TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 • otvorené budú aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.,
 • v školách, kde bude zlá epidemiologická situácia, budú môcť vyučovanie prerušiť Regionálne úrady verejného zdravotníctva,
 • spustí sa aj školský semafor,
 • testovanie mladších žiakov nebude povinné, otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia,
 • ak sa rodič rozhodne, že sa nebude testovať a dieťa  nebude môcť nastúpiť do školy, ostáva v dištančnej forme, rodičom však  nebude v tomto prípade preplácaná OČR,
 • rodičia budú podpisovať  čestné vyhlásenieže majú negatívny test, a v prípade, že nebude  pravdivé, budú (podľa ministra školstva) niesť trestnoprávnu zodpovednosť,
 • školy nemusia byť otvorené v pondelok, ale až po pretestovaní zamestnancov podľa možnosti zriaďovateľov a škôl,
 • vláda nariaďuje home office, doteraz to bolo pre zamestnávateľov len vo forme odporúčania, home office pre zamestnancov chce od budúceho týždňa kontrolovať ministerstvo práce,
 • zákaz vychádzania od 8.2.2021 bude platiť v podobe, v akej sme ho poznali doteraz, v čiernej a bordovej fáze covid automatu však treba počítať s pravidelným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19, najstarší test má mať 7 dní,
 • vzhľadom na britskú mutáciu nového koronavírusu bude potrebná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Na ôsmy deň môžu absolvovať RTC-PCR test na ochorenie COVID-19. Test bude uhrádzaný zdravotnými poisťovňami.
 •  

  Doplnenie:

  na základe uznesenia vlády SR č. 64/2021 z  1.2.2021 ( v prílohe) a vyhlášky ÚVZ SR č. 16 zo  dňa 2. 2. 2021 je okres CA, KNM, ZA,... zaradený medzi okresy s menšou mierou pozitivity, v ktorých sa nemá vykonať opakované skríningové testovanie obyvateľstva. Stav, kedy zamestnávateľ a prevádzkovateľ bol povinný dodržiavať zákaz vstupu zamestnancov a osôb sa ukončil uplynutím dňa 2.2.2021. Od 3.2. do 7. 2. 2021 sa na území okresu CA, KNM, ZA,.. nevyžaduje doklad o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (resp. iný relevantný doklad) ako výnimka zo zákazu vstupu. Rovnako sa neuplatňuje zákaz vstupu zamestnancom a osobám.  Pokiaľ sa týka GDPR nevniká tak od 3.2. do 7.2. 2021 povinnosť spracúvať údaj o negatívnom výsledku na COVID-19 nahliadnutím, ako tomu bolo do 2.2.2021. Zákaz vychádzania - Koronavírus a Slovensko (gov.sk) 

   

  pdfUznesenie vlády SR 64/2021

  pdfCOVID AUTOMAT