TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - "Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe - Novostavba bytového domu 19 b.j. v obci Staškov713.39 KB

docxPríloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 22/01/2020, 15:23 (používať pri 2. kole)

docxČestné vyhlásenie uchádzača 22/01/2020, 15:24 (používať pri 2. kole)

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 183,33 EUR bez DPH