kg cena 0,984 € vrátane DPH/1 kg
 • Hĺbková penetrácia Murexin LF1 – množstvo 30 lit. cena 4,08 vrátane DPH/1 lit.
Ochranný impreg. povrchový náter Repol S4 – množstvo 10 lit. cena 8,376 € vrátane DPH/1 lit.
 
85/2022 27.06.2022

SAKSON P+V, spol. s r.o

023 53 Staškov 805

IČO: 36406341, DIČ:  2020136404

Materiál –  Krížová cesta nasledovne:

 • Roxor priemer 12 množstvo 1 ks cena 9,-- €/1 ks
 • Betonová zmes CB III množstvo 10,5 m3 cena 116,-- €/1 m3 + nákladka betónu v cene 3,6 €/1 ks
 • Výkladka kameňa na projekt Námestie pred OU množstvo 2,25 hod. cena 35,34 €/1 hod.
 
86/2022 27.06.2022

MADAM, spol. s r.o.

023 53 Staškov 836

 IČO: 36390585, DIČ: 2020135216   

 • Opravu automatických dverí na objekte Obecný úrad Staškov v sume 579,60 €
 
87/2022 01.07.2022

Radoský Reklama, s.r.o.

023 12 Svrčinovec 118

IČO: 36821373, DIČ:  2022430740

Výrobu a grafické spracovanie pozvánok, vstupeniek a plagátov na Kronerov pohár – tradičný medzinárodný futbalový turnaj v Staškove nasledovne:

 • Tabuľa – informačná v počte 1 ks v sume 115,20 €/1 ks
 • Grafické spracovanie v počte 1 ks v sume 24,-- €/1 ks
 • Pozvánka v počte 100 ks v sume 1,56 €/1 ks
 • Vstupenka v počte 2 000 ks v sume 0,156 €/1 ks
 • Plagát A2 v počte 100 ks v sume 2,16 €/1 ks

„Podujatie s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“

 
88/2022 01.07.2022

Eva Moskáľová - ELMOP

 023 01 Oščadnica 1236

IČO: 40140229, DIČ: 1020088641

 • Opravná spojka 76,1 mm (2 ½“) (FK Slávia Staškov) množstvo 4 ks cena 138,74 €
 
89/2022 01.07.2022

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,

IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

 • Bal AE akryl RAL 9005 čierny lesklý 400 ml (OU-vlajky) množstvo 2 ks cena 6€/1ks
 • lišta valcová borovica (OU-vlajky) množstvo 3 ks cena 4,40€/1 ks
 • Čerpadlo do vrtu (FK Slávia Staškov) množstvo 1 ks cena 160,-- €/1 ks
 • PA Spojka priama vonkajšia 40-1“ GMM (FK Slávia Staškov) množstvo 1 ks cena 2,10 €/1 ks
 • Rúrka ochranná 20mm 750Nm sivá (Krížová cesta) množstvo 5 m cena 0,60€/1m
 • BAL sadra šedá 3 kg (Krížová cesta) množstvo 2 vrecia cena 2,10 €/1 vrece
 • PVC spojka kanalizačná 300/315 s korug./hladká (Námestie) množstvo 11 ks cena 23,40 €/1 ks
 • Fólia strech ručná 1,9 kg/50cm/30 (FK Slávia Staškov) množstvo 2 ks cena 4,30 €/1ks
 • Folia streč 50 cm čierna (FK Slávia Staškov) množstvo 1 ks cena 8,80 €/1 ks
 • Lievik 13 cm čierny dvojdielny (Kaplnka v Jelitove) množstvo 1 ks cena 1,25 €/1ks
 • Hadica voda 25x3,5 ¾“ PN 10 (Kaplnka v Jelitove) množstvo 4 m cena 0,96 €/1 m
 • Betón univerzálny B20 25 kg (námestie) množstvo 2 ks cena 3,60 €/1 ks
 • Pur pena nízkoex.pištolova 750 ml (námestie) množstvo 4 ks cena 8,10 €/1 ks
 • HT koleno 32/15° (zimná voda) množstvo 1 ks cena 0,50 €/1 ks
 • HT koleno 32/45°(zimná voda) množstvo 1 ks cena 0,35 €/1 ks
 • HT rúra hrdl. 32 250 (zimná voda) množstvo 1 ks cena 0,70 €/1 ks
 • HT rúra hrdl. 32 1000 (zimná voda) množstvo 1 ks cena 1,40 €/1 ks
 • HT rúra hrdl. 32 2000 (zimná voda) množstvo 2 ks cena 2,10 €/1 ks
 
 90/2022  01.07.2022

 Byrnex s.r.o.  

Brehy 82, 023 13 Čierne

IČO: 50484940, DIČ: 2120357866

 
 • Cyky 5x6 množstvo 80 m cena 4,1333 €/1 m
 • Cyky 5x1,5 množstvo 80 m cena 1,0833 €/1 m
 • Chranička 40 čierna množstvo 80 m cena 0,4833 €/1m
 • Pasovina množstvo 25 kg cena 2,60 €/1 kg
 • Drôt CYA6 množstvo 14 m cena 0,9583 €/1 m
 • Dutinka DI 6 množstvo 20 ks cena 0,025 €/1 ks
 • Dutinka DID 6 množstvo 20 ks cena 0,0833 €/1ks
 • Istič 16A/C 3 pol Legrand množstvo 2 ks cena 7,75 €/1ks
 • Plavák spínač MAC3-5m kábel množstvo 3 ks cena 33,75 €/1 ks
 • Spúšťač motora TGV2-10 množstvo 1 ks cena 23,3333 €/1 ks
 • Spúšťač motora TGV2-16 množstvo 1 ks cean 26,6667 €/1ks
 • Rozvádzač 36 mod. ETI množstvo 1 ks cena 19,1667 €/1 ks
 • Otočný spínač s páčkou Tracon množstvo 2 ks cena 3,9167 €/1 ks
 • Drôt CYA 4 množstvo 8 m cena 0,475 €/1 m
 • Drôt CYA 10 množstvo 4 m cena 1,4167 €/1 m
 • Prúdový chránič 25A Legrand množstvo 1 ks cena 24,9167 €/1ks
 • Dutinka DID 4 množstvo 15 ks cena 0,0667 €/1ks
 • Dutinka DI 4 množstvo 15 ks cena 0,025 €/1 ks
 • OBO Krabica 316 množstvo 1 ks cena 3,25 €/1 ks
 • Vývodka 13,5 množstvo 5 ks cena 0,2083 €/1 ks
 • Bužirka zmršťovacia množstvo 1 m cena 5,6667 €/1 m
 • Bužirka 3/16 množstvo 1 m cena 0,50 €/1 m
 • Stykač HS25-40 Doepke množstvo 2 ks cena 13,25 €/1 ks
 • Istič 6A/B 1 pol Legrand množstvo 1 ks cena 2,9167 €/1 ks

Cena celkom vrátane DPH 967,16 €

 
91/2022 01.07.2022

Peter Svrček – P&P music

023 35 Ochodnica 72

IČO: 35431300, DIČ: 1021247920

 • Občerstvenie pre hráčov a hostí na akciu Kronerov pohár – tradičný medzinárodný futbalový turnaj v Staškove dňa 10.7.2022 v sume 200,-- €
 
 92/2022 04.07.2022

Petit Press a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO: 35790253, DIČ: 2020278766

 
 • Inzerciu plagátu Kronerov pohár v Kysuckých novinách výška 1/4 rozmer 127,5 mm x 171,00 mm v sume 96 €
 • Inzerciu plagátu Kronerov pohár v týždenníku Kysuce rozmer 3,00 stĺpce x 171 mm v sume 96,-- €
 
93/2022 04.07.2022

STAVOCOM SK s.r.o.

023 57  Podvysoká 18

IČO: 36393428, DIČ: 2020135392 

 • Opravu 1 ks poškodenej výškovej rampy vrátane dopravného značenia na moste k OÚ Staškov v sume 1 736,64 €
 
94/2022 04.07.2022

SAKSON-BETÓN, s.r.o.

023 53 Staškov 805

IČO: 44554451, DIČ:  2022742656 

Materiál pre stavbu IBV pod Kykuľou – II. Etapa vetva B

 • Kameň 0/63 vrátane dopravy množstvo 112,64 t cena 13,32 €/1 t

Materiál námestie:

 • Kamenivo 4/8 vrátane dopravy množstvo 21,92 t cena 25,56 €/1 t
 • Oceľové tyče priemer 6 mm množstvo 7 ks cena 2,52 €/1 ks
 • Vykládka kameňa  CAT 908 množstvo 8,25 hod. cena 31,92 €/1 hod.
 • Prevoz dlažby CAT 908 množstvo 2 hod. cena 35,34 €/1 hod.
 • Prenájom – dúsadlo BT64 množstvo 1 hod. cena 17,10 €/1 hod.
 • Prenájom – rezačka asfaltu množstvo 1 hod. cena 34,20 €/1 hod.
 • Kamenivo 0/4 vrátane dopravy množstvo 8,9t cena 43,04€/1t

Materiál na Krížovú cestu:

 • Bet. Zmes CB III aj s nákladkou množstvo 1,75 m3 cena 114,05 €/1 m3
 
95/2022 11.07.2022

Gasparik, s.r.o

023 56 Makov 332

IČO: 36418358, DIČ:2021813211

 • Kôl impregnovaný priemer 10 cm dĺžka 1,5 m – množstvo 35 ks cena 5,91 € DPH/1 ks
 • Palisáda impregnovaná priemer 10 cm dĺžka 4 m – množstvo 24 ks cena 14,32 €/1 ks
 • Palisáda impregnovaná priemer 10 cm dĺžka 3 m – množstvo 1 ks cena 10,74 €/1 ks
 • Palisáda impregnovaná priemer 10 cm dĺžka 2,5 m – množstvo 3 ks cena 8,95 €/1 ks
 • Palisáda impregnovaná priemer 10 cm dĺžka 2 m – množstvo 2 ks cena 7,16 €/1 ks
 • Palisáda impregnovaná priemer 10 cm dĺžka 1,5 m – množstvo 1 ks cena 5,37 €/1 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.

 
96/2022 11.07.2022

MADAM, spol. s r.o.

023 53 Staškov 836

IČO: 36390585, DIČ: 2020135216

 • Opravu fotobunky na posuvných dverách Obecného úradu Staškov v sume 96,-- €
 
97/2022 11.07.2022

Ing. Vladimír Badura

 023 53 Staškov 797                          

 • znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 408/1 v k. ú. Staškov trvalý trávnatý porast o výmere 305 m2.
 
98/2022 11.07.2022

Fire Academy s.r.o.

Horná 241/29, 010 03 Žilina

IČO: 53232607, DIČ: 2121308827  

 • Kontrolu požiarnych hydrantov a kontrolu hasiacich prístrojov v budovách Bytový dom s.č. 858, Bytový dom s.č. 900, budova s.č. 588, 589 v celkovej sume 297,60 €
 
99/2022 26.07.2022

Ing. Magdalena Scheberová

Gogoľova 626/9, 010 04 Žilina

IČO: 43926398, DIČ: 1023055396

 • služby vo verejnom obstarávaní na zákazke "Asfaltovanie miestnych komunikácií“ v sume 800,-- €
 
100/2022 26.07.2022

BALJAK SBS s.r.o.

ul. Na stanicu 16, 01009 Žilina

IČO: 47474416, DIČ: 2023930689

 •  Zabezpečenie strážnej služby počas koncertu v obci Staškov – areál futbalového štadiónu- 500,-€
 
 101/2022 26.07.2022

Firesystem, s.r.o.

Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa

 IČO: 44543697, DIČ: 2022746209    

 
 • Hadice na zavlažovanie FK Slávia Staškov množstvo 2 ks cena 87,-- €/1 ks
 
102/2022 02.08.2022

TES Media, s.r.o.

Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina

IČO:  36781657, DIČ:  2022384991   

Materiál na verejné osvetlenie:

 • Páska bandimex nerezová (20x0,7 mm, 50 m) množstvo 2 bal. Cena 43,78,-- €/1 bal.
 • Bandimex spona nerez 20 mm množstvo 200 ks cena 0,40 €/1 ks
 
103/2022 02.08.2022

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,

IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

Materiál na námestie pred OÚ 

 • Násada na hrable množstvo 5 ks cena 2,58 €/1 ks
 • Štrk Ryolit ružový 8-20 mm 25kg vrece množstvo 17 vriec cena 9,-- €/1 vrece
 • Textília Garden 1,5x10m tkaná množstvo 1 bal. cena 14,30 €/1 bal.
 • Štrk Ryolit ružový 8-20 mm 25 kg vrece množstvo 60 vriec cena 10,61 €/1 vrece
 • PVC zátka kanal. 200 množstvo 2 ks cena 2,60 €/1 ks
 • PVC rúra kanal. 160x4.0/2m množstvo 6 ks cena 18,50 €/1 ks
 • Hadica voda 32x4,4 1“ PVC LDPE množstvo 5 bm cena 1,2 €/1 bm
 • PA zaslepka32 množstvo 1 ks cena 1,40 €/1 ks
 • Belinka Toplasur 12 bezfarebný 2,5l množstvo 3 ks cena 42,41 €/1 ks

Materiál Krížová cesta:

 • Podložka 10 ZN množstvo 70 ks cena 0,096 €/1 ks
 • Matica M10 ZN množstvo 70 ks cena 0,06 €/1 ks
 • Závitová tyč 10 mm ZN množstvo 14 ks cena 1,36 €/1 ks
 • Kotva chemická tekutá 280ml bez styrénu SOAS množstvo 6 ks cena 8,38 €/1ks

Materiál na zábradlie pri kaplnke na Grúni a v Jelitove:

 • Fischer FPF-WT 8,0x180 ZPP 50 množstvo 100 ks cena 0,71 €/1 ks
 • Fischer FPF-WT 8,0x180 ZPP 50 množstvo 100 ks cena 0,71 €/1 ks
 
104/2022 02.08.2022

SAKSON-BETÓN, s.r.o.

023 53 Staškov 805

IČO: 44554451, DIČ:  2022742656 

Materiál pre stavbu IBV pod Kykuľou – II. Etapa vetva B

 • Kameň 0/63 vrátane dopravy množstvo 112,64 t cena 13,32 €/1 t

Materiál námestie:

 • Kamenivo 4/8 vrátane dopravy množstvo 21,92t cena 25,56 €/1 t
 • Oceľové tyče priemer 6 mm množstvo 7 ks cena 2,52 €/1 ks
 • Vykládka kameňaCAT908 množstvo8,25 hod.cena31,92 €/1 hod
 • Piesok množstvo 0,388 t cena 35,-- €/1 t
 • Cement množstvo 0,5 q cena 15,80 €/1 q

Materiál na Krížovú cestu:

 • Bet.Zmes CBIII aj s nákl. množstvo 1,75 m3 cena 114,05 €/1 m3
 • Piesok množstvo 0,934 t cena 35,-- €/1 t
 • Cement množstvo 3 q cena 15,80 €/1 q
 
 105/2022 02.08.2022  

SAKSON P+V, spol. s r.o

023 53 Staškov 805

IČO: 36406341, DIČ:  2020136404

 

Prenájom náradia na námestie pred OU 

 • Prenájom dusadla BT64 množstvo 3 hod. cena 39,90 €
 • Prenájom rezačka množstvo 3 hod. cena 85,50 €
 • Prenájom vŕtacie kladivo množstvo 3,5 hod. cena 22,80 €
 • Prenájom paženia množstvo 23 dní cena 228,-- €
 • Prevoz big-bag kameňa množstvo 1,75 hod. cena 37,20 €/1 hod.
 
 106/2022 08.08.2022

Firesystem, s.r.o.

023 21 Nižná Korňa 501

IČO: 44543697, DIČ: 2022746209

 

Na základe predloženej cenovej ponuky č. CN20220210 zo dňa 27.7.2022 materiálno-technické vybavenie DHZO nasledovne:

 • Prúdnica Galaxia C52 množstvo 2 ks cena 362,60 €/1 ks
 • Hasiaci prístroj P6Te množstvo 2 ks cena 33,50 €/1 ks
 • Prechod B/C množstvo 5 ks cena 14,-- €/1 ks
 • Prechod C/D množstvo 5 ks cena 11,50 €/1 ks
 • Rádiostanica Motorola DP 1400 analog. množstvo 3 ks cena 274,-- €/1 ks
 • Ľahký zásahový oblek Patrol X + vlastný nápis množstvo 1 ks cena 270,80 €/1 ks
 • Hadica zásahová C52 Flamenflex Red kované spojky množstvo 4 ks cena 99,-- €/1 ks
 • Hadica zásahová B75 Flamenflex red kované spojky 20 m množstvo 2 ks cena 140,-- €/1 ks
 • Zásahová obuv HAIX FIRE EAGLE množstvo 1 ks cena 270,-- €/1 ks
 • Prilba Kalisz Vulkan zlatý štít žltozelená množstvo 1 ks cena 199,50 €/1 ks
 • Hasičské ubo množstvo 1 ks cena 72,-- €/1 ks
 • Lekárnička množstvo 2 ks cena 10,-- €/1 ks

Cena celkom vrátane DPH je 3 250,-- €

 
107/2022 08.08.2022

Firesystem, s.r.o.

023 21 Nižná Korňa 501

IČO: 44543697, DIČ: 2022746209

materiálno-technické vybavenie DHZ Staškov nasledovne:

 • odznak množstvo 1 ks cena 2,50 €/1ks
 • brigadírka množstvo 1 ks cena 45,-- €/1 ks
 • košeľa množstvo 1 ks cena 24,18 €/1 ks
 • nášivka DPO SR množstvo 1 ks cena 2,32 €/1 ks
 • nášivka Slovensko množstvo 1 ks cena 2,-- €/1 ks
 • viazanka množstvo 1 ks cena 9,-- €/1 ks
 • lano zbytkové množstvo 5 m cena 1,20 €/1 m
 • orech redukcia množstvo 1 ks cena 8,50 €/1 ks
 • prilba camp Rock Star množstvo 1 ks cena 38,-- €/1 ks
 • dres množstvo 1 ks cena 26,-- €/1 ks
 
108/2022 11.08.2022

ELEKON s.r.o.

Moyzesova 23,

033 01 Liptovský Hrádok

 • v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.08.2022 analógové hodiny dvojstranné model METRO232.GPS.60.D.B.C12 – čitateľnosť do 60 m, autonómne, napájanie so stálej siete 230V, 50 HZ, priemer 60 cm, montáž bočnou konzolou, synchronizácia GPS signálom, dizajn číselníkov C12 – rímske číslice, podsvietenie číselníkov v nočných hodinách s automatickým spínaním. Cena celkom 1 836,-- € bez DPH.
 
109/2022 16.08.2022

KIKMONT, s.r.o.

023 51 Raková 1542

DIČ: 2120138922 

 • Čistenie odpad. potrubia FK Slávia Staškov v sume 180,- €
 
110/2022 17.08.2022

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,

IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

Materiál – námestie pred Obecným úradom Staškov nasledovne:

 • vonkajšie parkové svietidlá so svetelnými LED diódami 30W, klobúk veľký, farba čierna, IP55 pre montáž na stĺp priem. 60mm, vrátane liatinovej redukcie s nerezovými skrutkami, difúzor z polykarbonátu v počte 3 ks cena 390,-- €/1 ks
 
111/2022 17.08.2022

Stany4party s.r.o.

Třebízského 1636

25 001 Brandýs nad Labem-Stará Bol

IČO: 05624631, DIČ: CZ05624631   

 • 2 ks striech na party stany 6x12 m XXL v cene 1089 €/1 ks
 
112/2022 02.09.2022

Válek Motorsport s.r.o.

Za školkou 420/31, 717 00  Ostrava

IČO: 08060479, DIČ: CZ08060479  

 • Opravu a servis 2 ks PS12 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 01.09.2022 pre DHZ Staškov v cene 12 463,-- Kč
 
113/2022 02.09.2022

Štefan Urbaník – sklenárstvo

023 51 Raková 1035

IČO: 14163713, DIČ: SK1020451311  

 • Sklá na 14 zastavení Krížovej cesty v sume 130,-- €/1 ks
 
114/2022 02.09.2022

Radoslav Sojčák

023 57 Podvysoká 249

IČO: 46853880 , DIČ: 1076345501  

 • Stavebné práce - realizácia obkladu prírodným kameňom - 14 zastavení Krížovej cesty v celkovej cene 6 500,-- €
 
 115/2022 02.09.2022

Fire Academy s.r.o.

Horná 241/29, 010 03 Žilina

IČO: 53232607, DIČ: 2121308827

 
 • Dodanie a montáž hasiacich prístrojov na bytový dom s.č. 858 v zmysle cenovej ponuky č. 21040313 v celkovej sume 199,20 €
 
 116/2022  02.09.2022

Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS

023 52 Olešná 207

IČO: 44569513, DIČ: 1074629523

 •  Vydanie brožúry pri príležitosti 100. výročia uvedenia prvého ochotníckeho divadelného predstavenia v Staškov v počte 400 ks cena 2,50 €/1 ks v celkovej sume 1 000,-- €
 
117/2022 02.09.2022

Mgr. Lenka Vrábľová

023 02 Dunajov 335

IČO: 41585771, DIČ: 1073852362

 • Recepciu pri príležitosti 100. výročia uvedenia prvého ochotníckeho divadelného predstavenia v Staškov v celkovej sume 660,-- €
 
118/2022 02.09.2022

SAKSON P+V, spol. s r.o

023 53 Staškov 805

IČO: 36406341, DIČ:  2020136404

 • Prenájom búracieho kladiva na námestie pred OU množstvo 1 deň cena 64,80 €
 
119/2022 02.09.2022

Stavospol, spol. s r.o.               

Jašíkova 101,  023 54  Turzovka,

IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

 • Murexin Repol silikon S4 5l napúšťací prostriedok množstvo 1 ks cena 44,64 € (Krížová cesta)
 • Závitová tyč 8 mm ZN množstvo 10 ks cena 0,84 €/1 ks (Krížová cesta)
 • Kotva chemická tekutá 280 ml bez styrénu SOAS množstvo 7 ks cena 8,376 €/1 ks (Krížová cesta)
 • Matica M8 ZN množstvo 155 ks cena 0,036 €/1 ks (krížová cesta)
 • Diton – dlažba zámková Parketa 4 Sivá (17,28m2) množstvo 1 m2 cena 9,60 €/1 m2 (asfaltovanie)
 • Hmoždinka 10 do muriva, betón bal. 200/6000ks množstvo 20 ks cena 0,036 €/1 ks (Krížová cesta)
 • Skrutka do dreva 5,0x60 ZH Torx. Množstvo 20 ks cena 0,06 €/1 ks (Krížová cesta)
 • Uholník 50x50x35 KL1 množstvo 20 ks cena 0,468 €/1 ks (Krížová cesta)
 
120/2022 02.09.2022

Cleanex centrum, s.r.o.

Krásno nad Kysucou 2222

IČO:43891811, DIČ:2022502779

 • Tepovanie kobercov množstvo 63 m2 v cene 2,04 €/1 m2
 • Doprava v cene 19,20 €
 
121/2022 02.09.2022

Terézia Turiaková

023 57 Podvysoká 370

IČO:40759393,DIČ:1021125732

 • Kamerovanie, strih krátkych videí, grafiku a premietanie videí na kultúrnom podujatí 100. výročie od odohrania prvého divadelného predstavenia divadelným súborom v roku 1922 v celkovej sume 300,-- €
 
122/2022 20.09.2022

Byrnex s.r.o.

Brehy 82, 023 13 Čierne

IČO: 50484940,DIČ: 2120357866 

 • Spínací zdroj Trafo LPV-100-12 množstvo 1 ks cena 29,-- €/1 ks (oprava osvetlenia nápisu na budove OU)
 
123/2022 20.09.2022

Jaroslav Koniar

Riečky 1029, 023 22 Klokočov

IČO:37588Sta036,  DIČ:1045091102

 • Farbu na drevo Carbolineum množstvo 15 l cena celkom 198,-- € na striešky jednotlivých zastavení Krížovej cesty
 
124/2022 20.09.2022

Milan Škorvánek

023 53 Staškov 149

IČO:35435836,DIČ:1042464995

 • Prečistenie kanalizácie na objekte FK Slávia Staškov v sume 250,-- €
 
125/2022 28.09.2022

Ľubomír Pakoš - REVIPLYN

023 53 Staškov 500

 IČO 32254008, DIČ:1021180908

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ – plynové a tlakové zariadenia pre objekty: obecný úrad s.č. 588, reštaurácia s.č. 588, kinosála s.č. 588, zdravotné stredisko s.č. 589, stará škola s.č. 90, polyfunkčný dom 12 b.j. s.č. 858, bytový dom 19 b.j. s.č. 900
 
126/2022 28.09.2022

Roman Štrba - REVIPLYN

023 02 Dunajov 258

IČO:34357343,DIČ:1021207814

 • servisné prehliadky plynových zariadení pre objekty: obecný úrad s.č. 588, reštaurácia s.č. 588, kinosála s.č. 588, zdravotné stredisko s.č. 589, stará škola s.č. 90, polyfunkčný dom 12 b.j. s.č. 858, bytový dom 19 b.j. s.č. 900 
 
127/2022 28.09.2022

František Ondreáš - KOPIS

Chalupkova 157/27, 02201 Čadca

IČO: 17935814,DIČ: 1021158116

 • Prekládka verejného vodovodu - Staškov CKN 2030/2, 2028/2  v sume 300 € bez DPH
 
128/2022 06.10.2022

Firesystem, s.r.o.

