pdf suborVýzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZoVO")