TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vyvesené dňa 06.04.2022

pdfOZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci nepriznania postavenia účastníka konania a o upustení od ústneho konania359.06 KB