TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK