TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

číslo  dátum firma/osoba   id. zmluvy  id.objednávky  predmet  suma
DF2012/1 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 126,00
DF2012/2 01.01.2012  Stredoslovenská energetika      preddavok VO   112,00
DF2012/3 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 120,00
DF2012/4 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 635,00
DF2012/5 01.01.2012 Stredoslovenská energetika  
           
preddavok VO 238,00
DF2012/6 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 272,00
DF2012/7 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 105,00
DF2012/8 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 88,00
DF2012/9 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok VO 157,00
DF2012/10 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     preddavok ZS kotolňa byty 42,00
DF2012/11 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     ZS lekári 57,00
DF2012/12 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Byty ZS 5,00
DF2012/13 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok geráž 1,00
DF2012/14 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok OÚ 323,00
DF2012/15 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok OÚ 62,00
DF2012/16 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok cintorín 23,00
DF2012/17 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok technický podnik 51,00
DF2012/18 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok 12b.j.-spol.priestory 5,00
DF2012/19 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok Kronerov dom 60,00
DF2012/20 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok stará škola 157,00
DF2012/21 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok stará škola 49,00
DF2012/22 01.01.2012 Stredoslovenská energetika     Preddavok lyž. vlek 8,00
DF2012/23 01.01.2012 Združenie miest a obcí Slovenska     Členský poplatok za rok 2012 415,95
DF2012/24 02.01.2012 BROS Computing s.r.o.     Ochrana osobných údajov 2012 66,00
DF2012/25 03.01.2012 SEVAK     Sevak-voda 2693,38
DF2012/26 03.01.2011 Generali Slovensko poisť.     Poistenie budov  1285,00
DF2012/27 03.01.2012 Združenie TKO Semeteš     TKO 1735,68
DF2012/28 05.01.2012 SOMI Trenčín     Upgrade na rok 2012 13,00
DF2012/29 09.01.2012 KOEXIMPO, a.s.     Kancelárske potreby  149,26
DF2012/30 09.01.2012 Jozef Kajánek   ob.č.:57/2011 Výmena vykurovacích telies Zdravotného strediska 2832,70
DF2012/31 09.01.2012 Jozef Kajánek   ob.č.:57/2011 Práca-výmena vykurovacích telies Zdravotné stredisko 1143,00
DF2012/32 10.01.2012 PHDr.Kubica Marian-BEZPOX     Služby BOZP a PO za 12/2011 40,00
DF2012/33 13.01.2012 Orange Slovensko a.s.     Telefón Orange 76,47
DF2012/34 13.01.2012 T Com Bratislava     Telefón 96,76
DF2012/35 15.01.2012       MOS-stravné 33,00
DF2012/36 16.01.2012 GTS Slovakia, a.s.     Telefón 49,74
DF2012/37 16.01.2012       Voda č. 25 376,86
DF2012/38 17.01.2012       Finančný spravodajca 2011-vyúčtovacia faktúra 41,54
DF2012/39 17.01.2012       Tlačivá-Daň z nehnuteľnosti 19,50
DF2012/40 19.01.2012  Brandis Ján, Oščadnica      Revízie na budovách   980,00
DF2012/41  16.01.2012 Ing. Ján Vlček TOPSET      Aktualizácia programov za obdobie od 01.01.-29.02.2012  38,46 
DF2012/42  18.01.2012  Združenie TKO, Semeteš      TKO  1056,71
DF2012/43  19.01.2012  Jozef Kubančák, Svrčinovec      Oprava plynového kotla v bytovke č. 858  43,80
DF2012/44 19.01.2012  Agromech s.r.o. Martin      Výmena oleja-Zetor CA 291 AD  185,08
DF2012/45  23.01.2012  Ladislav Paštrnák, Čadca      Inzercia v Kysuciach č. 3/2012-výberové konanie  36,00
DF2012/46  27.01.2012  SOZA, Bratislava      Odmena za  licenciu-hudobné diela  20,40
DF2012/47  27.01.2012  František Šarlina, Nesluša      Renovácia tonerov  190,00
DF2012/48  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  126,00
DF2012/49  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  112,00
DF2012/50  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  120,00
DF2012/51  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,00
DF2012/52 01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,00
DF2012/53  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  272,00
DF2012/54 01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  105,00
DF2012/55  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  88,00
DF2012/56  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  157,00
DF2012/57  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa  42,00
DF2012/58  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári  57,00
DF2012/59  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS   5,00
DF2012/60  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok Kronerov dom   60,00
DF2012/61  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola  157,00
DF2012/62  01.02.2012 Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola  49,00
DF2012/63  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyž. vlek  8,00
DF2012/64  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž  1,00
DF2012/65  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  323,00
DF2012/66  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,00
DF2012/67  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín  23,00
DF2012/68  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický  51,00
DF2012/69  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j.-spol.  5,00
DF2012/70  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia vodáreň  15,00
DF2012/71  01.02.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia vodáreň  15,00
DF2012/72  01.02.2012  SPP a.s.      Plyn  2273,00
DF2012/73  13.02.2012  EDOS-PEM, s.r.o.      Školenie-p.Hurinová  45,00
DF2012/74  03.02.2012  PHDr. Kubica Marian      Služby BOZP a PO  40,00
DF2012/75  03.02.2012  Združenie TKO      TKO  1271,67
DF2012/76  03.02.2012  Sakson P+V s.r.o.      Odhŕňanie snehu  1869,04
DF2012/77  28.01.2012  LUMA, s.r.o.      Vlajka - voľby  16,20
DF2012/78  07.02.2012  Jozef Kubančák      Oprava plynového kotla  114,24
DF2012/79  08.02.2012  KB-byty,s.r.o.      Mandatár-byty  80,00
DF2012/80  08.02.2012  SAMS-BAT    obj.č.:5/2012  Posypová soľ  81,00
DF2012/81  08.02.2012  T COM      Telefón   126,32
DF2012/82  15.02.2012  Orange Slovensko      Telefón   75,06