023 21 Korňa 501

IČO: 44543697, DIČ: 2022746209

 • Bunda softshellová množstvo 1 ks cena 55,80 €/1 ks
 • Spojka B pevná kovaná množstvo 2 ks cena 16,-- €/1 ks
 
129/2022 06.10.2022

Ing. Magdalena Scheberová

Gogoľova 626/9, 010 04 Žilina

IČO: 43926398, DIČ: 1023055396

 • služby vo verejnom obstarávaní na zákazke "Verejné parkovisko za budovou Zdravotného strediska" v sume 1200,-- €
 
130/2022 06.10.2022

Carpio, s.r.o

M.Nešporu 1186, 024 04 KNM

IČO: 45269840,DIČ: 2022947047    

 • Externý projektový manažment na projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Staškov s.č. 364“ v sume 5 880,-- € vrátane DPH.

Podmienky fakturácie:50% po predložení prvej žiadosti o platbu alebo monitorovacej správy podľa toho, ktorá zo situácie nastane skôr.50% po odoslaní záverečnej žiadosti o platbu

 
 131/2022  10.10.2022

Stavebné rozpočty s.r.o.

Gočárova 252, 022 01 Čadca

IČO: 51425220, DIČ: 2120689087

 
 • Aktualizáciu rozpočtu Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor v sume 180,-- €.
 
132/2022 10.10.2022

MAT-obaly, s.r.o.

Dlhá 88/101A, 010 09 Žilina

 • LDPE rolo vrecia medové (700x1100x0,100) – 5 ks v rolke v počte 5 000 ks cena 0,31 €/1ks vrátane dopravy.

Termín dodania do 31.01.2023

 
 133/2022  11.10.2022

 Znak spol. s r.o.

 Nám.slobody 1407/5, 020 01 Púchov

IČO: 31614884,  DIČ: 2020441841   

 
 • Dopravné značenie č. 151 tr. 630 mm – množstvo 9 ks cena 63,60 €/1 ks
 • Zn stĺpik pr. 60 mm/3,5m - množstvo 9 ks cena 34,56 €/1 ks
 • Objímka pr. 60 mm množstvo 18 ks cena 3,60 €/1 ks

Cena celkom 948,24 € vrátane DPH.

 
 134/2022 11.10.2022   

Mgr. Lenka Vrábľová

023 02  Dunajov 335

IČO: 41585771, DIČ: 1073852362   

 
 • pohostenie na Úctu k starším (prípitok, hotové jedlo, malinovka, minerálka, káva, víno, výzdoba) v celkovej sume 1 024,70 €
 
135/2022 28.10.2022

Slovenské centrum obstarávania, o.z.

 Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice

IČO:42260515, DIČ: 2023510313

 • realizáciu verejného obstarávania na zemný plyn a elektrinu pre subjekty Obecný úrad, MŠ, ZŠ v celkovej sume 5 995,20 €
 
136/2022 28.10.2022

EKOSTAV GROUP s.r.o.

Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno n.K.

IČO: 50400649, DIČ: 2120333391   

 • zaasfaltovanie ryhy po dažďovej kanalizácií v priestore pred Obecným úradom o výmere 184 m2 cena 14,-- €/1 m2 bez DPH.
 
137/2022 28.10.2022

EKOSTAV GROUP s.r.o.

Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno n.K.

IČO: 50400649, DIČ: 2120333391   

 • rychlotuhnúca zmes na úpravu poklopov IZOLSAN HF množstvo 375 kg cena 2,-- €/1 kg bez DPH.
 
 138/2022 01.11.2022

Jantulík Peter

Janka Kráľa 2592/11, 02201 Čadca

IČO: 34595686, DIČ: 1020086573 

 •  mikrofóny pre divadelný súbor Staškovan – Sennheiser EW 300 G4-BASE SK v počte 2 sety v cene 759,-- €/1 set vrátane DPH.
 
 139/2022 14.11.2022

RUBUS, s.r.o.

023 51 Raková 1443

IČO:53351827,DIČ:2121343389

 
 • výrub stromov na parcelách CKN 111/1 a 112/1 nasledovne:
 1. Topoľ – obvod kmeňa 274 cm -1 ks
 2. Breza – obvod kmeňa 177 cm – 1 ks
 3. Lipa – obvod kmeňa 107 cm – 1 ks
 4. Lipa – obvod kmeňa 121 cm – 1 ks
 5. Lipa – obvod kmeňa 181 cm – 1 ks
 6. Smrek – obvod kmeňa 124 cm – 1 ks

V celkovej cene 1 395,-- €.

 
140/2022 14.11.2022

JOKO-EKO, s.r.o.

Podzávoz 302, 022 01 Čadca

IČO: 52468933, DIČ: 2121044596 

 • Vývoz veľkoobjemového kontajnera 7m3 (komunálny odpad) v počte 7 ks v cene 55,-- €/1 ks bez DPH.
 • Veľkoobjemové kontajnery bude treba rozviesť na obcou požadované miesta.
 
141/2022 14.11.2022

Mgr. Lenka Vrábľová

023 02 Dunajov 335

IČO: 41585771, DIČ: 1073852362

 • Catering na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo dňa 25.11.2022
 
142/2022 22.11.2022

VSSG Biomasa s.r.o.

ul. 17. novembra 2868, 02201 Čadca

IČO: 44321708, DIČ: 2022672872

 • Vývoz veľkoobjemového kontajnera v počte 3 ks na skládku JOKO-EKO s.r.o., Podzávoz 302, Čadca
 
143/2022 23.11.2022

FEREX, s.r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra 

 IČO: 17682258, DIČ: 2020405156  

 • 1100 l kontajner plastový zelený v počte 1 ks cena 247,20,-- € s DPH/1 ks
 • 1100 l kontajner plastový červený v počte 1 ks cena 259,20,-- € s DPH/1 ks
 • 1100 l kontajner plastový žltý v počte 1 ks cena 259,20 € s DPH/1 ks
Expedičný poplatok 36,-- €
 
144/2022 01.12.2022

Externé Obstarávanie, s.r.o.

Pekárska 11, 917 02 Trnava

IČO: 47669683, DIČ: 2024033066

 • Verejné obstarávanie pre Vypracovanie projektovej dokumentácie – Obecný úrad a kultúrny dom Staškov – zmena stavby pred dokončením pre stavebné povolenie v stupni RP v dohodnutej sume 240,-- € vrátane DPH.
 
145/2022 06.12.2022

Ing. Vladimír Badura

023 53 Staškov 797

 • znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 762 v k. ú. Staškov o výmere 20 m2
 
146/2022 06.12.2022

Byrnex s.r.o.

Brehy 82, 023 13 Čierne

IČO: 50484940,DIČ: 2120357866

Materiál na verejné osvetlenie nasledovne:

 • Fólia červená balenie 100 m cena 8,-- €/1 balenie
 • Chránička 50 10 m cena 1,05 €/1 m
 • Spojka na 4 vodič – 6 ks cena 0,20 €/1 ks
 • Bužirka s lepidlom CFM – 1 m cena 4,30 €/1 m
 • Bužirka s lepidlom – 1 m cena 2,80 €/1 m
 • Reflektor LED 50W Solight – 1 ks cena 23,-- €/1 ks
 • Uchytka UG 12 – 20 ks cena 0,04 €/1 ks
 • Cysy 3x1,5 – 20 m cena 0,90 €/1 m
 • Zásuvka Legrand 050446 – 10 ks cena 4,50 €/1 ks
 • Svorka prepichovacia ESTA – 24 ks cena 4,30 €/1 ks
 
147/2022 06.12.2022

ORGECO spol. s r.o.

Bešeňovská cesta 7,940 64 Nové Zámky 

 IČO: 31433090,DIČ: 2020413681  

 • V zmysle cenovej ponuky č. POV-2022-000320 -Vianočné osvetlenie typ D218-K v počte 5 ks cena celkom 1 342,50 €
 
148/2022 06.12.2022

IN kom, spol. s r.o.

Cesta p. Hradovou 40,040 01 Košice

IČO: 36200361,  DIČ: 2020060471  

 • Ozdoba na VO – led snowflake (vločka modro-biela) 78x78 cm v počte 5 ks cena 85 €/1 ks
 • Prepravné náklady v sume 6,72 €
 
149/2022 06.12.2022

RUBUS, s.r.o.

023 51 Raková 1443

IČO:53351827,DIČ:2121343389

 • Odborné posúdenie stavu stromov na parcele CKN 112/1 v k.ú. Staškov v celkovej sume 100,-- €
 
150/2022 06.12.2022

Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS

023 52 Olešná 207

IČO: 44569513, DIČ: 1074629523 

 • Tlač kalendárov Obce Staškov na rok 2023 – stolový dvojtýždenný kalendár obce, plnofarebný, špirálová väzba, kartón s jednofarebnou potlačou v počte 1000 ks cena 2,32 €/1 ks
 
151/2022 12.12.2022

PYROREJA RAKOVÁ,  s. r. o.

023 51  Raková 1476 

IČO: 51725851

 • ohňostroj na dňa 31.12.2022 o 18:00 hod. pred Obecným úradom  v Staškove vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami v cene celkom 1 000,--€ s DPH.
 
152/2022 12.12.2022

František Šarlina  

023 41 Nesluša 172

IČO:50127675, DIČ:1080582217

 • Opravu a údržbu tlačiarní v celkovej sume 138,-- €
 
153/2022 13.12.2022

DEVLEV BUIDINGS s.r.o.

Klemensova 15,811 08 Bratislava  

IČO:50872800,DIČ: 2120503814 

 • Dopracovanie PD – projekt požiarnej bezpečnosti (úprava rezu, tlač, vyjadrenie projektanta k zmenám) v celkovej sume 156,-- € vrátane DPH.
 
154/2022 13.12.2022

Herakles-net, s.r.o.

Stred 170, 02354 Turzovka

IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 

 
 • napojenie internetu v sobášnej miestnosti v sume 90,56 €
 • Microsoft 365 Personal SK (1 rok) – učtáreň v sume 65,-- €
 
155/2022 15.12.2022

František Sakson

023 53 Podvysoká 188

IČO:50268864,DIČ:1121867010 

 • Servis Volkswagen Golf CA091BJ v sume 790 €
 
156/2022 23.12.2022

FEREX, s.r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra     

IČO: 17682258, DIČ: 2020405156

 
 • 1100 l kontajner plastový čierny v počte 9 ks cena 246,-- € s DPH/1 ks
 • Expedičný poplatok 6,-- €
 
 157/2022 23.12.2022

 Dom Kultúry Čadca

Matičné nám. 1434/11, 02201 Čadca

IČO: 37798740,DIČ:2020550290 

 •   Novoročný koncert Zboru Kysuca v kostole v Staškove dňa 8.1.2023 v sume 100,-- €
 
 158/2022 28.12.2022

Jantulík Peter

 Janka Kráľa 2592/11,02201 Čadca

 IČO: 34595686,DIČ: 1020086573 

 
 • mikrofón pre divadelný súbor Staškovan – Sennheiser EW 300 G4-BASE SK v počte 1 set v cene 704,-- €/1 set vrátane DPH.
 

 

ROK 2021

 Číslo objednávky
 Dátum
 Osoba/firma

 Predmet

 Suma v €
 01/2021- celoročná  8.01.2021
 Stavospol, spol. s r.o.                Jašíkova 101,  023 54  Turzovka, IČO: 30223849, DIČ: 2020421392

 

čistiace prostriedky v celkovej sume 650,-- € vrátane DPH. Čistiace prostriedky budú  objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

 650€ s DPH
 02/2021 - Celoročná
 8.01.2021
 SLOVINTER F, s.r.o.

Sládkovičova 23,                                974 05 Banská Bystrica, 
 IČO: 36047139, DIČ: 2020089104  

 

toaletný papier a utierky v celkovej sume 350,-- € vrátane DPH. Toaletný papier a utierky budú  objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

 350 € s DPH
3/2021- Celoročná 8.01.2021 CECH Company, s.r.o, Mierova 1742, 022 01 Čadca,                                   IČO: 36378119
DIČ: 2020101941    
 

kancelársky materiál v celkovej sume 2 000,-- € vrátane DPH. Kancelársky materiál bude  objednávaný čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

 2000€ s DPH
 04/2021 Celoročná  8.01.2021  František Šarlina, 023 41 Nesluša, 
IČO: 50127675, DIČ: 10805822217    
 

renovované kazety typu: CB435A,CE285A, CF210X, CF211A, CF212A, CF213A, CF217A, LH2612A v celkovej sume 1200,-- € vrátane DPH. Kazety budú objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

 1200€ s DPH
 05/2021- Celoročná  8.01.2021  

Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS,     023 52 Olešná 207 ,            
IČO: 44569513
DIČ: 1074629523   

 

vydanie obecných novín – Spravodaj obce, vydanie 4x ročne, formát: 23x32 cm, papier: ofsetový 80 g, tlač: plnofarebná, rozsah: 16 strán, náklad: 900 ks z každého vydania v celkovej sume 2 790,-- €

 2790€ s DPH
 06/2021  13.01.2021  

Ľubomír Pakoš - REVIPLYN,              023 53 Staškov č. 500,
IČO: 32254008
DIČ: 1021180908   

 
 • Opravy VTZ – plynové zariadenie v budove 12 b.j. s.č. 858 – byt č. 6 – oprava plynového kotla PROTHERM v sume 169,74 €
 • Opravy VTZ – plynové zariadenie v budove Zdravotné stredisko s.č. 589 – nájomné byty – oprava plynového kotla BUDERUS v sume 343,20 €
 
 07/2021  19.01.2021  Firesystém, s.r.o,
023 21 Korňa 501
IČO: 44543697
DIČ: 2022746209   

 
 • Ochranný overal v počte 5 ks v cene 24,-- € s DPH/1 ks
 • Jednorázové rukavice veľkosť M,L – box v počte 2 ks v cene 17,-- € s DPH/1 bal.
 • Respirátor FFP2 v počte 20 ks v cene 4,80 €/ 1 ks
 • Ochranný štít v počte 9 ks v cene 8,60 €/1 ks
 
 08/2021  19.01.2021  IPC-SLOVAKIA s.r.o., 
023 13 Čierne 1038
IČO: 36400386
DIČ: 2020136019   
 
 • Ochranný overal v počte 10 ks v cene 10,20 € s DPH/1 ks
 
 09/2021  19.01.2021  

RADOLSKÝ REKLAMA, s.r.o.
023 12 Svrčinovec 118
IČO: 36821373
DIČ: 2022430740   

 
 • Pečiatku samonamáčaciu na plošné testovanie v počte 1 ks v sume 16,80 €
 
 10/2021  19.01.2021  

Peter Svrček – P&P music
023 35 Ochodnica 72
IČO: 35431300
DIČ: 1021247920   

 
 • Zabezpečenie stravy - 20 obedov (6,-- €/1 obed) a 20 večerí (6,-- € /1 večera) na plošné testovanie v dňoch 23.1.-24.1.2021 v sume 240,-- €
 
 11/2021  22.01.2021

 Sakson-Betón s.r.o,
023 53 Staškov 805
IČO: 44554451
DIČ: 2022742656  

 

Betón cestný – CBIII v celkovom množstve 36 m3 v cene 132,-- € s DPH/1 m3

Oceľová sieť do betónu, priemer oka 100x100 mm, priemer pruta 6 mm, rozmer 2*3m v množstve 40 ks v cene 22,98 € s DPH/1 ks

Termín dodania: max 03/2021

 
 12/2021  04.02.2021

Ján Markuliak - Geodet
023 51 Raková 1138          
  IČO: 34929487
DIČ: 1033340891  

 

Vypracovanie geometrických plánov na oddelenie parciel CKN 233, a zlúčenie parciel CKN 403/2, 408/2, 410/2, 411/2, 388/2, 413/2 v k.ú. Staškov za účelom zmeny kultúry uvedených parciel. Cena dohodou 550,-- €

 
 13/2021  03.02.2021  COPYTECH s.r.o.
023 11 Porúbka
IČO: 46904913
DIČ: 2023633392  
 

Oprava zariadenia (nastavenie scan, tlač ostatných zariadení) kopírky CANON + toner CANON C-EXV49 black, yellow katun v cene 190,80 €

 
 14/2021  9.2.2021  Hesychia trade, s.r.o.
Obchodná 2, 
 071 01 Michalovce  
IČO: 52668011
DIČ: 2121099794

 

Respirátor FFP2 – KN 95 v počte 2 205 ks v cene 0,50 €/1 ks

 
 15/2021  19.02.2021  ALUFER s.r.o., Víťaz 337
IČO: 51450283
DIČ: 2120747574

Plastové okná + vnútorné a vonkajšie parapety do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov v rámci projektu „Požiarna zbrojnica DHZ Staškov s.č. 227 v celkovej sume 1 274,56 €. Termín dodania max. do 05.03.2021.

 
 16/2021  1.3.2021  Michal Radolský,                               023 12 Svrčinovec 118
IČO: 44464029          
DIČ: 1070524213
 

Dodávka a montáž LED osvetleného nápisu pre označenie budovy Obecného úradu Staškov v sume celkom 3 318 € vrátane DPH. Termín dodania do 31.03.2021

 
 17/2021  22.3.2021  BYRNEX s.r.o., 
Brehy 82, 023 13 Čierne    
IČO: 50484940
DIČ: 2120357866

 
 • Rozhlas T51-OF v počte 5 ks – cena 68,-- €/1ks
 • Výbojka E40,150W v počte 6 ks – cena 9,50 €/1ks
 • Spojka AL 25 v počte 5 ks – cena 0,40 €/1ks
 • SIMEL svorka prepichovacia 2,5-35 v počte 20 ks – cena 2,90 €/1 ks
 • Vidlica 230V, Legrand, gum v počte 1 ks – cena 2,80 €/1ks
 • Zásuvka 230V, Legrand, gum v počte 1 ks – cena 3,60 €/1 ks
 • Tlmivka HIA-HSI v počte 2 ks – cena 28,49 €/1ks
 • Led trubica 18W, max LED v počte 4 ks – cena 4,50 €/1ks
 • Svorka HEL 5505 v počte 10 ks – cena 8,25 €/1ks
 • Flexo šnúra 7m, Solight v počte 1 ks – cena 7,30 €/1ks
 • Flexo šnúra 3m, Solight v počte 1 ks – cena 3,70 €/1ks
 
18/2021   23.03.2021  

František Šarlina
023 41 Nesluša 172
IČO: 50127675
DIČ: 1080582217

 

 Opravu tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M130a v celkovej sume 39,-- €

 
 19/2021  29.03.2021  Dušan Machovčák – M-Parket
023 52 Olešná 778
IČO: 40141209          
DIČ: 1047940465
 
 • Podlaha Dub Bialoviesky – množstvo 23,97 m2 v cene 8,30 €/1m2
 • Podložka 5mm – množstvo 25 m2 v cene 1,40 €/1m2
 • Dolken soklová lišta 2,5 m – množstvo 20 m v cene 1,70 €/1m
 • Dolken roh, spojka, ukončenie – množstvo 15 ks v cene 0,80 €/1 ks
 • Paska krepová 38 mm – množstvo 1 ks v cene 3 €/1 ks
 
20/2021 29.03.2021

Ľubomír Hlubina - AGROBON
023 53 Staškov 773
IČO: 37584090
DIČ: 1020086529

Na základe cenovej ponuky štiepkovač – určený na kompostovanie či mulčovanie záhradného a drevného odpadu, 4 taktný benzínový 1 valec, OHV výkon min. 11Kw pri 3600 ot/min, objem 410 cm3, reverzné štartovanie, drvenie vetiev do priemeru 120 mm, integrovaný podvozok pre jednoduchú manipuláciu s možnosťou pripnutia na ťažné zariadenie mot. vozidla. Celková cena je 1 899,-- € s DPH.

Termín dodania do 16.04.2021

 
21/2021 12.4.2021

MEVA -SK, s.r.o. Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín časť Bak  
   IČO: 31681051
DIČ: 2020500724

Na základe Prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií – Záhradný kompostér TOP 1000 v počte 30 ks v cene 123,60 € vrátane DPH/1 ks.

Termín dodania do 30.04.2021

 
22/2021 15.04.2021 Tempo kondela,s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín  
IČO: 36409154
DIČ: 2020130035
 • Písací stôl obojstranný, slivka, Johan 2 New 08 v počte 2 ks cena 72,36 €
 • Kancelársky regál, slivka, Johan 2 New 04 v počte 4 ks cena 72,38 €
 • Regál so skrinkou, slivka/biela, Johan 2 New v počte 2 ks cena 97,76 €
 • Kontajner so zámkom, slivka/biela, Johan 2 New v počte 1 ks cena 69,56 €
 • Kancelárska skriňa, slivka/biela, Johan 2 New v počte 2 ks cena 97,76 €
 • Kancelársky regál, slivka, Johan 2 New v počte 1 ks cena 50,76 €
 • Kancelárska stolička, sieťovina sivá/látka čierna/plast biely v počte 1 ks cena 65,71€
 • Vešiaková stena, buk, KORADO v počte 1 ks cena 27,26 €
 • Vešiak, biela, JIMY NEW v počte 1 ks cena 24,44 €
 • Horná skrinka, rigolletto dark/rigolletto light/wenge Go-20 v počte 1 ks cena 26,32 €
 • Horná skrinka rigolletto dark/rigolletto light/wenge Go-40 v počte 4 ks cena 26,32 €
 • Spodná drezová skrinka, rigolletto dark/rigolletto light/wenge DZ-80 v počte 1 ks cena 46,06 €
 • Spodná skrinka, rigolletto dark/rigolletto light/wenge D-80S1 v počte 1 ks cena 97,76 €
 • Spodná policová skrinka, rigolletto dark/rigolletto light/wenge DO-20 v počte 1 ks cena 42,30 €

Cena celkom 1 380,77 €

 
23/2021  15.4.2021  Obecný technikcý podnik Staškov,      Ul. Jozefa Kronera 588
023 53  Staškov 
IČO:47884355
DIČ: 2024125026
 Opravu poškodeného stĺpu v lokalite Staškov u Porvazníka  
 24/2021  15.04.2021  Gasparik, s.r.o.
02356 Makov 332
IČO: 36418358
DIČ: 2021813211
 

Stĺp impregnovaný 7 m s dvoma dierami v počte 4 ks v cene 100,80 € s DPH/1 ks

 
 25/2021  23.04.2021  K-store, s.r.o.
023 51 Raková 779
 

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, stavebný materiál v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na zákazke „Stavebný materiál, Interiérové dvere, Betón“ v rámci projektu Vykurovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov v celkovej sume 853,14 € vrátane DPH.

Termín plnenia max. 31.5.2021.

 
 26/2021  23.04.2021  SAKSON-BETÓN, s.r. o.
02353 Staškov 805
IČO: 44554451
DIČ: 2022742656
 

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, Betón v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na zákazke „Stavebný materiál, Interiérové dvere, Betón“ v rámci projektu Vykurovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov v celkovej sume 177,60 € vrátane DPH.

Termín plnenia max. 31.5.2021.

 
 27/2021  23.4.2021  Dušan Machovčák-M-Parket,              023 52 Olešná 778
IČO: 40141209          
DIČ: 1047940465
 ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, Interiérové dvere v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na zákazke „Stavebný materiál, Interiérové dvere, Betón“ v rámci projektu Vykurovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov v celkovej sume 289,-- € vrátane DPH.
Termín plnenia max. 31.5.2021.
 
 28/2021  26.4.2021  ESET, spol. s.r.o.
Eistenova 24
85101  Bratislava 
IČO: 31333532
DIČ: 2020317068
 Antivírus ESET NOD32 – licencia pre 2 PC na 1 rok v sume 30,72 €  
 29/2021  03.05.2021  Značenie.sk, s.r.o.
Východná 3001/40
97101 Prievidza
IČO: 50577557
DIČ: 2120375389
 

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.4.2021 „Zvislé dopravné značky trvalé s príslušenstvom + spomaľovací retardér“ nasledovne:

 • ZDZ č. 268 75/750 mm TR.1 v počte 4 ks v cene 48,-- €/1 ks
 • ZDZ č. 269 75/750 mm TR.1 v počte 4 ks v cene 48,-- €/1 ks
 • ZDZ č. 509 420/420 mm TR. 1 (101 Iné nebezpečenstvo 900 mm+ dodatková so symbolom prahu 600x330) v počte 2 ks v cene 72,-- €/1 ks
 • Objímka pr. 60 mm v počte 52 ks v cene 3,60 €/1 ks
 • Zn stĺpik pr. 60 mm/3 m v počte 2 ks v cene 28,80 €/1 ks
 • Zn stĺpik pr. 60 mm/3,5 m v počte 8 ks v cene 33,60 €/1 ks
 • Krytka stĺpika pr. 60 mm v počte 10 ks v cene 0,60 €/1 ks
 • Spomaľovací retardér dl. 6 m v počte 1 ks v cene 348,-- €/1 ks

V cene je zahrnutá doprava do obce Staškov.

