TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdfFaktúry č. DF2017/395 - 500

pdfFaktúry č. DF2017/278 - 394

pdfFaktúry č.DF2017/145 - 279

Číslo  dátum firma/osoba id. zmluvy id. objednávky predmet suma
DF2017/144 30.3.2017 Slovacom, s.r.o.     Interiérový parapet 137,04
DF2017/143 29.03.2017 SLOVGRAM     Autorské práva 38,50
DF2017/142 29.3.2017 Petit Press, a.s.     Inzercia 145,-
DF2017/141 27.3.2017 HORUP     Výložník 43,97
DF2017/140 27.3.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     Vodné, stočné OÚ 2,01
DF2017/139 27.03.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     Vodné, stočné 12 b.j. 0,32
DF2017/138 27.03.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     Vodné stočné ZS 6,25
DF2017/137 27.03.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana     školenie členov 350,-
DF2017/136 27.03.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie     oprava vyúčtovania - 4,53

pdfFaktúry č. DF2017/123 - DF2017/135271.45 KB

pdfFaktúry č. DF2015/87 - DF2017/122665.69 KB

pdfFaktúry č. DF2017/51 - DF2017/86658.98 KB

pdfFaktúry č. DF2017/15 - DF2017/50665.96 KB

pdfFaktúry č.: DF2017/1 - DF2017/14598.72 KB