TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude od: 24. 4. 2017  -  28. 4. 2017 prebiehať zber veľkoobjemových   odpadov – čistiaci deň obce.

Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce :

Vyšný koniec -  24. 4. 2017  – 25. 4. 2017

Nižný koniec -   26. 4. 2017  – 27. 4. 2017

U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov – 28. 4. 2017

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred svoje domy, brány a odtiaľ bude vyvážaný. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov a prepráv. Za veľkoobjemový odpad sa považuje: chladničky, televízory, autobatérie, drevený a čalúnený nábytok, dvere, okná / bez skla/ a ďalšie.