Termín dodania max. do 14.5.2021

 

 
 30/2021  5.5.2021

 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,   
814 99 Bratislava     

IČO: 35730129
DIČ: 2020251101

 

Predplatné Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania, prístup do archívu v sume 197,40 €

 
 31/2021  5.5.2021  ECB, s.r.o.
023 53 Staškov 832
IČO: 44653999
DIČ: 2022768550
 

Stavebný dozor nad realizáciou zákazky Vykurovanie futbalovej infraštruktúry FK Slávia Staškov v sume 100,-- €

 
 32/2021  5.5.2021  Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252, 022 01 Čadca      
IČO: 51425220          
DIČ: 2120689087

 

Rozpočet stavby Bytový dom Staškov – rozšírenie distribučného plynovodu, plynovodná prípojka v sume 85,-- €

 
33/2021 13.5.2021 Mojmír Valko
Rázusova 1232/53
022 01 Čadca      
IČO: 51483343
DIČ: 1081084345

Pasový bager na terénne úpravy na akcií „Dobudovanie prístupovej cesty a chodníka na cintoríne“ v cene 19,-- €/1 hod. v rozsahu prác 8 hod.

Termín do 30.06.2021

 

 
34/2021 13.5.2021 HERAKLES-NET, s.r.o.
Stred 170
023 54 Turzovka
IČO: 46560807          
DIČ: 2023437240

 

Servis internetu a počítačovej siete

 
 35/2021  13.5.2021  Sakson – Betón, s.r.o.
023 53 Staškov 805
IČO: 44554451
DIČ: 2022742656
 

Betón na osadenie značiek v množstve 0,5 m3 v cene 75,-- €/1 m3 + nákladka betónu

 
 36/2021  13.5.2021  GEO-PROJ s.r.o.
Janka Kráľa 2584/28
   022 01 Čadca
IČO: 53154002
DIČ: 2121309927
 

Geodetické práce - porealizačné zameranie chodníkov v sume 456,-- €

 
 37/2021  21.5.2021  Vladimír Badura
023 53 Staškov 797                          
 
 • znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele CKN 976/5 o výmere 27 m2 a parcela CKN 976/6 o výmere 40 m2.
 • Znaclecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele CKN 4516/5 orná pôda 24 m2, CKN 4516/6 orná pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý trávny porast 16 m2, CKN 4519/4 trvalý trávny porast 55 m2, CKN 4520/2 zastavaná plocha 55 m2, CKN 4521/4 zastavaná plocha 319 m2, CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2, CKN 4521/6 zastavaná plocha 4 m2, CKN 4516/4 orná pôda 153 m2, vytvorené GP č. 97/2020 dňa 10.02. 2021 Miroslavom Ripelom – GEOMER, sídlo Lipová 810/30 , 024 01 Kysucké Nové Mesto, úradne overil Ing. Terézia Targošová č. 165/2021 zo dňa 11.03. 2021 ( celková výmera 743 m2). Parcely sú súčasťou záhrady pri rodinnom dome s.č. 611. Žiadateľke bol schválený odpredaj na základe Uznesenia č. 9/2004 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 03.09. 2004 parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN 10773 v celkovej výmere 709 m2. Parcely boli zamerané GP č. 74/2003, ktorý mal slúžiť ako podklad v rámci projektu ROEP. K zápisu predmetného GP č. 74/2003 a kúpnej zmluvy uzavretej medzi obcou Staškov a žiadateľkou na Katastrálnom úrade nedošlo. Pôvodná výmera činila 709 m2. Vznikom nového GP č. 97/2020 vznikol rozdiel vo výmere parciel 34 m2.
 
38/2021 21.5.2021

Združenie obcí RVC Martin,             Nám. S. H. Vajanského 1
036 01 Martin       
IČO: 31938434
DIČ: 2020604443

 

Publikáciu Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí v počte 1 ks v sume 27,-- €/1 ks + poštovné

 

 
 39/2021  21.5.2021  Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252
 022 01 Čadca      
IČO: 51425220
DIČ: 2120689087
 

Rozpočet stavby Staškov – pri Kysuci – vradenie rozpojovacej skrine v sume 40,-- €

 
 40/2021  26.5.2021

 Ján Markuliak - Geodet                     023 51 Raková 1138
IČO: 34929487
DIČ: 1033340891  

 

Geodetické vytýčenie spoločnej hranice medzi parcelami CKN 1016/4 a CKN 233 a medzi parcelami CKN 1015/2, 1015/3 a 1015/1 v k.u. Staškov. Cena dohodou 50,- EUR

 
 41/2021  27.5.2021

STAVOSPOL, spol. s r.o.            Jašíková 101  
023 54 Turzovka   
IČO: 30223849
DIČ: 2020421392

 

Materiál na cintorín – Dobudovanie prístupovej cesty a chodníka na cintoríne nasledovne:

 • Fischer FIS VL 300T chemická malta vinylesterová v počte 2 ks cena 7,30 €/1ks
 • Závitová tyč 16 mm ZN v počte 3 ks cena 2,41 €/1 ks
 • Podložka Din 125 M16 ZN v počte 12 ks cena 0,05 €/1ks
 • Matica M16 ZN v počte 12 ks cena 0,10 €/1 ks
 • Jakl 60x20x2 6m v dĺžke 12 bm cena 2,62 €/1 bm
 • Jakl 40x40x2 6m v dĺžke 8 bm cena 3,50 €/1bm

 

 
 42/2021  31.5.2021  EkoEnergoAudit, s.r.o.
Riečna 17A  
010 04 Žilina   
IČO: 53328825
DIČ:  2121339352
 

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.5.2021 – „Energetický audit na budovu Materskej školy Staškov s.č. 364“ nasledovne:

 • etapa „Energetický audit na budovu MŠ Staškov s.č. 364 v sume 2 160,-- €
 • etapa „Energetický audit na budovu MŠ Staškov s.č. 364 v sume 2 160,-- €

 

Termín dodania:

 1. etapu dodať v lehote do 30 dní od objednávky
etapu po schválení žiadostí a pred podpisom zmluvy o NFP. V prípade neschválenia žiadosti o NFP 2. etapa sa realizovať nebude a nebude fakturovaná
 
 43/2021  1.6.2021  Dušan Machovčák – M-Parket
023 52 Olešná 778
IČO: 40141209
DIČ: 1047940465
 
 • Podlahu Dub Bialowiesky množstvo 33,55 m2 v cene 8,30 €/1 m2
 • Dolken soklová lišta 2,5 m množstvo 37,50 m v cene 1,70 €/1 m
 • Dolken roh, spojka, ukončenie množstvo 33 ks v cene 0,80 €/1 ks
 • Podložka 5 mm Max pod množstvo 40 m2 v cene 1,40€/1 m2
 • Prechodová lišta množstvo 8,10 m v cene 6,50 €/1 m

 

 
 44/2021  1.06.2021  STAVOSPOL, spol. s r.o.           Jašíková 101  
 023 54 Turzovka   
 IČO: 30223849
DIČ: 2020421392
 
 • Pena pištolová 750 ml Thermokleber WOOD množstvo 2 ks v cene 9,60 €/1 ks
 • Skrutka 3,5x35 8 (1 000ks/bal) množstvo 1 bal. Cena 8,20 €/1 bal.
 • Skrutka 4,8x50 do zvislých závesov (500ks/bal)
 • Lepidlo SOAS stierka 25 ks množstvo 10 ks v cene 4,49 €/1 ks
 • Sieťka 145g/m2 (Vertex/Isover) množstvo 50 bm v cene 0,76 €/1bm
 • Rohovník PVC+sieťka vonkajšia VERTEX 2,5m množstvo 2ks v cene 1 €/1ks
 • Uholník PVC+sieťka 2,5 m množstvo 8 ks v cene 0,80 €/1ks
 • Hmoždinka 6x80 natlkacia množstvo 20 ks v cene 0,06 €/1ks
 • Pur pena nízkoex.pištolová 750 ml PROFI množstvo 2 ks v cene 6,50 €/1ks
 • Pur pena pištolová 750 ml Multikleber množstvo 1 ks v cene 7,70 €/1ks
 • Lepidlo Duocontakt 25 kg Baumit množstvo 10 ks v cene 6,50 €/1ks
 • Isover styrodur 2800 C, hr. 3 cm množstvo 10 ks v cene 3,67 €/1 ks
 • Predlžovačka 1zx5m množstvo 1 ks v cene 6,10 €/1ks
 • Isover styrodur 2800 C, hr. 16 cm množstvo 2 ks v cene 20,12 €/1 ks
 
 45/2021  01.06.2021

František Sakson
02353 Podvysoká 188
IČO: 50268864
DIČ:1121867010

 
 • Prezutie pneumatík Volkswagen Golf CA091BJ
 • Údržba a oprava vozidla Volkswagen Golf CA091BJ, príprava STK v dohodnutej sume 155,-- €
 
 46/2021  01.06.2021  

Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252
022 01 Čadca   
IČO: 51425220
DIČ:2120689087        

 

Vypracovanie rozpočtu stavby Oprava a údržba miestnych komunikácií v obci Staškov v cene 120,-- €

 
 47/2021 04.06.2021  COPYTECH s.r.o.
023 11 Porúbka
IČO: 46904913
DIČ: 2023633392 
 

Toner CANON C-EXV49 yellow KATUN v sume 67,20 €

 
 48/2021 11.06.2021

 SPN - Mladé letá, s.r.o.
Sasinková 5
811 08 Bratislava
IČO:31333176
DIČ:2020293099

 

Knihy pre prvákov Dokonalá Klára v počte 31 ks v sume 3,90€/1 ks

 
 49/2021  15.06.2021

  K-store, s.r.o.
023 51 Raková 779
IČO: 36738603
DIČ:2022331278

 
 • Zentyss XPS 1000x500 mm hr. 10 mm v počte 10 ks v cene 1,70 €/1 ks
 • Mriežka vetracia NVM 200x200 mm NEREZ v počte 1 ks v cene 15,08 €
 
 50/2021  15.06.2021  

Fire Academy s.r.o                          Horná 241/29, 010 03 Žilina
IČO:  53232607
DIČ:2121308827         

 

Kontrolu hasiacich prístrojov, servis hasiacich prístrojov, kontrolu hydrantov a hadíc na objektoch: obecný úrad s.č. 588, bytový dom s.č. 858, bytový dom s.č. 900, zdravotné stredisko s.č. 589 v dohodnutej sume 330,41 €.

 
 51/2021 24.06.2021

ElNGOM s.r.o.
Bytčická cesta 89
010 09 Žilina
IČO: 36442909
DIČ:2022180974

 

Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.6.2021 vypracovanie dokumentácie podľa § 24/2006 Z.z. Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov v sume 3 120,-- €

Termín max. do 31.08.2021

 
 52/2021 30.06.2021

Sakson P+V, s.r.o.
02353 Staškov 805
IČO:36406341
DIČ:2020136404

 

HR Tatra na prevoz autovraku od penziónu Veselka do areálu FK Slávia Staškov v cene 39,60 € vrátane DPH.

 
 53/2021 30.06.2021

Obecný technikcý podnik Staškov,       Ul. Jozefa Kronera 588
023 53  Staškov 
IČO:47884355
DIČ: 2024125026

 

Opravu poškodeného stĺpa na verejnom osvetlení k škodovej udalosti v lokalite do obce Olešná v časti „U Veselkov“ v sume 832,69 €

 
 54/2021  30.06.2021  Obecný technikcý podnik Staškov,      Ul. Jozefa Kronera 588
023 53  Staškov 
IČO:47884355
DIČ: 2024125026
 

Opravu poškodenej skrinky elektrického rozvádzača verejného osvetlenia  v lokalite pri potravinách u Veselky v sume 405,75 €

 
55/2021 30.06.2021

ECB s.r.o.
02353 Staškov 298
IČO:  44653999
DIČ:  2022768550

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie zavlažovania FK Slávia Staškov v dohodnutej sume 400€

 
56/2021 30.06.2021

STAVOSPOL, spol. s r.o.            Jašíková 101  
023 54 Turzovka   
IČO: 30223849
DIČ: 2020421392

 •  Rig CD 27/60/27 3000 mm v počte 2 ks v cene 4,-- €/1 ks
 • Murexin škar. Malta TRASS SF50 šedá 25 kg v počte 4 ks v cene 17,77 €/1 ks
 • Páska na fasády 48x50 m (na drsné povrchy) v počte 2 ks v cene 5,60 €/1 ks
 
 57/2021  06.07.2021 TES-Media, s.r.o.                  Kragujevská 375/4 01001 Žilina IČO:36781657 DIČ:2022384991  

Bandimex spona nerez 20 mm na verejné osvetlenie v počte 100 ks cena 0,26 €/1ks

 
 58/2021  15.07.2021  Firesystém, s.r.o,
023 21 Korňa 501
IČO: 44543697
DIČ: 2022746209   
 
 • Hadicový navijak + montáž + prepojovacia hadica - 1 ks v cene 729,-- €
 • Bunda softshellová XL, XXL - 2 ks v cene 82,-- €
 • Vysokotlakový čistič Kärcher K5 – 1 ks v cene 459,99 €
 • Penidlo – 4 ks v cene 256,80 €
 • Plávajúce čerpadlo Amphibio hydra - 1 ks v cene 1 320,-- €
 • Náhradná batéria Tohatsu – 1 ks v cene 97,20 €
 • Rukavice Tech Grip, XL – záchranárske veľkosť 10 – 2ks, 11 – 2 ks, 12 – 1 ks v cene 235 €

Cena celkom 3 179,99 € vrátane DPH.

 
 59/2021 15.07.2021  STAVOSPOL, spol. s r.o.           Jašíková 101  
023 54 Turzovka   
IČO: 30223849
DIČ: 2020421392
 

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, Stavebný materiál v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk zákazky: „Stavebný materiál, betonárska výstuž a betón“ na zábradlie a schody na Obecný úrad Staškov v celkovej sume 229,08 € vrátane DPH.

 
 60/2021  15.07.2021 Jaroslav Kukurdík-SOF             Podzávoz 975, 02201Čadca IČO:10845178 DIČ: 1020450629  

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, Betonárska výstuž v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk zákazky: „Stavebný materiál, betonárska výstuž a betón“ na zábradlie a schody na Obecný úrad Staškov v celkovej sume 606,61 € vrátane DPH.

 
61/2021 15.07.2021 SAKSON-BETÓN, s.r. o.
02353 Staškov 805
IČO: 44554451
DIČ: 2022742656

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, Betón v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk zákazky: „Stavebný materiál, betonárska výstuž a betón“ na zábradlie a schody na Obecný úrad Staškov v celkovej sume 2 289,60 € vrátane DPH.

 
62/2021 15.07.2021 Sakson P+V, s.r.o.
02353 Staškov 805
IČO:36406341
DIČ:2020136404

HR Tatra na prevoz autovraku od Letov do areálu FK Slávia Staškov v cene 44,-- € vrátane DPH.

 
63/2021 19.07.2021 GEO-PROJ s.r.o.                            Janka Kráľa 2584/28 02201 Čadca       IČO:53154002  DIČ:2121309927

Vytýčenie trasy Krížovej cesty pre potreby spracovanie projektovej dokumentácie. Cena dohodou 150,-- €

 
64/2021 19.07.2021 MADAM spol. s r.o.                           023 53 Staškov 836   IČO:36390585  DIČ:2020135216 

Opravu automatických dverí do budovy Obecného úradu v Staškove v sume 427,50 €

 
65/2021 23.07.2021 COPYTECH s.r.o                            02311 Porúbka                 IČO:46904913, DIČ:2023633392  

Servisný výkon (nastavenie scan, tlač ostatných zariadení) kopírky CANON + dopravné náklady v sume 39,60 €

 • toner CANON C-EXV49 cyan – 1ks
 • toner CANON C-EXV49magenta–1ks
 • toner CANON C-EXV49 black – 1 ks
 • toner CANON C-EXV49 yellow -1 ks

v cene 67,20 €/1ks

 
66/2021 25.07.2021 Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252
022 01 Čadca   
IČO: 51425220
DIČ:2120689087

Rozpočet na stavbu Bytový dom 19 b.j. – rozšírenie distribučného plynovodu – úprava rozpočtu v dohodnutej sume 65,-- €

 
 67/2021  02.08.2021  Kamil Kandera  PROGEO  Predmestská 75 01001 Žilina IČO:50358081, DIČ:1022616507  

Hydrogeologický posudok pre Rozšírenie cintorína v Staškove v sume 500,-- €

 

 

68/2021 03.08.2021

Jaroslav Koniar                               Riečky 1029, 02322 Klokočov          IČO: 37588036,    DIČ:1045091102

Stavebné rezivo na šalovanie o objeme 1 m3 v cene 180,-- € bez DPH.

 
69/2021 03.08.2021

Vladimír Badura                              02353 Staškov 797

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele CKN 300 o výmere 171 m2 a parcela CKN 301 o výmere 129 m2.

 
70/2021 03.08.2021 HERAKLES-NET, s.r.o.
Stred 170
023 54 Turzovka
IČO: 46560807          
DIČ: 2023437240

monitor PC Samsung MT LED LCD v sume 125,-- €

 
71/2021 04.08.2021 WC kanál - ŠImurda                 Zákysučie 2192,                            02302 Krásno nad Kysucou Čistenie kanalizácie v polyfunkčnom dome 12 b.j. s.č. 858 v dohodnutej sume 120  
72/2021 04.08.2021  STAVOSPOL, spol. s r.o.           Jašíková 101  
 023 54 Turzovka   
 IČO: 30223849
DIČ: 2020421392
 • pur pena pištolova 750 ml Multikleber v počte 3 ks cena 8,10 €/1 ks
 • Tmel Silkaflex 11 FC+šedý v počte 6 ks cena 12,70 €/1 ks
 • Pur pena nízkoex.pištolová 750 ml v počte 2 ks cena 6,50 €/1 ks
 • ISOVER Styrodur 2800 C hr.5 cm v počte 2 ks cena 6,55€/1 ks
 • ISOVER Styrodur 2800 C hr. 6 cm v počte 3 ks cena 7,90 €/1 ks
 • ISOVER Styrodur 2800 C hr. 3 cm v počte 3 ks cena 10,52 €/1 ks
 
73/2021 04.08.2021

Ján Markuliak - Geodet                      023 51 Raková 1138
IČO: 34929487
DIČ: 1033340891  

Geodetické zameranie prístavieb pri budove s.č. 623 a oddelenie prístupových ciest v celkovej sume 350,-€    

 
74/2021 10.08.2021

Jozef Belko  Drevo-zrub                      023 53 Staškov 58           IČO:41589408   DIČ:1021090840

 

Stavebné rezivo na šalovanie - schody obecného úradu v množstve 1 m3 v cene 300,-- € vrátane DPH.

 
 75/2021  17.08.2021  MADAM spol. s.r.o.                              023 53 Staškov 836                              IČO:36390585        DIČ:2020135216  

Opravu vstupných dverí na budove Zdravotného strediska – byty v celkovej sume 50,-- € s DPH.

 
76/2021 24.08.2021 COPYTECH s.r.o.                                  02311 Porúbka                                      IČO:46904913      DIČ:2023633392

Servisný výkon kopírky CANON (výmena valca) 191,20 € + dopravné náklady v sume 18,-- €

 
77/2021 13.09.2021  Obecný technikcý podnik Staškov,      Ul. Jozefa Kronera 588
023 53  Staškov 
IČO:47884355
DIČ: 2024125026
 
 • Opravu poškodenej skrinky elektrického rozvádzača verejného osvetlenia v lokalite pri potravinách u Veselky
 • Opravu poškodeného stĺpa verejného osvetlenia a betónovej patky u Belkov
 
78/2021 13.09.2021

Cleanex s.r.o.                                  02302 Krásno nad Kysocou 2222  IČO:43891811, DIČ:2022502779

 • Tepovanie kobercov v dlžke 65 m2 v sume 116,76 € vrátane dopravy
 
79/2021 20.09.2021

KZ mont, s.r.o.                                        v zast. Jozef Kajánek                          023 53 Staškov                IČO:53494636,DIČ:2121388214

 • Výmena čerpadla Magma 32/60/180 na ústrednom kúrení v Zdravotnom stredisku – byty v sume 596,-- €
 • Výmena termostatických ventilov a hlavíc na ústrednom kúrení v Zdravotnom stredisku – byty v sume 340,-- €
 
80/2021 20.09.2021

STAVOCOM SK, s.r.o.                    02357 Podvysoká 18        IČO:36393428, DIČ:2020135392

Opravu 2 ks poškodenej výškovej rampy na moste k OÚ Staškov

 
81/2021 21.09.2021  Gasparik, s.r.o.
02356 Makov 332
IČO: 36418358
DIČ: 2021813211

Stĺp impregnovaný 7 m s dvoma dierami v počte 4 ks v cene 120,-- € s DPH/1 ks

 
82/2021 21.09.2021 Ing. Róbert Cyprich TUBES-PROJ  Hurbanova 2289/31 02201 Čadca IČO:17812488, DIČ:1020451542

Projektové práce – dokumentácia skutočného realizovania stavby na akcií „Prekládka verejného vodovodu – Staškov CKN 2562/3, 2592/1 v sume 240,-- €

 
83/2021 23.09.2021

MADAM, spol. s.r.o.                            023 53 Staškov 836          IČO:36390585, DIČ:2020135216

V zmysle cenovej ponuky č. 0123242 zo dňa 21.9.2021 dvojdielne plastové okno rozmery 2550 mm x 1360 mm vrátane montáže, demontáže a parapetu v celkovej sume 912,07 € na budove Zdravotného strediska – byt č. 3  
84/2021 23.09.2021  STAVOSPOL, spol. s r.o.           Jašíková 101  
 023 54 Turzovka   
 IČO: 30223849
DIČ: 2020421392
 
 • Páska na fasády 48x50 m (na drsné povrchy) – 2 ks cena 5,60 €/1 ks
 • Vpusť kanalizačná 110/125 - 2 ks cena 8,70 €/1 ks
 • Páska maskovacia 38x50 m (papierová) – 1 ks cena 1,20 €/1 ks
 • PVC koleno kan. 125/15° - 2 ks cena 2,34 €/1 ks
 • PVC rúra kanal. 125x3.2/0,5 m – 3 ks cena 2,52 €/1 ks
 • Murexin škar.malta TRASS SF50 šedá 25 kg – 3 ks cena 15,30€/1 ks
 • PVC koleno kanal. 125/87° - 1 ks cena 2,34 €/1ks
 
85/2021 27.09.2021

TAJS, s.r.o.                               Slovanská cesta 672, 022 01 Čadca IČO:36387118, DIČ:2020135139

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk zákazky: „Exteriérové schodiskové zábradlie a madlo na nájazdovú rampu“  v celkovej sume 1 825,20 € vrátane DPH.

Termín plnenia max. 30.11.2021.

 
 86/2021 28.09.2021

 BIOPEL a.s                                        023 34 Kysucký Lieskovec 847   IČO:46823492, DIČ:2023596542

 Pelety 85 vreciek v sume 4,70 €/1 vrecko, celková suma je 399,50 € vrátane DPH  
87/2021 28.09.2021 Technická inšpekcia a.s.            Trnavská cesta  56                            82101 Bratislava                     IČO:36653004,DIČ:2022210608 Vydanie odborného stanoviska – posúdenie k projektu SO 04.1 Projekt rozšírenia distribučného plynovodu a SO 04.2 Pripojovací plynovod – Bytový dom Staškov – Plyn v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume 192,-- € vrátane DPH  
88/2021 05.10.2021 FEREX, s.r.o.                                            Vodná 23, 949 01 Nitra                             IČO:17682258, DIČ:2020405156

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.10.2021, 110 l kontajner – hrúbka plechu 0,8 mm v počte 20 ks cena 39,60 € s DPH/ 1ks. Termín dodania max. 31.10.2021

 
89/2021 11.10.2021 Ing. Vladimír Badura                                 023 53 Staškov 797
 • znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele CKN 23/3 o výmere 3 m2, CKN 28/3 o výmere 8 m2, CKN 28/4 o výmere 7 m2.
 
 90/2021  11.10.2021  Ing. Vladimír Badura                                 023 53 Staškov 797  
 • znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty budovy s. č. 623 na parcele CKN 2101/7 s príslušenstvom a pozemkami CKN 2101/7, CKN 2101/8, CKN 2101/2 (s ohľadom budúceho vecného bremena), CKN 2101/3, CKN 2101/9 v k. ú. Staškov
 
 91/2021 11.10.2021 Klinkon s.r.o.                                             Horelica 232, 022 01 Čadca                     IČO:36417122, DIČ:2021794049  
 • Revíziu komína na FK Slávia Staškov v sume 120 €
 
 92/2021 15.10.2021  HERAKLES-NET, s.r.o.
Stred 170
023 54 Turzovka
IČO: 46560807          
DIČ: 2023437240
 
 • oLYNX Easy i5-10400F 8G 480G SSD DVD±RW W11 HOME (Prevedenie PC:Micro-Tower; Využitia PC:Domácnosť a kancelária; Typ procesora:Intel Core i5; Kapacita pamäte:8 GB; Typ disku:SSD; Kapacita pevného disku (v GB):480; Rýchlosť otáčok (v RPM):SSD; Grafický čip:NVIDIA GT710; Kapacita pamäte grafickej karty (v MB):1024; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW; Operačný systém:Windows 11 Home) v sume 570 €
 • klávesnica+myš 20 €
 • Microsoft Office Home and Business 2019 SK v sume 248 €
 
 93/2021 15.10.2021  SAKSON-BETÓN, s.r. o.
02353 Staškov 805
IČO: 44554451
DIČ: 2022742656
      
 • Kamenivo 0/4 vrátane dovozu na plynovú prípojku 19 b.j. – množstvo 27,82 t v cene 16,50 €/1 t cena celkom 459,04 €
 
 94/2021 18.10.2021  ZAM Company s.r.o.                                023 53 Staškov 667                                  IČO:47250046, DIČ:2023833669  
 • Kovovú uzamykateľnú skrinku AWO0369 v počte 1 ks cena 35,40 €/1 ks
 
 95/2021 18.10.2021  Byrnex s.r.o.                                           Brehy 82, 02313 Čierne                         IČO:50484940, DIČ:2120357866 
 • Svorky prepich 16-95 mm2 na verejné osvetlenie v počte 30ks cana 4,60 €/1 ks
 
96/2021 20.10.2021 K-store, s.r.o.
023 51 Raková 779                                  IČO:36738603, DIČ:2022331278

Materiál na rampu cez most k Obecnému úradu nasledovne:

 • Reťaz krátke oko 6x24 v dĺžke 8 m v sume 27,35 €
 • Reťaz 8 mm x 32 mm krátke oko v dĺžke 6 m v sume 34,34 €
 • Karabina 10x100 v počte 9 ks v sume 21,17 €
 
 97/2021 21.10.2021 Lucia Baričáková -LB reklama                  023 55 Vysoká nad Kysucou                    IČO:51487781, DIČ:1085167941  
 • Informačnú tabuľu na most k Obecnému úradu v sume 120,-- €
 
 98/2021 26.10.2021   Dušan Machovčák – M-Parket
023 52 Olešná 778
IČO: 40141209
DIČ: 1047940465
 

Podlahu do bytu č. 8 v budove 12 b.j. s. č. 858 nasledovne:

 • Podlaha Dab Grandi – 35,96 m2 cena 10,-- €/1 m2
 • Podložka 5 mm Max – 33 m2 cena 1,40 €/1 m2
 • Dolken soklová lišta – 45 m cena 1,60 €/1 m
 • Dolken roh, spojka, ukončenie 37 ks cena 0,80 €/1 ks
 
 99/2021 26.10.2021  Ing. Peter Gramblička                              Hurbanova 777, 022 01 Čadca                IČO:30551633
 • Zastavovacia štúdia pre stavbu IBV pod Kykuľou – II. Etapa Staškov v zmysle zmeny a doplnku územného plánu obce Staškov v cene 400 €
 
 
 100/2021 28.10.2021   HERAKLES-NET, s.r.o.
Stred 170
023 54 Turzovka
IČO: 46560807          
DIČ: 2023437240
 
 • Inštalácia PC v sume 57,60 €
 • Office 365 Personal Slovak 1-ročné predplatné v sume 69,-- €
 
 101/2021 02.11.2021

ESET, spol. s r.o.                                      Einsteinova 24, 85101Bratislava      

 IČO: 31333532,DIČ:2020317068 

 • ESET PROTECT Essential On-Prem na 8 zariadení na 1 rok v sume 133,93 €
 
 102/2021 02.11.2021

Ing. Vladimír Badura

02353 Staškov 797

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 2101/9 v k. ú. Staškov  
 103/2021 02.11.2021

Ing. Pavol Holub

02355 Vysoká nad Kysucou

IČO:44222726,DIČ:1039075026

 
 • PD elektroinštalácie vonkajšieho osvetlenia pre stavbu „Bytový dom 19 b.j.“ na parcele CKN 111/1 v obci Staškov v cene 150,-- €
 • PD Rozšírenie VO v obci Staškov „Vetva za Bahanou, Vetva za MŠ“ v cene 230,-- €
 
 104/2021 02.11.2021

Ján Markuliak - Geodet

02351 Raková 1138

IČO:34929487,DIČ:1033340891

 Vytýčenie hranice medzi pozemkami 233, 1013/1, 1016/4,1015/1-3 a vyhotovenie vytyčovacieho protokolu v k.ú. Staškov v sume 180,-- €  
105/2021 09.11.2021

Geodézia Sever, s.r.o.

02351 Raková

IČO.51101092,DIČ:2120590791

Geodetické práce výškopisné a polohopisné zameranie parkoviska pri kostole v sume 510,-- € s DPH.

 
 106/2021 09.11.2021  Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252
022 01 Čadca   
IČO: 51425220
DIČ:2120689087
 

Rozpočet stavby – obklad vstupného schodiska – Obecný úrad v cene 50,--. €

 
 107/2021 10.11.2021

Severoslovenské vodárne a kanal.a.s.

Bôrická cesta 1960

01057 Žilina

IČO:36672297,DIČ:2022238900

 

Vytýčenie vysokotlakového vodovodného potrubia v k.ú. Staškov na parcelách CKN 1083, 1126, v prílohe Vám posielame snímku katastrálnej mapy.

 
 108/2021 10.11.2021

 Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

Námestie slobody 30

02201 Čadca

IČO:36149985, DIČ:2021683257

 
 • Vypracovanie 4. a 5. Následnej monitorovacej správy k projektu „Cesta nás tam dovedie“ v sume 200,-- €
 
 109/2021 10.11.2021  GEO-PROJ s.r.o.                            Janka Kráľa 2584/28 02201 Čadca       IČO:53154002  DIČ:2121309927  
 • Porealizačné zameranie asfaltových plôch s následným určením plôch v sume 990,-- € bez DPH
 
 110/20021 12.11.2021  Ing. Peter Gramblička                              Hurbanova 777, 022 01 Čadca                IČO:30551633  

Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.11.2021 na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Staškov s.č.502 – PD v stupni pre vydanie stavebného povolenia, rozpočet, geodetické zameranie v celkovej sume 1 350,-- €.

Termín dodania max. do 31.03.2022
 
111/2021 15.11.2021

ENVICONSULT spol. s r.o.

Obežná 7,01008Žilina

IČO:31604527,DIČ:2020446142

Hydrogeologický posudok na stavbu Miestna komunikácia IBV pod Kykuľou II. Etapa

Cena 480,- EUR s DPH
 
         
112/2021 15.11.2021

Podžobrácka farma s.r.o.

Nekyjská 421/19

991 28 Vinica

IČO52708314, DIČ2121114457

 • Vypracovanie dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb v cene 100,-- €.
 • Vypracovanie dokumentu Smernica o Podmienkach kvality poskytovania sociálnych služieb v cene 100,-- €
 • Vypracovanie dokumentu vyhotovenia Správy o sociálnej situácii v obci t.j. vyhodnotenie priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb za predošlý rok v cene 15,-- €
 
 113/2021 22.11.2021

 Jozef Kráľ-Blesk

023 13 Čierne 94

IČO 30547709,DIČ:1020452158

 

Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.11. 2021 Oceľový stožiar kužeľový s prírubou STK 60/50/3 so svorkovnicou SS P.16.4/1 na kotvenie do betónovej pätky – pozinkovaný v počte 4 ks cena 356,93 € s DPH/1 ks.
Termín dodania do 26.11.2021

 
114/2021 22.11.2021 Ing. Peter Gramblička                              Hurbanova 777, 022 01 Čadca                IČO:30551633

Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.11.2021 na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – miestna cesta pod Kykuľou vetva B (1. etapa)  – časť parcely CKN 828 v celkovej sume 1 385,-- €.Termín dodania max. do 31.01.2022

 
 115/2021 25.11.2021

 MSiM, s.r.o.

Bajzová 1521 022 01 Čadca

IČO53797914

 

Realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky: Automobilová striekačka s nadstavbou – používaná v dohodnutej sume 300,-- €

 
 116/2021 25.11.2021   GEO-PROJ s.r.o.                            Janka Kráľa 2584/28 02201 Čadca       IČO:53154002  DIČ:2121309927  
 • Porealizačné zameranie prekládky vodovodu Buček
 • Vyhotovenie GP na VB prekládky vodovodu Buček
 • Porealizačné zameranie vodovodnej prípojky tribúna FK Slávia Staškov
v celkovej sume 900,-- € bez DPH
 
117/2021 25.11.2021  STAVOSPOL, spol. s r.o.           Jašíková 101  
 023 54 Turzovka   
 IČO: 30223849
DIČ: 2020421392
 • Páska na fasády 48x50 m (na drsné povrchy) – 1 ks cena 5,80 €/1 ks
 • Tmel Silkaflex 11 FC+šedý – 4 ks cena 12,70 €/1 ks
Špička náhradná na salamu 4 bal. Cena 0,30 €/1 bal
 
118/2021 25.11.2021

T-MAPY s.r.o

Dvojkrížna 49,82106 Bratislava

IČO:43995187,DIČ:2022545096

Zapracovanie zmien územného plánu obce Staškov: „Územný plán obce Staškov zmeny a doplnky č. 1/2021“ v sume 120,-- €  
119/2021 25.11.2021 GEO-PROJ s.r.o.                            Janka Kráľa 2584/28 02201 Čadca       IČO:53154002  DIČ:2121309927
 • Porealizačné zameranie el. kábla NN ku budúcej bytovke
 • Vyhotovenie GP na VB el. kábla NN ku budúcej bytovke
 • Vytyčovacie práce (Vytýčenie bytovky, Vytýčenie kalvárie)

v celkovej sume 900,-- € bez DPH

 
120/2021 23.11.2021

DEVLEV BUILDING s.r.o.

Klemensova 15

811 08 Bratislava-Staré  mesto

IČO:50872800,CiČ:2120503814

Vypracovanie projektu bleskozvodu: DPS zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Staškov s.č. 364 v sume 264,-- €

Vypracovanie projektu výkaz výmer: DPS zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Staškov s.č. 364 v sume 84,-- €

 
 121/2021 29.11.2021

Ľubomír Hlubina-AGROBON

02353 Staškov 773

IČO:375841090

 Na základe cenovej ponuky zo dňa 02.11.2021 na Jednosmernú vibračnú dosku s príslušenstvom v celkovej sume 2336,40 € s DPH  
122/2021 29.11.2021

Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN

M.Nešporu 1186

024 04 Kysucké Npv Mesto

IČO:44475900,DIČ:1077010396

 

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72 – výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov v sume 900,-- €.

 
123/2021 30.11.2021

Ing. Karol Dobosz

Zábrežná 66/31

010 14 Žilina - Brodnpo

IČO:52550851, DIČ:1070509616

V zmysle cenovej ponuky posudky zo dňa 22.11.2021 na „Obhliadku lávok a mostov – správca obec Staškov a spracovanie príslušnej dokumentácie“ v celkovej sume 2 650,-- €.

Termín dodania: max 31.01.2022

 
124/2021 30.11.2021

Mgr.Anna Maria Jarina - MOAN

ul Karpatská 131/A

90033 Marianka

IČO:41716221,DIČ:1071247870

Dotlač 7 pare dokumentácií – realizačný projekt Námestie pred Obecný úradom v sume 480,-- €

 
125/2021 03.12.2021 Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252
022 01 Čadca   
IČO: 51425220
DIČ:2120689087

Rozpočet stavby – Bytový dom 19 b.j.  v cene 1 200,--. €

 
126/2021 03.12.2021 Stavebné rozpočty s.r.o.
Gočárova 252
022 01 Čadca   
IČO: 51425220
DIČ:2120689087

Rozpočet stavby – Zberný dvor  v cene 180,--. €

 
 127/2021 06.12.2021

MSiM, s.r.o.

Bajzová 1521, 022 01 Čadca

IČO:53797914

 

Realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky Prívesná pracovná plošina s teleskopickým výložníkom a pracovnou výškou min. 13 m v dohodnutej sume 300,-- €

 
 128/2021 07.12.2021

 Znak spol. s r.o.

Námestie slobody 1407/5

020 01 Púchov

IČO:31614884, DIČ:2020441841

 V zmysle cenovej ponuky č. 225_2021 zo dňa 7.12.2021 cestné zrkadlo vrátane dopravy v celkovej sume 496,44 €.  
 129/2021 07.12.2021

Mgr. Tipor Paštrnák-ARTPRESS

02352 Olešná 207

IČO:445699513, DIČ:1074629523 

 

Stolový dvojtýždenný kalendár obce Staškov na rok 2022, plnofarebný, špirálová väzba, kartón s jednofarebnou potlačou v cene celkom 2 409,-- €

 
130/2021 09.12.2021

Ing. Magdalena Scheberová

Gogoľova 626/9, 01004 Žilina

IČO:43926398, DIČ:1023055393

služby vo verejnom obstarávaní na zákazke "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Staškov s.č.364" v sume 2 000,-- € v cene ja zahnuté:

Prípravná fáza VO - Určenie predpokladanej hodnoty zákazky, vypracovanie Súťažných podkladov včítane Návrhu Zmluvy o dielo, Návrhu na plnenie kritérií, povinných príloh Súťažných podkladov, vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk 

Súťažná fáza VO - zverejnenie Výzvy v IS EVO, zverejnenie Súťažných podkladov včítane projektovej dokumentácie, Sprievodnej správy, Technických správ, Zadania na profile verejného obstarávateľa

V priebehu lehoty od zverejnenia Výzvy do predkladania ponúk zabezpečenie vysveľovanie, resp. komunikácia s projektantom za účelom vysvetľovania, prípadne doplnenie informácií pre uchádzačov na profile verejného obstarávateľa

Príprava materiálov pre prácu komisie na vyhodnocovanie ponúk

Práca v komisii menovanej na vyhodnotenie ponúk (bez práva/s právom vyhodnocovať (?)

Vypracovanie Zápisnice a jej odovzdanie verejnému obstarávateľovi

Dokumentácia po ukončení súťažnej fázy VO

Vypracovanie Návrhu Oznámení o úspešnosti, neúspešnosti ponúk pre uchádzačov a ich odoslanie cez IS EVO

Súčinnosť pri ex post kontrole VO poskytovateľom NFP

Vypracovanie Oznámenia o výsledku verejného obstarávania a jeho zverejnenie vo Vestníku, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo

Vypracovanie Správy podľa § 24 ods. (2) ZVO

 
 131/2021 10.12.2021  

MAT-obaly, s. r. o. , Cesta poľnohospodárov 787, 971 01  Prievidza

IČO. 36315303
DIČ: 202007812

 

LDPE rolo vrecia číre (700x1100x0,100) – 5 ks v rolke v počte 5 500 ks cena 0,2736 €/1ks vrátane dopravy.

Termín dodania do 31.01.2022
 
 132/2021 10.12.2021  

Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN

M.Nešporu 1186

024 04 Kysucké Npv Mesto

IČO:44475900,DIČ:107701039

 V zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2021 – Spracovanie žiadosti o NFP na projekt – zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Staškov s.č. 364 v celkovej cene 1 800,-- €  
 133/2021 13.12.2021  Ing. Peter Gramblička                              Hurbanova 777, 022 01 Čadca                IČO:30551633  

Projekt dočasného dopravného značenia pre stavbu: „Projektové riešenie námestia obce Staškov“ v sume 280,-- €.

Termín dodania max. do 31.01.2022

 
134/2021 13.12.2021

Ing. Dagmar Melotíková

Staničná 898/6, 92401 Galanta

IČO:50630547,DIČ:1047069584

 • Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Cisternová automobilová striekačka“ vo výške 200 €
 • Konzultáciu pripomienkovania dodatku na stavebné práce v sume 100 €
 
135/2021 13.12.2021

Technická inšpekcia a.s.

Trnavská cesta 56

821 01 Bratislava

IČO:36653004, DIČ:2022210608

Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v sume 216,-- €

 
 13139/20216/2021 21.12.2021

Energotel, a.s.

Miletičova7,82108 Bratislava

IČO: 35785217,DIČ:2020256315

 

Vyjadrenie k projektovému riešeniu námestia pre obec Staškov v sume 36,-- €

 
137/2021 15.12.2021

BYRNEX s.r.o.

Brehy 82, 02313 Čierne

IČO:50484940, DIČ:2120357866

 • ELKO SHT-4 4 ks v cene 84,50 €
 • Bužirka 4 ks v cene 0,80 €
 • Bužirka 4 ks v cene 0,60 €
 • Wago svorka 2-lanková 10 ks v cene 0,30 €
 • Spojka SM H5 1,5-16 IV – 4 ks v cene 22,50 €
 • Kabel cyky 3Cx1,5 – 50 m v cene 0,72 €
 
 138/2021 20.12.2021

FEREX, s.r.o.

Vodná 23, 949 01Nitra

IČO:17682258,DIČ:2020405156

 

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 6.12.2021 nasledovne:

 • 1100 l kontajner plastový zelený v počte 6 ks cena 216,-- € s DPH/1 ks
 • 1100 l kontajner plastový červený v počte 6 ks cena 228,-- € s DPH/1 ks
 • 1100 l kontajner plastový žltý v počte 6 ks cena 229,80 € s DPH/1 ks

Termín dodania max. február 2022

 
 139/2021 21.12.2021

FEREX, s.r.o.

Vodná 23, 949 01Nitra

IČO:17682258,DIČ:2020405156

 
 
 • 110 l kuka nádobu hrúbka plechu 0,8 mm cena 39,60 € s DPH/1 ks vrátane dopravy v počte 20 ks
Termín dodania max. február 2022
 
140/2021 21.12.2021

DEVLEV BUILDING s.r.o.

Klemensova 15

811 09 Bratislava

IČO:50872800, DIČ:2120503814

Dopracovanie výpisu okien a dverí na projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Staškov s.č. 364 v sume 120,-- €  
141/2021 21.12.2021

Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

02353 Staškov 500

IČO:32254008, DIČ:1021180908

Oprava VTZ – plynové zariadenie v 19 b.j. s.č. 900 – prízemie byt č. 2 v sume 214,80 €  
142/2021 21.12.2021

Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

02353 Staškov 500

IČO:32254008, DIČ:1021180908

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ – plynové a tlakové zariadenia pre objekty: obecný úrad, reštaurácia, kinosála, zdravotné stredisko, stará škola, 12 b.j. s.č. 858, 19 b.j. s.č. 900 v celkovej sume 1 362,-- €

 
143/2021 21.12.2021

Roman Štrba - REVIPLYN

02302 Dunajov 258

IČO:34357343, DIČ:1021207814

servisné prehliadky plynových zariadení pre objekty: obecný úrad, reštaurácia, kinosála, zdravotné stredisko, stará škola, 12 b.j. s.č. 858, 19 b.j. s.č. 900 v celkovej sume 830,--  
144/2021 21.12.2021

Michlovský, spol. s r.o.

Letná 796/9 ,921 01 Piešťany

IČO:36230537, DIČ:2020169723

Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko a.s. na stavebnú akciu: Staškov projektové riešenie námestia obce Staškov v sume 17,-- €

 


ROK 2020

 Číslo objednávky
 Dátum
 Osoba/firma

 Predmet

 Suma v €
 01/2020
 07.01.2020
 Jozef Kráľ - BLESK

- 13 ks nástenné svietidlo pre inštaláciu na steny a stropy

 
 02/2020-Celoročná
 14.01.2020
 Stavospol, spol. s r.o.

čistiace prostriedky v celkovej sume 400,-- € vrátane DPH. Čistiace prostriedky budú  objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

 400,--€
 03/2020-Celoročná
 14.01.2020
 

SLOVINTER F, s.r.o.

toaletný papier a utierky v celkovej sume 300,-- € vrátane DPH. Toaletný papier a utierky budú  objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

 300,--€
04/2020-Celoročná
14.01.2020
CECH Company s.r.o.

kancelársky materiál v celkovej sume 2 000,-- € vrátane DPH. Kancelársky materiál bude  objednávaný čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

2000,--€
05/2020
16.01.2020
František Šarlina

renovované kazety typu: CB435A,CE285A, CF210X, CF211A, CF212A, CF213A, CF217A, LH2612A v celkovej sume 1300,-- € vrátane DPH. Kazety budú objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.

1 300,--€
06/2020-Celoročná
21.1.2020
Terézia Turiaková
 • kamerovanie a zostrih z kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Staškov. Cena dohodou do 1 000,-- €
1000,--€
07/2020
23.01.2020
Vladimír Badura

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov CKN 105/3,108/20,759,  v k.ú. Staškov

 
08/2020
23.01.2020
Viera Puterová - FLORA

- hudobné vystúpenie skupiny AT Band - DUO dňa 18.10.2020 v čase o 14:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Staškove pri príležitosti „Úcty k starším“  v sume 780,-€ vrátane dane, dopravy a ozvučenia

780,--€
09/2020-Celoročná
24.01.2020
Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS

vydanie obecných novín – Spravodaj obce, vydanie 4x ročne, formát: 23x32 cm, papier: ofsetový 80 g, tlač: plnofarebná, rozsah: 16 strán, náklad: 900 ks z každého vydania v celkovej sume 2 790,-- €

2790,--€
10/2020
18.02.2020
Doprava a služby K&T, spol. s r.o.

2,5 m3 poterového betónu

 
11/2020
18.02.2020
Vladimír Badura

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov CKN 1251/17 v k.ú. Staškov

 
12/2020
19.02.2020
OPŽP SK, Odborné poradenstvo v ŽP                         

v zmysle cenovej ponuky vypracovanie žiadostí pre zriadenie malej kompostárne v celkovej sume 600,-- € vrátane DPH

600,-€
13/2020
20.02.2020
Mestské kultúrne-športové stredisko,
Litovelská 871/3             024 01 Kysucké Nové Mesto    IČO: 35994061

odohratie divadelného predstavenia s názvom Náš pán ujo (od Ferka Urbánka) v podaní Divadelného súboru RAMPA, ktoré sa bude konať dňa 14.3.2020 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v rámci projektu: Po Kronerovej ceste II, kód malého projektu: SK/FMP/11b/03/022. Cena divadelného predstavenia je 500,-- €.

 

500,--€
14/2020
24.02.20320
Mojmír Valko

v zmysle cenovej ponuky pásový minibager v cene 20,-- €/1 hod. v max. počte hodín 70 na akcií „Výmena oplotenia na futbalovom ihrisku“.

1400,--€
15/2020
24.02.2020
Doprava a služby K&T spol. s r. o.

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, betónový plot v zmysle prílohy č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na akcií „Výmena oplotenia na futbalovom ihrisku“ v celkovej sume 9 755,13 € vrátane DPH.

Termín dodania max. do 31.3.2020

9755,13,--€
16/2020
24.02.2020
Sakson – Betón, s.r.o.

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, betón v zmysle prílohy č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na akcií „Výmena oplotenia na futbalovom ihrisku“ v celkovej sume 2 940,-- € vrátane DPH.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celý predmet objednávky.

Termín plnenia marec 2020.

2940,--€
17/2020
24.02.2020
ISM - Ing. Stanislav Machovčák

v zmysle cenovej ponuky č. 200020 zo dňa 24.2.2020 výrobu a montáž doplnkovej konštrukcie – mostová rampa, oprava zábradlia, výstražná tabuľa AL v celkovej cene 1 073,40 € vrátane DPH.

1073,40€
18/2020
27.02.2020
Slovak Telecom, a.s.

vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v obci Staškov pri výstavbe chodníkov pri ceste II/487 Staškov v úseku v km 51,714-52,205.

 
19/2020
04.03.2020
Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, publicitu projektu v zmysle prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií v rámci projektu: Po Kronerovej ceste II, kód malého projektu: SK/FMP/11b/03/022 v celkovej cene 2 100,-- €.

2 100,--€
20/2020
09.03.2020
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.

vytýčenie vodovodného potrubia a kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Staškov. V koridore stavby sa nachádzajú:

- vodovod rPe DN40, HDPE DN 100, DN 1501

- kanalizácia PVC DN 300, DN400, HDPE DN80

- prípojky k rodinným domom

 
 21/2020
 16.03.2020
 Danitex s.r.o.

ochranné rúško pre dospelých 100 % bavlne, počet 500 ks cena 2,40 € s DPH/1 kus.Termín dodania 18.03.2020

 1200,--€
 22/2020
 18.3.2020
 Galaxy a.s.

ochranné rúško pre dospelých 100 % bavlne, počet 2 500 ks cena 2,50 € s DPH/1 kus.

