TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

číslo dátum firma/osoba predmet suma v €
9/2015 18.11.2015

COOP Jednota Čadca,

spotrebné družstvo

5 ks vianočných poukážok v hodnote 20 €/ 1 poukážka  
8/2015 21.09.2015 SAKSON-BETON, s.r.o. Dodávateľ na zabezpečenie kameniva a mechanizmov pri výstavbe multifunkčného ihriska v obci Staškov 12 666,84 € s DPH
7/2015 21.09.2015 STAVOSPOL spol. s r.o. Dodávateľ na zabezpečenie materiálu pri výstavbe multifunkčného ihriska v obci Staškov 602,90 € s DPH
6/2015 20.07.2015 STAVOCOM SK, s.r.o. Spracovanie cestného betónu na ploche dvora Starej školy cca 20 m3 + rezanie dilatačných špár 1100 € s DPH
5/2015 11.06.2015 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV

1. Rezanie krytu do hr. 100 mm (27,20 m)

2. Vybratie podkladov vr. Zhutnenia a odvezenia do hr. 100 mm (38,44m2)

3. Presun vybúraných hmôt s odvozom a uložením na skládku (8,84 t)

4. Kladenie podkladov a krytov z obaľovaného kameniva včítanie natretia hrán asfaltovou emulziou hr. 6 cm (38,44 m2)

5. Kladenie podkladov a krytov z obaľovaného kameniva včítane natretia hrán asfaltovou emulziou hr. 10 cm (12 m2)

6. Dvíhanie kanalizačných poklopov (6ks)

 
4/2015 01.06.2015 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV

Oprava výrezov a výtlkov asfaltovaných miestnych komunikácií v obci Staškov

 
3/2015 27.3.2015 ARESTA, s.r.o.

1 ks garážovej brány, rozmer 1300 mm šírka x 2030 mm výška s motorom

530 € s DPH
2/2015 19.03.2015 NANOKO, s.r.o.

materiál:

1. DAK44187     2.A*Rako Spirit          45x45             27,83 m2

2. RED              CC/Optimist               20x40             30,40 m2

3. WHITE           CC/Optimist               20x40             27,36 m2

903,89 s DPH
1/2015 02.03.2015 GX SOLUTIONS, a.s. Monitoring vozidiel 3513,12 € s DPH