oznam

Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Staškov konaných dňa 15.11.2014.

Dňa 15. novembra 2014 bol v obci Staškov za starostu obce zvolený:

Ing. Ladislav Šimčisko

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

  1. Peter Fuček
  2. Ján Belko
  3. Mgr. Iveta Bartusková
  4. Ing. Milan Veselovský
  5. Ján Janošec
  6. JUDr. Ľudmila Kvašňovská
  7. Mgr. Daniel Králik
  8. Terézia Šupčíková
  9. Pavol Ďurkáč

pdfVýsledky volieb