TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

číslo dátum firma/osoba id. zmluvy id. objednávky predmet suma
DF2013/1 01.01.2013 Združenie miest a obcí     členské r. 2013 443,36
DFZ2013/1 03.01.2013 Vaša stravovacia     stravné lístky 1503,98
DF2013/2 02.01.2013 Generali Slovensko     poistenie budov 1293,50
DF2013/3 02.01.2013 Združenie TKO     TKO 1409,05
DF2013/4 04.01.2013 PHDr. Kubica Marián     služby BOZP a PO 40,-
DF2013/5 04.01.2013 BROS Computing     ochrana osobných údajov 66,-
DF2013/6 07.01.2013 OSBD Čadca     prečistenie kanalizácie 56,06
DF2013/7 10.01.2013 GTS Slovakia, a.s.     telefón 28,99
DF2013/8 11.01.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     vodné, stočné požiarna zbrojnica 21,20
DF2013/9 11.01.2013 AJFA + AVIS     publikácia Čo má vedieť mzddrová účtovníčka 49,50
DF2013/10 11.01.2013 INPROST s.r.o.     obecné noviny r. 2013 104,-
DF2013/11 11.01.2013 Orange Slovensko     telefón 86,92
DF2013/12 11.01.2013 Vaša stravovacia     stravné lístky 1503,98
DF2013/13 11.01.2013 KOEXIMPO, s.r.o.     kancelársky materiál 296,57
DF2013/14 11.01.2013 T COM     telefón 79,51
DF2013/15 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok VO Staškov -263,60
DF2013/16 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok VO Staškov -132,06
DF2013/17 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok OÚ -167,70
DF2013/18 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok VO Staškov -68,80
DF2013/19 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok VO Staškov -42,13
DF2013/20 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok VO Staškov -10,01
DF2013/21 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok VO Staškov 153,65
DF2013/22 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok č. 25 42,74
DF2013/23 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok bývalá Tesla 208,12
DF2013/24 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok bývalá pošta -235,01
DF2013/25 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok cintorín 51,59
DF2013/26 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok Technický podnik -110,14
DF2013/27 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok OÚ -859,61
DF2013/28 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok ZS lekári -268,09
DF2013/29 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok VO Olešná 42,18
DF2013/30 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok VO Olešná 25,55
DF2013/31 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok VO Olešná 24,77
DF2013/32 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok Stará škola -207,53
DF2013/33 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok Stará škola -925,96
DF2013/34 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok VO -190,82
DF2013/35 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     preplatok ZS garáž -0,26
DF2013/36 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok ZS spol 2,36
DF2013/37 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok ZS byty 24,47
DF2013/38 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     prepatok 12 b.j. -7,46
DF2013/39 11.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok lyžiarsky vlek 28,68
DF2013/40 14.01.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok futbalový klub 520,35
DF2013/41 14.01.2013 MjM s.r.o.     projekt statiky 2400,96
DF2013/42 16.01.2013 Združenie TKO     TKO 1532,49
DF2013/43 18.01.2013 SAMS-BAT     posypová soľ 108,-
DF2013/44 18.01.2013 Sakson P+V s.r.o.     odhrňanie a vývoz snehu 281,58
DF2013/45 23.01.2013 Národné informačné centrum     register nehnuteľnosti 180,-
DF2013/46 24.01.2013 Štátna ochrana prírody SR     projekt  Turisticko-náučný chodník 199,15
DF2013/47 24.01.2013 SPP a.s.     vyúčtovanie plynu 5432,90
DF2013/48 24.01.2013 Agromech s.r.o.     Traktor Zetor 331,82
DF2013/49 28.01.2013 SPP a.s.     vyúčtovanie plynu 81,14
DF2013/50 05.02.2013 Ing. Vladimír Pisarík     Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby sprístupnenie Rod. domu Jozefa Kronera 400,-
DF2013/51 05.02.2013 T COM     telefón 101,23
DF2013/52 05.02.2013 SPP a.s.     plyn 2710,-
DF2013/53 05.02.2013 Eva Ďungelová     školenie strojník Cudrák 29,92
DF2013/54 31.01.2013 SOZA     autorská odmena za licenciu na verej. použ. 20,40
DF2013/55 01.02.2013 Severoslevenské vodárne a kanalizácie     vodné, stočné lekári 1139,92
DF2013/56 01.02.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     vodné, stočné 742,06
DF2013/57 01.02.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     vodné, stočné bytový 820,28
DF2013/58 04.02.2013 Združenie TKO     TKO 1510,21
DF2013/59 04.02.2013 SAKSON-BETÓN     kamenivo 4/8, dovoz 282,79
DF2013/60 04.02.2013 TIMEA, s.r.o.     nafta 137,28
DF2013/61 05.02.2013 Papiernictvo     osvedčovacia kniha 24,77
DF2013/62 06.02.2013 KB-byty, s.r.o.     služby mandatára 80,-
DF2013/63 06.02.2013 PHDr. Kubica Marián     služby BOZP a PO 40,-
DF2013/64 07.02.2013 SEVAK     preddavok voda 12 b.j. 180,-
DF2013/65 07.02.2013 SEVAK     predavok voda byty ZS 300,-
DF2013/66 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 122,-
DF2013/67 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 119,-
DF2013/68 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 114,-
DF2013/69 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 635,-
DF2013/70 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 238,-
DF2013/71 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 302,-
DF2013/72 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 129,-
DF2013/73 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 102,-
DF2013/74 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 180,-
DF2013/75 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok kotolňa byty 47,-
DF2013/76 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok lekári ZS 41,-
DF2013/77 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok ZS 7,-
DF2013/78 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok garáž 1,-
DF2013/79 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok OÚ 290,-
DF2013/80 07.02.2013 Stredoslvoenská energetika     preddavok OÚ 62,-
DF2013/81 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok cintorín 36,-
DF2013/82 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok Technický podnik 49,-
DF2013/83 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok 12 b.j. spol.  4,-
DF2013/84 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok Stará škola 81,-
DF2013/85 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok Stará škola 32,-
DF2013/86 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok č. 25 44,-
DF2013/87 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok bývala Tesla 5,-
DF2013/88 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok bývala pošta 41,-
DF2013/89 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok lyžiarsky vlek 15,-
DF2013/90 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok FK Slávia 1355,-
DF2013/91 07.02.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 139,-
DF2013/92 12.02.2013 Ján Badžgaň     práce v nadstavbe ZS v priestoroch schodísk 2495,-
DF2013/93 12.02.2013 Region Beskydy Žilina     členské 2013 137,-
DF2013/94 12.02.2013 Orange Slovensko     telefón 95,74
DF2013/95 11.02.2013 GTS Slovakia,a s.     telefón 35,66
DF2013/96 12.02.2013 Radolský Michal     tlač Spravodaj obce 415,68
DF2013/97 14.02.2013 Eva Ďungelová     školenie vodičov 28,03
DF2013/98 18.02.2013 TIMEA, s.r.o.     nafta 233,10
DF2013/99 19.02.2013 Združenie TKO     TKO 1116,48
DF2013/100 20.02.2013 FIRE system     oprava socieho koša 45,-
DF2013/101 26.02.2013 Organizácia cestovného ruchu, Čadca     členské na rok 2013 500,-
DF2013/102 26.02.2013 Regionalna rozvojova agentúra Kysuce     vypracovanie žiadosti o NFP Poznávame a rozvíjame kultúrni památky v obci Staškov a méste říbor 500,-
DF2013/103 22.02.2013 SPP a.s.     vyúčtovanie plynu 2604,88
DF2013/104 26.02.2013 Severoslovenské vodárene a kanalizácie     vodné, stočné Stará škola 236,70
DF2013/105 28.02.2013 RTVS, s.r.o.     koncesionárske poplatky 223,96
DF2013/106 04.03.2013 SPP a.s.     plyn 2710,-
DF2013/107 04.03.2013 Združenie TKO     TKO 1545,53
DF2013/108 05.03.2013 František Šarlina     tonery 203,-
DF2013/109 05.03.2013 Stredoslovenská energetika     nedoplatok cintorín 59,95
DF2013/110 05.03.2013 T COM     Telefón 82,14
DF2013/111 06.03.2013 MIRACI elektro plus     oprava elektriny 192,83
DF2013/112 11.03.2013 Orange Slovensko     telefón 89,72
DF2013/113 11.03.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     preddavok voda 12 b.j. 180,-
DF2013/114 11.03.2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     preddavok voda byty ZS 300,-
DF2013/115 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 122,-
DF2013/116 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 119,-
DF2013/117 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 114,-
DF2013/118 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 635,-
DF2013/119 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 238,-
DF2013/120 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 302,-
DF2013/121 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 129,-
DF2013/122 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 102,-
DF2013/123 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 180,-
DF2013/124 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok kotolňa byty 47,-
DF2013/125 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok lekári ZS 41,-
DF2013/126 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok ZS 7,-
DF2013/127 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok garáž 1,-
DF2013/128 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok OÚ 290,-
DF2013/129 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok OÚ 62,-
DF2012/130 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok Technický podnik 49,-
DF2013/131 11.03.2013 Stredoslovenská energetika      preddavok 12 b.j. 4,-
DF2013/132 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok Stará škola 81,-
DF2013/133 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok Stará škola 32,-
DF2013/134 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok lyžiarsky vlek 15,-
DF2013/135 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok č. 25 44,-
DF2013/136 11.03.2013 Stredoslovenská energetika     preddavok bývala Tesla 5,-
DF2013/137 11.03.2013 GTS Slovakia, a.s.     Telefón 40,25
DF2013/138 11.03.2013 KB-byty, s.r.o.     služby mandatára 80,-
DF2013/139 13.03.2013 Jozef Kajánek     vodárenské a kúrenarske práce na budove starej školy 389,20
DF2013/140 18.03.2013 Združenie TKO     TKO 1707,61
DF2013/141 02.04.2013 Združenie TKO     TKO 1602,31
DF2013/142 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok byt č. 12 v byt. dome 858 5,-
DF2013/143 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 122,-
DF2013/144 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 119,-
DF2013/145 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 114,-
DF2013/146 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 635,-
DF2013/147 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 238,-
DF2013/148 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 302,-
DF2013/149 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 129,-
DF2013/150 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 102,-
DF2013/151 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 180,-
DF2013/152 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok kotolňa byty ZS 47,-
DF2013/153 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok lekári ZS 41,-
DF2013/154 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok ZS 7,-
DF2013/155 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok geráž 1,-
DF2013/156 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok OÚ 290,-
DF2013/157 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok OÚ 62,-
DF2013/158 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok Technický podnik 49,-
DF2013/159 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok 12 b.j. spol. priestory 4,-
DF2013/160 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok Stará škola 81,-
DF2013/161 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok Stará škola 32,-
DF2013/162 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok lyžiarsky vlek 15,-
DF2013/163 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok budova č. 25 44,-
DF2013/164 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok bývala Tesla 5,-
DF2013/165 03.04.2013 SAKSON-BETÓN     Kamenivo  dovoz 159,53
DF2013/166 03.04.2013 František Šarlina     Renovácia tonerov 48,-
DF2013/167 25.03.2013 OZ U PSEJ  MATERE      Odchyt dvoch túlavých psov 100,-
DF2013/168 04.04.2013 T-COM     Telefón 79,76
DF2013/169 04.04.2013 SPP a.s.     Plyn 2715,-
DF2013/170 04.04.2013 Orange Slovensko     Telefón 92,48
DF2013/171 08.04.2013 Ľubomír Hlubina     Krovinorez 779,-
DF2013/172 08.04.2013 Ján Jančík Geodet     Geometrický plán 270,-
DF2013/173 08.04.2013 GTS Slovakia, a.s.     Telefón 39,77
DF2013/174 08.04.2013 KB-byty, s.r.o.     Služby mandatára 80,-
DF2013/175 11.04.2013 Ing. Milan Kožák     Kopírovanie PD - súťažné podklady 180,-
DF2013/176 11.04.2013 IVeS     Vyúčtovacia faktúra 85,09
DF2013/177 03.04.2013 Stredoslovenská energetika     Pripojenie bytu č 42,85
DF2013/178 15.04.2013 Stredoslovenská energetika     Vyúčtovanie elektriny byt č. 12 73,84
DF2013/179 17.04.2013 SAKSON-BETÓN     Kamenivo 353,96
DF2013/180 18.04.2013 Združenie TKO     TKO 2058,50
DF2013/181 19.04.2013 SLOVGRAM     Odmena za verejný prenos prostr. tech. zariadenia 33,50
DF2013/182 19.04.2013 Úrad MV SR     RL, SL, ÚL 29,89
DF2013/183 19.04.2013 Ľubomír Pakoš     Odborné prehliadky a skúšky plyn. zar. a tlak. 964,-
DF2013/184 22.04.2013 Slovinter F, s.r.o.     Toal. papier, utierky 110,99
DF2013/185 22.04.2013 Slovinter F, s.r.o.     Utierky 17,71
DF2013/186 22.04.2013 Ing. Ján Bebej     Znalecký posudok vo veci výpočtu odvodov pre trvalé vyňatie z plnenia funkcie lesov 50,-
DF2013/187 22.04.2013 Eva Ďungelová     Školenie zamestnancov krovinorezy, mot. píly 358,08
DF2013/188 22.04.2013 BEZPOX, s.r.o.     Technik PO a BOZP 80,-
DF2013/189 23.04.2013 Jozef Kubančák     Oprava plynového kotla v byt. dome 858/12 31,56
DF2013/190 23.04.2013 Radolský Michal     Spracovanie a tlač 415,68
DF2013/191 23.04.2013 SPP a.s.     Vyúčtovanie byt č. 7 v byt. dome 858 0,23
DF2013/192 24.04.2013 Stredoslovenská energetika     Vyúčtovanie elektriny byt č. 7 6,16
DF2013/193 29.04.2013 SPP a.s.     Vyúčtovanie plynu byt č. 12 0,50
DF2013/194 02.05.2013 KB-byty, s.r.o.     Služby mandatára 80,-
DF2013/195 03.05.2013 BEZPOX, s.r.o.     Technik PO a BOZP 80,-
DF2013/196 03.05.2013 ESM-YZAMER s.r.o.     Rozpočítanie nákladov na teplo 68,40
DF2013/197 03.05.2013 SAKSON-BETÓN     Kamenivo 0/32 346,30
DF2013/198 03.05.2013 Združenie TKO     TKO 3221,92
DF2013/199 06.05.2013 Vaša stravovacia      Stravné lístky  1503,98 
DF2013/200  06.05.2013  KOOPERATÍVA      Poistenie zodpovednosti - požiarne auto  200,- 
DF2013/201 06.05.2013  T COM      Telefón  82,45 
DF2013/202 06.05.2013  Lesy Slovenskej republiky      Náhrada škody - obmedzenie hospod.  208,- 
DF2013/203 06.05.2013  Lesy Slovenskej republiky      Prenájom pozemkov  13,70 
DF2013/204 06.05.2013  Papiernictvo      Kancelárske potreby  97,85 
DF2013/205 09.05.2013  Orange Slovensko      Telefón  74,34 
DF2013/206 09.05.2013  Herakles - net s.r.o.      Oprava PC  33,68 
DF2013/207 10.05.2013  GTS Slovakia, a.s.      Telefón  51,95 
DF2013/208 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  122,- 
DF2013/209 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  119,- 
DF2013/210 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  114,- 
DF2013/211  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,- 
DF2013/212 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,- 
DF2013/213 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddvaok VO  302,- 
DF2013/214 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  129,- 
DF2013/215  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  102,- 
DF2013/216  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  180,- 
DF2013/217  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok kotolňa byty ZS  47,- 
DF2013/218  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lekári ZS  41,- 
DF2013/219  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS  7,- 
DF2013/220 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž  1,- 
DF2013/221  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  290,- 
DF2013/222  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,- 
DF2013/223  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Technický podnik  49,- 
DF2013/224  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j.  4,- 
DF2013/225 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  81,- 
DF2013/226  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  32,- 
DF2013/227  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek  15,- 
DF2013/228 10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  44,- 
DF2013/229  10.05.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok bývala Tesla  5,- 
DF2013/230 13.05.2013  PEDRONET s.r.o.      Tonery  29,15 
DF2013/231  13.05.2013  FIRE systém      Hasičský materiál  252,- 
DF2013/232  13.05.2013  Železnice SR      Zriadenie vedného bremena - prístup. cesta RDJK  416,- 
DF2013/233  17.05.2013  SPP a.s.      Plyn  2710,- 
DF2013/234  21.05.2013  Združenie TKO      TKO  1508,14 
DF2013/235 21.05.2013  PEDRONET s.r.o.      Tonery  27,- 
DF2013/236  21.05.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, doprava  968,40 
DF2013/237  21.05.2013  Sakson P + V s.r.o.      Oprava Zetor CA 076 AB  58,60 
DF2013/238  21.05.2013  Ing. Vladimír Pisarík      PD na Rekonštrukciu miestnej komunikácie  1500,- 
DF2013/239 21.05.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo 4/8  46,73 