 6 250,--€
 23/2020
 2.4.2020
Slovenský plynárenský priemysel, a. .s

- vytýčenie plynu v kat. území obce Staškov pri realizácií stavby s názvom „Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/487 Staškov úsek v km 51,714 – 52,205“

 
24/2020
6.4.2020
Ján Markuliak - GEODET

vytyčovacie práce v k. ú. Staškov na stavbe chodníka „Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/487 Staškov úsek v km 51,714-52,205“

 
25/2020
29.4.2020
 SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 kontnrolu križovania prípojok plynu a dažďovej kanalizácie v kat. území Staškov pri realizácií stavby s názvom "Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/487
 
26/2020 28.5.2020 Ing. Vladimír Kubinec, 023 56 Makov 65 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov CKN6522/20,6522/21,6522/22 v k.ú.Staškov  
27/2020 1.6.2020 Firesystem , s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21  Korňa  v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.5.2020 , materiálovo-technické vybavenie DHZ Staškov   2 270,20 €
28/2020 4.6.2020 Leto Vladimír, 02353  Staškov 74  v zmysle cenovej ponuky zo dňa 2.6.2020, "Policové regále -archív" vrátane dovozu a montáže  760€
29/2020 9.6.2020 Ing. Robert Cyprich- TUBES-PROJ, Hurbanova 2289/31, 022 01  Čadca  projekt prekládky verejného vodovodu na parcele číslo CKN 2562/3, 2562/1 v dĺžke cca 100 m  350€ bez DPH
30/2020 10.6.2020 Dušan Machovčák- M-Parket, 02352 Olešná 778 ako výsledok postupu § 117 "zákazka s nízkou hodnotou" zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov "materiál sobášna miestnosť a zdravotné stredisko"v zmysle prílohy č. 1 Výkaz výmer . Termín dodania max do 30.6.2020  2 902,30 €
 31/2020  30.6.2020  SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava   kontrolu križovania prípojok plynu v kat. území obce Staškov pri realizácií stavby s názvom "Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/487"  
 32/2020  20.7.2020  Ing. Vladimír Kubinec, 02356 Makov 65  

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 4418/8 v k.ú. Staškov o výmere 217 m2.

 
 33/2020  august/2020  

STRABAG  s.r.o.      
UB Dopravné staviteľstvo CZ/SK / Dir. TI       
Oblasť FK / AMA SK                                           Skupina Západ                   Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava 211/SR

 

odber z obaľovacej súpravy Krásno nad Kysucou

 AC  8  O  50/70;II; - 

Množstvo: cca  30 t.    

Stavba: Miestne obecné komunikácie.

 63,57€/1t
 34/2020  18.8.2020  VINMONT s.r.o, 

925 91 Kráľová nad Váhom 37                                                                         

 

lupa s rukoväťou v počte 10 ks v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov“

 
 35/2020  24.8.2020  

Karolína Holubová, 

Projektovanie a montáž EZ
023 55 Vysoká nad Kysucou 1234

                                                                                  

 

kontrola realizácie elektroinštalácie na projekte „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov“ v Základnej škole Staškov č. 502 v

 60,--€ s DPH
 36/2020  11.9.2020  Ing. Peter Gramblička, Hurbanova 777, 022 01  Čadca  

projekt dopravného značenia na miestnych komunikáciách v lokalite Vyšný koniec, Lazy.

 

 250,--€
 37/2020 25.9.2020  ELEKTRA A.B. spol. s r.o.,Drahošanka – Bukov 245,

022 01 Čadca  
 IČO: 36387258
IČ DPH: SK2020135073

 

revízie elektrických zariadení

- v budove Domu Smútku v sume 200,-- € a bleskozvodu v sume 150,--€.

- v budove Kronerovho Domu v sume 150,-- € a bleskozvodu v sume 150,-- €

- v budove č. 25 v sume 200,-- €

Uvedené ceny sú bez DPH.

 
38/2020 25.9.2020 ELEKTRA A.B. spol. s r.o.,Drahošanka – Bukov 245,

022 01 Čadca  
 IČO: 36387258
IČ DPH: SK2020135073

revízie bleskozvodu v bytovom dome 12 b.j. s.č. 858 a revízie elektrických zariadení spoločné priestory a 12 b.j., nebytové priestory Pošta, kvetinárstvo a predajňa textilu v celkovej sume 720,-- €. Uvedené ceny sú bez DPH.

720,--€ bez DPH
 39/2020 5.10.2020

 Ing. Stanislav Machovčák-ISM
023 53 Staškov 621

IČO: 32234708
    IČ DPH: SK1020455084      

 

ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, „Oceľová nosná konštrukcia na prestrešenie vstupu schodiska na Obecný úrad Staškov“ v zmysle prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií v celkovej sume 3 059,40 € vrátane DPH.

Termín dodania do 30.11.2020

 
40/2020 19.10.2020

Marcel Zbončák 023 57 Podvysoká 263

odstránenie havarijného stavu za Zdravotnom stredisku – výmena termostatických ventilov v počte 4 ks + hlavíc, výmena cirkulačného čerpadla kotolňa pre byty Zdravotné stredisko.

 
41/2020 22.10.2020

EMPEMONT Slovakia s.r.o. 
Michalská 9                                                    811 03 Bratislava    IČO: 44618981

 

2 ks zdroja na svietidlo ZEUS 50/25W v cene 85,-- € bez DPH/1 ks.

 
 42/2020  10.11.2020  Vladimír Badura,023 53 Staškov 797                            

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty budovy s. č. 623 na parcele CKN 2101/1 s príslušenstvom a pozemkom CKN 2101/1 v k. ú. Staškov.

 
 43/2020  10.11.2020  Vladimír Badura,023 53 Staškov 797      

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele CKN 1568/1, 1568/2 v k. ú. Staškov.

 
 44/2020  10.11.2020  HERAKLES-net, s.r .o., Stred 170,023 54  Turzovka

PC Lynx Easy i5 10400 8G 480G SSD DVDRW, licencia OEM MS Windows 10 Home, Office 365 Personal – odstránenie havarijného stavu na úseku učtáreň v sume 628,12 €

 628,12
 45/2020  12.11.2020  Znak Púchov, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, 020 01 Púchov    
 • Dopravnú značku č. 231 o rozmere 420 mm v počte 2 ks
 • Dopravnú značku č. 507-124 (OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY) o rozmere 315x420 mm v počte 2 ks

Termín dodania: do 19.11.2020

 
 46/2020  20.11.2020

Vyšinskí, s.r.o.Turzovka 456                            

 

parapety na budovu Obecného úradu Staškov – zateplenie OU v celkovej sume 291,06 € vrátane DPH.

 291,06€
 47/2020  25.11.2020  COPYTECH, s.r.o.

Porúbka 84,013 11 Porúbka

 V zmysle cenovej ponuky zo dňa 20.11.2020 - Canon iR ADVANCE C3325i + DADF AV1+podstavec S1 s inštaláciou a dovozom v celkovej sume 1 416,-- € s DPH  1416,00€
 48/2020  25.11.2020  K-store, s.r .o,Raková 779, 02353  Raková   

 Materiál zateplenie OU v sume 200,53 €

 200,53€

 49/2020  30.11.2020  HERAKLES-net, s.r .o., Stred 170,023 54  Turzovka  

Notebook FUJITSU NTB E459 – 15,6“ mat 1920x1080 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 8GB 256SSD M2 TPM DP VGA HDMI FP USB-C W10PR v cene 748 € s DPH.

 748€
 50/2020  1.12.2020

 Stavospol, Stred 170, 02354 Turzovka 
IČO:    46560807
DIČ:     2023437240

 

 

 • Páska sťahovacia čierna 50 ks/500x7,2 zdrhavačka v počte 2 ks v cene 5,40€/1ks
 • Al-Lapač DN 125/300x155 spodný čierny – 1 ks v cene 13,14 €
 • PVC rúra kanal. 125x3,2/2m – 1 ks v cene 6,37 €
 • PVC rúra kanal. 125x3,2/0,5m – 1 ks v cene 2,22 €
 • PVC koleno kanal. 125/30° - 1 ks v cene 2,22 €
 • PVC koleno kanal. 125/45° - 1 ks v cene 2,16 €
 • PVC koleno kanal. 125/15° - 1 ks v cene 2,22 €
 • Fólia čierna 4x25 m – 100 m2 - 15 bm v cene 10,44 €
 
 51/2020  3.12.2020  Vyšinskí, s. r.o., Turzovka 456, 
IČO:    36416169
DIČ:     20217797716   
 
 • Rúru farbenú priemer 100 mm dĺžka 5 bm v cene 6 €/1bm
 • Objímka hrot 300 v počte 3 ks v cene 5,20 €/1 ks
 
52/2020 3.12.2020

JP izol, s, r,o. Okružná 111/1 022 04 Čadca 

IČO:    52654338
DIČ:     2121100234   

 

Realizáciu strešnej krytiny PVC fóliou na prestrešenom vstupe schodiska na Obecný úrad Staškov na základe projektovej dokumentácie, cena vrátane materiálu, dodávky a montáže je 1 404,-- € vrátane DPH.

Termín dodania do 15.12.2020

 1404,--
 53/2020  3.12.2020

 SAKSON-BETÓN, s. r. o,

02353 Staškov 805
IČO:    44554451
DIČ:     2022742656 

 

Betón C16/20 – množstvo 5,5 m3 v cene 74,67 €/1m3

Betónová  zmes CB III – zimná betonáž – množstvo 6,25 m3 v cene 87,97 €

Mix-pumpa – množstvo 0,5 hod. v cene 88,92 €/1 hod.

Kari siete 10x10x6 – množstvo 2 ks v cene21,37 €/1 ks

Prenájom – ponorný vibrátor – množstvo 3 hod. v cene 11,40€/1 hod.

Dovoz, vykládka, umytie  v cene 123,12 €

Cement na rozbeh – množstvo 0,5 g v cene 5,80 €

 
 54/2020  3.12.2020

 Ľubica Podoláková TALIS, Kalinov 313, 02302 Krásno nad Kysucou

IČO:    44699468
DIČ:     1049544507 

 

Stolový dvojtýždenný kalendár obce 2021, plnofarebný, špirálová väzba, kartón s jednofarebnou potlačou v počte 900 ks v cene 2,05 €/1 ks

 
 55/2020  17.12.2020

 K-STORE, s.r.o., 023 51 Raková 779

IČO:    36738603
DIČ:     2022331278

 

Omietka KVK jadrová 40 kg 600 do 2,5 cm množstvo 2 ks v cene 5,215 €/1 ks

EXIN EKO 4 kg SCHO40.0030 biela farba množstvo 1 ks v cene 5,80 €/1 ks

 
56/2020 17.12.2020 Ľubomír Pakoš - REVIPLYN,
023 53 Staškov 500, 

IČO:  32254008

DIČ:     1021180908

                                                                       

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ – plynové a tlakové zariadenia pre objekty: Obecný úrad, Reštaurácia, Kinosála, zdravotné stredisko, zdravotné stredisko – byty, stará škola, budova s.č. 858, budova s.č. 900 v sume 1 362 €.

 1362,--
57/2020 17.12.2020

Roman Štrba - REVIPLYN
023 02 Dunajov 258
 IČO:    34357343
DIČ:     1021207814

 

Servisné prehliadky plynových zariadení pre objekty: Obecný úrad, Reštaurácia, Kinosála, zdravotné stredisko, zdravotné stredisko – byty, zdravotné stredisko – Lesy, stará škola, budova s.č. 858, budova s.č. 900 v sume 830,-- €

 830,--
 58/2020  17.12.2020

 MAT-obaly, s. r. o. , Cesta poľnohospodárov 787, 971 01  Prievidza

IČO. 36315303
DIČ: 2020078126

 PE vrecia 700x1100/0, 100 číra v počte 980 rolí v sume 1076,04€

Termín dodania 01/2021

 1076,04

 

ROK 2019

 číslo objednávky  dátum osoba/firma predmet suma
v €
60/2019 9.12.2019 PYROREJA RAKOVÁ,  s. r. o.   ohňostroj na dňa 31.12. 2019 o 18:30 hod. pred Obecným úradom  v Staškove vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami,

doba trvania cca 5 min.

600,--€
59/2019 28.11.2019

Marián Zbončák

odstránenie Havarijného stavu kotolne v budove Zdravotného strediska s.č. 589 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.12.2019 4 850,--€
58/2019 28.11.2019 doc.JUDr. Jozef SOTOLÁŘ, PhD.

= návrh na uzavretie zmluvy o právnej pomoci (platné od 1.1.2020) – obec nad 500 obyvateľov – celková odmena 1 944,-- € s DPH/ročne

= paušálna suma za všetky režijné náklady a výdavky advokátskej kancelárie v sume 294,-- € s DPH

= jednorazová odmena za spracovanie a doplnenie – vrátane potrebných úprav – všetkých potrebných vnútorných predpisov obce vo výške 732,-- € s DPH

 
 57/2019  18.11.2019  Vladimír Badura  

Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov CKN 1349/2, 4807/10, 6128/2, 6131/6, 6510/3 v k.ú. Staškov

 
56/2019 07.11.2019 ELSPOL-SK, s.r.o.

vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskych činností pri rozšírení distribučnej sústavy – 12515 – Staškov – Pri Kysuci – Vradenie rozpojovacej skrine

Termín do 31.12.2019

 

1 848,-- €

55/2019 05.11.2019

SLOVACOM s.r.o.

V zmysle cenovej ponuky dvere do budovy obecného úradu vstupné dvere štulpové ľavé otvárané von, rozmer 1510mmx2090mm, farba biela v  1 265,81 €
54/2019 05.11.2019 Ing. Lukáš Marťák - GEODET

Geodetické zameranie výškopis a polohopis lokality obce Staškov v rozsahu od parcely CKN 817 až po hranicu s obcou Podvysoká.  Rozsah v zmysle územného plánu.

1250,-- €
53/2019 31.10.2019 Jozef Kráľ - BLESK

Ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom „Elektroinštalačný materiál na priechody pre chodcov a na rozšírenie VO v obci Staškov“

Termín plnenia do 15.11.2019

2 220,-- € vrátane DPH.
52/2019 31.10.2019 EMPEMONT Slovakia, s.r.o.

Ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom „LED SVIETIDLÁ na rozšírenie VO a priechodov pre chodcov v obci Staškov“

Termín plnenia do 30.11.2019

1 881,60 € vrátane DPH.

51/2019 24.10.2019 EKOSTAV GROUP s.r.o

Ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Staškov

Termín plnenia do 15.11.2019

10 410,60 € vrátane DPH.
50/2019 21.10.2019 AudioMaster s.r.o.

Opravu riadiacej jednotky subwoofer jbl- typ PRX718XLF

 
49/2019 17.10.2019

Ing. Milan Kožák

Ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, vypracovanie projektovej dokumentácie – Stavebné úpravy Materskej školy Staškov č. 364 v celkovej sume 1 600,-- €

Termín dodania do 15.12.2019

 
48/2019 14.10.2019 Znak Púchov, spol. s r.o.

Dopravnú značku IP6 v počte 2 ks

 
47/2019 02.10.2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie   čistenie kanalizácie priemer 500 špeciálnym čistiacim vozidlom  
46/2019 20.09.2019 SAKSON P+V, s.r.o.  

Kolesový bager CAT 432 E + kladivo v počte cca 30 hod. v sume 40,-- € bez DPH/1 hod. pri výstavbe chodníkov v k.ú. Staškov

 
45/2019 12.09.2019 Centrum Polygrafických služieb

Objednávame si matričné formuláre viď objednávka

 
 44/2019 04.09.2019  AE Group, s.r.o. Vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu: kód projektu 25120220689 - Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov  

400,-- € bez DPH.

 43/2019  31.07.2019  TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a
inovácie sr. o.
 

Na základe Vašej cenovej ponuky č. 011/2019/LŠ zo dňa 31. 7. 2019

zaťažovaciu skúšku ľahkou dynamickou doskou – LDD – 2 ks pri výstavbe chodníkov v kat. území Staškov s dopravou.

 63.14€
 42/2019  26.07.2019  Marián Grígeľ  

Kanalizačný materiál na základe cenovej ponuky zo dňa 24.7.2019.

Termín dodania do 02.08.2019

 
 41/2019 12.07.2019 Firesystem, s. r. o.

 V zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.07.2019 následovne:

- ľahký zasahová odev Patrol X komplet - 4 ks - 240,-- €/1ks

- nohavice Patrol X - 1 ks - 103,--€/1ks

- sršňák s nápisom hasiči - 1 ks - 121 ,--€/1ks

- rukavice zasahové Basic Grip Granqvists - 5 ks - 37,--€/1ks

Termín dodania do 15.08.2019

 
40/2019 28.06.2019 Petit Press a.s. Objednávame si u Vás zverejnenie plagátu na Letné Kronerove dni rozmer  3/4 strany v týždenníku KYSUCE dňa  3.7.2019 a 10.7.2019

200€+DPH.

39/2019 28.06.2019 Slovenský červený kríž, UzS Čadca

Zabezpečenie zdravotnej služby počas koncertu v obci Staškov – areál futbalového štadiónu dňa 04.07.2019 v čase od 18:30 do 22:00 hod. v počte 2 pracovníkov v sume 15,-- €/1 hod na 1 pracovníka.

zabezpečenie zdravotnej služby počas podujatia - Kronerov pohár v obci Staškov – areál futbalového štadiónu dňa 14.07.2019 v čase od 10:00 do 22:00 hod. v počte 1 pracovník v sume 15,-- €/1 hod na 1 pracovníka.

 
38/2019 28.06.2019

MY ECHO

Objednávame si u Vás zverejnenie plagátu na Letné Kronerove dni v rozmer 1/4 strany v MY Kysuckých novinách 2.7.2019 v sume 80€+DPH a banner 300x300 na webe mykysuce.sk v sume 50€+DPH.

130€ bez DPH (156€ s DPH)

37/2019 24.06.2019 Prieskum, Studne, Piloty Prieskumný vrt na ihrisku FK Slávia Staškov za účelom zistenia prítomnosti podzemnej vody dĺžka vrtu 6,5 m cena vrátane dopravy 447,50 €
36/2019 21.06.2019 PYROREJA RAKOVÁ, s. r. o.

Ohňostroj na dňa 14. 7. 2019 o 22:00 hod., v priestoroch areálu Futbalového klubu v Staškove vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami v cene celkom 535,24 € s DPH, doba trvania cca 5 min.

535,24€
35/2019 20.06.2019 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV Asfaltovanie krytu vozovky z OK asfaltu hr. 7 cm vo výmere 52 m2 v sume 24,-- €/1m2 1 497,60€
34/2019 17.06.2019 Ing. Lukáš Marťák - GEODET vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby chodníkov s geodetickým zameraním v trase v zmysle výzvy na predloženie ceny za dodanie služby
Termín dodania do 30.06.2019

1 200,-- €

33/2019 13.06.2019 Ing. Vladimír Pisarík - WIND

Ako výsledok postupu § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom, vypracovanie tendrovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby: „Rekonštrukcia vybraných MK v obci Staškov“.

Termín dodania do 31.08.2019

1850 €
32/2019 10.06.2019 HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o. Produkčné zabezpečenie podujatia – backstage, backline, promotion na koncert hudobnej skupiny DESMOD + predkapely dňa 4.7.2019 v čase od 19:00 do 22:00 hod. v priestoroch futbalového štadióna FK Slávia Staškov . 1300 €
31/2019 10.06.2019 Dominik Valocky Technické zabezpečenie podujatia – ozvučenie, osvetlenie, pódium, strecha na koncert hudobnej skupiny DESMOD + predkapely dňa 4.7.2019 v čase od 19:00 do 22:00 hod. v priestoroch futbalového štadióna FK Slávia Staškov . 3200 €
30/2019 10.06.2019 GOLDEN ENTERTAINMENT s.r.o. Hudobné vystúpenie Petra Bažíka na dňa 13.07.2019 v čase od 21:00 hod. do 23:00 hod. v priestoroch futbalového štadióna FK Slávia Staškov. 1500 €
29/2019 06.06.2019 Znak Púchov, spol. s. r. o.

ZDZ B31a max rýchlosť 30km/hod pr. 700 mm, Zn lemovaná TR.1v počte 2ks v cene 45,-- €/1 ks   spolu: 90,0€

ZDZ B6 pr. 700 mm, Zn lemovaná TR.1 v počte 2ks v cene 45,--€/1 ks spolu: 90,0€

Zn objímka pr,. 60 mm v počte 8ks v cene 2,50€/1 ks spolu: 20,0€

 240 €
28/2019 30.05.2019  Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS 

Detské atrakcie na 14.7.2019 nasledovne:

- šmýkala Mekvin 10mx4,6mx5,5m v cene 400,-- €

- Combo Frozen 4,5mx5mx5m v cene 350,-- €

- Maľovanie na tvár (1 maliarka) v cene 150,-- €

- Bublinkový stroj v cene 25,-- € + tekutina do bublinkovača v cene 17,50 €

- Súťažné stanovišťa – Hádzanie loptičiek do vedierok v cene 80,-- €

- Trampolína 1 ks v cene 150,-- €

Miesto umiestnenia: FK Slávia Staškov

Doba prenájmu 4 hod. od 14:00 do 18:00 hod.

 
27/2019  28.05.2019 Ing. Vladimír Kubinec 

Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 109 o výmere 788 m2, vrátane drobných stavieb a stavebných úprav na ňom umiestnených.

Termín dodania do 11.6.2019

  170 €
26/2019 14.05.2019  ALL SECURITY s.r.o.  Zabezpečenie strážnej služby – fyzická ochrana počas koncertu v obci Staškov – areál futbalového štadiónu, dňa 4.7.2019 v čase od 19:00 do 22:00 hod. v počte 4 pracovníci strážnej služby.  10 €/hod 
25/2019 14.05.2019  WC Expres s. r. o.

Prenájom kabín iToilets klasik v počte 3 ks cena 72,-- €/1 ks + 1x servis v zmysle cenovej ponuky.

Dĺžka prenájmu: 03.07.2019-14.7.2019

Miesto umiestnenia kabín: FK Slávia Staškov

 
24/2019  09.05.2019 Znak Púchov, spol. s. r. o.

Dopravné zrkadlo celé plastové s upevňovacou konzolou, rozmer 800x600mm v počte 14 ks v cene 180,-- €/1 ks

- ZDZ základná veľkosť v TR.1 B31a pr. 700 mm /30 km/hod/ v počte 2 ks v cene 48,-- €/1 ks

- ZDZ základná veľkosť v TR.1 A15 tr. 900 mm /Pozor deti/ v počte 2 ks v cene 42,-- €/1 ks

- Zn stĺpik pr. 60 mm, 3,5m v počte 11 ks v cene 21,-- €/1 ks

- Krytka stĺpika pr. 60 mm v počte 11 ks v cene 0,60 €/1 ks

- Zn. objímky pr. 60 mm v počte 22 ks v cene 1,20 €/1 ks

Termín dodania do 23.5.2019

Cena vrátane dopravy

 2 964 €
23/2019  03.05.2019  Mistni skupina polskeho kulturalne osvetoveho svazu v Milikove-cebtrzn z.s.  Divadelné predstavenie Wiym wszystko czyli Kurzyni szkodzi zdrowiu, ktoré sa bude konať dňa 9.6.2019 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Jozefa Kronera. 250 €
22/2019 18.04.2019  MN s. r. o. 

Vypracovanie opakovanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OOPaOS) elektrickej inštalácie a zariadenia – Verejného osvetlenia (VO) obce v zmysle miestnych prevádzkových predpisov VO a Prílohy č. 8 k Vyhláške č. 508/2009 Z.z. Rozsah OOPaOS: Opakovaná, Kompletná. Revízie na rozvádzače RVO1 až RVO5 budú vypracované samostatne s príslušnými rozvodmi a svietidlami.

Termín vypracovania do 24.06.2019

 
1170 €
21/2019 03.04.2019 Carpio, s. r. o.

Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, Činnosť podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5), L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA na objekte obecného úradu

Termín: 12.04.2019

900 €

vrátane DPH.

20/2019 27.03.2019 Slovak Telecom, a.s. Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v obci Staškov pri výstavbe chodníkov  
19/2019 22.03.2019 Dom kultúry v Čadci Odohratie divadelného predstavenia pod názvom Kapitán Budzogáň dňa 03. 06. 2019 o 9.00 hod. v DK Jozefa Kroenra  250 €
18/2019 20.3.2019 Ing. Tomáš Ďuriš Vypracovanie programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  224 €
17/2019 18.03.2019 Fox Roof, spol. s r.o.

Na základe cenovej ponuky č. 190227 zo dňa 18.3.2019 plech na výplň vstupnej brány na Futbalový klub FK Slávia Staškov.

FeZn zvitok 0,8x1250xL - 114,64 kg.

Prepracovanie materiálu - ohýbanie, strihanie - 136 bm

Termín dodania do 25.3.2019

 

275,76 €

 

16/2019 14.03.2019 ELEKTRA A:B: spol. s r.o. Revície elektrických spotrebičov podľa STN 331610 cena dohodou 5 e bez DPH/1 ks.  
15/2019 06.03.2019 SAKSON - BETÓN, s.r.o.

Betón suchý okolo stĺpikov C16/20 P v celkovom množstve 20 m3 - 61 e bez DPH/m3, doprava suchého betónu do 0,5 m3 - 6 € bez DPH.

- Stroj na zemné práce s prídavným zariadením - vŕtanie dier pre usadenie stĺpikov - priemer vrtáka 30 cm - 20 hodín - 36 € bez DPH/1 hod.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celý predmet obednávky. Termín plnenia marec/2019

 
14/2019 28.02.2019 Terézia Turiaková Kamerovanie a zostrih z kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Staškov. cena dohodou 1000 €
13/2019 21.02.2019 ST MUSIC, s.r.o.

