TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Výzva na zaslanie cenových ponúk - 2.kolo

Predpokladaná hodnota zákazky: 1983,33 € bez DPH

pdfVýzva na predloženie CP

docxPríloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

odtPodrobné body_Staškov

pdfMapy s vyznačením objektov