TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 
číslo dátum firma/osoba predmet suma v €
11/2019 22.10.2019 Doprava a služby K&T, spol. s. r. o. Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17. 10. 2019 pneumatiky na kolesový traktorbager
- predné rozmery – 340/80-18 IND (12,5/80-18) – 2ks cena 160 € bez DPH/1ks
- zadné rozmery – 480/80-26 IND (18,4-26) – 2 ks cena 380€ bez DPH/1 ks
1 296,00€ s DPH
10/2019 22.10.2019 EKOSTAV GROUP s. r. o Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.10.2019 asfaltovanie za účelom rozšírenia cesty v 90 st. zákrute – Staškov Lazy
- Termín dodania október 2019

671,64€ bez DPH

9/2019 13.09.2019 C.H. Servis, s. r. o.

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. 9. 2019 Servisnú prehliadku stroja CAT 427F2 pri 2500Mth (rozsah 500Mth) .

Termín september.

756,--€ s DPH vrátane materiálu a dopravy
8/2019 05.08.2019 Obecný úrad Korňa č. 517

Prenájom traktorovej vlečky na 13. 8. 2019

40,--€/deň

7/2019 05.08.2019 Kováčstvo STAHLSTADT s. r. o.

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 1. 8. 2019 dodávku a montáž bezpečnostných mreží do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov

Termín dodania max. 30. 09. 2019

1 300,-- € s DPH
6/2019 05.08.2019 Slovenská inštitúcia údržby, servisu

Na základe Vašej cenovej ponuky č. 12468 zo dňa 5. 8. 2019 Hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk

250,-- € s DPH
5/2019 29.04.2019 Dopravca a služby K&T, spol. s. r. o.

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25.4.2019 nasledovne :

- Kamenovi frakcie:

4-8-100t (Zimný posyp) 12,4€/t bez DPH

0-253-55t (Celoročné vyspravovanie ciesr) 10,5€/t bez DPH

Termín dodania frakcie 4-8 - október - december 2019 - 4 návesy

Termín dodania frakcie 0-32 - celoročne - 2 návesy

 

1 817,50€
4/2019 10.04.2019

Zeppelin, spol. s. r. o.

Pravidelný servis pri 2000 MTH pre stavebný stroj CAT427F2  

3/2019

 26.2.2019  STAVOSPOL spol. s. r. o.

CELOROČNÁ

-čistiace prostriedky podľa potreby objednávateľa. Čistiace prostriedky budú objednávané čiastkovo na základe telefonickej objednávky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celú sumu objednávky.

 520 €
2/2019     ZRUŠENÁ  
1/2019  24.1.2019

Doprava a služby K&T spol. -s. r. o.  

na základe cenovej ponuky pneumatiky:

-Fortera 380/85 R24 Firestone Performer 85 – 2ks, 385 € bez DPH/ks

-Proxima 11,2 – 24 Ozka KNK 50 – 2 ks, 135 € bez DPH/ks

zimné reťaze:

-Rezate H stopna na 11,2 24 – 450€ bez DPH