KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU 

v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Predseda:

JUDr. Štefan Pončka

Členovia:

Mgr. Iveta Bartusková
Peter Fuček

 


SOCIÁLNA KOMISIA:

Predseda:
Mgr. Iveta Bartúskova

Členovia:
Ján Belko
PhDr. Anna Janíková
Mgr. Mária Králiková
Jozefa Machovčáková
Terézia Šupčíková
Eva Urbaníková

 


FINANČNÁ KOMISIA:

Predseda:
Peter Fuček

Členovia:
Ján Belko
Ing. Šimon Kožák, PhD.
JUDr. Štefan Pončka
Mgr. Oľga Varsaviková
Mgr. Darina Vrbinárová
Jozef Zbončák

 


STAVEBNÁ KOMISIA

Predseda:
Ing. Milan Veselovský

Členovia:
Pavol Ďurkáč
Patrik Gottwald
Mgr. Ján Kubošek
Ján Janošec
Peter Palica

 


KOMISIA MLÁDEŽE, KULTÚRY A ŠPORTU

Predseda:
JUDr. Štefan Pončka

Členovia:
Mgr. Iveta Bartusková
Mgr. Juliana Belková
Ján Dodek
Patrik Gottwald
Ing. Erika Jurgová
Martina Laufíková
Martina Paleníková
Juraj Paleník
Mgr. Jozefína Poláčiková

 

LIKVIDAČNÁ KOMISIA

Predseda:

Terézia Šupčíková

Členovia:
Ján Belko
Ján Janošec

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY:

Predseda:
Mgr. Ján Kubošek

Členovia:
Ján Belko
Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Jozef Zahatlan
Patrik Zahatlan
Jozef Zemaník