TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov