TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 
číslo dátum firma/osoba predmet

suma v €   

23/2016 15.12.2016 Zdenko Klučka Spojky na traktore Forterra - CA291 AD, cena dohodou 1300 € bez DPH  
22/2016 15.11.2016 Jozef Kajánek Dodávku a montáž ležatej kanalizácie na stavbe Novostavba bytového domu 15 b.j. v kat. území Staškov na pozemku KN č. 111/1, 111/18, 111/23, termín dodania do 18.11.2016, splatnosť faktúry do 30 dní 2046,- € vrátane DPH
21/2016 15.11.2016 STAVOSPOL, spol. s r.o. Debniace tvárnice BDT - 30, 50x25x30 STADREKO počet kusov 200, debniace tvárnice stĺpikové 40x40x25, termín dodania do 18.11.2016, v cene doprava do obce 323,30 €
20/2016 15.11.2016 COOp JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo

5 ks vianočných poukážok v hodnote 20 €/1 poukážka

4 ks vianočných poukážok v hodnote 10 €/1 poukážka

 
19/2016 14.11.2016 Jaroslav Kukurdík - SOF Na základe cenovej ponuky CP/2016/1413 - betonársku oceľ hrebienkovú v tyčiach. Termín dodania do 15.11.2016. Splatnosť faktúr 60 dní. Cena vrátane dopravy do obce.  608,56 € s DPH
18/2016 27.09.2016 Stop Vode s.r.o. Textilná páska 10/50m v počte 12 ks. Cena 5,08 za 1 ks bez DPH. 73,15 € s DPH
17/2016 31.08.2016 ELRON Elektro, s.r.o. V zmysle cenovej ponuky 602011 zo dňa 30.8.2016 samonosný kábel 1-AES 4x25, v celkovej dĺžke 4000m, v cene 1,32 € bez DPH za 1m. V cene doprava do obce Staškov s termínom dodania - 2.9.2016. V prípade nedodania tovaru v dohodnutom termíne si obec vyhradzuje prvávo tovar neprevziať. Splatnosť faktúry 7 dní od dodania tovaru. cena vrátane DPH 6336,- €
16/2016 30.08.2016 IN kom, spol. s r.o. V zmysle cenovej ponuky CP2016270 zo dňa 30.8.2016 samonosný kábel NFA2X 4x25 v celkovej dĺžke 3600m, v cene 1,50 € bez DPH za meter. V cene doprava do obce Staškov s termínom dodania do 08.09.2016, v prípade nedodania tovaru v dohodnutom termíne si vyhradzuje obec právo tovar neprevziať. 5400,- € bez PDH
15/2016 15.08.2016 MARTAUS s.r.o. Na základe výzvy na predkladanie ponúk a návrhu na plnenie kritérií - liaty betónový poter na Novostavbu MŠ v obci Staškov 3732,48 €
14/2016 15.08.2016 VEREX Žilina, a.s. - ZA

V zmysle cenovej ponuky PON164106966 zo dňa 12.08.2016 samonosný kábel NFA2X 4x25   6000m v cene 1,55 € bez DPH za 1 m

V celkovej cene doprava do obce Staškov a zariadenie na odvíjanie bubnov

 9300,- € bez DPH
13/2016 28.06.2016 Dušan Machovčák - M-PARKET Na základe návrhu na plnenie kritérií zo dňa 19.07.2016 na predmet zákazky "Interiérové dvere, plávajúca podlaha a súvisiace prvky na Novostavbu Materskej školy v obci Staškov" 5377,20 € vrátane DPH
12/2016 28.06.2016 Miroslav Strýček - MICEK Výkop dier na osadenie dopravných značiek - 7 hodín, cena 20€/1 hod.  
11/2016 27.06.2016 STAVOCOM SK, s.r.o. Na základe návrhu na plnenie kritérií zo dňa 20.06.2016 na predmet zákazky "Okná a vonkajšie dvere na Novostavbe Materskej školy v obci Staškov" 10 408,21 € vrátane DPH
10/2016 16.06.2016 VYŠINSKÍ, s.r.o. Na základe cenovej ponuky "Strešna krytina vrátane príslušensktva a odkvapového systému" 9203,86 € vrátane DPH
9/2016 08.06.2016 MHZ ELEKTRO, s.r.o. Na základe cenovej ponuky vnútornú elektroinštaláciu a prípojku na Novostavbe MŠ v Staškove 6992,79 € vrátane DPH
8/2016 26.05.2016 Viktor Rajman - VIREZA Na základe cenovej ponuky rezivo /12,3 m3/ na Novostavbu Materskej školy v obci Staškov 2776,07 € vrátane DPH
7/2016 17.05.2016 Jozef Kajánek Na základe cenovej ponuky dodávku a montáž kanalizácie na Novostavbe Materskej školy v obci Staškov 670,- €
6/2016 05.05.2016 RIISE CZ, s.r.o. Zapožičanie debnenia základov - 171,69 m2, cena za 1 deň - 100 € vrátane všetkých prvkov v termíne od 9.5.-16.5.2016  
5/2016 26.04.2016 SOF Stavebniny

Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky...

-hutnícky materiál pri výstavbe Novostavby MŠ v obci Staškov

3578,62 €
4/2016 08.04.2016 REFAM, s.r.o. Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní, VO postupom v zmysle zákona o VO a to: Výber dodávateľa na tovar hydroizolácia - tekutá guma - prostrednícvom EKS. 150,- €
3/2016 12.02.2016 LJ, spol. s r. o.  Prenájom lešenia na 100 m2 na 60 dní

720,- €

vrátane DPH

2/2016 12.02.2016 Sveroslovenské vodárne a kanalizácie Výmena vodomeru poškodeného mrazom v Rodnom dome Jozefa Kronera v Staškove  
1/2016 01.02.2016 REFAM, s.r.o.  

Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní, VO postupom v zmysle zákona o VO a to:

Výber dodávateľa na tovar na stavebné práce – prostredníctvom EKS.

150,-