TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Úcta k starším 2018

Oznam pre účastníkov podujatia: Podujatie bude fotograficky dokumentované, fotografie budú zverejnené na webe obce Staškov: www.staskov.sk - fotogaléria a v tlači  - Spravodaj obce Staškov.

Pripomienky hláste na obecnom úrade.