DF2013/240  27.05.2013  Ing. Robert Cyprich      Vypracovanie projektu  240,- 
DF2013/241  07.05.2013  Slovenské      Nejdem a basta!  113,20 
DF2013/242  31.05.2013  FIRE systém      Nákup prilby, saka  175,12 
DF2013/243  31.05.2013  JK DESIGN - Juraj Kvašňovský      Rekonfigurácia  15,- 
DF2013/244  29.05.2013  Vaša stravovacia      Stravné lístky 2013  1503,98 
DF2013/245  03.06.2013  T COM      Telefón  80,38 
DF2013/246  04.06.2013  Sakson P+V s.r.o.      Práca mechanika  199,52 
DF2013/247  04.06.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, cement  1317,31 
DF2013/248  04.06.2013  Združenie TKO      TKO  2815,48 
DF2013/249  04.06.2013  Jozef Kubančák      Oprava plynového kotla  145,86 
DF2013/250  04.06.2013  SPP a.s.      Plyn  2710,- 
DF2013/251 05.06.2013  DOPRAVA A SLUŽBY      Servis Avie CA 492 AV  216,- 
DF2013/252  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  122,- 
DF2013/253  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  119,- 
DF2013/254  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  114,- 
DF2013/255  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,- 
DF2013/256  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,- 
DF2013/257  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  302,- 
DF2013/258  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  129,- 
DF2013/259  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  102,- 
DF2013/260  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  180,- 
DF2013/261  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok kotolňa byty  47,- 
DF2013/262  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lekári ZS  41,- 
DF2013/263  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS  7,- 
DF2013/264  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž  1,- 
DF2013/265  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  290,- 
DF2013/266  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,- 
DF2013/267  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Technický podnik  49,- 
DF2013/268  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j.  spol. priestory 4,- 
DF2013/269  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  81,- 
DF2013/270  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  32,- 
DF2013/271  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek  15,- 
DF2013/272  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  44,- 
DF2013/273  06.06.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok bývala Tesla  5,- 
DF2013/274  06.06.2013  Papiernictvo      Kancelárske potreby  300,- 
DF2013/275  06.06.2013  KB-byty, s.r.o.      Telefón  80,- 
DF2013/276  06.06.2013  BEZPOX, s.r.o.      Technik PO a BOZP  80,- 
DF2013/277  06.06.2013  Radolský Michal      Tlač Spravodaja obce  486,48 
DF2013/278  07.06.2013  SLOVNAFT a.s.      PHM  64,73 
DF2013/279  07.06.2013  Dobrovoľná požiarna ochrana     Školenie na základnú pož. 200,- 
DF2013/280  10.06.2013  GTS Slovakia s.r.o.      Telefón  63,83 
DF2013/281  11.06.2013  Orange Slovensko      Telefón  87,58 
DF2013/282  12.06.2013  TOMLUX     Údržba verejného  rozhlasu 1760,02 
DF2013/283  12.06.2013  Blažeková Viera      Audit účtovnej závierky  900,- 
DF2013/284  13.06.2013  Jozef Kajánek      Inštalatérske práce  871,32 
DF2013/285  13.06.2013  Ing. Machovčák      Kotúč diamantový  234,- 
DF2013/286  13.06.2013  Mikroregión Horné Kysuce      Členstvo 2013  184,09 
DF2013/287  14.06.2013  Ľubomír Pakoš -       Oprava plynových   210,- 
DF2013/288  14.06.2013  Brandis Ján      Revízia el. rozvodov  200,- 
DF2013/289  14.06.2013  K-store s.r.o.      Kanalizačná rúra  277,38 
DF2013/290  17.06.2013  Združenie TKO      TKO  994,31 
DF2013/291  18.06.2013  SAKSON-BETÓN      Bet.zmes, kamenivo  373,38 
DF2013/292  18.06.2013  MESSER TATRAGAS      Nájom fľaša oceľová  384,96 
DF2013/293  21.06.2013  Petit Press a.s.      Inzercia - Kysucké noviny  65,52 
DF2013/294  21.06.2013  Stredoslovenská energetika      Pripojenie odberného   42,85 
DF2013/295  21.06.2013  SLOVNAFT a.s.      Pohonné hmoty  687,78 
DF2013/296  24.06.2013  FIRE systm      Kontrola a servis  307,22 
DF2013/297  24.06.2013  Jaroslav Jančík      Oprava motorového   140,40 
DF2013/298  24.06.2013  Stanislav Cudrák      Klampiarske práce na   350,- 
DF2013/299  24.06.2013  TEXICOP s.r.o.      Obrus teflonový  30,59 
DF2013/300  28.06.2013  Ing. Vladimír Pisarík      PD rekonštrukcia  1500,- 
DF2013/301  01.07.2013  AGE Tech, s.r.o.      PL-SK/ZA/IPP/III/008  969,- 
DF2013/302  02.07.2013  PASPOL s.r.o.      PL-SK/ZA/IPP(/III/008-  1022,40 
DF2013/303  02.07.2013  PASPOL s.r.o.      Doprava stoly, stoličky  82,80 
DF2013/304  02.07.2013  Foto-Video-CopyCent      Rybársky lístok  44,- 
DF2013/305  02.07.2013  Petit Press a.s.      Inzercia týždenník  57,60 
DF2013/306  02.07.2013  SPP a.s.      Plyn  2710,- 
DF2013/307  02.07.2013  Združenie TKO      TKO  1845,52 
DF2013/308  03.07.2013  Ľubomír Hlubina      Nárhradné diely  128,78 
DF2013/309  03.07.2013  FD PARTY EVENTS      Party stan, doprava  3480,- 
DF2013/310  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  122,- 
DF2013/311  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      preddavok VO  119,- 
DF2013/312  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  114,- 
DF2013/313  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,- 
DF2013/314  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,- 
DF2013/315  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  302,- 
DF2013/316  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  129,- 
DF2013/317  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  102,- 
DF2013/318  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  180,- 
DF2013/319  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok kotolňa byty  47,- 
DF2013/320  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lekári ZS  41,- 
DF2013/321  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS  7,- 
DF2013/322  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž  1,- 
DF2013/323  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  290,- 
DF2013/324  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,- 
DF2013/325  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Technický podnik  49,- 
DF2013/326  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. spol. priestory  4,- 
DF2013/327  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  81,- 
DF2013/328  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  32,- 
DF2013/329  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek  15,- 
DF2013/330  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  44,- 
DF2013/331  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok bývala Tesla  5,- 
DF2013/332  05.07.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok sociálne byty  5,- 
DF2013/333  05.07.2013  Orange Slovensko      Telefón  94,- 
DF2013/334  05.07.2013  T COM      Telefón  87,17 
DF2013/335  05.07.2013  MADAM, s.r.o.      Dvojkrídlové dvere  4416,95 
DF2013/336  08.07.2013  Martin Adamčík      Poháre DHZ dorast  73,90 
DF2013/337  08.07.2013  Papiernictvo Ladislav      Kancelárske potreby  79,95 
DF2013/338  08.07.2013  Ing. Milan Kožák      PD pre vydanie pre stavbu aut. zastávky  250,-
DF2013/339  08.07.2013  SAKSON-BETÓN      Bet. zmes, kamenivo 416,65 
DF2013/340  08.07.2013  MADE, spol. s r.o.      Systémová podpora URbIS  596,- 
DF2013/341  09.07.2013  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára  80,- 
DF2013/342  10.07.2013  GTS Slovakia s.r.o.      Telefón  50,18 
DF2013/343  10.07.2013  SLOVNAFT a.s.      Pohonné hmoty  103,54 
DF2013/344  10.07.2013  BEZPOX, s.r.o.      Technik PO a BOZP  40,- 
DF2013/345  10.07.2013  Petit Press a.s.      Inzercia  75,60 
DF2013/346  11.07.2013  Obec Raková      Školenie verejné obstarávanie  11,50 
DF2013/347  15.07.2013  Alojz Čišecký      Vymaľovanie v budove č. 90  700,- 
DF2013/348  15.07.2013  Meditech SK s.r.o.     Vypracovanie odbornej ekonom.-finančnej analýzy  500,- 
DF2013/349  15.07.2013  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Voda Požiarna zbrojnica 22,36 
DF2013/350  16.07.2013  Stowarzyszenie      Projekt: Honorár súbor  200,- 
DF2013/351  16.07.2013  Transport osobowo      Projekt: Kroner-Kaminské:doprava  260,- 
DF2013/352  16.07.2013  Uslugi      Projekt:Kroner-Kaminská: doprava hasiči  140,- 
DF2013/353  16.07.2013  Bontonfilm a.s.      Projekt: práva na verejné premietanie  36,- 
DF2013/354  16.07.2013  ZMOK      Členský príspevok 2013  191,31 
DF2013/355  16.07.2013  Ing. Alžbeta      Inžinierska a realitná činnosť - revitalizácia a regenerácia centra obce  260,- 
DF2013/356  16.07.2013  Novatech s.r.o.      Servisné práce - internetová stránka  40,- 
DF2013/357  17.07.2013  KOVOX, s.r.o.      Projekt: ubytovanie  189,- 
DF2013/358  17.07.2013  Združenie TKO      TKO  2123,55 
DF2013/359  17.07.2013  Sakson P+V s.r.o.      Servis AVIE  357,96 
DF2013/360  17.07.2013  SAKSON-BETÓN      Bet. zmes, dovoz  208,06 
DF2013/361  17.07.2013  Stav.-proj. spol. CREDO      Projekt: Kroner-Kaminská - úprava vstupných priestorov OÚ  23895,92 
DF2013/362  18.07.2013  Radoslav Sojčák      Murárske a maliarske práce tribúna FK Slávia  4649,14 
DF2013/363  18.07.2013  Profit Glass      Žalúzie vestibul  192,58 
DF2013/364  18.07.2013  DRUCKER s.r.o.      Projekt: tonery  294,01 
DF2013/365 18.07.2013 K-store s.r.o.     Rúry ihrisko, kladivo 157,42
DF2013/366 23.07.2013 SLOVNAFT a.s.     Pohonné hmoty 781,49
DF2013/367 25.07.2013 Ladislav Perďoch     Stavebné práce - úprava vstupu 1904,-
DF2013/368 25.07.2013 PYRO-REJA, s.r.o.     Ohňostoj Kronerov pohár 500,-
DF2013/369 25.07.2013 Radolský Michal     Vstupenka Kronerov pohár-propagačný materiál 1121,64
DF2013/370 29.07.2013 Hlubina Stanislav     Prepracovanie rozpočtu pre ver. súťaž - Regener. a revitalizácia centra obce 100,-
DF2013/371  29.07.2013  Vaša stravovacia      Stravné lístky  903,98 
DF2013/372  30.07.2013  KRKP, s.r.o.      Projekt: Ver. obstarávanie - úprava vstupných priestorov  600,- 
DF2013/373  31.07.2013  Stredoslovenská energetika      Vyúčtovanie lektriny - budova č. 25  40,56 
DF2013/374  06.08.2013  SPP a.s.      Plyn  2710,-
DF2013/375 06.08.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo  183,38 
DF2013/376  06.08.2013  BEZPOX, s.r.o.      Technik PO a BOZP  40,- 
DF2013/377 07.08.2013  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára  80,- 
DF2013/378  08.08.2013  Ľubomír Hlubina      Náhradné diely krovinorezy  85,40 
DF2013/379  08.08.2013  GTS Slovakia s.r.o.      Telefón  53,08 
DF2013/380  08.08.2013  Združenie TKO      TKO  1898,74 
DF2013/381  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  122,- 
DF2013/382  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  119,- 
DF2013/383  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  114,- 
DF2013/384  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,- 
DF2013/385  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,- 
DF2013/386 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 302,-
DF2013/387 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 129,-
DF2013/388 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 102,-
DF2013/389 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 180,-
DF2013/390 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok kotolňa byty 47,-
DF2013/391  19.08.2013  Stredoslovesnká energetika      Preddavok lekári ZŠ  41,- 
DF2013/392  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS  7,- 
DF2013/393  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž  1,- 
DF2013/394  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  290,- 
DF2013/395  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,- 
DF2013/396  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Technický podnik  49,- 
DF2013/397  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. spol  4,-
DF2013/398  19.08.2013  Stredoslovenská energetika                    Preddavok Stará škola 81,- 
DF2013/399  19.08.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  32,- 
Df2013/400 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok lyžiarsky vlek 15,-
DF2013/401 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok budova č. 25 44,-
DF2013/402 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok bývala Tesla 5,-
DF2013/403 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 139,-
DF2013/404 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok FK Slávia 1355,-
DF2013/405 19.08.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok bývala pošta 41,-
DF2013/406 19.08.2013 MESSER Tatragas     Nájom oceľové fľaše 86,86
DF2013/407 19.08.2013 CB Media, s.r.o.     Projekt administrácia webovej stránky 516,-
DF2013/408 19.08.2013 SLOVNAFT a.s.     Pohonné hmoty 211,92
DF2013/409 19.08.2013 T COM     Telefón 78,71
DF2013/410 19.08.2013 FIRE systém     Požiarna ochrana 192,20
DF2013/411 19.08.2013 Ing. Vladimír     Projektová dokumentácia na opravu elektroinštalácie 350,-
DF2013/412 19.08.2013 Bc. Paulína Prašilová     Projekt - preklad do poľského jazyka 153,-
DF2013/413 19.08.2013 Cleanex-cleanex, s.r.o.     Čistenie kobercov 138,42
DF2013/414 19.08.2013 Orange Slovensko     Telefón 84,88
DF2013/415 19.08.2013 CB Media, s.r.o.     Webhosting, registračný 157,20
DF2013/416 19.08.2013 MIRACI elektro plus     Kábel, vypínač 278,64
DF2013/417 19.08.2013 František Šarlina     Toner do tlačiarne 92,-
DF2013/418 19.08.2013 Regionálna rozvojová     Vypracovanie projektu - Po Kronerovej ceste 400,-
DF2013/419 20.08.2013  Sakson P+V s.r.o.      Zemné práce  88,92 
DF2013/420 20.08.2013 Združenie TKO     TKO 1397,37 
DF2013/421  22.08.2013  SLOVNAFT a.s.      Pohonné hmoty  357,42 
DF2013/422  22.08.2013  Autoservis LABO      Servis FABIA  431,21 
DF2013/423 26.08.2013 FEREX, s.r.o.     110 l kontajner 9934,08
DF2013/424  26.08.2013  FIRE systém      Požiarna ochrana  102,48 
DF2013/425  04.09.2013  Združenie TKO      TKO  1042,32 
DF2013/426  04.09.2013  ARCHEKTA, s.r.o.      PD Regenerácia a   4776,- 
DF2013/427  04.09.2013  SPP a.s.      Plyn  2710,- 
DF2013/428  04.09.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, bet. zmes  69,54 
DF2013/429  04.09.2013  BEZPOX, s.r.o.      Technik BOZP a PO  40,- 
DF2013/430  04.09.2013  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Vodné, stočné  1037,10 
DF2013/431  04.09.2013  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Vodné, stočné ZS č. 589  1116,58 
DF2013/432  04.09.2013  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Vodné, stočné 12 b.j.  724,03 
DF2013/433  06.09.2013  T COM      Telefón  75,38 
DF2013/434  06.09.2013  Herakles - net s.r.o.      Presun počítača  12,- 
DF2013/435  09.09.2013  Orange Slovensko      Telefón  69,25 
DF2013/436  09.09.2013  SLOVNAFT a.s.      Pohonné hmoty  689,16 
DF2013/437  15.08.2013  Centrum voľného      PL-SK/ZA/IPP/III/008-  200,- 
DF2013/438  09.09.2013  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára  80,- 
DF2013/439 10.09.2013 GTS Slovakia s.r.o.     Telefón 55,90
DF2013/440 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 122,-
DF2013/441 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 119,-
DF2013/442 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 114,-
DF2013/443 11.09.2013 Stredoslovenská enegetika     Preddavok VO 635,-
DF2013/444 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 238,-
DF2013/445 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 302,-
DF2013/446 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 129,-
DF2013/447 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 102,-
DF2013/448 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 180,-
DF2013/449 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok kotolňa byty 47,-
DF2013/450 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok lekári ZS 41,-
DF2013/451 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok ZS 7,-
DF2013/452 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok garáž 1,-
DF2013/453 11.09.2013 Stredoslovenská enegetika     Preddavok OÚ 290,-
DF2013/454 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok OÚ 62,-
DF2013/455 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok Technický podnik 49,-
DF2013/456 11.09.2013 Stredoslovenská enegetika     Preddavok 12 b.j. spol. 4,-
DF2013/457 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok Stará škola 81,-
DF2013/458 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok Stará škola 32,-
DF2013/459 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok lyžiarsky vlek 15,-
DF2013/460 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok budova č. 25 44,-
DF2013/461 11.09.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok bývala Tesla 5,-
DF2013/462 12.09.2013 KOEXIMPO, s.r.o.     Kancelárske potreby  241,85
DF2013/463 17.09.2013 Vrábľová Lenka     PL-SK/ZA/IPP/III/008- 1800,-
DF2013/464 17.09.2013 Radolský Michal     PL-SK/ZA/IPP/III/008- 349,44
DF2013/465 16.09.2013 Združenie TKO     TKO 1280,02
DF2013/466  17.09.2013  Radolský Michal      PL-SK/ZA/IPP/III/008-  2064,60 
DF2013/467  18.09.2013  K-store s.r.o.      Rúra, pena, omietka  137,66 
DF2013/468  18.09.2013  SLOVNAFT a.s.      Pohonné hmoty  143,81 
DF2013/469 18.09.2013 SAKSON-BETÓN     Kamenivo 184,68
DF2013/470 18.09.2013 Petit Press a.s.     Inzercia 1173,72
DF2013/471 25.09.2013 Sakson P+V s.r.o.     Oprava AVIE, STK 539,20
DF2013/472 27.09.2013 Slovinter F, s.r.o.     Toal. papier, utierky 168,-
DF2013/473 30.09.2013 AUTOCAR JARO JANČÍK     PL-SK/ZA/IPP/III/008- 168,-
DF2013/474 30.09.2013 ARCHEKTA, s.r.o.     PD: ÚPRAVA priemyselného areálu na zberný dvor 3000,-
DF2013/475 01.10.2013 SAKSON-BETÓN     Kamenivo, bet. zmes MŠ 378,55
DF2013/476 01.10.2013 Združenie TKO     TKO 1952,99
DF2013/477 30.09.2013 Regionálna rozvojová agentúra     PL-SK/ZA/IPP/III/008- 700,-
DF2013/478 04.10.2013 BEZPOX, s.r.o.     Technik PO a BOZP 40,-
DF2013/479 04.10.2013 Vaša stravovacia     Stravné lístky 1503,98
DF2013/480 04.10.2013 Radolský Michal     Tlač Spravodaja obce 415,68
DF2013/481 04.10.2013 Radoslký Michal     Tlač Spravodaja obce 415,68
DF2013/482 01.10.2013 KB-byty, s.r.o.     Odplata za služby 80,-
DF2013/484 08.10.2013 Hlubina Ľubomír     Oprava Krovinorezov 52,80
DF2013/485 30.09.2013 GTS Slovakia s.r.o.     Telefón 41,46
DF2013/486 01.10.2013 SPP a.s.     Plyn 2710,-
DF2013/487 09.10.2013 Severoslovenská vodárenská spoločnosť     Prečistenie kanalizácie 50,83
DF2013/488  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  122,- 
DF2013/489  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  119,- 
DF2013/490  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  114,- 
DF2013/491  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,- 
DF2013/492  14.10.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO  238,- 
DF2013/493  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  302,- 
DF2013/494  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  129,- 
DF2013/495  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  102,- 
DF2013/496  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  180,- 
DF2013/497  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok kotolňa byty  47,- 
DF2013/498  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lekári ZS  41,- 
DF2013/499  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS  7,- 
DF2013/500  14.10.2013  Stredoslovenská energetika     Preddavok garáž  1,- 
DF2013/501  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  290,- 
DF2013/502  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,- 
DF2013/503  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Technický podnik  49,- 
DF2013/504  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. spol. priestory 4,- 
DF2013/505  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  81,- 
DF2013/506  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  32,- 
DF2013/507  14.10.2013  Stredoslovenská energetika       Preddavok lyžiarsky vlek  15,- 
DF2013/508  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  44,- 
DF2013/509  14.10.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok bývala Tesla  5,- 
DF2013/510  14.10.2013  Orange Slovensko      Telefón 83,71 
DF2013/511  14.10.2013  T COM      Telefón  83,38 
DF2013/512  14.10.2013  SLOVNAFT a.s.      Pohonné hmoty  413,43 
DF2013/513  14.10.2013  Jozef Kajánek      Výmena radiátora v budove OÚ 228,56 
DF2013/514  14.10.2013  GEOSLUŽBA      Geometrický plán - centrum obce 800,- 
DF2013/515  14.10.2013  Stanislav Pustaj      Verejné obstarávanie - Turistický náučný chodník JK 715,- 
DF2013/516  14.10.2013  SOF Kukurdik      Parkovisko ZŠ  357,82 
DF2013/517  15.10.2013  Poradca podnikateľa      Verejná správa - prístup na internet 76,- 
DF2013/518  17.10.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, zemné práce  1182,24 
DF2013/519  17.10.2013  Združenie TKO      TKO  1253,03 
DF2013/520  17.10.2013  DRUMET, s.r.o.      Oceľové laná lávka cez Kysucu 2068,99 
DF2013/521 28.10.2013  SOF Kukurdik      Obrubník, palisády ZŠ  168,65 
DF2013/522  28.10.2013  K-store s.r.o.      ZŠ  482,47 
DF2013/523  28.10.2013  Divadelné služby      Štúdia technického riešenia 240,- 
DF2013/524  28.10.2013  Ing. Anna Tomašcová      Geometrický plán  500,- 
DF2013/525 28.10.2013  Mundier J.       Cena obce Staškov  245,- 
DF2013/526  28.10.2013  Gajdoš Gabriel      Voľby - vlajka  48,48 
DF2013/527  28.10.2013  Vrábľová Lenka      Občerstvenie, úcta k starším  584,40 
DF2013/528  28.10.2013  ECB s.r.o.      Rekonštrukcia vykurovania kinosály -PD 180,- 
DF2013/529  30.10.2013  ŠP-Invest, s.r.o.      Práce autožeriavmi,  výmena oceľových lán 612,48 
DF2013/530  30.10.2013  ESET spol. s r.o.      ESET Antivirus licencia  172,80 
DF2013/27  04.11.2013  RVC Martin      Školenie financovanie úloh obce, dotácie 35,- 
DF2013/531  04.11.2013  SPP a.s.      Plyn  2710,- 
DF2013/532  05.11.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, zemné práce,   559,54 
DF2013/533  05.11.2013  Združenie TKO      TKO  2090,38 
DF2013/534  05.11.2013  BEZPOX, s.r.o.      Technik PO a BOZP,  140,- 
DF2013/535  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  122,- 
DF2013/536  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  119,- 
DF2013/537  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  114,- 
DF2013/538  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,- 
DF2013/539  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,- 
DF2013/540  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  302,- 
DF2013/541  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  129,- 
DF2013/542  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  102,- 
DF2013/543 05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  180,- 
DF2013/544  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok kotolňa byty  47,- 
DF2013/545  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lekári ZS  41,- 
DF2013/546  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS  7,- 
DF2013/547  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž  1,- 
DF2013/548  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  290,- 
DF2013/549  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,- 
DF2013/550  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Technický podnik  49, 
DF2013/551  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. spol.  4,- 
DF2013/552  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  81,- 
DF2013/553  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  32,- 
DF2013/554  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek  15,- 
DF2013/555  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  44,- 
DF2013/556  05.11.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok bývala Tesla  5,- 
DF2013/557 05.11.2013 ŠARK s.r.o.     Zákl. kurz obsluha MP na 143,-
DF2013/558 06.11.2013 BROS Computing     Spracovanie BP 116,-
DF2013/559 06.11.2013 LESVITA, s.r.o.     Cervacol 360,-
DF2013/560 08.11.2013 SLOVNAFT a.s.     Pohonné hmoty 332,57