DF2012/83  10.02.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón  46,88
DF2012/84  16.02.2012  Vrábľová Lenka      Stravné MOS  33,00
DF2012/85  16.02.2012  Národné inform.cent.      Register nehnuteľností   180,00
DF2012/86  16.02.2012  DOPRAVA A SLUŽBY      Prezutie vozidla   572,00
DF2012/87  14.02.2012  TIMEA, s.r.o.      Nafta   2014,68
DF2012/88  14.02.2012  RTVS, s.r.o.      Služba verejnosti   223,96
DF2012/89  17.02.2012  SAKSON-BETÓN      Odhŕňanie snehu   140,06
DF2012/90  22.02.2012  Združenie TKO      TKO   1080,19
DF2012/91  23.02.2012  IVeS      Vyúčtovacia faktúra   85,09
DF2012/92  01.02.2012  DOPRAVA A SLUŽBY    obj.č.:8/2012  Záchranárske práce   163,08
DF2012/93  27.02.2012  FIRE system      Údržba požiarnickej dodávky  82,80
DF2012/94  27.02.2012  FIRE system      Hasičský materiál   501,32
DF2012/95  27.02.2012  RVC Martin      Školenie Premon-Dane a poplatky   126,00
DF2012/96  16.03.2012  Obec Makov    obj.č.: 10/2012  Zchranné práce   328,10
DF2012/97  06.03.2012  Blinka Ján    obj.č.: 09/2012  Záchranné práce   534,60
DF2012/98  06.03.2012  Sakson P+V s.r.o.    obj.č.: 07/2012  Záchranné práce   5974,74
DF2012/99  02.03.2012  Ing. Ján Bobčík      Protipovodňové - jutové vrecia   184,85
DF2012/100  02.03.2012  ITAV Tatiana      Sedák-školská jedáleň   100,80
DF2012/101  02.03.2012  Severoslovsnské vodárne      Voda-č.90, Kronerov dom   12,10
DF2012/102  05.03.2012  SPP a.s.      Plyn   2273,00
DF2012/103  05.03.2012  KOEXIMPO, s.r.o.      Kancelársky materiál   160,27
DF2012/104  05.03.2012  PHDr. Kubica Marian      Služby BOZP a PO za 2/2012   40,00
DF2012/105  16.03.2012  Regionálny rozvojová agentúra     Žiadosť o NFP   400,00
DF2012/106  05.03.2012  Združenie TKO      TKO   1008,86
DF2012/107  07.03.2012  TIMEA, s.r.o.      Nafta   382,19
DF2012/108  07.03.2012  T COM      Telefón   98,12
DF2012/109  08.03.2012  Orange Slovensko      Telefón   88,56
DF2012/110  01.03.2012  Stredoslovenská energetita      Preddavok VO   126,00
DF2012/111  01.03.2012  Stredoslovenská energetika     Preddavok VO   112,00
DF2012/112  01.03.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   120,00
DF2012/113  12.03.2012  Severoslovenské vodárne      Voda-OÚ, 12 b.j.   717,43
DF2012/114  12.03.2012  RVC Martin      Publikácia "Účtovné súvzťažnosti"   23,40
DF2012/115  28.02.2012  Stredoslovenská energetika      Nájom podperných bodov   472,99
DFI2012/1  22.02.2012  Agromech s.r.o.    obj.č.:6/2012  Šípový pluh SR 2500   8499,60
DFI2012/2  02.03.2012  Zbončák Marián      Rekonštrukcia kotolne  4790,00
DF2012/115  28.02.2012  Stredoslovenská      Nájom podperných   472,99
DF2012/116  13.03.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   51,89
DF2012/117  15.03.2012  MIVA Market, spol. s r.o.      Toaletný papier, utierky   53,06
DF2012/118  19.03.2012  Združenie TKO      TKO   1441,02
DF2012/119  22.03.2012  Miroslav Frolo      Spravodaj obce   385,40
DF2012/120  23.02.2012  František Šarlina      Renovácia kazeta   142,00
DF2012/121  22.03.2012  Severoslovenské      Výmena poškodeného   36,54
DF2012/122  27.03.2012  Peter LIŠTVAN      Práce v byte č. 13   224,00
DF2012/123  25.03.2012  MIRACI elektro plus      Telefón (zvončeky)   37,44
DF2012/124  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - el. energia   189,57
DF2012/125  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - el. energia   326,47
DF2012/126  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - el. energia   119,66
DF2012/127  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - el. energia   85,47
DF2012/128  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - el. energia   107,13
DF2012/129  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - byty ZS   7,45
DF2012/130  25.03.2012  Stredoslovesnká energetika      Nedoplatok - garáž   0,21
DF2012/131  25.03.2012  Stredoslovenská energetika       Nedoplatok - vodáreň   9,68
DF2012/132  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - vodáreň   10,07
DF2012/133  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - OÚ   436,90
DF2012/134  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - OÚ   76,78
DF2012/135  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - cintorín   73,09
DF2012/136  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - Kronerov dom   215,10
DF2012/137  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - VO   60,20
DF2012/138 25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok el. energia VO   -205,79
DF2012/139  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok el. energia 12   -34,66
DF2012/140  25.03.2012  Stredoslovesnká energetika      Preplatok el. energia   -55,09
DF2012/141  25.03.2012  Stredoslovenská energetika       Preplatok el. energia   -214,24
DF2012/142  25.03.2012  Stredoslovenská energetika       Preplatok el. energia   -41,33
DF2012/143  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok el. energia ZŠ   -344,78
DF2012/144  25.03.2012  Stredoslovenská energetika       Preplatok el. energia lyž. vlek   -165,30
DF2012/145  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok el. energia   -88,32
DF2012/146  25.03.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok el. energia č.    -5,53
DF2012/147  24.01.2012  Vaša stravovacia      Vyúčtovacia faktúra    2853,98
DF2012/148  19.01.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok - el. energia   -7182,64
DF2012/149  19.01.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok - el. energia   -1123,48
DF2012/150 10.01.2012  RVC Martin     Školenie - daňové   37,00
DF2012/151  18.01.2012  RVC Martin      Školenie - ročné   35,00
DF2012/152 25.01.2012  SPP a.s.      Preplatok - plyn   -2369,27
DF2012/153 14.04.2012  Združenie TKO      TKO   1447,66
DF2012/154 01.01.2012  Slovenský vodohospodársky podnik      Doplatok za podzemnú vodu   279,80
DF2012/155  05.04.2012  T COM      Telefón   108,90
DF2012/156 11.04.2012  TIMEA, s.r.o.      Nafta   1185,32
DF2012/157 11.04.2012  Orange Slovensko     Telefón   71,38
DF2012/158  06.04.2012  FIRE system      Požiarnicky materiál   1027,30
DF2012/159  11.04.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   52,37
DF2012/160  11.04.2012  Jozef Kajánek      Inštalatérske práce   474,40
DF2012/161  11.04.2012  PHDr. Kubica Marian      Služby BOZP a PO za   40,00
DF2012/162  11.04.2012  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára   96,00
