TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdfFaktúry č. DF2018/1-58

pdfFaktúry č. DF2018/59-99

pdfFaktúry č. DF2018/100-144

pdfFaktúry č. DF2018/140-179

pdfFaktúry č. DF2018/180-235

pdfFaktúry č. DF2018/236-312

pdf Faktúry č. DF2018/313-407

pdfFaktúry č. DF2018/408-493

pdfFaktúry č. DF2018/494-540

pdfFaktúry č. DF2018/541-582

pdfFaktúry č. DF2018/583-628

pdfFaktúry č. DF2018/629-696