TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborOznamujeme Vám, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky sme dnes uverejnili:

225. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach plnenia úloh na úseku obrany štátu okresnými úradmi a obcami

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/oznamenie_225.pdf

226. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_226.pdf