DF2013/561 08.11.2013 RILINE, s.r.o.     Oprava výtlkov 8069,40
DF2013/562 08.11.2013 KB-byty, s.r.o.     Služby mandatár 80,-
DF2013/563 08.11.2013 Euro Dotácie, a.s.     Spracovanie projektu 780,-
DF2013/564 08.11.2013 Ladislav Perďoch     Rekonštrukcia 2451,80
DF2013/565 08.11.2013 Ing. Anna Tomašcová     Geometrický plán 170,-
DF2013/566 12.11.2013 T COM     Telefón 85,69
DF2013/567 12.11.2013 Orange Slovensko     Telefón 105,40
DF2013/568 12.11.2013 STaS spol. s r.o.     Práce v priestore pred OÚ 1192,60
DF2013/569 12.11.2013 STaS spol. s r.o.     Výstavba, rekonštrukcia komunikácii: pošta a KD 51660,07
DF2013/570 12.11.2013 STaS spol. s r.o.     Realizácia výjazdu:pošta-most 1134,-
DF2013/571 12.11.2013 KOVOX, s.r.o.     Servis, údržba, opravy 384,01
DF2013/572 12.11.2013 SLOVNAFT a.s.     Pohonné hmoty 413,43
DF2013/573 12.11.2013 SLOVNAFT a.s.     Pohonné hmoty 530,21
DF2013/574 13.11.2013 K-store s.r.o.     Oprava komunikácií ZŠ, MŠ 225,24
DF2013/575 14.11.2013 GTS Slovakia s.r.o.     Telefón 46,81
DF2013/576 14.11.2013 RILINE, s.r.o.     Asfaltovanie MŠ, ZŠ 450,36
DF2013/577 14.11.2013 Regionálna rozvojová     Vyhotovenie žiadosti o NFP "Po Kronerovej ceste" 600,-
DF2013/578 15.11.2013 Ing. Mikuláš Bendula     Snehová reťaz 598,-
DF2013/579  18.11.2013  Štátna ochrana      Vyjadrenie k územiam  66,38 
DF2013/580  18.11.2013  COOP Jednota Čadca      Nákupné poukážky  170,- 
DF2013/581  19.11.2013  František Šarlina      Kazety, toner  202,- 
DF2013/582  19.11.2013  Združenie TKO      TKO  1716,58 
DF2013/583  19.11.2013  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, cement  787,74 
DF2013/584  22.11.2013  Ing. Vladimír Pisarík      Pasport vypracovanie  3500,- 
DF2013/585 25.11.2013 SLOVNAFT a.s.     Pohonné hmoty 314,91
DF2013/586 25.11.2013 Herakles - net s.r.o.     Tlačiareň 204,80
DF2013/587 25.11.2013 FERE system     Požiarna ochrana 127,-
DF2013/588 25.11.2013 Mária Badurová - MV1     Stavebný dozor úprava 200,-
DF2013/589 26.11.2013 decoLED SK s.r.o.     Vianočné osvetlenie 1197,84
DF2013/590 28.11.2013 SAMS-BAT     Posypová soľ 90,-
DF2013/591 28.11.2013 KLOCOK Poprad     Odpadkový kôš 324,86
DF2013/592 28.11.2013 Autoservis LABO     Servis traktor 564,-
DF2013/593 02.12.2013 SPP a.s.     Plyn 2710,-
DF2013/594 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 122,-
DF2013/595 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 119,-
DF2013/596 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 114,-
DF2013/597 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 635,-
DF2013/598 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 238,-
DF2013/599 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 302,-
DF2013/600 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 129,-
DF2013/601 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 102,-
DF2013/602 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok VO 180,-
DF2013/603 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok kotolňa byty 47,-
DF2013/604 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok lekári ZS 41,-
DF2013/605 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok ZS 7,-
DF2013/606 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok garáž 1,-
DF2013/607 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok OÚ 290,-
DF2013/608 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok OÚ 62,-
DF2013/609  03.12.2013 Stredoslovenská energetika      Preddavok Technický podnik  49,- 
DF2013/610  03.12.2013  Stredoslovenská energetika     Preddavok 12 b.j.   4,- 
DF2013/611  03.12.2013  Stredoslovenská energetika      Preddavok Stará škola  81,- 
DF2013/612 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok Stará škola 32,-
DF2013/613 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok lyžiarsky vlek 15,-
DF2013/614 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok budova č. 25 44,-
DF2013/615 03.12.2013 Stredoslovenská energetika     Preddavok bývalá Tesla 5,-
DF2013/616 03.12.2013 Slovenská internetová s.r.o.     Poplatok za pohrebisko 82,65
DF2013/617 03.12.2013 Združenie TKO     TKO 1321,06
DF2013/618 03.12.2013 SAKSON-BETÓN     Kamenivo 163,18
DF2013/619 03.12.2013 COOP Jednota Čadca     Nákupné poukážky 10,-
DF2013/620 03.12.2013 Ladislav Perďoch     Stavebné úpravy 7648,58
DF2013/621 03.12.2013 Ján Badžgoň     Úpravy autobus. zast. 350,-
DF2013/622 05.12.2013 Zdenko Hruška     Elektroinštalačné práce 435,10
DF2013/623 05.12.2013 INPROST, s.r.o.     Obecné noviny rok 2014 104,-
DF2013/624 05.12.2013 SLOVNAFT, a.s.     PHM 335,56
DF2013/625 05.12.2013 ŠEVT, a.s.     Tlačivá 24,65
DF2013/626 05.12.2013 BEZPOX, s.r.o.     Technik POaBOZP 40,-
DF2013/627 02.12.2013 VAŠA STRAVOVACIA     Stravné lístky 603,98
DF2013/628 06.12.2013 K-store, s.r.o.     Obrubník, dlažba ZŠ 162,84
DF2013/629 06.12.2013 GTS Slovakia, s.r.o.     Telefón 58,01
DF2013/630 09.12.2013 Herakles-net, s.r.o.     Oprava počítač 44,90
DF2013/631 09.12.2013 T COM      Telefón 74,54
DF2013/632 09.12.2013 ORANGE Slovensko     Telefón 105,77
DF2013/633 09.12.2013 KB-byty, s.r.o.     Služby mandatára - 80,-€  
DF2013/634 09.12.2013 Jozef Kajánek     Výmena kotla č. 858 995,-
DF2013/635 09.12.2013 Jozef Kajánek     Oprava vykurovacieho telesa 95,-
DF2013/636 17.12.2013 Sakson P+V, s.r.o.     Servis Zetor CA076AB 432,52
DF2013/637 17.12.2013 PYRO-REJA, s.r.o.     Silvestrovký ohňostroj 500,-
DF2013/638 17.12.2013 ROCHER     Koberce 740,12
DF2013/639 17.12.2013 ROCHER     Koberec - matrika 263,81
DF2013/640 18.12.2013 SLOVNAFT, a.s.     PHM 597,32
DF2013/641 19.12.2013 SAKSON BETÓN     Kamenivo 762,43
DF2013/642 20.12.2013 KB-byty, s.r.o.     Služby mandatára 80,-
DF2013/643 23.12.2013 Združenie TKO     TKO 1468,58
DF2013/644 27.12.2013 Zdenko Hruška     Oprava a údržba VO 306,-
  • Krížová cesta Staškov

    Krížová cesta002

    Obecný technický podnik za pomoci miestnych murárskych majstrov začal s výstavbou jednotlivých zastavení Krížovej cesty od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni po drevený kríž na Vrchmostoch.