oznam

Prebieha:

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov

Obci bol schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

NFP predstavuje:  370 070,88 €

Vlastné prostriedky predstavujú:  35 270,12 €

 

V rámci projektu sa uskutoční:

- výmena a doplnenie  svietidiel a výložníkov

- zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia

- zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia