TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVerejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Vyvesené dňa 17.03.2021