TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObecný technický podnik Staškov zverejňuje nový cenník služieb, platný od 1.1.2018.

Obecný technický podnik Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov

IČO: 47884355 DIČ: 2024125026

NOVÝ CENNÍK SLUŽIEB

Obecný technický podnik Staškov (ďalej len OTP) zverejňuje nový cenník služieb, platný od 1.5.2017

Cenník služieb platný

 

Cena za 1 hodinu

AVIA MP – 13 (plošina)

 26,40 €

Nakladač UNC 060

 26,40 €

Práca s traktorom

(kosenie, mulčovanie..)

 26,40 €

Preprava traktorom s vlečkou

 26,40 €

Rýpadlo - nakladač (bager) 33, 00 €
Vibračná doska BOMAQ 10,00€
Štiepkovač LUMAC RAMBO HC15 - od 05.08.2021 23,- €+cena dopravy na miesto - 1,-€/km


Za každý začatý kilometer na AVIA MP – 13 (plošina) účtujeme 1,44 €.

Cena sa účtuje za každú začatú hodinu výkonu.
Ostatné ceny neuvedené v cenníku možno dojednať individuálne na t. č. 0948 610 807.

Palica Peter
vedúci OTP Staškov