TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 01752. júla 2017 sa v obci konal prvý ročník súťaže vo varení guláša. Zúčastnilo sa 6 družstiev.

DSC 0238DSC 0253

 

Tie po dovarení hodnotila trojčlenná porota v zložení: starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko, vedúci OTP Ladislav Perďoch a Mons. Anton Galus, staškovský duchovný otec. Ocenené boli prvé tri miesta, ale pripravené boli aj ceny útechy... Nedeľa pokračovala vo výbornej a hudobnej nálade, ku ktorej prispela skupina XENA a FS Staškovanka.

F O T O G A L É R I A