TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdfvJun_Osoby_s_vyšším_rizikom_ochorenia_COVID-19.pdf