TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 110328. mája 2016 sa pred Obecným úradom v Staškove uskutočnilo tradičné "váľanie mája".

K dobrej nálade zahrali a zaspievali členovia FS Staškovanky a Staškovskí hamonikári pod vedením p. Vyhniara. Ruku k dielu pridali aj členovia DHZ Staškov, ktorým sa máj podarilo vo výbornej atmosfére úspešne zvaliť...

F O T O G A L É R I A

DSC 1134DSC 1159