TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 

pdfPredĺženie núdzového stavu na 90 dní - účinné od 15.11.2020

pdfUznesenie vlády SR č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu