TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 
číslo dátum firma/osoba predmet

suma v €   

29/2017 18.12.2017 ISM - Ing. Stanislav Machovčák Na základe cenovej ponuky č. 170111, v cene doprava, splatnosť faktúr 30 dní od doručenia tovaru, termín dodania 8.1.2018 1307,92 € vrátane DPH
28/2017 15.12.2017 TECHNOTHERM s.r.o. Na základe cenovej ponuky č. 3934/2017, v cene doprava, splatnosť faktúr 30 dní od doručenia tovaru 7027,75 vrátane DPH
27/2017 22.11.2017 JOZEF PONECHAL-JP plus Izoláterské práce, vrátane dodávky materiálu na Novostavbu byt. domu 15 b.j. v obci Staškov  
26/2017 22.11.2017 Slezská silniční, s.r.o. Frézovanie asfaltu pri vá´ýstavbe chodníkov vo výmere cca 300m2 1200 € bez DPH
25/2017 10.11.2017 STAVOSPOL, spol. s r.o. Na základe cenovej ponuky č. 17000463 6054,58 € vrátane DPH
24/2017 8.11.2017 Gasparik, s.r.o. Stĺp impregnovaný 7m z dvoma dierami v počte3 ks, cena 64 e bez DPH/1 stĺp  
23/2017 20.10.2017 JJozef Kajánek Sekanie montážnych rýh a otvorov na Novostavbe byt. domu 15 b.j. v obci Staškov  
22/2017 20.10.2017 PREFABETÓN-DIVIAKY Stožiarová pätka 2900x200x160 - 15 ks, cena za ks 36,50 e s DPH  
21/2017 10.10.2017 ELRON Elektro s.r.o. Na základe cenovej ponuky č. 710702805 zo dňa 9.10.2017 kábel 1-AES 2.16 v celkovej dĺžke 3000 m, v cene doprava do obce Staškov 1410 € bez DPH
20/2017 5.10.2017 Gasparik, s.r.o. Stĺp impregnovaný 7m z dvoma dierami v počte 25 ks. Cena 64 € bez DPH/1 stĺp  
19/2017 26.9.2017 Marián Grígeľ Na základe cenovej ponuky číslo: 193/2017 zo dňa 25.9.2017 OSB DOSKA 3-2500x1250x25 - 61 ks  1481,57 € vrátane DPH
18/2017 19.9.2017 KJG a.s. -Pdf  
17/2017 8.82017 Jozef Kukurdík - SOF Na základe cenovej ponuky č. CP/2017/0891 zo dňa 8.8.2017 stĺpiky, pletivo a príslušenstvo k Renovácii a obnove chodníkov a spevnených plôch v Staškove 2121,43 € vrátane DPH
16/2017 8.82017 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v obci Staškov pri moste Obecného úradu  
15/2017 7.8.2017 Norwit Slovakia spol. s r.o. V zmysle cenovej ponuky - REVERZNÁ VIBRAČNÁ DOSKA ako výsledok v súlade zo zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstáárávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Termín dodania do 11.8.2017 8664 s DPH
14/2017 14.7.2017 Kontrakting krov hrou, s.r.o. V zmysle cenovej ponuky C170308 dodávka a montáž väzníkov krovu. Termín dodávky 31. týždeň 2017 3660 € s DPH
13/2017 10.7.2017 Jozef Krasola Podkládka asfaltového povrchu v celkovom množstve 35 m2 vrátane podkladovej, vyrovnávacej vrstvy na most cez Kysucu k Obecnému úradu - v celkovej cene 15€/m2 bez DPH  
12/2017 19.6.2017 Doprava a služby K&T, spol. s r.o. Betón STN EN 206-C30/37- XF4 (SK) - CL 0,4 - Dmax 16-S2 v celkovom množstve 25m3, rátane betonpumpy a dopravy do obce Staškov na miesto stavby. Cena dohodou  
11/2017 19.6.2017 Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk spol. s r. o.  Na základe cenovej ponuky - hlavná ročná kontrola detských ihrísk 250 € s DPH
10/2017 19.6.2017 EMPEMONT, s.r.o. -Pdf  
9/2017 19.6.2017 STAVOSPOL, spol. s r.o. -Pdf  
8/2017 12.6.2017 ŠP-Autožeriavy, s.r.o. Žeriavnické práce - Demag AC 25 City na Novostavbe byt. domu 15 b.j. v obci Staškov, cena 45 €bez DPH/1hod, prepravné 1,8 e bez DPH/1 km, splatnosť faktúry 30 dní  
7/2017 16.5.2017 Znak spol. s r.o. -Pdf  
6/2017 2.5.2017 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD, s.r.o. Poskytovanie právnych služieb v spore proti Inšpektorátu práce Žilina vedenom na Krajskom súde Žilina + vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv o dielo, pracovných zmlúv a zmluvnej agendy OTP  
5/2017 26.4.2017 PREFABETÓN-DIVIAKY Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.4.2017: stožiarová pätka 2900x200x160 - 23 ks, cena za ks 36,50 € s DPH, doprava 205 € s DPH  
4/2017 3.32017 F.P.H.U. Eurostal Plechová garáž, rozmer 6mx3m. Termín dodania 10.3.2017. 800 € vrátane DPH
3/2017 1.3.2017 ULMA Construccion SK, s.r.o.

V zmysle cenovej ponuky č. 17069-AO-01-1 zo dňa 21.2.2017 prenájom konštrukcií -

základný mesačný nájom stropného debnenia - cca 267 m2 na 90 dní. Termín dodania 4/2017. Vypracovanie projektovej dokumentácie - dodanie min. dva týždne pred vývozom. V cene doprava tovaru na stavbu a späť.

4464 s DPH
2/2017 14.2.2017 Elektro VOMS, s.r.o.

V zmysle venovej ponuky č. 061/17 zo ňa 9.2.2017: -rozvádzač RVO 4,6,7 na stĺp 3ks

-rozvádzač RVO5 na stĺp 1 ks

2232 € vrátane DPH
1/2017 14.2.2017 Grečmal Ján ťažba, približovanie dreva a upaťovanie, termín dodania:28.2.2017, cena dohodou 12,53€/m3 vrátane DPH. splatnosť faktúry 60 dní