TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Prebieha:

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov

Obci bol schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

NFP predstavuje:  370 070,88 €

Vlastné prostriedky predstavujú:  35 270,12 €

 

V rámci projektu sa uskutoční:

- výmena a doplnenie  svietidiel a výložníkov

- zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia

- zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia

  • Krížová cesta Staškov

    Krížová cesta002

    Obecný technický podnik za pomoci miestnych murárskych majstrov začal s výstavbou jednotlivých zastavení Krížovej cesty od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni po drevený kríž na Vrchmostoch.