DF2012/163  11.04.2012  K-store s.r.o.      Spotrebný materiál IPA   348,62
DF2012/164  11.04.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - vodáreň   15,05
DF2012/165  11.04.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok - vodáreň   15,04
DF2012/166 11.04.2012  Region Beskydy      Členský príspevok   138,00
DF2012/167  11.04.2012  Stredoslovenská energetika       Preplatok - FK Slávia   -603,33
DF2012/168  28.03.2012  Ľubomír Hlubina      Motorová píla +    529,00
DF2012/169  27.03.2012  Vrábľová Lenka      Stravné MOS   13,20
DF2012/170 01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   120,00
DF2012/171  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   112,00
DF2012/172  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   126,00
DF2012/173  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   635,00
DF2012/174  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   238,00
DF2012/175  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   272,00
DF2012/176  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   105,00
DF2012/177  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   88,00
DF2012/178  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   157,00
DF2012/179  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa   42,00
DF2012/181  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS   5,00
DF2012/182  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž   1,00
DF2012/183  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia vodáreň   231,00
DF2012/184  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia vodáreň   690,00
DF2012/185 01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/186  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/187  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,00
DF2012/188 01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik   51,00
DF2012/189  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. - spol.    5,00
DF2012/190  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok Kronerov dom   60,00
DF2012/191  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/192  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   49,00
DF2012/193  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek   8,00
DF2012/194  01.04.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25   50,00
DF2012/195  01.04.2012  SPP a.s.      Plyn   2273,00
DF2012/196  18.04.2012  Združenie TKO      TKO   1118,61
DF2012/197  18.04.2012  OZ U PSEJ MATERE      Odchyt túlavého psa   50,00
DF2012/198  18.04.2012  ESM-YZAMER s.r.o.      Rozpočítanie nákladov   61,20
DF2012/199  18.04.2012  SPP a.s.      Plyn č. 25   48,00
DF2012/200  23.04.2012  SLOVGRAM      Odmeny výkonným   33,50
DF2012/201  23.04.2012  Mikroregión Horné Kysuce      Členstvo - Mikroregión   184,09
DF2012/202  23.04.2012  ZMOK      Členstvo ZMOK   192,29
DF2012/203  24.04.2012  TOMLUX      Údržba VO   1332,10
DF2012/204  24.04.2012  Jozef Tomšík -       Údržba VO   172,08
DF2012/205  25.04.2012  UNI CITY SERVICE,     obj.č.14/2012  Pranie záclon   49,39
DF2012/206  25.04.2012  Komunálna poisťovňa      Úrazové poistenie   102,84
DF2012/207  25.04.2012  RVC Martin      Školenie matrikárok   123,00
DF2012/208  27.04.2012  Ondrej Gergel Moger      OBP pomôcky   369,14
DF2012/209  03.05.2012  Ľubomír Pakoš - REVIPLYN       Odborné prehliadky   994,00
DF2012/210  03.05.2012  SAKSON-BETÓN, s.r.o.      Kamenivo-údržba ciest   127,45
DF2012/211  04.05.2012  KB-byty, s.r.o.      Mandatár 4/2012   96,00
DF2012/212  04.05.2012  PHDr. Kubica Marian      Služby BOZP a PO   40,00
DF2012/213  04.05.2012  Združenie TKO      TKO   3622,98
DF2012/214  04.05.2012  Vaša stravovacia      Stravné lístky   2853,32
DF2012/215  26.04.2012  Stredoslovenská energetika      Dobropis - Nájom  -394,16
DF2012/216  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia - Futbalovýklub Slávia FK    982,00
DF2012/217  07.05.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia - VO   162,00
DF2012/218  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   120,00
DF2012/219  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   112,00
DF2012/220  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   126,00
DF2012/221  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   635,00
DF2012/222 09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,00
DF2012/223  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   272,00
DF2012/224  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   105,00
DF2012/225  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  88,00
DF2012/226  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   157,00
DF2012/227  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa   42,00
DF2012/228  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári   57,00
DF2012/229  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS   5,00
DF2012/230  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž   1,00
DF2012/231 09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/232  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/233  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,00
DF2012/234  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik   51,00
DF2012/235  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. - spoločné priestory    5,00
DF2012/236  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok Kronerov dom   60,00
DF2012/237  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/238  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   49,00
DF2012/239  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek   8,00
DF2012/240  09.05.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25   50,00
DF2012/241  02.05.2012  SPP a.s.      Plyn   2321,00
DF2012/242  03.05.2012  T COM      Telefón   90,06
DF2012/243  07.05.2012  Karol Kašubjak MAX      Násada lopatová, lopata  79,80
DF2012/244  08.05.2012  Orange Slovensko      Telefón   71,22
DF2012/245  11.05.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   39,67
DF2012/246  16.05.2012  KOEXIMPO, s.r.o.      Kancelársky materiál   283,83
DF2012/247  17.05.2012  Milan Mazúr      Rekonštrukcia budovy   50,00
DF2012/248  17.05.2012  KOOPERATIVA      Havarijné poistenie  351,03
DF2012/249 18.05.2012  KOEXIMPO, s.r.o.      Kancelárske potreby   12,50
DF2012/250  18.05.2012  František Šarlina      Renovácia kazety   59,00
DF2012/251  21.05.2012  KOVOX, s.r.o.      Servisná prehliadka   338,18
DF2012/252  18.05.2012  Združenie TKO      TKO   2458,46
DF2012/253  18.05.2012  SAKSON-BETÓN, s.r.o.      Kamenivo 0/32,8/16   3190,07
DF2012/254  22.05.2012  ARCHEKTA, s.r.o.      Plotrovanie projektovej dokumentácie   480,00
DF2012/255  23.05.2012  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.      Vodné, stočné ZS a byty   3393,60
DF2012/256  25.05.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok elektrina VO  36,80
DF2012/257  25.05.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok elektrina VO   36,80
DF2012/258  31.05.2012  FIRE systém      Hasičská hadica, spojka   225,32
DF2012/259  01.06.2012  Ladislav Paštrnák      Inzercia - nehnuteľnosti   18,00
DF2012/260  04.06.2012  SAKSON-BETÓN      Bet. zmes 16/20   1023,53
DF2012/261  04.06.2012  Združenie TKO      TKO  1126,37
DF2012/262  05.06.2012  T COM      Telefón   102,36
DF2012/263  05.06.2012  PHDr. Kubica Marián      Služby BOZP a PO  40,00
DF2012/264  06.06.2012  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára   96,00
DF2012/265  05.06.2012  Radolský Michal      Tlač a spracovanie   385,40
DF2012/266  05.06.2012  FEREX, s.r.o.      110 l kontajner 400 ks   8592,00
DF2012/267  05.06.2012  Generali Slovensko      Poistenie Krónerov dom   2,88
DF2012/268  06.06.2012  Generali Slovensko      Poistenie budov   1293,50
DF2012/269  07.06.2012  Cleanex-cleanex, s.r.o.      Tepovanie kobercov   46,08
DF2012/270  08.06.2012  Ľubomír Pakoš      Oprava kotla - zdravotné stredisko   162,60
DF2012/271  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   126,00
DF2012/272  12.06.2012  Stredoslovenská anergetika      Preddavok VO   112,00
DF2012/273  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   120,00
DF2012/274 12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   635,00
DF2012/275  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   238,00
DF2012/276  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   272,00
DF2012/277  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  105,00
DF2012/278  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   88,00
DF2012/279  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   157,00
DF2012/280  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa  42,00
DF2012/281  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári   57,00
DF2012/282  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS   5,00
DF2012/283  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž   1,00
DF2012/284  12.06.2012  Stredoslovenská energetka      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/285  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/286  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,00
DF2012/287  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik   51,00
DF2012/288  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j.    5,00
DF2012/289  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok Kronerov dom   60,00
DF2012/290  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/291  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   49,00
DF2012/292  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyž. vlek   8,00
DF2012/293  12.06.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25   50,00
DF2012/294  13.06.2012  KLOCOK Poprad      Odpoadkový kôš   324,94
DF2012/295  14.06.2012  SPP a.s.      Plyn   2321,00
DF2012/297  12.06.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   40,90
DF2012/298  13.06.2012  Orange Slovensko      Telefón   70,96
DF2012/299  12.06.2012  MESSER Tatragas      Oceľové fľaše ročné   383,43
DF2012/300  12.06.2012  Ing. Roman Tiso      Projektová dokumentácia   1560,00
DF2012/301  14.06.2012  KOOPERATÍVA      Poistenie zodpovednosti   200,00
DF2012/302  19.06.2012  Ing. Milan Kožák      Dopracovanie projektovej dokum.   1800,00
DF2012/303  18.06.2012  Združenie TKO      TKO   1168,91
DF2012/304  18.06.2012  Cvikel Jozef      Revízia komínov   118,00
DF2012/305  19.06.2012  SAKSON-BETÓN      Kamenivo   17,68
DF2012/306  25.06.2012  Blažeková Viera      Audit účtovnej závierky   950,00
DF2012/307  10.05.2012  Vrábľová Lenka      Stravné MOS   33,00
DF2012/308  27.06.2012  František Šarlina      Toner kopírka   76,00
DF2012/309  26.06.2012  Jozef Kubančák      Oprava plynového kotla   147,00
DF2012/310  28.06.2012  PROEKO BA s.r.o.      Seminár Metodický   59,00
DF2012/311  29.06.2012  Ladislav Paštrnák      Inzercia Kysuce   7,20
DF2012/312  29.06.2012  FIRE system      Dres sublimačný   428,00
DF2012/313  03.07.2012  REPLAST, s.r.o.      Mreža na cestu  28,32
DF2012/314  14.06.2012  Vrábľová Lenka      Strava nezamestaní  33,00
DF2012/315  03.07.2012  K-store s.r.o.      Omietka, lepidlo, penatrác   154,56
DF2012/316  03.07.2012  Združenie TKO      TKO   1352,99
DF2012/317  03.07.2012  MADE, spol. s r.o.      Systémová podpora   554,00
DF2012/318  03.07.2012  SAKSON-BETÓN      Beténová zmes   49,60
DF2012/319  04.07.2012  PHDr. Kubica Marián      Služby BOZP a PO   40,00
DF2012/320  09.07.2012  Vaša stravovacia      Stravné lístky   1428,98
DF2012/321  10.07.2012  T.COM      Telefón   77,90
DF2012/322  10.07.2012  Orange Slovensko      Telefón   67,23
DF2012/323  10.07.2012  PYRO-REJA, s.r.o.      Ohňostrojné práce    500,00
DF2012/324  10.07.2012  Vrábľová Lenka      Recepcia dňa 7.7.2012   365,00
DF2012/325  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   126,00
DF2012/326  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   112,00
DF2012/327  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   120,00
DF2012/328  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   635,00
DF2012/329  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   238,00
DF2012/330  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   272,00
DF2012/331  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  105,00
DF2012/332  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   88,00
DF2012/333  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   157,00
DF2012/334  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa   42,00
DF2012/335  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári   57,00
DF2012/336  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS   5,00
DF2012/337  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž   1,00
DF2012/338  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/339  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/340  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,00
DF2012/341  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik  51,00
DF2012/342  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j.   5,00
DF2012/343  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok Kronerov dom   60,00
DF2012/344  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/345  10.07.2012  Stredoslovenská enegetiika      Predavok stará škola   49,00
DF2012/346  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyž. vlek   8,00
DF2012/347  10.07.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25   50,00
DF2012/348  10.07.2012  FIRE system      Plaketa plp001   45,63
DF2012/349  11.07.2012  Sýkora Marián      Výroba dosiek    500,00
DF2012/350  04.04.2012  Vrábľová Lenka      Stava MOS   33,00
DF2012/351  09.07.2012  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára   96,00
DF2012/352  09.07.2012  SPP a.s.      Plyn   2321,00
DF2012/353  11.07.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   39,84
DF2012/354  13.07.2012  Jadranka Handlovská      Honorár Jadranky   400,00
DF2012/355  13.07.2012  Ing. Milan Kožák      Súťažné podklady   330,00
DF2012/356  13.07.2012  Ján Badžgoň      Maľovanie tribúny   912,00
DF2012/357  16.07.2012  Martin Adamčík      Poháre na súťaž   200,00
DF2012/358  12.07.2012  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Vodné požiarna zbrojnica   29,00
DF2012/359  12.07.2012  Stredoslovenská energetika      Vyúčtovanie elektriny   -1,88
DF2012/360  17.07.2012  SAKSON-BETÓN      Kamenivo 8/16   11,22
DF2012/361  17.07.2012  Združenie TKO      TKO  1207,17
DF2012/362  20.07.2012  KOVOX, s.r.o.      Servis auta CA 313 AL   371,05
DF2012/363 26.07.2012  Radolský Michal      Tabule "kroner", graf.  574,56
DF2012/364  26.07.2012  Radolský Michal      Plagát, samolepky   342,00
DF2012/365  24.07.2012  JAP spol. s r.o.      Stajan na bicykle na 6 bicyklov  156,00
DF2012/366  25.07.2012  JAP spol. s r.o.      Dodávka kotviacich   48,00
DF2012/367  01.08.2012  KOOPERATÍVA      Poistenie zodpovednosti  48,00
DF2012/368  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  126,00
DF2012/369  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  112,00
DF2012/370  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  120,00
DF2012/371  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,00
DF2012/372  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,00
DF2012/373  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   272,00
DF2012/374  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  105,00
DF2012/375  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   88,00
DF2012/376  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  157,00
DF2012/377  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa   42,00
DF2012/378  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári   57,00
DF2012/379  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS  5,00
DF2012/380  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž  1,00
DF2012/381  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/382  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/383  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,00
DF2012/384  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik  51,00
DF2012/385  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j.   5,00
DF2012/386  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/387  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola  49,00
DF2012/388  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek  8,00
DF2012/389  02.08.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25   50,00
DF2012/390  31.07.2012  TOMLUX      Reproduktory - obecný rozhlas  417,02
DF2012/391 01.08.2012  Stredoslovenská energetika      byt ZS nedoplatok   21,46
DF2012/392  02.08.2012  SAKSON-BETÓN      Bet. zmes, cement   350,56
DF2012/393  02.08.2012  Združenie TKO      TKO  1 855,84
DF2012/394  03.08.2012  Papiernictvo      Dosky A4, oznámenie  26,72
DF2012/395  03.08.2012  Regionálna rozvojová      Vypracovanie  500,00
DF2012/396  06.08.2012  PhDr. Marta      Obrázková a písmenková   76,80
DF2012/397  06.08.2012  Ján Machovčák ZAM      Preprogramovanie   11,40
DF2012/398  06.08.2012  Ladislav Perďoch      Maliarske a murárske práce  1 799,00
DF2012/399  06.08.2012  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára  96,00
DF2012/400  07.08.2012  STEPOS      Vypracovanie rozpočtu  50,00
DF2012/401  07.08.2012  Vaša stravovacia      Stravné lístky   1 428,32
DF2012/402  08.08.2012  František Šarlina      Renovovaná kazeta   48,00
DF2012/403  08.08.2012  T COM      Telefón   79,33
DF2012/404  08.08.2012  PHDr. Kubica Marián      Služby BOZP a PO  40,00
DF2012/405  09.08.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón  32,77
DF2012/406  09.08.2012  radolský Michal      Spravodaj obce   398,40
DF2012/407  09.08.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok elektrina  42,85
DF2012/408  10.08.2012  FIRE systém      Savicový materiál - kôš   286,50
DF2012/409  18.07.2012  Vrábľová Lenka      Strava nezamestnaný   33,00
DF2012/410  10.08.2012  SPP a.s.      Plyn   2 321,00
DF2012/411  13.08.2012  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Kontrola kanalizačnej  8,78 
DF2012/412  14.08.2012  K-store s.r.o.      Pletivo, drôt, šponovací materiál  259,02
DF2012/413  14.08.2012  Orange Slovensko      Telefón   72,75
DF2012/414  14.08.2012  ADVAS s.r.o.      Betónové lavičky   601,00
DF2012/415  16.08.2012  OSBD Čadca      Prečistenie kanalizácie   48,10
DF2012/416  17.08.2012  Sakson P+V s.r.o.      Zemné práce cintorín  305,52
DF2012/417  17.08.2012  Cleanex-cleanex, s.r.o.      Tepovanie kobercov   130,14
DF2012/418  20.08.2012  Združenie TKO      TKO   848,57
DF2012/419  27.08.2012  MADAM, s.r.o.      Dverné bramo   143,51
DF2012/420  27.08.2012  Ing. Milan Kožák      Úprava projektu   150,00
DF2012/421  31.08.2012  KOEXIMPO, s.r.o.      Kancelárske potreby   154,49
DF2012/1  03.09.2012  NÚ CŽV      Seminár práce mzdovej účtovníčky  40,00
DF2012/8  04.09.2012  Vaša stravovacia      Stravné lístky   1491,23
