TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfRozhodnutie - Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - "Novostavba 4 rodinné domy" - Ing. Hlaváč Marián MBA

Vyvesené dňa 8.6.2020