TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na predloženie CP - "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - Nábytok"06/05/2020, 12:21

xlsxPríloha č. Opis predmetu zákazky 06/05/2020, 12:22