TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborVážení občania, Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. oznamuje, že bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy obmedzená distribúcia elektriny v termínoch 28. 11. 2016 a  29. 11. 2016  v čase od 07:15:00 hod. do 18:30:00 hod. v lokalitách podľa uvedených príloh.