TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

http://www.tes-media.sk/

TES Media, s.r.o. poskytuje svojim klientom šírenie televízneho signálu káblovými rozvodmi. Prostredníctvom káblového vedenia môžete mať pripojených viacero TV prijímačov.

Výhody káblovej analógovej televízie

  • rýchle zapojenie bez dlhých čakacích dôb
  • možnosť zapojenia niekoľkých televíznych prijímačov v rámci domácnosti
  • výhodná cenová ponuka

tel. číslo: 041/ 500 54 08