DF2012/422  04.09.2012  SAKSON-BETÓN      Bet. zmes, kamenivo   1603,12
DF2012/423  04.09.2012  Združenie TKO      TKO   1248,56
DF2012/424 04.09.2012  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Vodné, stočné   467,72
DF2012/425  05.09.2012  PHDr. Kubica Marián      Služby BOZP a PO   40,00
DF2012/426  05.09.2012  JAP spol. s r.o.      Zhotovenie kanalizačného roštu v dĺžke 4,5 m  377,03
DF2012/427  06.09.2012  RVC Martin      Školenie rozpočotové pravidlá  37,00
DF2012/428  06.09.2012  Peter Baranec      Osobná preprava   413,60
DF2012/429  06.09.2012  T-COM      Telefon   78,72
DF2012/430  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  126,00
DF2012/431  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   112,00
DF2012/432  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   120,00
DF2012/433 06.09.2012 Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  635,00
DF2012/434  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  238,00
DF2012/435  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  272,00
DF2012/436  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  105,00
DF2012/437  06.09.2012 Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   88,00
DF2012/438  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   157,00
DF2012/439  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa   42,00
DF2012/440  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári   57,00
DF2012/441  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS  5,00
DF2012/442  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž   1,00
DF2012/443  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/444  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/445  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,00
DF2012/446  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik   51,00
DF2012/447  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j.  5,00
DF2012/448  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/449  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   49,00
DF2012/450  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyž. vlek   8,00
DF2012/451  06.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  50,00
DF2012/452  06.09.2012  TIMEA, s.r.o.      Čerpanie žumpy  108,00
DF2012/453  06.09.2012  SPORT SERVICE      Nadstavba sietí na viacúčelovom ihrisku  3091,03
DF2012/454  07.09.2012  Peter LIŠTVAN      Práve na Dome smútku   2704,00
DF2012/455  07.09.2012  Ján Badžgoň      Práce na Dome smútku   701,00
DF2012/459  07.09.2012  Petit Press a.s.      Inzercia v Kysuckých novinách   62,40
DF2012/456  10.09.2012  MIRACI elektro plus      Káble kinosála, káble verej. osvetle.   47,11
DF2012/457  10.09.2012  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Vodné, stočné   2769,32
DF2012/458  10.09.2012  Ladislav Paaštrnák      Inzercia v týždenníku KYSUCE  101,52
DF2012/460  10.09.2012  Lubomír Hlubina      Servis, oprav   307,34
DF2012/461  10.09.2012  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára   96,00
DF2012/462 11.09.2012  Orange Slovensko      Telefón   68,13
DF2012/463  11.09.2012  Vaša stravovacia      Stravné lístky   1491,23
DF2012/464  12.09.2012  SPP a.s.      Plyn  2321,00
DF2012/465  12.09.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   25,74
DF2012/466  12.09.2012  K-store s.r.o.      Pletivo, rúra odpadová  165,48
DF2012/467  14.09.2012  Plošiny s.r.o.      Oprava nadstavby MP  221,00
DF2012/468  17.09.2012  Granik s.r.o.      Preprava bagra   24,48
DF2012/469  17.09.2012  Granik s.r.o.      Úprava cesty u Kožákov   188,53
DF2012/470  17.09.2012  MIVA Market, spol. s r.o.      Zásobníky na TP a utierky  150,62
DF2012/471  18.09.2012  Severoslovenské vodárne a kanalizácie      Kontrola kanalizačnej prípojky  8,78
DF2012/472  18.09.2012  Združenie TKO      TKO   1104,32
DF2012/473  18.09.2012  Stredoslovenská energetika      Vyúčtovanie VO Olešná   -9,20
DF2012/474  18.09.2012  SAKSON-BETÓN      Cintorín prístupová cesta  2360,02
DF2012/475  18.09.2012  Ing. Milan Kožák - rozšírenie hrobových miest a terénne úpravy cintorína     Projekt pre stavebné  povolenie  700,00
DF2012/476  21.09.2012  Ing. Roman Tiso - povrchová úprava miestnych komunikácií     PD pre stavebné  povolenie  200,00
DF2012/477  21.09.2012  Martaus s.r.o.     Obj. č. 35/2012 Betonáž spevnených  plôch na cintoríne  270,00
DF2012/478  21.09.2012  Ján Jančík Geodet      Vyhotovenie geometrického plánu 130,,00
DF2012/479  24.09.2012  Stredoslovenská energetika      Nedoplatok VO   69,68
DF2012/480  24.09.2012  Stredoslovenská energetika      Preplatok VO   -58,36
DF2012/482  24.09.2012  Organizácia cestovného ruchu     Členské na rok 2012  250,00
DF2012/2  01.10.2012  RVC Martin      2 dni polročné pracovné stretnutie daniarov 126,00
DF2012/9  01.10.2012  Vaša stravovacia      Stravné lístky   1803,98
DF2012/481  01.10.2012  BAL SLOVAKIA s.r.o.      Stracha Stará škola   758,59
DF2012/483  02.10.2012  Ján Badžgoň      Chodník zo zámkovej dlažby  1221,00
DF2012/484  02.10.2012  Ladislav Perďoch      Očistenie a dvojnásobný - strechy budovy starej školy  1170,00
DF2012/485  03.10.2012  Vaša stravovacia      Stravné lístky   1803,98
DF2012/486  03.10.2012  TIMEA, s.r.o.      Nafta 17.09.2012 263 l   391,34
DF2012/487  03.10.2012  František Šarlina      Renovácia tonerov   44,00
DF2012/488  03.10.2012  TIMEA, s.r.o.      Nafta dňa 26.09.2012 -   288,67
DF2012/489  03.10.2012  Radolský Michal      Spracovanie a tlač   398,40
DF2012/490  03.10.2012  SAKSON-BETÓN      Údržba a čistenie potoka  315,23
DF2012/491  04.10.2012  Združenie TKO      TKO   1287,10
DF2012/492  05.10.2012  KOOPERATÍVA      Poistenie zodpovednosti - traktor CA 194 AB   79,33
DF2012/493  05.10.2012  SPP a.s.      Plyn   2321,00
DF2012/494  05.10.2012  T COM      Telefón   88,14
DF2012/495  05.10.2012  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára  96,00
DF2012/3  08.10.2012  Komunálna poisťovňa  - dobrovoľnícka prax     Úrazové poistenie  6,50
DF2012/496  08.10.2012  Stavospol spol. s r.o.      Folia zakryvacia   51,00
DF 2012/497 08.10.2012  FACTUM BONUM      Kniha T. Knižku -  Rosa z pavučín 330,00
DFI2012/6  10.10.2012  Stavospol spol. s r.o.      Stavebné práce na  stavbe OÚ a KD Staškov 41254,87 
DF2012/498  10.10.2012  Orange Slovensko      Telefón   73,04
