TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DS Milikov 9

 

Dňa 29.06. 2016 nás navštívil už druhý krát divadelný súbor z Milíkova s divadelnou hrou "Stary pachol" czyli blogoslawióny dóm, jak zes je w nim sóm".

Divadelné predstavenie sa konalo v rámci tretieho ročníka nesúťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov pod názvom: Po Kronerovej ceste. 

Hra plná humoru rozveselila divácke publikum, ktoré tak mohlo príjemne stráviť jedno popoludnie.

F O T O G A L É R I A

    DS Milikov 9DS Milikov 20DS Milikov 33