- Hudobné vystúpenie speváka Ľudovít Kašuba dňa 01.06.2019 o 17.00 hod. v priesoroch pred obecným úradom pri príležitosti "váľania mája". Honorár 800 € s DPH, 

- Hudobné vystúpenie skupiny DUO Rytmus dňa 20. 10. 2019 v čase o 14.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Staškove pri príležitosti "Úcty k starším" v sume 400 € s DPH

 
12/2019 21.02.2019 CHAOS - Klub přátel divadla Odohratie divadelného predstavenia s názvom "Jo, není to jednoduche" dňa 16. 03. 2019 o 15.00 hod. v DK Jozefa Kronera v Staškove v rámci kultúrneho podujatia - " Kronerove narodeniny" 250 € s DPH
11/2019 14.02.2019 Mária Ščuryová - MAGMA Kniha Neha modrobiela v počte 12 kusov, 10 €/1ks  
10/2019 28.01.2019 Ing. Marián Majchrák, PhD. BMTC, s.r.o. Daňová analýza príspevkovej organizácie Obecný technický podnik Staškov v požadovanom rozsahu, termín dodania 22.2.2019 600 €
9/2019 28.01.2019 Ján Markuliak - GEODET pdfObjednávka č. 9/2019 2998 €
8/2019 - celoročná 28.01.2019 Mgr. Tibor Paštrnák - ARTPRESS Vydanie obecných novín - Spravodaj obce, vydanie 4x ročne, formát 23x32 cm, papier: ofsetový 80 g, tlač plnofarebná, rozsah: 16 strán, náklad 900 ks z každého vydania 2790 €
7/2019 - celoročná 28.01.2019 SLOVINTER, s.r.o. Čistiace prostriedky, toaletný papier a utierky  - objednávané budú čiastkovo na základe telefonickej objednávky, objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu obejdnávky 600 €
6/2019 - celoročná 28.01.2019 CECH Company, s.r.o. Kancelársky materiál, objednávaný bude čiastkovo na základe telefonickej objednávky, objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky. 2000 €
5/2019 - celoročná 28.01.2019 František Šarlina Renovované kazety typu: CB435A, CE285A, CF210X, CF211A, CF212A, CF213A, CF217A, LH2612A. Kazety budú objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celkovú sumu objednávky.  1000 € vrátane DPH
4/2019 14.01.2019 Obecný technický podnik Staškov

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Staškov si u vás objednávame záhranné práce - sprístupňovanie miestnych komunikácií v k.ú. obce Staškov s mechanizmami:

3 ks traktor

1 ks CAT 427 F2

1 ks UNC 060

1 ks snežná fréza

v rozsahu podľa usmernenia starostu obce Staškov, termín od 14. 01. 2019 do odvolania mimoriadnej situácie

 
3/2019 14.01.2019 B-S Trans, s.r.o.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Staškov záchranné práce - sprístupňovanie miestnych komunikácií v k. ú. obce Staškov s mechanizmami:

2 ks nákladné vozidlo

v zorsahu podľa usmernenia starostu obce Staškov, termín od 14. 01. 2019 do odvolania mimoriadnej situácie.

 
2/2019 14.01.2019 SAKSON P+V, s.r.o.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Staškov - záchranné práce - sprístupňovanie miestnych komunikácií v k.ú. obce Staškov mechanizmami:

2ks nákladné vozidlo

1 ks traktor bager

1 ks nakladač

v rozsahu podľa usmernenia starostu obce Staškov, termín od 14.01. 2019 do odvolania mimoriadnej situácie

 

 
1/2019 14.01.2019 Jozef Michalík - MEL

Na základe cenovej ponuky "Šport v obci Staškov - nákup športovej výbavy":

SADA DRESOV                 

LOPTY

Termín dodania do 28.02.2019

 

Realizované s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora športu na rok 2018"

 1828,80
 

ROK 2018

 číslo objednávky  dátum osoba/firma predmet suma
v €
50/2018 3.12.2018 Mgr. Matej Šimášek Realizácia verejného obstarávania pod názvom "elektrina" a realizácia verejného obstarávania pod názvom "plyn"  400 €
49/2018 30.11.2018 Ľubomír Pakoš - REVIPLYN Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ - plynové a tlakové zariadenia pre objekty OÚ, reštaurácia, kinosála, zdravotné stredisko, zdravotné stredisko - byty, budova č. 25, budova č. 858 1050 €
48/2018 30.11.2018 Roman Štrba - REVIPLYN Servisné prehliadky plynových zariadení na objektoch OÚ, reštaurácia, kinosála, zdravotné stredisko, zdravotné stredisko - byty, budova č. 25, budova č. 858  565 €
47/2018 30.11.2018 Mgr. Tibor Paštrnák - Artpress Stolový obecný kalendár, kriedový matný papier, farebná tlač, špirálová väzba, kartón potlačený v počte 1100 ks   
46/2018 30.11.2018 PYROREJA RAKOVÁ, s.r.o. Ohňostroj na 31. 12. 2018 o 18.30 h, v priestoroch pred obecným úradom v Staškove vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami  600 € s DPH
45/2018 15.11.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie Oprava vodovodného potrubia pri FK Slávia Staškov  
 44/2018 15.11.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie Pripojenie vodovodnej prípojky pri FK Slávia Staškov na hlavné vodovodné potrubie  
43/2018 26.10.2018 HERAKLES-NET, s.r.o. Notebook ASUS X507UA-EJ315T i3-7020U(2.30GHz) 4 GB 1 TB 15.6" FHD integr. graf. WIN 10 Home šedý X507UA-EJ315T v cene 458 €, Office pre podnikateľov 2016 Slovak v cene 236 €  
42/2018 25.10.2018 Ing. Matej Byrtus Geodetické zameranie spevnených plôch na viacerých miestach v k.ú. Staškov ako podklad pre vypracovanie tendrovej dokumentácie miestnych komunikácií, rozsah v zmysle požiadaviek objednávateľa 550,- €
41/2018 23.10.2018 Ing. Vladimír Kubinec Znalecký posudok na bytový dom 15 b.j. súpisné číslo 900  
40/2018 22.10.2018 ZANER-Dalibor Kováčik

Dodávka a montáž zábradlia na stavbe Rampa a schodisko na zdravotnom stredisku Staškov 

Štvorprvkové zábradlie v sume 960,- € v celkovej dĺžke 12bm

Trojprvkové zábradlie v sume 375,- € v celkovej dĺžke 4,9 bm

Jednoprvkové zábradlie v sume 80,- € v celkovej dĺžke 4,8 bm

Zábradlie bude vyrovebé z trubky priemeru 42mm bez povrchovej úpravy.

1698,- € vrátane DPH
39/2018 02.10.2018 RRA Kysuce Vypracovanie správy o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015-2022 za rok 2017  200,- €
38/2018 02.10.2018 Marian Prachniar Stavebno-mpntážne práce na stavbe: Rampa a schodisko na zdravotnom stredisku Staškov v zmysle PD, termín realizácie: október 2018 3000,- €
37/2018 07.09.2018 HRD Slovakia, s.r.o. V zmysle cenovej ponuky zo dňa 06.09.2018 banketový stôl TREND v počte kusov 10, banketová stolička v  počte kusov 50, obrus GASTRO HT v pošte kusov 10 2 097,60 €
36/2018 06.09.2018 VAŇSTAV, s.r.o. Sokel s rozmerom 300x60x12 mm v počte 100 ks farba TA219  
35/2018 05.09.2018 STAHLSTADT Dodávka a montáž kovaného zábradlia na cintorín obce Staškov  605,- €
34/2018 04.09.2018 AE Group, s.r.o. Vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu: kód projektu 25120220689 - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Staškov 400,- € bez DPH
33/2018 30.08.2018 Ing. Šustek Milan-IG Prieskum Geologický prieskum pre výstavbu nového bytového domu v obci Staškov  
32/2018 23.08.2018 CLEANEX-CLEANEX, s.r.o.  Tepovanie kobercov a stoličiek podľa dohody  
31/2018 10.08.2018 Carpio, s.r.o. pdfObjednávka č. 31/2018  
30/2018 08.08.2018  ZNAK spol. s r.o.

- TR.900 mm Zn lemovaná Tr1 ............13 ks á 39€ spolu 507€ bez DPH

- objímka pr. 60 mm .........26ks á 1€ spolu 26€ bez DPH

- Zn stĺpik pr. 60/3,5 m ............. 13ks á 20€ spolu 260€ bez DPH

- krytka stĺpika pr. 60 mm ...........13 ks á 0,50€ spolu 6,50€ bez DPH

 

 

 
29/2018 06.08.2018 ENVI-EKO, s.r.o. Odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Staškov  2100,- € vrátane DPH
28/2018 26.07.2018 Firesystem, s.r.o. Brodiace nohavice 3 ks veľkosť č. 43,44,45 v cene 79,90€/1 ks  
27/2018 13.07.2018 Jaroslav Kukurdík - SOF Na základe cenovej ponuky CP/2018/0742 zo dňa 10.07.2018 1497,44 € vrátane DPH
26/2018 12.06.2018 ZANER-Dalibor Kováčik Výrobu a montáž vetracích mriežok v počte 4 ks v cene 68 ,-€/k ks bez DPH a výrobu plynovej skrinky v cene 210,- € bez DPH na budovu s.č.90.  
25/2018 12.06.2018 Firesystem, s.r.o. V zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.05.2018 materiál  2577,94 €
24/2018 01.06.2018 MHZ Elektro, s.r.o. Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na budove FK Slávia Staškov a tribúny FK Slávia Staškov.  Cena dohodou 2000,- bez DPH
23/2018 31.05.2018  Marcel Zbončák Vyvložkovanie komína na kondenzačný kotol VIESSMANN 222 priemer vložky 80 mm na budovu č. 90  295,-
22/2018 31.05.2018 ARST, s.r.o. Energetický  certifikát na bytový dom 15 b.j.  576,- vrátane DPH
21/2018 30.05.2018 Slovenský červený kríž, UzS Čadca Zabezpečenie zdravotnej služby počas podujatia - Kroneov pohár v obci STaškov - areál futbalového štadiónu dňa 08.07.2018 v čase od 10.00 do 22.00 hod. v počte 1 pracovník v sume 15,-€/ 1 h na jedného pracovníka  
20/2018 28.05.2018 PYRO-REJA, s.r.o. Ohňostroj na deň 8.7.2018o 22.00 hod. v priestoroch FK v Staškove vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami  600,- s DPH
19/2018 21.05.2018 Ing. arch. Ivan Jarina Štúdia bytového domu 20 b.j. na parcele 111/1  3000,- €
18/2018 16.05.2018 Slovenský červený kríž, UzS Čadca Zabezpečenie zdravotnej služby počas koncertu v obci Staškov - 2 pracovníci v sume 15,- €/1 hod. n a1 pracovníka  
17/2018 16.05.2018 ALL SECURITY s.r.o.

Zabezpečenie strážnej služby - fyzická ochrana počas koncertu v obci Staškov  - 3 osoby

-jedna osoba/hodina výkonu strážnej služby 10 € bez DPH

-doprava celkom (Žilina-Staškov a späť) -

30 € bez DPH

 
16/2018 16.05.2018 WC Expres s.r.o. Prenájom kabín iToilets klasik 1x servis v počte 3 ks cena 72,- €/ 1 ks  
15/2018 12.04.2018 Ing. Elena Grambličková

Spracovanie PD chodníkov od potoka Bahana po k.ú. Raková pre stavbu:

Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek potok Bahana-k.ú. Raková

850,- €
14/2018 28.03.2018 ľubomír Pakoš - REVIPLYN Oprava plynových kotlov POTHERM + dodanie a montáž priestorového termostatu SALUS  654,- € vrátane DPH
13/2018 28.03.2018 Liggo s.r.o. Ozvučenie a osvetlenie podujatia podľa cenovej ponuky   
12/2018 01.03.2018 BROS Computing, s.r.o. Spracovanie základnej dokumentácie pri ochane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR v cene 250,- € s uplatnením zľavy 50,- € (200,- €)  
11/2018 23.02.2018 Alfons a Marian s.r.o. Hudobné vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty k staroším 1000,- €
10/2018 23.02.2018 Divadelný súbor Staškovan pdfOdohratie divadelného predstavenia "Diabol v raji manželskom" v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 5 200,- €
9/2018 23.02.2018 Štefan Hruštinec Hudobné vystúpenie - letný koncert 500,- €
8/2018 23.02.2018 Slavomír Gibarti HRDZA - hudobné vystúpenie skupiny HRDZA vrátane dopravy - letný koncert 1500 €
7/2018 23.02.2018 ST MUSIC s.r.o.

- hudobné vystúpenie skupiny PROGRES. Honorár za hudobné vystúpenie 600,- € s DPH - váľanie mája

- hudobné vystúpenie skupiny SALCO. Honorár za vystúpenie  600,- € s DPH - Kronerov pohár

 
6/2018 23.02.2018 Detský divadelný súbor Pramienky Sliač pdfOdohratie divadelného predstvenia v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 5 210,- € s DPH
5/2018 23.02.2018 Divadelný ochotnícky súbor Stožkár zo Stožku pdfOdohratie divadelného predstavenia v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 5

210,- €

s DPH

4/2018 23.02.2018 Dom kultúry v Čadci pdfOdohratie divadelného predstavenia "Láska na 3x" v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 5

350,€

s DPH

3/2018 23.02.2018 CHAOS - Klub přátel divadla

pdfOdohratie divadelného predstavenia "Prachy?Prachy!!"v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 5

250,- €

s DPH

2/2018 14.02.2018 Marcel Zbončák

Odstránenie havarijného stavu potrubia rozvody

studenej vody pod objektom ZS č. 589 

2300,- €
1/2018 08.01.2018 Thermoinvest, spol. s.r.o. Celoročne materiál podľa požiadaviek odberateľa.   
 
 

ROK 2017

 číslo objednávky dátum firma/osoba predmet suma
v €
38/2017 13.11.2017  Ľubomír Hlubina - AGROBON  

snežnú frézu CUB CADET 530HD SWE na základe cenovej ponuky.

 1899,-- € vrátane DPH
37/2017 18.10.2017  

AQUA DEFEKT s.r.o.

 Sk. tesnosti potrubia DN 300mm 5 úsekov...60,-€/úsek
Doprava skúšky ..........0,80€/km (ceny bez DPH)
 
36/2017 05.09.2017 AE Group, s.r.o. Vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu: 25120220689 - Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov  400 €
35/2017 17.08.2017 E-VO, s.r.o. Zabezpečenie verejného obstarávania na projekt s názvom "Obecný úrad a kultúrny dom Staškov - Zníženie energetickej náročnosti  1800 € vrátane DPH
34/2017 04.07.2017 Divadelný súbor Commedia pdfOdohratie divadelného predstavenia Kapustnica v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 4 850 € s DPH
33/2017 03.07.2017 Paspol, s.r.o.

Stoly a lavičky vrátane dopravy:

- stoly 10 ks, drevená doska lakovaná, kovové nohy sklopné, cena za 1 ks 39,90 € s DPH bez dopravy

- lavičky - 60 ks, lavica drevená lakovaná, kovové nohy sklopné, cena za 1 ks 27,48 s DPH bez dopravy

 
32/2017 19.06.2017 Ing. Milan Kožák Úprava projektovej dokumentácie - Zmena stavby pred jej dokončením - Obecný úrad a kultúrny dom Staškov na účely podania prijektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu  990 € vrátane DPH
31/2017 19.06.2017 PYRO-REJA, s.r.o. Ohňostroj na deň 9.7.2017 o 22 hod. vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami  500 € s DPH
30/2017 14.06.2017 HAKOM, s.r.o. Dopravné zrkadlo priemer 900 mm v počte 1 ksv sume 160 €  
29/2017 14.06.2017 All SECURITY, s.r.o. Zabezpečenie strážnej služby - fyzická ochrana počas koncertu v obci Staškov 3 pracovníci 118 € 
28/2017 14.06.2017 WC Expres, s.r.o.

Prenájom kabín iToilets klasik 1x servis v počte 3 ks cena 72 €/ ks

 
27/2017 13.06.2017 HERAKLES-NET, s.r.o. HP LaserJet Pro MFP M130a A4 - 2ks 250 €
26/2017 12.06. 2017 Mgr. Alexandra Mihaldová , CASSIEN Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP KŽP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a spracovanie verejného obstarávania pre predmet žiadosti o NFP cez Elektronický kontraktačný systém.  
25/2017 12.06.2017 Štátna ochrana prírody Vydanie potvrdenia, že uvedený projekt "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov" nebude mať významný vplyv na územia NATURA 2000  
24/2017 31.05.2017 František Uher Odohratie hudobného vystúpenia dňa 15. 10. 2017 v KD J. Kronera v Staškove 500 € s DPH
23/2017  31.05.2017 Divadelný súbor DINO pdfOdohratie divadelného predstavenia v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 4 850 € s DPH
22/2017 31.05.2017 DUO SONET Hudobné vystúpenie dňa 8.7.2017 v priestoroch ihriska FK Slávia 400 € s DPH
21/2017 31.05.2017 Divadelný súbor Vrabec pdfOdohratie divadelného predstavenia v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 4 100  € s DPH
20/2017 31.05.2017 Divadelný súbor Podzámčok pdfOdohratie divadelného predstavenia v rámci divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste 4 290 € s DPH
19/2017 02.05.2017 ENPRO Consult, s.r.o. Na základe cenovej ponuky zo dňa 27. 04. 2017 vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Staškov" a harmonogram posrupu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa cenovej ponuky  
18/2017 19.04.2017 PREFA invest a.s. Na základe cenovej ponuky zo dňa 19.4.2017, položky 1-6, vrátane dopravy  
17/2017 10.04.2017 Ing. Elena Grambličková Spracovanie PD dočasného DZ per stavbu: Chodník v súbehu s cestou II/487 v Staškove. Počet sád 4x. 460 € vrátane DPH
16/2017 20.03.2017 HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. Výložník na oceľový stĺp UD1 500 - 1 ks, priemer oceľovej rúry 60mm s dopravou  
15/2017 20.03.2017 Ing. arch. Ivan Jarina Návrh na úpravu fasád obecných budov - Obecného úradu, 12 b.j., Zdravotné stredislo 

1 500 €

s DPH

14/2017 15.03.2017 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Raková  pdfOdohratie divadelného predstavenia v rámci divadelnej prehliadky po Kronerovej ceste 4

200 €

s DPH

13/2017 07.03.2017 Ing. Beáta Jurgová Vypracovanie tepelnotechnického posudku - Zmena stavby pred jej dokončením - Obecný úrad a kultúrny dom Staškov

350 €

s DPH

12/2017 07.03.2017 Ing. Elena Grambličková Sanáciu mosta cez Kysucu k ObÚ Staškov, stupeň DSP, bez rozpočtu, počet paré 4x + vyjadrenie ODI Čadca

1 350 €

s DPH

11/2017 02.03.2017 Ing. Milan Kožák Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zmena stavby pred jej dokončením - Obecný úrad a kultúrny dom Staškov v 220 € vrátane DPH
10/2017 02.03.2017 Tubes-Proj Ing. Robert Cyprich Úpravu projektu dažďovej kanalizácie na stavbe: "Chodník v súbehu s cestou II/487 v Staškove"

1 800 €

s DPH

9/2017 28.02.2017 AQUABEST, s.r.o. Štúdiu na "Protipovodňové opatrenia na potoku v obci Staškov" v zmysle cenovej ponuky  
8/2017 27.02.2017 JOSSIK, spol. s r. o.  Prepracovanie projektu tendrovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Staškov v zmysle cenovej ponuky  
7/2017 21.02.2017 ZNAK Púchov, spol. s r. o.

Trvalo zvisle dopravné značenie:

825 nosnosť 7,5 t v počte 2 ks

dodatkové tabule s textom: Jediné vozidlo v počte 2 ks

Objímky k dodatkovým tabuliam

 
6/2017        
5/2017 20.02.2017 Štefan Hruštinec Vystúpenie na Váľanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 27. 5. 2017, v sume doprava a ozvučenie   600 €
4/2017 13.02.2017 EMPEMONT Slovakia s.r.o. Svietidlo ZEUS LED 35 W 15 ks 5 346 € vrátane DPH
3A/2017 07.02.2017 ENERGETIKA TURZOVKA s.r.o. Preplombovanie vodomeru v bytovom dome 589, cena dohodou  
3/2017 23.01.2017 Gemini Group s.r.o. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie s názvom projektu "Obecný úrad a kultúrny dom Staškov - zmena stavby, nadstavba a stavebné úpravy" oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 360 € vrátane DPH
2/2017 17.01.2017 Ing. arch. Ivan Jarina

Architektonický návrh námestia pred obecným úradom vrátane prezentačného pódia na základe cenovej ponuky. Ideová štúdia

1 500 € vrátane DPH, termín február 2017

Architektonická štúdia 1 500 € vrátane DPH, termín marec 2017

 

 
1/2017 17.01.2017 MORAM CZ, s.r.o.

-Infražiarič TPS 15 ks

-Špeciálne certifikované náradie pre asfaltovanie (7 ks)  1 sada

-Vysokoteplotná penetrácia PETTRA 77B     250 l

-Piestové ručné čerpadlo (na sud s penetráciou)  1 ks

Cena zahrňuje:

- detailné zaškolenie obsluhy

-záruka 48 mesiacov (na infražiarič)

- náklady spojené s dopravou.

5 598,67 € vrátane DPH
 
 

ROK 2016

číslo
objednávky
dátum firma/osoba predmet suma
v €
33/2016 11.10.2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa CHKO Kysuce Vydanie potvrdenia, že uvedený projekt: TURISTICKO NÁUČNÝ CHODNÍK JOZEFA KRONERA - ROZŠÍRENIE A DOPLNENIE nebude mať významný nepriaznivý vplyv na územia NATURA 2000  
32/2016 14.9.2016 JOSSIK, s.r.o. Na základe výzvy na predkladanie cenových ponúk a návrhu na plnenie kritérií "Tendrová projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia"

1600 €

s DPH

31/2016 23.8.2016 Archekta, s.r.o. Na základe výzvy na predkladanie cenových ponúk a návrhu  na plnenie kritérií "Projekt pre vydanie stavebného povolenia vrátane rozpočtu prác pre účely výberového konania dodávateľa stavby"

3420 €

s DPH

30/2016 22.8.2016 HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. Vyložník na oceľový stĺp UD1 500 - 1 ks, priemer oceľovej rúry 60 mm  
29/2016 19.8.2016  EMPEMONT Slovakia, s.r.o.

Svietidlo ZEUS LED 35 W 13 ks

Vyložník 1,5 m na betónový stĺp 13 ks

 
28/2016 15.8.2016 EMPEMONT Slovakia, s.r.o.

Svietidlo ZEUS LED 25W 6ks

Svietidlo ZEUS LED 35 W 1 ks

Vyložník 0,5 m na betónový stĺp 2 ks

Vyložník 0,5 m na drevený stĺp 2 ks

Oceľová páska na uchytenie vyložníka

2413,20 € s DPH
27/2016 1.8.2016 SAKSON-BETÓN, s.r.o.

- rúra 500 v počte 8 ks

- makadam 16-32 v množstve 13 t

472 €

s DPH

26/2016 19.7.2016 Peter Svrček PaP music

Vystúpenie hudobnej skupiny Progres s ľudovým rozprávačom na 23. 10. 2016 o 14.00 hod v KD Jozefa Kronera v Staškove

1000 € s DPH
25/2016 6.7.2016 Mgr. Lenka Vráblová Recepcia  na 9.7.2016 do spoločenskej miestnosti OÚ Staškov 200 € s DPH
24/2016  6.7.2016 A-SU, s.r.o. Recepcia na 10.7.2016 do hosťovskej miestnosti na štadióne FK Slávia Staškov 500 € s DPH
23/2016  28.6.2016 Peter Svrček - PaP music

Pódium so zastrešením s rozmermi 9 x 6 m, s osvetlením a ozvučením v sume 800 € s DPH

Ľudová hudba Ondreja Rovňana v sume 150 € s DPH

Občerstvenie pre účinkujúcich v hodnote 5/osoba, 50 €

1000 € s DPH
22/2016  28.6.2016 PYRO-REJA s.r.o. Ohňostroj na deň 10. 7. 2016 o 22.00 hod., v priestoroch areálu FK v Staškove vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami  600 € s DPH
21/2016  1.6.2016 Marcela Kavalková Faturová - FIRE system

Hasičský materiál:

- nohavice k ľahkému zásahovému obleku 2 ks

- prilba TYTAN HOT 101 + okuliare + zátylník

- rukavice zásahové

700 € s DPH
20/2016  24.5.2016 iToilets, s.r.o.

Prenájom kabín iToilets klasik 1x servis v počte 3 ks 

Dĺžka prenájmu: 1.7.2016 - 11.7.2016

Miesto umiestnenia kabín: FK Slávia Staškov

72€/1 ks
19/2016  24.5.2016 Ing. Karol Máša Spracovanie podkladov pre NMS č. 5, pre ukončený projekt: Rekonštrukcia a modernizácia areálu ZŠ v Staškove - zvýšenie kvality vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti  35 € bez DPH
18/2016  24.5.2016 DS z Milíkova, ČR Odohratie divadelného predstavenia dňa 29.6.2016 o 18.00 hod v KD JOzefa Kronera v Staškove. Honorár bude prepočítaná na € aktuálnym kurzom. 4000,- KČ
17/2016  24.5.2016 Rodičovské združenie pri ZŠ Clementisova KNM

Odohratie divadelného predstavenia detským divadelným súborom SIMSALABIM dňa 28.6.2016 o 9.00 hod v KD J.K.

v Staškove

100 € s DPH
16/2016  24.5.2016  Divadelný súbor Jána Palárika pri Kultúrnom a informačnom cesntre mesta Čadca - Dom kultúry  Odohratie divadelného predstavenia dňa 12.6.2016 o 16.00 hod. v KD Jozefa Kronera v Staškove. 350 € s DPH
15/2016  5.5.2016 Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, spol. s r.o. Hlavná ročná kontrola 2 ks detských ihrísk v obci Staškov 240 €
14/2016  5.5.2016  ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Zaplombovanie bytových vodomerov v bytovom dome 589 byt č. 17  
13/2016  5.5.2016 ZNAK Púchov, spol. s.r.o.

