TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 13816. decembra 2017 k nám opäť po roku zavítal vzácny hosť. Všetky deti pozdravil a obdaroval pred obecným úradom Mikuláš, ktorý zavítal do dedinky v sprievode anjelikov a pridali sa k nemu aj čertíci.

DSC 1394DSC 1404

 

Stretnutie s Mikulášom sprevádzali vystúpenia žiakov základnej školy, ktorí zahrali na hudobných nástrojoch, zaspievali Mikulášovi piesne a zarecitovali básne. Napokon spolu sním rozsvietili pred obecným úradom Vianočný stromček a Mikuláš ich bdaroval sladkými maličkosťami.

Tento krásny program pripravila pre všetky deti Základná škola a Centrum voľného času pri Základnej škole v Staškove.

F O T O G A L É R I A