TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Oznámenie o začatí územného konania a oznámenie ústneho pojednávania - "Staškov - predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Staškov"

Vyvesené: 23.6.2020