Trvalé zvislé dopravné značenie:

- 5 ks Zn stĺpika pr. 60 mm/3,5 m,

- B37 1ks (PREJAZD ZAKÁZANÝ)

- IP8 4ks,

- B31a 4ks

 
12/2016  18.4.2016  ARCHEKTA, s.r.o.

Dopracovanie projektovej dokumentácie: „Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor“ v zmysle projektového zámeru: Vybudovanie a vybavenie zberných dvorov, Operačný program: Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO1 - SC111-2016- 10 za účelom vydania Rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením.

Termín do 30. 04. 2016.

Cena 1 920 € vrátane DPH

 
1920 € s DPH 
11/2016  18.4.2016 ARCHEKTA, s.r.o. Dopracovanie projektovej dokumentácie: "Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor" v zmysle projektového zámeru: Vybudovanie a vybavenie zberných dvorov, operačný program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP.PO1_SC111-2016-10 za účelom vydania Rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením. 1920 € s DPH
10/2016  18.4.2016

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Správa CHKO Kysuce

 Vydanie potvrdenia do 3 pracovných dní, že uvedený projekt: Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor, nebude mať významný nepriaznivý vplyv na územia NATURA 2000  
9/2016 21.03.2016 BONE s.r.o. Projekt statiky - realizačná dokumentácia pre Novostavbu materskej školy v Staškove na parcele KN 184/1,184/3 - zakladanie, zvisle nosné konštrukcie, stužujúce vence a preklady, konštrukcia kovu. 970,-
8/2016 21.03.2016 ZNAK Púchov spol. s.r.o. Trvalé zvislé dopravné značenie a spomaľovacie retardéry 1554,60 s DPH
7/2016 11.03.2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Vydanie potvrdenia, že uvedený projekt: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy s.č.90 v obci Staškov nebude mať významný nepriaznivý vplyv na územia NATURA 2000  
6/2016 03.03.2016 Archetka, s.r.o. dopracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy č. 90 v obci Staškov" 2736 € s DPH
5/2016 02.03.2016 Stavivá Čadca - Stavebné centrum TECHNOTHERM, s.r.o.

Dlažba lenstile grey, grafit matná 45x45 sivá množstvo 27,83 m2

Obklad Alba white, biela 25x35x množstvo 27,36 m2

Obklad Alba red, červená 25x35 množstvo 30,40 m2

 
4/2016 18.02.2016 Zbončák Marián Vodoinštalačné práce v šatni tribúny  FK Slávia  2650 € s DPH
3/2016 09.02.2016 Kapela KOLLÁROVCI

 Vystúpenie na dňa 1.7.2016 na futbalovom ihrisku FK Slávia Staškov v sume

2 500,-- €
2/2016 01.02.2016 Brandis Ján  

Prevedenie odborných prehliadok a odborných skúšok na el. rozvodov a bleskozvodov na nasledovných objektov:

           -     Obecný úrad,

               -    Zdravotné stredisko – nebytové priestory a byty,

               -    Budova technického podniku s. č. 227

               -    Tribúna FK Slávia Staškov,

               -    Budova s. č. 621

 950 € s DPH
1/2016 01.02.2016 REFAM, s.r.o.

Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní, VO postupom v zmysle zákona o VO a to:

Výber dodávateľa na dodávku zemného plynu - prostredníctvom EKS

 150 €  
 

ROK 2015

číslo
objednávky
dátum firma/osoba predmet suma
v €
35/2015     Konzultačné služby - člen komisie na výber dodávateľa na predmet zákazky: "Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom" 36x18 m  Staškov 150 €
34/2015 30.10.2015 Krišťák Marián ťažba, ,približovanie dreva a upaľovanie: cena dohodou 12,50/m3 bez DPH  
33/2015 12.10.2015 Ing. Vladimír Krčmárek Projetk elektroinštalácie - osvetlenia stavby Multifunkčné ihrisko 36x18 m. Termín dodania 30.10.2015 240 € s DPH
32/2015 7.10.2015 Ing. Milan Šuštek - IGP IG posúdenie stavenísk pre stavbu bytového domu a Materskej školy v obci Staškov  
31/2015 21.09.2015 REFAM, s.r.o. Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní VO postupom v zmysle zákona  o VO a to: - stavba multifunkčného ihriska - vrchná stavba 500 € s DPH
30/2015 21.09.2015 Základná škola Staškov pdfObjednávka č. 30 200 € s DPH
29/2015 21.09.2015 A-SU s.r.o. pdfObjednávka č. 29 250 € s DPH
28/2015 07.09.2015 Mária Ščuryová - MAGMA pdfObjednávka č. 28 75 € s DPH
27/2015 07.09.2015 Peter Svrček - PaP music Vystúpenie p. Velšicovej pri príležitosti Úcty k starším dňa 18.10.2015 o 14.00 hod v priestoroch Kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove 250 s DPH
26/2015 31.08.2015 Stanislav Cudrák klampiarske práce pokrytie strechy prístrešku pre seniorov a žľaby na odvod dažďovej vody 995,- € s DPH
25/2015 26.08.2015 Gabriela Stoláriková pdfObjednávka č. 25 48 € s DPH
24/2015 14.08.2015 EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o. Vykrývač signálu do odľahlých častí obce - 1ks, - kompletné zariadenie na pokrytie signálu pre vzdialené časti obce Staškov, - montážne práce, -montážny materiál 1 990,80 € s DPH
23/2015 13.08.2015 Ing. Dagmar Melotíková Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní, VO postupom podľa §9 ods. 9 zákona o VO a to: 1. projektová dokumentácia MŠ, 2. projektová dokumentácia na bytový dom 500 € s DPH
22/2015 03.08.2015 Jozef Grečmal Montáž prístrešku pre seniorov v areáli bývalej Starej školy 700 €
21/2015 06.07.2015 Martin Kelčík - MAKEL "Po Kronerovej ceste 2", číslo zmluvy: MK-5599/2015/7.1, odohratie divadelného predstavenia dňa 11. 07. 2015 o 17.00 hod. v DK Jozefa Kronera v Staškove 200 €
20/2015 01.07.2015 DS z Milíkova "Po Kronerovej ceste 2", číslo zmluvy: MK-5599/2015/7.1, odohratie amatérskeho divadelného predstavenia dňa 03. 07. 2015 o 19.00 hod.  v DK Jozefa Kronera v Staškove.  4000 KČ
19/2015 29.06.2015 Jakub Lociha Porez dreva pre potreby obce v celkovom množstve 15,16 m2 9096 KČ
18/2015 24.06.2015 Rodičovské združenie pri ZŠ Clementisova "Po Kronerovej ceste 2", číslo zmluvy: MK-5599/2015/7.1, odohratie divadelného predstavenia divadelným súborom SIMSALABIM dňa 29. 06. 2015 o 8.00 hod. v DK Jozefa Kronera v Staškove 100 € s DPH
17/2015 17.06.2015 Divadelný súbor Driak

"Po Kronerovej ceste 2", číslo zmluvy: MK-5599/2015/7.1, odohratie divadelného predstavenia dňa 21. 06. 2015 o 14.00 hod. v DK Jozefa Kronera v Staškove

 

 

150 € s DPH

16a/2015 10.06.2015 SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SK

- 100 ks rodných listov

- 100 ks sobášnych listov

- 100 ks úmrtných listov

 
16/2015 09.06.2015 Ing. Vladimír Kubinec Zhotovenie znaleckého posudku na nebytový priestor v objekte číslo 430 v k. ú. Staškov 200 €
15/2015 08.06.2015 Ing. Elena Grambličková Zhotovenie PD "Trvalé zvislé dopravné značenie v obci Staškov - doplnenie", počet ks -4 280 €
14/2015 09.06.2015 SEVAK - Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vytiahnutie vody zo studve fekálnym vozidlom zo štadiónu FK Slávia Staškov  
13/2015 25.05.2015 Občianske združenie Pro-ZA

Spracovanie podkladov pre Následnú monitorovaciu sprácu č. 4, pre ukončený projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia areálu ZŠ v Staškove - zvýšenie kvality vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti 

50 € s DPH
12/2015 21.05.2015 EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Rozšírenie jestvujúceho rozhlasu o kompatibilné bezdrôtové prijímače.

1. 3ks prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym ovládaním

- bezdrôtový hlásič včítane zálohovania a aut. dobíjania

- tlakové reproduktory - nízko impedančné, 106 dB-komplet

- anténa prijímacia- kompletná zostava

- montážny materiál

2. montážne práce

- montážne práce na 3 ks bezdrôtového hlásiča

- montážny materiál, oživenie, odladenie

 

2 352 € s DPH
11/2015 21.05.2015 Ondruš a spol. s r.o.

Turistické známky č. 700 - Rodný dom Jozefa Kronera v Staškove v počte 47 ks

 
10/2015 12.05.2015 TEHAS, s.r.o.

Kontrola podzemných hydrantov

250 € s DPH
9/2015 11.05.2015 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Inzercia v novinách

 
8/2015 27.04.2015 P-SEKTOR, s.r.o.

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu - Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom, rozmerov 36 m x 18 m s oplotením po  obvode výšky 4 m so základným osvetlením (technické parametre v zmysle výzvy Úradu vlády) "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk

990 €
7/2015 27.03.2015 Mgr. Lenka Vrábľová

Občerstvenie - recepcia pre účinkujúcich a hostí v rámci kultúrneho podujatia "Kronerove narodeniny"

200 €
6a/2015 27.03.2015 CHAOS - Klub přátel divadla

Odohratie divadelného predstavenia dňa 28.03. 2015 v DK Jozefa Kronera v Staškove v rámci kultúrneho podujatia "Kronerove narodeniny"

200 €
6/2015 26.03.2015 TIME PRTINT - Lopušan Róbert

objednávka č. 6

4248 €
5/2015 02.03.2015 Ing. Ondáš Štefan

Koncert Smola a Hrušky v rámci podujatia "Koncert pre mladých"  4.7. 2015, spolu s dopravou

1900,- s DPH

4/2015 25.02.2015 Ing. Vladimír Krčmárek

Kontrolu rozhlasu a kvality zrealizovaných elektroinštalačných prác v kinosále Kultúrneho domu Jpzefa Kronera v rámci projektu "Po Kronerovej ceste"

 
3/2015 11.02.2015 Anton Chovanec

Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny v interiári Kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove.

996,36 € s DPH
2/2015 06.02.2015 ELMONT COPY, s.r.o.

Kopírovací stroj SHARP-AR 5623.

1 198,80 € s DPH
 1/2015 15.01.2015 Ing. Ján Bebej

Vypracovanie znaleckého posudku na výpočet výšky náhrady za obmedzenie využívania pozemku.

         
                    
 

ROK 2014

číslo
objednávky
dátum firma/osoba predmet suma
v €
44/2014 18.11.2014

Autobusová doprava MB, s.r.o.

pdf Objednávka č. 44

 
43/2014 10.11.2015 Ing. Vladimír Pisarík WIND

 Zmena a prepracovanie rozpočtovej časti projektovej dokumentácie a expedícia naviac vyyhotovení PD na akciu: Sprístupnenie rodného domu Jozefa Kronera, SO Prístupová komunikácia

200 € s DPH
42/2014 01.10. 2014 Ing. Vladimír Krčmárek

Prepracovanie projektu elektroinštalácie na opravu elektrickej inštalácie v priestore kinosály OÚ Staškov podľa požiadaviek dodávateľa divadelne techniky.

110,- € s DPH
41/2014 08.10.2014 Grečmal Jozef

Dodávka informačnch tabúľ

1950.- € s DPH
40/2014 22.08.2014 Ing. Ondáš Štefan

Staškov 400 - ročnica 

Vystúpenie kapely Smola a Hrušky dňa 13. 09. 2014,

1700,- € s DPH
39/2014 22.08.2014 Jarislav Jonis - SaxService

Staškov 400  ročnica

Postavenie a prenájom pódia s rozmermi 6 x 4 m, vrátane zastrešenia pri príležitosti 400 rokov prvej písomnej zmienky o obci Staškov v dňoch 13. a 14. 09. 2014

 
38/2014 22.08.2014 Dušan Gajdoš - servis reproduktorov

 

Staškov 400 - ročnica

Ozvučenie s osvetlenie na slávnosti 400 rokov prvej písonej zmienky o obci Staškov, v dňoch 13. a 14. 09. 2014

995,- € s DPH
37/2014 22.08.2014 TOI TOI & DIXI

Mobilné toalety, 4 ks

 
36/2014 12.08.2014 Advas, s.r.o.

Betónové parkové lavičky OP, kód produktu: LB02, vo farbe dub -  3 ks, spolu s opravou do obce

 
35/2014 12.08.2014 Doprava a služby K&T spol. s r.o.

Pneumatiky Mitas 320/80-15,3 2ks

288,- € s DPH
34/2014 06.08.2014 Intersystem EU, s.r.o.

- hojdačka reťazová dvojmiestna 2 ks

- podest so šmýkačkou 1 ks

-preliezka obojstranná 1 ks

3 598,80 € s DPH
33/2014 04.08.2014 Ing. Vladimír Krčmárek Projektová dokumentácia pre prípojku nízkeho napätia pre miestny rozhlas 120,- € s DPH
32/2014 31.07.2014 MHZ Elektro, s.r.o. - údržba verejného osvetlenia  
31/2014 31.07.2014 Radoslav Sojčák

Stavebné práce:

- montáž cestných a parkových obrubníkov

- budovanie odvodnenia miestnych komunikácií

- prípravné práce na asfaltovanie miestnych komunikácií, úprava podkladu MK

- natieračské práce na oceľových konštrukciách, mosta a lávok cez Kysucu, očistenie od hrdzavého podkldu 

 
30/2014 30.07.2014 Sakson - Betón, s.r.o. pdfObjednávka č. 30 444.5 KB  
29/2014 21.07.2014 Petit Press a. s. pdfObjednavka č.29  
28/2014 23.07.2014 Ing. Ctirad Pochyla - ELPRO Po kronerovej ceste:    pdfObjednávka č. 28297.17 KB  
27/2014 09.07.2014 Jozef Grečmal Oprava stolov - výmena dosiek, výroba, montáž v areáli FK Slávia Staškov 885 ,- € s DPH
26/2014  09.07.2014  Ladislav Perďoch  Oprava strechy, maľby a nátery priestorov tribún FK Slávia Staškov   
25/2014  09.07.2014  Ján Badžgoň  Oprava drevených a kovových častí predajných stánkov v areáli FK Slávia Staškov.   
24/2014  09.07.2014  KOVOX, s.r.o.  Po Kronerovej ceste:   pdfObjednávka č. 24295.84 KB  
23/2014  09.07.2014  CHAOS - Klub přátel divadla  Po Kronerovej ceste:    pdfObjednávka č. 23296.27 KB  
22/2014  09.07.2014  Obec Zborv nad Bystricou  Po Kronerovej ceste:    pdfObjednávka č. 22 295.4 KB  
21/2014  07.07.2014  Lašská divadelní společnost GIGULA  Po Kronerovej ceste:   pdfObjednávka č. 21297.6 KB  
20/2014 02.07.2014 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie KNM Po Kronerovej ceste:   pdfObjednávka č. 20295.69 KB  
19/2014 02.07.2014 Mrg. Lenka Vrábľová

Po Kronerovej ceste:

 pdfObjednávka č. 19

 
18/2014 30.06.2014 PYRO-REJA, s.r.o. -Ohňostroj na 13.07.2014 na 22:00 hod. v areáli FK Slávia Staškov  
17/2014 19.06.2014 Radoslav Sojčák

Práce na cintoríne v Staškove:

-dokončenie chodníka zo zámkovej dlažby 8 m2

-vybudovanie opory z betónových palisád

-úprava terénu okolo chodníka, dĺžka 40 m

 
16/2014 19.06.2014 Euro Dotácie, a.s.  -Spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OÚ č. 588 Staškov" v oblasti tvyšovania energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania, zdroj financovania: Enviromentálny fond.  
15/2014 16.06.2014 cleanex-cleanex, s.r.o. - Strojové čistenie kobercov a čalúnenia kresiel v budove OÚ  
14/2014 12.06.2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. -Vyčistenie žumpy na ihrisku FK Slávia Staškov  
13/2014  26.05.2014  Sakson P+V, s.r.o.  Materiál na vyspravenie ciest - makadam 0/32 v množstve 26 t.   
12/2014 24.05.2014 Mgr. Lenka Vrábľová

Turisticko - náučný chodník Jozefa Kronera medzi obcami Staškov a Horní Lomná:

 pdfObjednávka č. 12363.92 KB

 

 
11/2014 23.05.2014 Občianske združenie Pro-ZA Spracovanie pokladov pre Následnú monitorovaciu správu č. 3, pre ukončený projekt: Rekonštrukcia a modernizácia areálu ZŠ v Staškove - zvýšenie kvality vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti  
10/2014 08.05.2014  TEMPRO - Stavebná firma, s.r.o. Čadca 

-Dodávka a montáž záhradných obrubníkov na stavbe detského ihriska 

-dodávka podkladového materiálu a betónu vo výmere 95,60 m

 
9/2014 07.05.2014 Jozef Blahuta Školenie elektrotechnikov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu  
8/2014 05.05.2014

KLF-ENERGETIKA, a.s.

Kukučínova

Kysucké Nové Mesto

- Polyfunkčný dom - 15 sk vodomerov

- Polyfunčný obekt - 34 ks vodomerov

- Budova č. 25 - 5 ks vodomerov

- nebytové priestory v budove OÚ Staškov - 1 ks vodomer

 
7/2014 23.04.2014 Jozef Kajánek

- Polyfunkčný bytový dom - 15 ks vodomerov

- Polyfunkčný objekt - 34 ks vodomerov

- Budova č. 25 -  5 ks vodomerov

- nebytové priestory v budove OÚ Staškov - 1 ks vodomer

 
6/2014 23.04.2014 Mária Ščuryová - MAGMA pdfObjednávka283.04 KB  
5/2014 22.04.2014  Michal Radolský 

- Tabule s rozmermi 30 x 20 cm na propagáciu 1ks

- tabule s rozmermi 60 x 40 cm so zákazom sypania odpadu 4 ks

 
4/2014 11.04.2014  ADVAS, s.r.o. 

4ks betónových parkových lavičiek OP, kat.č. LB02 vo farbe dub

 699,86 € s DPH
3/2014 17.03.2014 

 

Mária Ščuryová - MAGMA

 

pdfOBJEDNÁVKA376.22 KB

 
2/2014  10.03.2014 

ENERGO AQUA, a.r.o. 

Nové bytové vodomery 55 ks - z toho 17 ks na teplú vodu, 38 ks na studenú vodu 

858,- € s DPH 
1/2014 15.01.2014

Doprava a služby

K & T,  spol. s r. o.,

Čadca

- Pneumatiky Barum Chemlon 2 ks,  rozmer  6,50-20

- Duše 2 ks, rozmer 6,50-20

- Výmena pneumatík

 


Rok 2013

číslo
objednávky
dátum firma/osoba predmet suma
v €
1/2013 09.01.2013 Michal Radolský, Svrčinovec Spracovanie a tlač "Spravodaj obce Staškov"na rok 2013 - 6 vydaní 2 496,-
2/2013 25.01.2013 Ing. Vladimír Pisarík WIND Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu: Sprístupnenie rodného domu Jozefa Kronera, SO Prístupová dokumentácia 400 € s DPH
3/2013 14.02.2013 KRKP, s.r.o., Bratislava Zabezpečenie Verejného obstarávania stavby - OÚ a KD Staškov - úprava vstupných priestorov budovy OÚ staškov na výstavné priestory, ktorá bude realizovaná v rámci mikroprojektu PL-SK, nadväzujemem na úspešnú slov-poľs. spol.: Kroner-Kaminská v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.02.2013 v sume 600,-€ s DPH.  
4/2013 05.03.2013 Jozef Kajánek, Staškov Vodárenské a kúrenarské práce v budove s.č. 90 - výmena vodovodných batérií, dodávka a montáž lektrického bojlera 10l  
5/2013 20.03.2013 Róbert Kazík, Banská Bystrica Hudobné vystupenie, ktoré sa bude konať 13.7.2013 v priestoroch FK Slávie Staškov 600,- € s DPH
6/2013 08.04.2013 Tlačiarne MVSR, Bratislava ÚL - 100ks, SL - 50ks, RL - 50 ks  
6a/2013 16.04.2013 REVIMONT - Kajánek Ján, Raková Prevedenie odbornej skúšky pln.rozvodov v byt.dome č. 858 v dohod. sume  150,- € s DPH
7/2013 17.04.2013 Ján Bebej, Podvysoká Vypracovanie znal.posudku pre účel trval. vyňatia les.pozemku vo vlastníctve SR z plnenia funkcie lesov na pozemky par.č. CKN 6500/3, CKN 6509/4 v zmysle geometrického plánu č. 15/2013 spracovaný p. Jančíkom 50,-€
8/2013 14.05.2013 Ferex, s.r.o., Nitra 110 litrové kovové kotajnery /kuka nádoby/ v počte 416 ks vrátane železničnej dopravy do stanice v Obci Staškov v cene 23,88€ s DPH/1ks  
9/2013 15.05.2013 SEVAK a.s. Žilina Prečistenie dažďovej kanalizácie priemeru 300 mm v dĺžke cca 50 m v obci Staškov   
10/2013 21.05.2013 Ing. Alžbeta Masnicová, Makov Inžinierska a realitná činnosť pre stavbu Revitalizácia a regenerácia centra obce Staškov podľa GP č. 100/2012 firmy Ing. Tomašcová v   zmysle cenovej ponuky zo dňa 9.5.2013 v celkovej sume 762,-€ vrátane DPH.   
11/2013 21.05.2013 Martin Mihalčín, Prešov Sprostredkovanie vystúpenia kapely Heľenine oči, vrátane ozvučenia a predkapely na deň 05.07.2013 /t.j. Piatok/ vo večerných hodinách v celkovej cene 3000,-€ s DPH. Koncert kapely sa uskutoční na futbalovom ihrisku FK Slávia staškov.  
12/2013 22.05.2013 K-Store s.r.o. Kanalizačná rúra priemer 200 mm - 6 ks  
13/2013 22.05.2013 Ing. Milan Kožák, Podvysoká Projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia pre stavbu autobusovej zastávky v časti Jelitov, v časti u belkov a stavba záhradného altánku na parcele č. 144/1 v dohodnutej sume 250,-€ vrátane DPH. Dodacia lehota do 17.06.2013  
14/2013 27.05.2013 TOMLUX s.r.o. Nové Zámky Svietidlá ATTACHE 36W jednožiarivkové s rovným výložníkom - 20 ks, Výložník na stĺp s obručov VBS1/200 - 10 ks, Výložník na stĺp s obručou VBS2/200 - 1 ks, Výložník na stĺp s obručou VBS3/200 - 1 ks, Žiarivka 36W - 60 ks, Štartér FS 11 - 30 ks, Sklenená poistka 2,5A - 20 ks, Kábel CYMY z 2x2,5 - 160 m, Kabel CYKY 3Cx1,5 - 40 m  
15/2013 27.05.2013 Mária Badurová - MV Systém, Staškov Stavebný dozor na stavbu "Obecný úrad a kultúrny dom Staškov - Úprava vstupných priestorov budovy Obecného úradu Staškov na výstavné priestory" dohodnutá cena je 200,-E, Dozor bude vykonávaný odborne spôsobilou osobou Ing. Vladimír Badura  
16/2013 30.05.2013 Michal Radolský Propagačná brožúra - kvalitný propagačný materiál o obci Staškov a partnerovi Istebna. Pôjde o celofarebnú, formát A5, 24 strán, mapa, 600 ks slovenská verzia, 400 ks poľská verzia, Pozvánky - reprezentačné pozvánky na Krónerov pohár a sprievodný program 100 ks,  Plagáty na Staškovské hody 50 ks, Plagáty na Krónerov pohár a sprievodný program - výstava "Obchod na korze" 50 ks, Plagáty na zahájenie premietania letného kina 50 ks, Pohľadnice vydané pri príležitosti výstavy 1000 ks, Drobné upomienkové predmety pripomínajúcu spoločnú slovensko-poľskú výstavu a spoluprácu 400 ks, Dohodnutá suma vrátane DPH 2 065,-€, Termín dodania do 30.06.2013  
17/2013 30.05.2013 CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou Administráciu webovej stránky Obce Staškov - rozšírená o poľskú mutáciu v rámci projektu: Nadväzujeme na úspešnú slovensko-poľskú spoluprácu: Kroner-Kaminská. Dohodnutá suma 516,-€ vrátane DPH. Termín dodania do 30.06.2013  
18/2013 30.05.2013 Papiernictvo, Ladislav Čarnecký, Čadca Kancelárske potreby na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.05.2013 v rámci projektu: Nadväzujeme na úspešnú slovensko-poľskú spoluprácu: Kroner-Kaminská nasledovne: Xerox A4 80gr. v počte 20 bal., Euroobaly A4 lesklé v počte 100ks, Obálky veľké C4 farba biela v počte 100 ks, Zakladač pakový A4, šírka chrbta 8 cm v počte 10 ks, Zakladač plastový A4 v počte 5 ks  
19/2013 31.05.2013 AGE Tech sr.o., Čadca Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 14.05.2013 nasledovne: Dataprojektor pre premietanie v letnom amfiteátri, špecifiácia: Technológia zobrazenia: DLP /0,65"DC3 DMD/, 3D Ready, Rozlíšenie: Natívne: WXGA 1280x800 bodov /16:10/, Jas: 3200ANSI Im, Kontrast: 3000:1, Projekčná plocha: 154 až 254 cm diagonálne, Projekčný pomer: 0,3026:1, Objektív:F=2,71, F=4,415, Projektor pre premietanie v letnom amfiteatri - model: VIVITEK D803W-3D, Premietacie plátno pre premietanie v letnom amfiteátri, rozmer cca 200x200 cm so stojanom, štandardné plátno so stojanom, rozmery 200x200 cm, povrch MattWhite, Premietacie plátno - model: SENCOR STS213S, Dohodnutá suma vrátane DPH 969,-€, Termín dodania do 30.06.2013  
20/2013 31.05.2013 Jozef Kajánek, Staškov Demontáž a spätnú montáž zaradovacích predmetov a dodávku a montáž ležatej kanalizácie v sociálnych zariadeniach na objekte tribúny FK Slávia Staškov - s.č. 12, demontáž a montáž ústredného kúrenia v miestnosti určenej na archív v budove s.č.90  
21/2013 10.06.2013 MEDITECH SK s.r.o., Žilina Vypracovanie odbornej ekonomicko-finančnej analýzy možnosti výstavby a prevádzkovania Zariadenia pre seniorov v Obci Staškov vrátane materiálov /10 ks/ a prezentácie na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2013  
22/2013 10.06.2013 Radoslav Sojčák, Staškov Murárske a maliarské práce na budove tribúny FK Slávia Staškov podľa požiadaviek odberateľa: sokel 101 m2 - oškrabanie, vyspravenie, penetrácia, 1xzákl. náter, 1x email-7,84€/1m2, maľba stien a stropov - 660 m2 - oškrabanie, vyspravenie, penetrácia, 2x primalex - 1,58 €/1m2, Strecha prístrešku tribúny 700 m2 - očistenie, odhrdzavenie, odmastenie, náter Fest - B 2x-3,77 €/1m2, Doplnenie keramickej dlažby vo WC vrátane dodávky materiálu 13m2 - 13,50€/1m2, Termín dodania do 30.06.2013  
23/2013 10.06.2013 Pospol, s.r.o., Pravenec V zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.06.2013 stoly a lavičky spolu s dopravou nasledovne: Stoly 3 ks, rozmer 50x220cm, hrúbka stola 2,4cm, drevená doska, kovové nohy sklopné, cena za 1 ks 52,80€ s DPH bez dopravy, Lavičky - 30 ks, rozmer 27x220 cm, hrúbka lavice 2,6 cm, lavica drevená, kovové nohy sklopné, cena za 1 ks 28,80 € s DPH bez dopravy, Termín dodania do 30.06.2013  
24/2013 10.06.2013 FD Party Events, s.r.o., Praha  V zmysle cenovej ponuky zo dňa 6.6.2013 party stan vrátane dopravy a inštruktáže nasledovne: Party stan Prefesional XXL pre premietanie v letnom amfiteátri, rozmer 6x12m, v počte 2 ks, farba biela, Dohodnutá sumua 3080,-€ s DPH bez dopravy a inštruktáže, Termín dodania do 30.06.2013, Doprav v zmysle cenovej ponuky do Obce Staškov 350€, Inštruktáž pri stavbe 50,-€  
25/2013 13.06.2013  MADAM spol. s r.o., Staškov   Automatické dvojkrídlové dvere do vstupu do OÚ, rozmer 2240x2735 mm s mantážou, Priechodzí otvor 1250x2100 mm, Termín dodávky do 04.07.2013  4416,96€ vrátane DPH 
26/2013  13.06.2013  Alojz Čišecký, Staškov  Maliarské práce na objekte budovy č. 90, maľba stien a stropov 2x primalex - 245m2 cena 1,20€/1m2, sokel 72 m2 - vyspravenie + náter - cena 5€/1m2, ostatné pomocné a prípravné práce 8 hod. cena 6€/1 hod.    
27/2013  17.06.2013  Michal Radolský 

