TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

úcta k starším 2017 11V nedeľu, 15. 10. 2017 sa v Kultúrnom dome v Staškove stretli vzácni hostia, naši seniori a jubilanti, pre ktorých obec pripravila kultúrne popoludnie.

úcta k starším 2017 03úcta k starším 2017 09

 

V úvode sa všetkým prítomným prihovorila Nikolka Kicošová, ktorá odovzdala slovo pánovi starostovi. Podujatie navštívil tiež župan ŽSK Juraj Blanár v sprievode svojej manželky...  Hostí zabával a zapájal do spevu hudobný hosť, ľudový rozprávač a imitátor Franta Uher, ktorého vystúpenie si zaslúžilo obrovský potlesk. Po skončení predstavenia bolo pre všetkých hostí pripravené vo výstavných priestoroch malé občerstvenie. Atmosféru spríjemnili členovia FS Staškovanka a výstava prác detí Materskej a Základnej školy v Staškove...

F O T O G A L É R I A