TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfStavebné povolenie "Rodinný dom" - Marec Pavol

Vyvesené dňa 7.6.2021