Reklamné a marketingové služby nasledovne: orientačná tabuľa 1 ks, menovka - hliník - označenie k dverám 25 ks, označenie vchodových dverí - obecný úrad + kultúrny dom 1 ks,

vstupenka "Kronerov pohár" - 2000 ks, tlač plagát koncert 30 ks, propagačný materiál skladačka "Kronerov dom" 1000 ks, tabuľa 20x30cm 2 ks, nálepka 7x4cm 65 ks, nálepka 7x2,5cm 15 ks 

 
28/2013  19.06.2013  Drucker s.r.o., Čadca 

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.05.2013 originálne tonery do tlačiarní nasledovne:

Typ tonera CB435A - počet 1 ks, cena 56,40 € s DPH

Typ tonera Q261A - počet 1 ks, cena 64,-€ s DPH

Typ tonera CE285A - počet 1 ks, cena 58,50 € s DPH

Typ tonera Sharp AR 202T - počet 1 ks, cena 48,30 € s DPH

Typ tonera C7115A - počet 1 ks, cena 66,80 € s DPH

 
29/2013  24.06.2013  Stanislav Pustaj, Krásno nad Kysucou  V zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.06.2013 zabezpečenie verejného obstarávania stavby: Turistický náučný chodník jozefa Kronera v rozsahu 60 hod. v celkovej sume 715,-€ vrátane DPH.    
30/2013 27.06.2013 Ladislav Perďoch, Staškov

Stavebné práce na rekonštrukciu vstupu do OÚ a KD:

1. Vyspravenie fasády pri vstupe vrátane fasádnej omietky 55 m2 cena 30€/1m2

2. vyspravenie vnútorných omietok a špaliet po osadení vstupných dverí do OÚ 4 m2 cena 20€/1m2

3. Montáž soklíkov z keramickej dlažby vrátane dodávky lepidla a vyšparovania 12 m cena 3€/1m

4. Maľba vnútorných priestorov primalexom 35 m2 cena 1,2€/1m2

5. Pomocné práce a vyspravenie vstupného schodiska 16 hod. cena 6,-€/1 hod. 

 
31/2013 28.06.2013 Michal Radolský, Svrčinovec Tlač fotografií počet 70 ks v cene za kus 5€ s DPH - v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.06.2013  
32/2013  03.07.2013  Mgr. Lenka Vrábľová, Dunajov 

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 01.07.2013:

- Občerstvenie na Hasičskej súťaži pre súťažiacich, usporiadateľov a hostí pre 120 osôb

- Občerstvenie formou bufetu na Výstavu Istebnianskych tradícií v Staškove pri pozvaných hostí 50 osôb

- Obed a pitný režim pre 4 futbalové mužstvá 80 osôb

- Celodenné občerstvenie obed a bufet pre hostí na Kronerovom pohári pre 60 osôb

- Banket pre vernisáž výstavy pre 60 osôb

- Občerstvenie pre prvé premietanie letného kina pre 100 osôb 

 1800,-€ vrátane DPH
33/2013  03.07.2013 KOVOX s.r.o., Staškov  V zmysle cenovej ponuky zo dňa 02.07.2013 - Ubytovanie hostí na Kronerovom pohári v dňoch od 13.07.2013 do 14.07.2013 pre 7 osôb   
34/2013  04.07.2013  PYRO-REJA, s.r.o., Čadca  Ohňostroj na 14.07.2013 na 22:00 hod. v areáli FK Slávia Staškov v sume 500,-€   
36/2013 12.07.2013 CVČ Staškov Vystúpenie FS STaškovanka dňa 14.07.2013 na Kronerovom pohári v areáli FK Slávia Staškov  
35/2013 23.07.2013 Ing. Vladimír Krčmárek, Skalité Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na opravu elektroinštalácie v kinosále OÚ.  350,-€ vrátane DPH
37/2013  23.08.2013 Štefan Hruštinec, Kolárovice Vystúpenie na 19.10.2013, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Kultúrnom dome Staškov. Dohodnutá cena vrátane DPH je 350,-€   
38/2013 18.09.2013  K-Store s.r.o., Raková  Bet. rúry 100x30 cm v počte 30 ks v cene 12,30€ s DPH/ 1 ks   
39/2013  19.09.2013  Ladislav Perďoch  Uskutočnenie stavebných prác "Dom smútku Staškov - oprava vstupného schodiska" v zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.09.2013 v rámci podmienok výzvy na predloženie cenovej ponuky v celkovej sume 2 451,80€ vrátane DPH. Termín realizácie do 15.10.2013.   
40/2013  20.09.2013  Ing. Vladimír Pisarík, Žilina 

Vypracovanie pasportu miestnych komunikácií a dopravného značenia v Obci Staškov, dĺžka miestnych komunikácií cca 50 km. Pasport bude obsahovať:

- Textová časť - sprievodná správa

- Mapová časť - situácia v mierke 1:5 000 so zakreslenými miestnymi komunikáciami do katastrálnej mapy

- Tebelárna časť - technické údaje miestnych kamunikácií a objektov na miestnych komunikáciách členených podľa tried

Pasport bude odovzdaný v písomnej forme 3-krát, v digitálnej forme na CD-DWG, PDF, DOC. Dohodnutá cena v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.9.2013 je 3 500,-€ vrátane DPH. Termín dodania vypracovaného pasportu je do 30.11.2013. 

 
41/2013  24.09.2013  Geoslužba - Šimanica Milan, Čadca 

Vypracovanie geometrických plánov zameranie cesty "Centrum obce" v lokalite od Vyhniarského mostíka po obecnú vodáreň

1. Geometrický plán - obecné parcele v uvedenej lokalite

2. Geometrický plán - zvyšné parcele v uvedenej lokalite 

800,- vrátane DPH
42/2013 24.09.2013 K-store s.r.o., Raková

Obrubník parkový SEMMELROCK Sivý - 100/20/5 cm rovná hrana - 30 ks

 
43/2013 30.09.2013 DRUMET, s.r.o. Hlohovec

Oceľové lano 32mm 6x36-WS-IWRC, 1960 Mpa, žiarovo pozinkované - 4 ks po 24m/1 ks cena vrátane DPH 14,16€/1m vrátane dopravy do Staškova

- Oceľové svorky žiarovo pozinkované podľa dIN 1142-32 ks cenea vrátane DPH 11,40€/1 ks vrátane dopravy do Staškova

Oceľové lano 96 m x 14,16€ ═1 359,36€

Lanové svorky 32 ks x 11,40€ ═364,80€

Cena celkom vrátane DPH a vrátane dopravy je 1 724,16€

 
44/2013  02.10.2013  Jozef Kajánek, Staškov  

Oprava havarijného stavu vykurovacích telies - tečúci radiátor na OÚ Staškov v kancelárii č. 8 

 
45/2013  10.10.2013  Divadelné služby s.r.o., Martin 

Štúdiu technického riešenia vrátane rozpočtu: - scénické osvetlenie, ozvučenie, javisková mechanika 

240,-€ 
46/2013  15.10.2013  Euro Dotácie, a.s. Žilina 

Na základe cenovej ponuky spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zámer "Zvýšenie ochrany životného prostredia /zberný dvor/ v obci Staškov" v celkovej sume 780,-€ vrátane DPH.  

 
47/2013  18.10.2013  STaS spol. s r.o., Krásno nad Kysucou 

Zaasfaltovanie priestoru pred OÚ vo výmere 67m2 vena 8,57€/m2 bez DPH.

Dodávka cestného obrubníka 100x15x25 cm, 24m cena 4,36€/1m bez DPH

Rezanie jestvujúceho živičného krytu v dĺžke 63 m cena 5€/m2 bez DPH. Celková cena 993,83 bez DPH.  

 
48/2013 21.10.2013 RILINE, s.r.o., Ružomberok

Zaasfaltovanie nasledovných pristorov: - vstup do budovy materskej školy, priestor pred ihriskom s umelou trávou pri základnej škole. Cena dohodou 450€ vrátane DPH. 

 
49/2013 21.10.2013 Control-VHS-SK, s.r.o., Žilina

Vykonanie 3 ks dynamických záťažových skúšok v sume 14€ bez DPH/1ks pre stavbu. Revitalizácia a regenerácia centra obce Staškov /stavebný objekt spevnené plochy a komunikácie/. doprava 0,15€ bez DPH/1 km

 
50/2013 21.10.2013 ŠP-INVEST s.r.o., Klokočov

Práce autožeriavom Tatra AD 28 ČKD pri rekonštrukcií lávky cez rieku Kysucu v sume 40,-€ bez DPH/1 hod. Doprava v sume 2,-€ bez DPH/1 km. 

 
51/2013 21.10.2013 Správa CHKO, Čadca

Vyjadrenie k aktivite rekonštrukcie kultúrneho domu v Staškove v rámci projektu "Po Kronerovej cerste" podávaného do Programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ 2007-2013 ohľadom vplyvu tejto aktivity na územie CHKO Kysuce. Rekonštrukcia bude pozostávať:

- rekonštrukcia elektroinštalácie, 

- rekonštrukcia vykurovania,

- rekonštrukcia osvetlenia, ozvučenia a oponovej techniky. 

 
52/2013 21.10.2013 STaS spol. s r.o. Krásno nad Kysucou

Realizáciu výjazdu na miestnu komunikáciu pred mostom cez Kysucu k OÚ od budovy pošty vo výmere 135 m2 /odkop pôvodnej zeminy, zásyp štrkodrvou s rozprestretím a zhutnením/ CENA ZA 1M2 - 7€ BEZ dph. Celková cena bez DPH 945 €.

 
53/2013 08.11.2013 Bendula, Mokrá Lúka, okr. Revúca

Snehové reťaze Pewag 16,9-30 1 pár v cene 598 € s DPH

 
54/2013 11.11.2013 PYRO-REJA s.r.o. Čadca

Ohňostroj na dňa 31.12.2013 v priestoroch pred OÚ v Staškove vrátane zabezpečenia odborne spôsobilými osobami v cene celkom 500,- €

 
55/2013 13.11.2013 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Čadca

Darčekové poukážky 8 ks v hodnote 20,-€, Darčekové poukážky 1 ks v hodnote 10,-€

 
56/2013 20.11.2013 KLOCOK Poprad, s.r.o., Hranovnica

2 ks odpadkový kôš OK3 49/94 cm 6/8 v cene 76,68 € s DPH/1 ks, 2 ks nádoba vnút. pozink. 30,5x36,5x71cm OK3 v cene 35,77€ s DPH/1ks

 
57/2013 20.11.2013 Ján Badžgoň, Olešná

Búracie práce a úprava terénu na Stavbe "Stavebné úpravy jestvujúcej autobusovej zastávky a informačnej tabule" v Jelitove a u Belkov v dohodnutej sume 350,-€ vrátane DPH. 

 
58/2013 25.11.2013 decoLED SK s.r.o., Prešov

Svetelné girlandy BLE27-50M-50 v lĺžke 50 m 2 ks v cene 315,-€/1 ks s DPH. Celková cena 630,-€ s DPH.

Led žiarovky: LBE 27: 17 ks, LBE27W: 17 ks., LBE27B: 17 ks, LBE27O: 17ks, LBE27G: 18ks, LBE27R: 18ks. V cene 5,46€/1 ks s DPH. Celková cena 567,84€ s DPH. Celková cena za objednávaný tovar 1197,84€ s DPH: 

 
59/2013 04.12.2013 Jozef Kajánek, Staškov

Výmenu kotla - havarijný stav 995€ vrátane DPH. V polyfunkčnom dome, súpisné číslo 858, v byte č. 11. 

 
60/2013 09.12.2013 Jozef Kajánek, Staškov

Opravu vykurovacieho systému v budove č. 25 v sociálnom byte. V cene 95€ vrátane DPH. 

 


ROK 2012

číslo objednávky dátum firma/osoba predmet suma v €
05/2012 06.02.2012 SAMS-BAT, s.r.o., Žilina Posypová soľ v 25 kg vreciach  
06/2012 09.02.2012 Agromech, s.r.o. Martin Snehový pluh šípový SR 2500 8500,00
07/2012 16.02.2012 SAKSON P+V, s.r.o. Pomoc pri snehovej kalamite  
08/2012 17.02.2012 DOPRAVA A SLUŽBY K+T, s.r.o. Pomoc pri snehovej kalamite  
09/2012 20.02.2012 Blinka Ján Pomoc pri snehovej kalamite  
10/2012 20.02.2012 Obec Makov Pomoc pri snehovej kalamite  
11/2012 15.03.2012 K-store, s.r.o., Raková Izalačná lepenka (ipa) v počte 12 balíkov  
12/2012 19.03.2012 Peter Lištvan, Staškov Oprava sadrokarónu v byte č. 13 v nadstavbe Zdrav.strediska Staškov  
13/2012   04.04.2012 TOMLUX, s.r.o., Nové Zámky  Svietidlá ATTACHE s rovným výložníkom 10 ks
Kompaktná žiarivka 60ks
Štartér FS 30ks
Sklenená poistka 30 ks
Držiak kompaktnej žiarivky kovový 10 ks
Ortuťová výbojka 20 ks
Spodný kryt na svietidlo"Attache" 4 ks
 Držiak kompaktnej žiarivky plastový 5 ks
Výložník na stĺp L200 10 ks
Obruč na UBS 1/200 10 ks
Kabel CYKY 3Cx1,5 mm   20m
Tlmivka 10 ks
Stožiarová svorkovnica jednopoistková 5 ks
 
14/2012 19.04.2012 UNI CITY SERVISE, s.r.o. Čadca Vypranie záclon  
15/2012 19.04.2012 Milan Mazúr, Horelica, Čadca Dopracovanie stavebného rozpočtu rekonštrukcie budovy starej školy č. 90  
16/2012 24.04.2012 Ondrej Gergel-Moger Krásno Obuv 7 ks, gumové čižmy 4 ks, Monterkové spravy-modré 12ks 370,00
17/2012 02.05.2012 Kločok Poprad, s.r.o., Hranovnica 2 ks odpadkových košov v celkovej sume 113€ s DPH/1 ks  
18/2012 03.05.2012 FEREX, s.r.o., Nitra 110 litrové kovové kontajnery /kuka nádoby/ v počte 400 ks, vrátane železničnej dopravy do stanice v obci Staškov v cene 21,48€/1ks s DPH.  
19/2012 16.05.2012 Ing. Roman Tiso, Rosina Prepracovanie projektovej dokumentácie "Renovácia a obnova chodnkov a spevnených plôch v Staškove"  
20/2012 29.05.2012 Cleanex, Raková 248,  Raková Tepovanie kobercov  
21/2012 04.06.2012 SPORT SERVICE s.r.o., Martin Sieť medzin.hádzaná STANDARD oko - 45/3mm zelená 2 ks - 39,50€/ks. Ochranné siete - ZŠ nadvstavba siete o 3m 2589,66
22/2012 12.06.2012 TOMLUX, s.r.o. Nové Zámky Tlak.reproduktor 15 W T51-OF - 8 ks  
23/2012 19.06.2012 Ing. Milan Kožák, Podvysoká Projektová dokumentácia cintorína v Staškove /nová časť/ 700,-
24/2012 22.06.2012 JAP s.r.o., Staškov Stojan na bicykle pre 6 stáni- povrchová úprava materiálu pozink 130,-
25/2012 02.07.2012 PYRO-REJA s.r.o., Čadca Ohňostroj na dňa 08.07.2012 o 22.00 hod. v areáli FK Slávia Staškov 500,-
26/2012 04.07.2012 Marián Sýkora, Staškov Výroba dosiek na lavičky, dodávku a montáž informačnej tabule ku dome J. Kronera 500,-
27/2012 09.07.2012 JAP s.r.o. Dodávka oceľových kotviacich prvkov na infor.tabuľu 2ks v cene 20,-€ bez DPH/1 ks  
28/2012 09.07.2012 Ján Badžgoň, Olešná Maľovanie tribúny, striekanie sedadiel na ihrisku FK Slávia Staškov  
29/2012 13.07.2012 Ladislav Perďoch, Staškov Murárske a maliarské práce v interiéri Domu Smútku v obci Staškov  
30/2012 20.07.2012 Peter Lištvan, Staškov Oprava schodiska a sokla na Dome Smútku v Staškove  
31/2012 25.07.2012 Advas s.r.o., Librantice, Třebechovice pod Orebem, ČR 3 ks betonová parková lavička OP v cene 373,75€ bez DPH vo farbe dub cena za dopravu 125€ bez DPH  
32/2012 31.07.2012 Znak, s.r.o., Žilina Dopravné značky: 2ks značky s max.hmot. 13t /B25 s vyznačením normálnej zaťažiteľnosti s dodatkovou tabuľou s vyznačením výhradnej zaťažiteľnosti/ stĺpik 3m, krytka na stĺpik  
33/2012 31.07.2012 K-Store, s.r.o., Raková Pletivo vo výške 150 cm, drôt, šponováky  
34/2012 10.08.2012 Cleanex-cleanex s.r.o., Raková Tepovanie kobercov+sedacie súpravy na Obecnom úrade v Staškove  
35/2012 28.08.2012 Martaus s.r.o., Raková Betonáž spevnených plôch na cintoríne cca 45 m2cena 6,-€ú1m2 s DPH  
36/2012 30.08.2012 JAP s.r.o., Staškov Zhotovenie mreže v dĺžke 4,5m jednotková cena 69,82€ú1m bez DPH  
38/2012 30.08.2012 Ján Badžgoň, Olešná Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby na cintoríne - úprava podkladov, montáž obrubníkov a montáž dlažby bez dodania materiálu, vo výmere 74 m2 cena 16,50 €/1m2  
39/2012 10.09.2012 Ladislav Perďoch, Staškov  Očistenie a dvojnásobný náter strechy budovy Starej školy cena 3,-- €/1m2 bez dodávky materiálu, výmera strechy je 390 m2  
40/2012 20.09. 2012 Moget a. s. Čadca Nabrúsenie nožov na štiepkovač  
41/2012 08.10.2012 Radoslav Sojčák, Podvysoká Očistenie a dvojnásobný náter strechy prístavby budovy Starej školy (bez dodávky materiálu) cena 3,-- €/1m2 výmera 120 m2  
42/2012 08.10. 2012 JAP s. r. o. Staškov  Stojan na bicykle pre 6 stáni povrchová úprava materiálu pozink v dohodnutej cene 156,- €/ s DPH. Dodacia lehota : 14 dní  
43/2012 22.10.2012 JAP s. r. o. Staškov  Oprava snehovej radlice, cena dohodou 300,-- € bez DPH  
44/2012 07.11.2012 Ing. Stanislav Machovčák, Staškov  Výroba britu na snežnú radlicu v dlžke 3020 mm X 200 mm, hrúbka 16 mm z tvrdého materiálu   
45/2012 12.11.2012 JAP s. r. o. Staškov Oprava havarijného stavu spojov závesnej lávky ponad Kysucu oproti žel. stanici vrátane výroby pomocnej závesnej lávky   
46/2012 13,11.2012 Kajánek Jozef, Staškov  Vodárenske a kurenárske práce na následovných objektoch: Klub hasičov, Stará škola, Technický podnik, budova č. 25  
47/2012 14.11.2012 Archekta s.r.o., Čadca Projektová dokumentácia pre účely SP a podania žiadosti o príspevok - Turistický náučný chodník J. Kronera, medzi obcami Staškov a Horní Lomná 540,-


ROK 2011

Objednávka 1
Objednávka 2
Objednávka 3
Objednávka 4
Objednávka 5
Objednávka 6
Objednávka 17
Objednávka 22 
Objednávka 7
Objednávka 8
Objednávka 9
Objednávka 18
Objednávka 23 
Objednávka 10
Objednávka 11
Objednávka 12
Objednávka 19
Objednávka 24
Objednávka 13
Objednávka 14
Objednávka 15
Objednávka 20
Objednávka 25 
Objednávka 26 Objednávka 27 Objednávka 28 Objednávka 29 Objednávka 30
Objednávka 31 Objednávka 32 Objednávka 33 Objednávka 34 Objednávka 35
Objednávka 36 Objednávka 37 Objednávka 38  Objednávka 39 Objednávka 40         
Objednávka 41 Objednávka 42 Objednávka 43 Objednávka 44 Objednávka 45
Objednávka 46 Objednávka 47 Objednávka 48 Objednávka 49  Objednávka 50 
Objednávka 51 Objednávka 52 Objednávka 53    
 • Krížová cesta Staškov

  Krížová cesta002

  Obecný technický podnik za pomoci miestnych murárskych majstrov začal s výstavbou jednotlivých zastavení Krížovej cesty od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni po drevený kríž na Vrchmostoch.