TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

pdfRozpočet OTP Staškov na roky 2022/2023/2024 - hlavná činnosť

pdfRozpočet OTP Staškov na roky 2022/2023/2024 - podnikateľská činnosť