TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

1603362332

Na nasledujúcej stránke sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu: https://www.somzodpovedny.sk/

 

Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 "Spoločná zodpovednosť"