TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfStavebné povolenie "Bytový dom - 19 b.j. s príslušenstvom - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Vyvesené dňa 7.6.2021