TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Informácia  o správnych konaniach podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Podľa §82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené  týmto zákonom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu:Obec Staškov, ul. J. Krónera č. 588, 023 53 Staškov , alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania.

Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Staškov.

Č. konania   Žiadateľ Predmet konania  Katastrálne územie Dátum  zverejnenia informácie Lehota na  potvrdenie záujmu byť účastníkom  konania
S2017/108 Obec Staškov Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub
drevín

10 ks jabloň  s obvodom kmeňa 25 - 140 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou.

9 ks javor s obvodom kmeňa 25 - 110 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

4 ks slivka s obvodom kmeňa 20-110 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

1 ks čerešňa  s obvodom kmeňa 35 cm, meranej vo výške 1,3 m nad zemou

cca 20 m2  náletových drevín a kríkov z liesky, bazy a iných krovitých porastov

14.03.2017 5 pracovných dní
  • Krížová cesta Staškov

    Krížová cesta002

    Obecný technický podnik za pomoci miestnych murárskych majstrov začal s výstavbou jednotlivých zastavení Krížovej cesty od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni po drevený kríž na Vrchmostoch.