TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdfDF 1-21 január 2019

pdfDF 22-85 február 2019

pdfDF 86-143 marec 2019

pdfDF 144-203 apríl 2019

pdfDF 204-270 máj 2019

pdfDF 271- 336 jún 2019

pdfDF 337-415 júl 2019

pdfDF416-479 august 2019

pdfDF480 -539 september 2019

pdfDF 540-597 október 2019

pdfDF598-652 november 2019

pdfDF 653-756 december 2019