DF2012/499  10.10.2012  PHDr. Kubica Marian      Služby BOZP a PO   40,00
DF2012/500  11.10.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   18,98
DF2012/501  11.10.2012  Poradca s.r.o.      Predplatné verejná    57,60
DF2012/502  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   126,00
DF2012/503  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  112,00
DF2012/504  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   120,00
DF2012/505  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   635,00
DF2012/506  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   238,00
DF2012/507  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  272,00
DF2012/508  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   105,00
DF2012/509  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  88,00
DF2012/510  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  157,00
DF2012/511  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa   42,00
DF2012/512  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári   57,00
DF2012/513  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS   5,00
DF2012/514  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok garáž   1,00
DF2012/515  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/516  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/517  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,00
DF2012/518  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik   51,00
DF2012/519  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. - spol.   157,00
DF2012/520  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/521  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   49,00
DF2012/522  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyžiarsky vlek   8,00
DF2012/523  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25   50,00
DF2012/524  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia - VO   162,00
DF2012/525  11.10.2012  Stredoslovenská energetika      El. energia - Futbalový    982,00
DF2012/526  15.10.2012  Radoslav Sojčák      Očistenie a dvojnásobný   360,00
DF2012/527  16.10.2012  SOF Kukurdik      Zámková dlažby cintorín   1101,79
DF2012/528  17.10.2012  Združenie TKO      TKO   1904,63
DF2012/529  17.10.2012  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, zemné práce   1582,34
DF2012/4  18.10.2012  Dobrovoľná požiarna      odborná príprava  140,00
DF2012/531 19.10.2012 TIMEA, s.r.o.     Nafta  524,50
DF2012/530 22.10.2012 JAP spol. s r.o.     Stojan na bicykle 156,00
DF2012/532 26.10.2012 WebHouse, s.r.o.     Vyúčtovacia faktúra 69,02
DF2012/533  02.11.2012  František Šarlina      Toner, oprava kopírky   205,00
DF2012/534  02.11.2012  INPROST s.r.o.      Tlačivá daň z nehnuteľnosti 53,65
DFI2012/7  05.11.2012  Stavospol spol. s r.o.      Práce na stavbe OÚ a  KD  7330,13
DFI2012/8  05.11.2012  Stavospol spol. s r.o.      Práce na stavbe Oú a  KD 10863,04
DFI2012/9  05.11.2012  Stavospol spol. s r.o.      Stavebné práce na  OÚ a KD 48653,84
DFI2012/10  05.11.2012  Mária Badurová - MV      Stavebný dozor na  OÚ a KD 662,50
DF2012/535  05.11.2012  SPP a.s.      Plyn   2321,00
DF2012/536  05.11.2012  Združenie TKO      TKO   1613,68
DF2012/537  05.11.2012  PHDr. Kubica Marian      Služby BOZP a PO   40,00
DF2012/538  05.11.2012  SAKSON-BETÓN      Kamenivo   770,65
DFO2012/5  06.11.2012  RVC Martin      Školenie účtovná uzávierka  37,00
DF2012/539  06.11.2012  T COM      Telefón   87,25
DF2012/540  06.11.2012  MIRACI elektro plus      Kábel-rozhlas  266,70
DF2012/541  07.11.2012  KB-byty, s.r.o.      Mandatár 10/2012  96,00
DF2012/542  07.11.2012  K-store s.r.o.      Rúra odpadová   17,58
DF2012/543  08.11.2012  ESET spol. s r.o.      Eset antivírusový   179,96
DF2012/544  08.11.2012  Regionálna rozvojová       Žiadosť o nenávratný príspevok  400,00
DF2012/545  09.11.2012  Papiernictvo      Kronika, misiac úcty k starším  87,52
DF2012/546  09.11.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón   38,53
DF2012/547  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  126,00
DF2012/548  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  112,00
DF2012/549  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  120,00
DF2012/550  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   635,00
DF2012/551  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   238,00
DF2012/552  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   272,00
DF2012/553  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   105,00
DF2012/554  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  88,00
DF2012/555 12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  157,00
DF2012/556  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa  42,00
DF2012/557  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári   57,00
DF2012/558  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS  5,00
DF2012/559  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok geráž  1,00
DF2012/560  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,00
DF2012/561 12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   62,00
DF2012/562  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín  23,00
DF2012/563  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik  51,00
DF2012/564  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j. spol.   5,00
DF2012/565  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,00
DF2012/566  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola  49,00
DF2012/567  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok lyž. vlek  8,00
DF2012/568  12.11.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  50,00
DF2012/569   12.11.2012 Stredoslovenská energetika     Staškov č. 623 bývalá Tesla 5,00 
 DF2012/570  14.11.2012  Orange Slovensko     Telefón 82,71 
 DF2012/571  14.11.2012  Ing. Anna Tomašcová      geometrický plán 550,00 
 DF2012/572  14.11.2012 JAP spol. s. r. o.       oprava snehovej radlice 360,00 
 DF2012/573  15.11.2012  Ján Machovčák - ZAM      oprava zabezpečovacej signalizácie 320,22 
 DF2012/574  16.11.2012 Združenie TKO      TKO 1852,40 
 DF2012/575  19.11.2012  SAKSON - BETÓN     bet. zmes, kamenivo 51,05 
 DF2012/576  19.11.2012 Doprastav, a. s.       asfaltovanie miestnej komunikácie U Kožákov 18174,55
 DF2012/577  20.11.2012  Severoslovenské      voda Kronerov dom 1,09 
 DF2012/578  26.11.2012  Jozef Kajánek     vodárske a kurenárske na objektoch Klub hasičov, Stará škola, Tech.podnik, budova č. 25 443,17 
DF2012/579 23.11.2012  Regionalna rozvojová       Vypracovanie projektu  400,-
DF2012/580 26.11.2012  JAP spol. s r.o.      Oprava sedlových spojov  698,90
DF2012/581  27.11.2012  Ing. Machovčák      Brit na snežnú radlicu   98,40
DF2012/582  30.11.2012  ARCHEKTA, s.r.o.      Vypracovanie   540,-
DF2012/583  04.12.2012  SPP a.s.      Plyn  2321,-
DF2012/584  04.12.2012  Herakles - net s.r.o.      Nastavenie servera Urbis   12,-
DF2012/585  04.12.2012  Združenie TKO      TKO  1406,71
DF2012/586  04.12.2012  SAKSON-BETÓN      Kamenivo, zemné práce   302,26
DF2012/587  04.12.2012  SOF Kukurdik      Rúra 300 korug   153,96
DF2012/588  06.12.2012  T COM      Telefón  92,33
DF2012/589  07.12.2012  KB-byty, s.r.o.      Služby mandatára   96,-
DF2012/590  07.12.2012  PHDr. Kubica Marian      Služby BOZP a PO   40,-
DF2012/591  06.12.2012  Slov. internetová       Poplatok za pohrebisko   82,65
DF2012/592  06.12.2012  Obec Olešná      El. energia za rok 2012  455,73
DF2012/593  06.12.2012  Ladislav Paštrnák      Kysucký kalendár 2013  75,-
DF2012/594  10.12.2012  COOP Jednota Čadca      Nákupné poukážky 28   140,-
DF2012/595  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  126,-
DF2012/596  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  112,-
DF2012/597  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO  120,-
DF2012/598  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   635,-
DF2012/599 10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   238,-
DF2012/600  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   272,-
DF2012/601  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   105,-
DF2012/602  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   88,-
DF2012/603  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok VO   157,-
DF2012/604  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok ZS kotolňa   42,-
DF2012/605  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      ZS lekári  57,-
DF2012/606 10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Byty ZS   5,-
DF2012/607  10.12.2012  Stredoslovenská energetika     Preddavok garáž  1,-
DF2012/608  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ   323,-
DF2012/609  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok OÚ  62,-
DF2012/610  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok cintorín   23,-
DF2012/611  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok technický podnik  51,-
DF2012/612  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok 12 b.j   5,-
DF2012/613  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   157,-
DF2012/614 10.12.2012 Stredoslovenská energetika      Preddavok stará škola   49,-
DF2012/615  10.12.2012 Stredoslovenská energetika      Preddavok lyž. vlek 8,-
DF2012/616  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Preddavok budova č. 25  50,-
DF2012/617  10.12.2012  Stredoslovenská energetika      Staškov č. 623 - bývalá Tesla  5,-
DF2012/618  11.12.2012  GTS Slovakia, a.s.      Telefón  29,76
DF2012/619 11.12.2012  Orange Slovensko      Telefón   87,59
DF2012/620  14.12.2012  KOOPERATÍVA      Poistenie zodpovednosti za škodu  646,72
DF2012/621  17.12.2012  František Šarlina      Renovácia tonerov   131,-
DF2012/622  17.12.2012  Združenie TKO      TKO   1376,21
DF2012/623  18.12.2012  KB-byty, s.r.o.      Mandatár 12/2012   96,-
DF2012/624  18.12.2012  SAKSON-BETÓN      Kamenivo 4/8, doprava   299,89
DF2012/625 18.12.2012  Radolský Michal      Tlač a spracovanie  429,60
DF2012/626  21.12.2012  Herakles - net s.r.o.      Počítačová zostava  547,01
DF2012/627 27.12.2012  Ľubomír Pakoš      Oprava plynových  156,-
DF2012/628  28.12.2012  PYRO-REJA, s.r.o.      Ohňostroj Silvester  500,-
DF2012/152 25.01.2012  SPP a.s.      Preplatok - plyn  -0,01
DF2012/629  18.12.2012  JAP spol. s r.o.      Plechový sklad  413

FAKTÚRY CVČ STAŠKOV

číslo dátum firma/osoba id.zmluvy id.objednávky predmet suma
1/2012 12.01.2012 Vaša Slovensko, s.r.o.     stravné lístky 366,30
2/2012 18.01.2012 RVC Martin     školenie 35,00
3/2012  23.01.2012  ZŠ Staškov  nájomná zmluva č. 03/2011    nájom za telocvičňu a triedy  584,50
4/2012  23.01.2012  MŠ Staškov  nájomná zmluva č. 01/2011    nájom tried MŠ  68,50
5/2012  03.02.2012  MäsoRaj, s.r.o. Čadca      občerstvenie na mimoškolskú akciu  34,42
6/2012  09.02.2012  KOEXIMPO, s.r.o. Žilina    objednávka č. 1863  kancelársky materiál  69,59
7/2012  31.01.2012  Novotná Barbora, ČR      látka na kostímy mažoretky  91,46
8/2012 10.02.2012  Telefonica Slovakia      telefón   28,06
9/2012  17.02.2012  KOEXIMPO, s.r.o. Žilina     objednávka č. 1878  mat.činnosť záujm.útvarov  117,04
10/2012  17.02.2012  KOEXIMPO, s.r.o. Žilina    objednávka č. 1870  mat.činnosť záujm.útvarov   59,45
11/2012  20.02.2012  ROSCO šport, s.r.o. Levice      mat.ZÚ-futbal muži 1  192,00
12/2012  07.02.2012  KEEPERsport, Nitra       mat.ZÚ-futbal muži 2   98,95
13/2012  24.02.2012  FIRE system      mat.ZÚ-hasiči 1,2   341,00
14/2012  23.02.2012  KOEXIMPO, s.r.o. Žilina    objednávka č. 189  mat.činnosť ZÚ   157,09
15/2012  29.02.2012  LITTERA, Martin    objednávka č. 00192  knižky na záujmový útvar - ANJ 2   56,70
16/2012  02.03.2012  INSPO spol. s.r.o., Púchov    objednávka č. 757  mat. ZÚ-florbal   158,09
17/2012  22.03.2012  Novotná Barbora, Vrchlického 22, ČR      látka na kroje mažoretky  81,42
18/2012  08.03.2012  PLUS production, spol. s r.o.      materiál záujmový útvar literárnyZŠ  53,60
19/2012  08.03.2012  RVC Martin      účtovná kniha   23,40
20/2012  09.03.2012  TELEPHONICA O2      úhrada FA za telefón   28,39
21/2012  16.03.2012  Marián Vašš, Hurbanovo      materiál ZÚ športový mládež   19,10
22/2012  05.03.2012  ATTAK, výrobné družstvo Prešov      materiál ZÚ športový mládež   147,88
23/2012  21.03.2012  KOŠIK-siete s.r.o.     materiál ZÚ futbal starší žiaci 61,64
24/2012  22.03.2012  NUMIland, Košice      materiál ZÚ hudobno-pohybový MŠ   149,20
  • Krížová cesta Staškov

    Krížová cesta002

    Obecný technický podnik za pomoci miestnych murárskych majstrov začal s výstavbou jednotlivých zastavení Krížovej cesty od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni po drevený kríž na Vrchmostoch.