TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky, ktoré chcú žiadať o poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2017 na podateľni Obecného úradu v Staškove.

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce je súčastou tohto oznamu v elektronickej forme, alebo ho môžete získať priamo na obecnom úrade č. dverí 9 - učtáreň. Zároveň oznamujeme termín predloženia vyúčtovania použitia finančného príspevku  v roku 2017 do 15.12.2017 na podateľni Obecného úradu Staškov.

docZúčtovanie dotácie

docŽiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018